vetern energia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vetern á energia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vetern á energia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Vetern á energia - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Vetern á energia. Veterné turbíny. Veterná energia. Je formou slnečnej energie, ktorá vzniká pri nerovnomernom zohrievaní povrchu. Slnko vyžaruje smerom k Zemi energiu približne 10 0,000,000,000,000 kWh. Asi 1-2% sa mení na energiu vetra.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Vetern á energia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vetern energia

Veterná energia

Veterné turbíny

vetern energia1
Veterná energia
 • Je formou slnečnej energie, ktorá vzniká pri nerovnomernom zohrievaní povrchu.
 • Slnko vyžaruje smerom k Zemi energiu približne 100,000,000,000,000 kWh. Asi 1-2% sa mení na energiu vetra.
 • Táto energia neprodukuje žiadne odpady, neznečisťuje ovzdušie a nemá negatívny vplyv na zdravie ľudí.
 • Vietor ako primárny zdroj energie je zadarmo.
 • Ale je menej predvídateľný, lebo intenzita vetra je ovplyvnená terénom. Sezónne zmeny intenzity veternej energie – vhodné dopĺňanie so slnečnou.
slide3
Pre výpočet energie vyrobenej veternou turbínou je potrebné poznať niekoľko vzťahov. Energia je priamoúmerná ploche rotora, tretej mocnine rýchlosti vetra a hustote vzduchu.

Hustota vzduchu

 • Kinetická energia vzduchu je úmerná jeho hmotnosti a teda aj jeho hustote. Pri atm. tlaku a teplote 15°C má vzduch hustotu 1,225 kg na m3.
 • Hustota rastie s narastajúcou vlhkosťou. Vzduch je hustejší v zime a preto bude výroba energie pri rovnakej rýchlosti vetra väčšia ako v lete.
 • Čím viac vzduchu, tým rýchlejšie sa krúti rotor a výroba energie je väčšia.
plocha rotora
Plocha rotora
 • Listy rotora „zachytávajú“ energiu vzduchu, ktorý naň dopadá.
 • Čím väčšia plocha, tým viac energie je schopný vytvoriť. Plocha zabraná rotorom narastá s druhou mocninou priemeru rotora, je dvakrát väčšia turbína schopná vyrobiť štyrikrát viac energie.
 • Narastajúci priemer rotora znamená väčší tlak na celý systém. Aby turbína narastajúci tlak vydržala, treba ju konštruovať z pevných materiálov.
r chlos vetra
Rýchlosť vetra
 • Narastajúca intenzita vetra znamená vyššiu rýchlosť rotora a väčšiu produkciu energie.
 • Energia závisí na tretej mocnine rýchlosti vetra. Z toho vyplýva, že dvojnásobné zvýšenie rýchlosti zvýši výrobu energie osemkrát.
 • Turbíny využívajú rýchlosť vetra od 3 do 30 m/s. Vyššia rýchlosť by mohla turbínu poškodiť, preto je vybavená brzdami, ktoré zastavia otáčanie rotora.
drsnos ter nu a prek ky
Drsnosť terénu a prekážky
 • Zemský povrch je dôležitým faktorom ovplyvňujúcim rýchlosť vetra. Množstvo prekážok v teréne sa označuje ako jeho drsnosť.
 • Zo zvyšujúcou sa výškou nad terénom sa drsnosť znižuje a prúdenie vzduchu sa stáva laminárne, čo znamená vyššiu rýchlosť vetra.
 • Vysoko nad zemou ( 1km ) rýchlosť vetra prakticky nie je ovplyvňovaná terénom, v nižších výškach je ovplyvnená veľmi silno.
 • Čím je drsnosť terénu vyššia, tým je vietor viac spomaľovaný. Na rovinách a vodných plochách je rýchlosť vetra neovplyvnená, lesy a budovy rýchlosť výrazne spomaľujú a spôsobujú turbulencie, čo negatívne vplýva na chod turbíny.
slide7
Drsnosť terénu je rozdelená do tried. Čím vyššia trieda drsnosti, tým väčšia prekážka a väčšie spomalenie rýchlosti vetra. Morská hladina je braná ako základ s triedou drsnosti 0.
 • Vzdialenosť medzi turbínou a prekážkou musí byť viac ako 5-násobok výšky prekážky, aby sa zabránilo vzniku závetria (tienenie), čo ovplyvňuje výrobu energie.
technol gia vetern ch turb n
Technológia veterných turbín
 • Turbíny sa skladajú z: rotor, prevody, generátor, elektronika a regulačné zariadenie.
 • Rotor tvoria listy a centrálna os. Os je pripojená na prevodovú skriňu, kde sa zvyšujú otáčky. Hriadeľ spája prevodovú skriňu s generátorom, ktorý pri otáčaní produkuje elektrickú energiu.
rotor
Rotor
 • S horizontálnou osou: 2-3 listy, príp. aj viac, ktoré fungujú na princípe zdvíhania. Sú pripojené na os rotora.
 • Fixovaný rotor, rotor s natáčacím systémom.
 • S vertikálnou osou: 2-3 dlhé zaoblené listy pripevnené na oboch koncoch osi.
ve k turb ny
Veľké turbíny
 • 3 listy s priemerom 15-50 m, výkon 50 kW – 1,5MW
 • Vytvárajú veterné farmy
 • Dodávajú elektrinu do verejnej elektrickej siete. Napätie generované turbínou má 690V a je pomocou transformátorov menené na vysoké napätie používané v sieti 10-30kV.
 • Záujem o megawattové turbíny. 1MW turbína vyrobí viac ako 5mil. kWh energie za rok pri vetre 9 m/s.
mal turb ny
Malé turbíny
 • Väčšinou viac listov, ktoré sa ovplyvňujú a spomaľujú sa otáčky.
 • Avšak majú vyšší počiatočný moment krútenia, čo využívajú pri štartoch pri nízkych rýchlostiach.
 • Využívajú sa ako samostatné energetické zdroje- dobíjajú batérie - na farmách, v člnoch,...vzdialených od siete.
 • Turbína s výkonom 100-500W dodá energiu na osvetlenie, napájanie spotrebičov ako rádio, TV.
pravidl pri v stavbe turb n
Pravidlá pri výstavbe turbín
 • Umiestnenie turbín – na kopcoch v smere prevládajúceho prúdenia.
 • Drsnosť terénu a prekážky – vzdialenosť viac ako 5násobok výšky prekážky.
 • Výška turbíny – rýchlosť vetra narastá s výškou. Minimálna výška je 10m nad prekážkami v okruhu 100m.
environment lne d sledky
Environmentálnedôsledky
 • Hluk – ako dôsledok turbulencie vzduchu medzi listom a stožiarom turbíny. Kritická hladina hluku je 40dBA (pri ktorej možno spať). Dosahuje sa pri vzdialenosti menej ako 250m od turbíny.
 • Vizuálny efekt – rušivé momenty v reliéfe krajiny.
 • Rušenie EM žiarenia – elektrické vodiče rušia EM žiarenie. Preto sú listy rotora z plastu a dreva.