Skademinimering vad kan norr l ra fr n syd
Download
1 / 34

- PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

Skademinimering Vad kan Norr lära från Syd?. Mariam Claeson , V ä rldsbanken SBF Seminarium Stockholm April 27, 2011. Golden Triangle. Golden Crescent. Varför Sydasien ?. VARF Ö R AIDS I SYDASIEN – HIV och annan smitta ökar snabbt bland brukare som injicerar.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - sade-snyder


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Skademinimering vad kan norr l ra fr n syd

SkademinimeringVad kan Norr lära från Syd?

MariamClaeson, Världsbanken

SBFSeminarium

Stockholm

April 27, 2011


Varf r sydasien

Golden Triangle

Golden Crescent

VarförSydasien?


Varf r aids i sydasien hiv och annan smitta kar snabbt bland brukare som injicerar
VARFÖR AIDS I SYDASIEN –HIV ochannansmittaökarsnabbt bland brukaresominjicerar


Skademinimering en definition
SKADEMINIMERING- en definition

Nål-ochsprututbyte

Brukarstödoch “peer” rådgivning

Allmanvård & behandling

Tackla stigma ochandrabarriärer


Harm reduction r best buy inom global h lsa 1
Harm reduction är ”best buy” inom global hälsa (1)

SkademinskningäR

kostnadseffektivt

Disease Control Priorities Project, April 2006


Harm reduction r best practice inom global h lsa 2
Harm reduction är ”best practice” inom global hälsa (2)

Strong evidence shows that two opioid agonist medications – methadone and buprenorphine – are effective in treating dependence on opioids.

Multi-component HIV prevention programs that include sterile needle and syringe access are effective in reducing HIV risk such as the sharing of needles and syringes.

High risk countries should make outreach an important part of multi-component programs used to prevent HIV among IDUs, and to link hard-to-reach groups with medical and social services.

Institute of Medicine of the US National Academies of Science,

IOM: Independent, objective, evidence-based advice, Sept 2006


Pepfar focus

Harm reduction är ”core practice” inom global hälsa

 • Uppsökande program

 • Nål-ochsprututbyte

 • Medicinassisteradbehandling

PEPFAR focus

3 core prevention interventionsspecific to HIV among IDUs


Harm reduction r best practice inom global h lsa
Harm reduction är best practice inom global hälsa

“Harm reduction should be provided in an enabling environment – supportive legislation, policies and regulations”

“Coverage of core interventions remain low due to unsupportive national policy, inadequate funding, restrictive eligibility criteria, stigma and discrimination, law enforcement harassment”


Skademinimering vad kan norr l ra fr n syd
NSPsdo not increase the numbers of persons who begin to inject drugs or increase the frequency of drug use”

Presidents’ Emergency Fund for AIDS Response Revised guidelines July 2010

endorsed by US Dept of Health and Human Services, CDC, WHO, UNODC, UNAIDS, ECOSOC


Afghanistan

 • Kostnadseffektivitet 4,2 Hög ekonomisk avkastning på investeringar

 • MMT : 94% efter 3 månader, förbättring av alla parametrar

 • NationellOST policy 2010

 • Avtal mln justitieministeriet och icke-statliga organisationer att tillhandahålla tjänster för skademinskning i fängelser

Afghanistan

Harm reduction is sound health and economic policy


Afghanistan1

 • Risk for snabbspridning. Brukaresominjicerar:

  • HIV Kabul 3% and Herat 18%;

  • HCV Kabul 37% Herat 58%;

  • HBV Kabul 7.0% Herat 8.8%

 • I fängelse:

  • Herat 75% någonsinbrukare; 25% brukare

  • Kabul 187 (53%) någonsinbrukare; 10% brukare

 • 90% brukaresominjicerarharbott utanför Afghanistan under senaste 10 åren

Afghanistan

Highlights from 2010 Integrated Behavioral & Biological Surveillance


Vad kan vi l ra fr n afghanistan
Vadkan vi lärafrån Afghanistan?

förkorta tiden från pilot Studier till policy och Mainstreaming

Vi har inte råd att vänta


Iran s situation
Iran’s situation

Opiater – Iran ligger först globalt (2001) :

3.7 millioneropiatbrukare

137,000 --200,000 brukareinjicerar

48% i fängelse for narkotikarelateradebrott

64% i fängelseharbrukat

30% haravsikt att använda droger i fängelset

17 – 23 % brukareinjicerari fängelse


Iran s respons en best practice globalt
Iran’s respons– en best practice globalt

Gradvis policy förändring från ineffektiva abstinens och detox-program med hög frekvens återfall till:

Triangular kliniker som drivs av frivilligorganisationer och regeringen, även i fängelser

Street based drop in centers– ocksåförkvinnor (2010)

MMTi fängelser - det mest effektiva alternativet

Iran prison organization, Dr FarzadKasraei


Skademinimering vad kan norr l ra fr n syd

Iran – varför progressiv evidensbaserad politik?

 • Samhälle & frivilligorganisationer

 • Samarbete: hälsovårdsministeriet,

  fängelse & juridiskamyndigheter (stöd avlagen: ramavtal2005)

 • Välinformeradledardebatt

 • Nationelltutskott (regeringen, akademia, samhälls representation, brukare)

The most progressive policies in conservative societies through collaboration between health, judiciary, religious leaders and civil society


R substitutionsbehandling i f ngelser problematiskt
Är substitutionsbehandling i fängelser problematiskt? ?

nej

men… problematiskt med

 • ofta en nödvändighet

 • med MMTmindrevåld, skador, självmord, stöld, missbruk, smuggling ochabcesser etc

  • Fngelser utan substitutionsbehandling

  • Internationellfokuseringpåattminskatillgång - obalans mln tillgång & efterfrågan, skademinsking

  • Avbrottimetadonleveranser

  • Utbildad personal

  • Stigma, diskriminering & kriminalisering

  • Scaling up


  Malaysia fr n brott och straff till v rd och behandling
  Malaysia frånbrottochstraff till vårdochbehandling

  Frivilligmetadonbehandlings program iprimarvården


  Situationen in malaysia 2003
  Situationenin Malaysia (2003)

  170,000 IDUs

  HIV bland brukaresominjicerar24,000 (20%)

  81% delarsprutormed> 5 andra

  80% injiserar x3/dagligen

  85% använderaldrigkondom  Malaysia s respons

  • Hälsovårdsministeriet (2005 – 2006): MMT, sprutbyte & kondom program for attstoppa HIV spridning bland IDUs

  • Regeringsbeslut 2006: attnå 40,0000 IDUs 2010: 25,000 MMT and 15,000 NSEP

  • Mål 2015: Registrera80% IDUs; MMTochNSEPtillgängligtiallahalsoklinker

  Malaysia’s respons

  "Dependence is a chronic and relapsing disorder, often co-occurring with other physical and mental conditions" (WHO, 2004)


  Malaysian best practice cure1care
  Malaysian Best Practice “Cure1Care”

  Resultat 2009:

  HIV bland IDUsminskatfrån: 66% (2005) till 55%

  84% användersterilanålar & sprutor

  65.5% return rate

  50% kunskapom AIDS

  18,377 NSEPklienter

  Comprehensive harm reduction, community approach, multi-sector

  Effective monitoring and tracking

  Continuum primary through tertiary


  Bangladesh
  Bangladesh

  Harm reduction startadetidigt

  MMT pilot (2010): 300

  4.6 million brukare

  23,000 brukareinjicerar

  NESPstartade 1998


  Vad kan vi l ra fr n bangladesh
  Vadkan vi lärafrånBangladesh?

  StartaNSEPtidigt(1996)

  Riktade förebyggande insatser fungerar:

  dela sprutor65% (2002) – 55% (2006/07)

  Stark surveillance

  HIV lågnivå– 7% bland brukaresominjicerar, undantagettcluster in Dhaka 11%;

  Hep C minskat 22% (1999) – 12% (2007)

  FalletSHAKTI: 5000 klienter, NSEPfrån66% till 86% (2004) – men polis trakasserier mot domsom bar påinjektionsutrustning


  Den r da skyltdockan

  Bangladesh tacklarstigma

  Den RödaSkyltdockan


  Pakistan resultat varierar deltagande ver 70 sterila n l och sprutor 80
  Pakistan – resultatvarierardeltagandeöver70% sterilanål-ochsprutor 80%


  Indien idu driven hiv epidemi i nord st
  Indien – IDUdriven HIV epidemiiNordÖst

  <0.5%

  0.5% to <1%

  1% to <1.5%

  >=1.5%

  186000 brukareinjicerar

  136000 harnåttsav 263 skademinimeringsprogram

  35 % använderrenasprutor

  12.202,830 (76%) sprutor

  OST program: olikamodeller


  Vilken roll spelar brukarf reningar i nationella och internationella program i sydasien
  Vilken roll spelar Brukarföreningar i nationella och internationella program i Sydasien?

  • Program planering

  • Kartlaggningoch studier

  • Konsultationer, information, kurserochannan capacity building

  • Implementering:

   • Peer educators

   • Uppsökande

   • Referral services

   • Socialtstöd


  Skademinimering vad kan norr l ra fr n syd

  Brukarorganisationer

  stöd frånVärldsbanken, GFATM, DFID, ochnationella program


  Know your epidemic tailor the response
  “know your epidemic- tailor the response” internationella program i

  Mapping and size estimation of drug use population

  Integrated bio behavioral surveillance

  Targeted interventions for most at risk populations

  Involvement of civil society in all aspects of effective programming

  Evidence based technical interventions

  World Bank approach

  HIV prevention iSydasien


  Skademinimering vettigt ur alla perspektiv
  Skademinimering internationella program i – vettigturallaperspektiv

  Klinisktperspektiv – kroniskthälso problem

  Folkhälsoperspektiv – sound public health

  Ekonomiskt – kostnadseffektiv intervention

  Humanitärianperspektiv – rätt till vard

  Socialtsamhällsskyddsperspektiv


  Social integrering viktigaste resultatet av skademinimerings program
  Social internationella program i integrering - viktigasteresultatetavskademinimeringsprogram

  Viktigast for brukare: familjochjobb

  • Afghanistan

  • Indien

  • Maldiverna

  • Malayisa

  • Nepal

  • Bangladesh

  • Pakistan

  • Iran

  • Sri Lanka


  Vad norr kan l ra fr n syd
  Vad internationella program i norrkanlärafrånsyd?

  Även i resursbegränsade situationer, med många konkurrerande prioriterter, SKADEminimering är genomförbart och ett kostnadseffektivt alternativ med mätbara och hållbara resultat