de pati nt als sturende kracht
Download
Skip this Video
Download Presentation
De patiënt als sturende kracht

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

De patiënt als sturende kracht - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

De patiënt als sturende kracht. 24 06 2010: De dag van Bestuur en Support, Zeist Rien Meijerink, voorzitter RVZ. Patiënt als countervailing power. Empowerment van de zorggebruiker. Bijdragen aan kwaliteit van zorg. Oproepen tot verantwoording. Voorwaarden voor countervailing power.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' De patiënt als sturende kracht' - sade-snyder


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
de pati nt als sturende kracht

De patiënt als sturende kracht

24 06 2010: De dag van Bestuur en Support, Zeist

Rien Meijerink, voorzitter RVZ

pati nt als countervailing power
Patiënt als countervailing power
 • Empowerment van de zorggebruiker.
 • Bijdragen aan kwaliteit van zorg.
 • Oproepen tot verantwoording.
voorwaarden voor countervailing power
Voorwaarden voor countervailing power
 • Professionele inbreng van de ervaringsdeskundigheid van de zorggebruiker.
 • Onafhankelijkheid van andere veldpartijen, maar ook van de overheid.
 • Samenwerking en afstemming binnen de patiëntenbeweging.
ervaringsdeskundigheid
Ervaringsdeskundigheid
 • Noodzakelijke basis voor goede kwaliteit van zorg.
 • Moet als basis dienen voor inbreng op alle niveaus van besluitvorming.
 • Kan alleen door de zorggebruiker worden gegenereerd.
 • Moet professioneel en structureel worden geïnventariseerd en ingebracht bij besluitvorming.
onafhankelijkheid
Onafhankelijkheid
 • Is noodzakelijk om positie in te nemen als tegenmacht.
 • Betreft de relatie met andere veldpartijen én met de overheid.
 • Financiële onafhankelijkheid is een belangrijk onderdeel.
 • Voorwaarden voor financiering van patiëntenorganisaties:
  • diverse bronnen,
  • zonder directe sturing vanuit de overheid,
  • prikkelend voor klantgerichtheid.
samenwerking en afstemming
Samenwerking en afstemming
 • Activiteiten op verschillende niveaus beïnvloeden elkaar.
 • Belangrijk om van elkaar te leren en elkaar te ondersteunen.
 • Interne binding belangrijk voor goede afspraken met andere partijen.
slide7
Aanbeveling: accepteer en maak gebruik van het feit dat internet een nieuwe dynamiek aan de vraagzijde creëert
 • Individuele zorggebruikers vinden nieuwe manieren om informatie en ervaringen uit te wisselen.
 • Internetcommunities en –fora creëren een countervailing power buiten de traditionele patiëntenbeweging om.
aanbeveling p ati ntenorganisaties moeten klantgericht zijn
Aanbeveling: patiëntenorganisaties moeten klantgericht zijn
 • Binding met individuele zorggebruikers vormt het bestaansrecht voor patiëntenorganisaties.
 • Zorggebruikers moeten meer als klant worden benaderd in plaats van als lid.
 • Financiële afhankelijkheid van de individuele zorggebruiker is een goede prikkel voor patiëntenorganisaties om klantgericht te zijn in hun dienstverlening.
aanbeveling ervaringsdeskundigheid is de basis voor countervailing power
Aanbeveling: Ervaringsdeskundigheid is de basis voor countervailing power
 • Als ervaringsdeskundigheid op een professionele manier wordt geïnventariseerd en omgezet in kwaliteitscriteria vormt het een belangrijke basis voor kwaliteitsverbetering.
 • De betrokkenheid van zorggebruikers en hun ervaringsdeskundigheid neemt toe in belang voor zorgaanbieders en –verzekeraars.
 • Deze partijen moeten ook financieel gaanbijdragen, waarbij onafhankelijk moet worden gewaarborgd
slide10
Aanbeveling: De organisatie van de patiëntenbeweging moet flexibel zijn en effectieve belangenbehartiging mogelijk maken
 • Niet te snel denken in statische structuren.
 • Aansluiten bij de belevingswereld van individuele zorggebruiker.
 • Maar ook effectieve beïnvloeding van besluitvorming op verschillende niveaus mogelijk maken.
 • Meer aandacht voor het regionale en lokale niveau in plaats van een zware topstructuur.
aanbeveling subsidie voor bijdrage aan kwaliteit van zorg maar geen be nvloeding door de overheid
Aanbeveling: Subsidie voor bijdrage aan kwaliteit van zorg, maar geen beïnvloeding door de overheid
 • Publieke financiering voor de bijdrage aan kwaliteit van zorg
 • vanuit ervaringsdeskundigheid is legitiem.
 • De overheid moet niet langer de structuur en activiteiten van de
 • patiëntenbeweging direct kunnen beïnvloeden.
 • Een onafhankelijke positie ten opzichte van de overheid zal de positie van de vraagzijde ten opzichte van verzekeraars en zorgaanbieders versterken.
reacties op het advies
Reacties op het advies
 • De directeur van de NPCF is blij met het pleidooi van de RVZ:
 • Ontwikkelen van keurmerken gebeurt al en moet verder worden ontwikkeld.
 • Er moet een brancheorganisatie komen waarin alle grote patiëntenclubs vertegenwoordigd zijn.
 • Een vast deel van de zorgpremies moet voor de pg- organisaties worden gereserveerd.
 • Twijfel bij verkoopbaarheid van gebundelde kennis van de patiënt (www.zorgenwelzijn.nl).
reacties op het advies1
Reacties op het advies
 • Rolf Smid van CG-Raad:
 • Er moet onafhankelijke financiering zijn voor pg-organisaties. Geld vragen aan zieke mensen voor informatie staat ver af van huidige laagdrempeligheid.
 • Geld vragen aan verzekeraar zorgt er voor dat onafhankelijkheid in het geding komt (www.zorgvisie.nl).
reacties op het advies2
Reacties op het advies

Zorgbelang Nederland:

Zorgbelangorganisaties werken al veel samen met zorgverzekeringsmaatschappijen om zorg te verbeteren. Ook is geïnvesteerd in het bundelen van ervaringen van patiënten via internet. [..] Deeljezorg.nl door de 13 Zorgbelangorganisaties ook geïnitieerd om meer te weten te komen over hoe patiënten zorg ervaren en waar verbeteringen nodig zijn.

ad