משרד המשפטים
Download
1 / 14

משרד המשפטים רשם העמותות - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

משרד המשפטים רשם העמותות. רשם העמותות וההקדשות. הכנס השנתי של מגזר המלכ"רים פברואר 2006. אלכ"ר - הגדרות. "עמותה" – חוק העמותות – סעיף 1. "אגודה עותומאנית"- חוק האגודות העותומאניות. "חברה לתועלת הציבור"- חוק החברות - סעיף 11 (ב) וחוק הנאמנות - סעיף 2.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' משרד המשפטים רשם העמותות' - sade-mack


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

משרד המשפטיםרשם העמותות

רשם העמותות וההקדשות

הכנס השנתי של מגזר המלכ"רים פברואר 2006


אלכ"ר - הגדרות

 • "עמותה" – חוק העמותות – סעיף 1.

 • "אגודה עותומאנית"- חוק האגודות העותומאניות.

 • "חברה לתועלת הציבור"- חוק החברות - סעיף 11 (ב) וחוק הנאמנות - סעיף 2.

 • "הקדש" "הקדש ציבורי"- חוק הנאמנות-סע'- 17

 • "מוסד ציבורי"- פקודת מס הכנסה- סעיף 9(2), וסעיף 46.

 • "מלכ"ר"- חוק מס ערך מוסף- סעיף 1.


תיקוןמספר 3 לחוק העמותות

 • תיקון מספר 3 הרחיב את סמכויות הרשם על מנת להגביר את הפיקוח על העמותות:

 • "הכנסת ראתה את המשימה העיקרית של חוק העמותות ביצירת מנגנון של פיקוח ממשלתי על כל הנעשה בעמותות, על מנת שהציבור התורם מכספו הפרטי ומכספים ממשלתיים ידע כי כספים אלו מגיעים ליעדם...לאור הניסיון שהצטבר מאז נחקק חוק העמותות, תש"ם – 1980, התברר כי דרושים שינויים שונים על מנת להשיג את המטרות בגללן חוקק החוק" (מתוך דברי ההסבר להצעה לתיקון החוק)


החלטות הממשלה

 • חשיבותו של הרשם במערך הפיקוח הממשלתי קיבלה משנה תוקף עם קבלת החלטת הממשלה באוקטובר 1998.

 • החלטה מס' 4418 (בק/128) קובעת:"החל משנת התקציב 1999 יידרשו גופים הפונים בבקשה לתמיכה ממשרד ממשלתי להציג אישור של רשם העמותות.רשם העמותות יבחן בהתאם לנהלים ולקריטריונים שיגובשו על ידו – אם העמותה עומדת בדרישות החוק ואם נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק את מטרות העמותה"


החלטות הממשלה

 • החלטת מס' תמ/15 מחודש יולי 2001, קבעה:"בהמשך להחלטה מספר 4418, משרדי הממשלה לא ירכשו שירותים מעמותות, בין במכרז ובין שלא במכרז, אלא אם בידי העמותה תעודת "אישור ניהול תקין" מאת רשם העמותות, המעידה כי העמותה מקיימת את דרישות חוק העמותות בכל הנוגע לאופן ניהולה התקין"


רישום עמותות

 • בשנת 2003 נרשמו 1,452 עמותות

  בשנת 2004 נרשמו 1,755 עמותות.בשנת 2005 נרשמו 1,500 עמותות.

 • מהקמת היחידה בשנת 1981 הוגשו למעלה מ 45,000 בקשות לרישום עמותות.

 • נכון ל 31/12/05 רשומות במאגר רשם העמותות: כ 25,000 עמותות.מתוכן: 3,856 עמותות בהליכי מחיקה.195 עמותות בהליכי פירוק מרצון.84 עמותות בהליכי פירוק בבית משפט. 9,692 עמותות נמחקו בשנים 2000-2004.


אישור ניהול תקין

 • בשנת 2004 נבדקו 9,319 עמותות לצורך קבלת אישור. בשנת 2005 נבדקו 10,517 עמותות לצורך קבלת אישור.

 • בשנת 2004 ניתנו 8,183 אישורי ניהול תקין.בשנת 2005 ניתנו 7,832 אישורי ניהול תקין.

 • בשנת 2004 נמצאו 1,616 עמותות עם ליקוי מהותי סופי.בשנת 2005 נמצאו 1,942 עמותות עם ליקוי מהותי סופי.


אישור ניהול תקין- המשך

 • בשנת 2003 נבדקו 93 עמותות בדיקות עומק על ידי רו"ח חיצוניים.*

 • בשנת 2004 נבדקו 457 עמותות בדיקות עומק ע"י רו"ח.

 • בשנת 2005 נבדקו 767 עמותות בדיקות עומק ע"י רו"ח.


תוכניות הבראה

 • בשנת 2003 היו תוכניות הבראה פעילות ב 94 עמותות מהן 18 תוכניות עם חשב מלווה.

 • בשנת 2004 היו תוכניות הבראה פעילות ב 152 עמותות מהן 26 עם חשב מלווה.

 • בשנת 2005 היו 213 תוכניות הבראה פעילות.


תלונות וחקירות

 • בשנת 2003 התקבלו וטופלו 262 תלונות שנבדקו על ידי עו"ד ורו"ח.

 • בשנת 2004 התקבלו וטופלו 420 תלונות שנבדקו ע"י עו"ד ורו"ח.

 • בשנת 2005 התקבלו וטופלו 455 תלונות שנבדקו ע"י עו"ד ורו"ח.


פירוקים

 • בשנת 2004 הוגשו 50 בקשות לפירוק עמותות.בשנת 2005 הוגשו 76 בקשות לפירוק עמותות.

 • בשנת 2004 ניתנו צווי פירוק ל 3 עמותות.בשנת 2005 ניתנו צווי פירוק ל 58 עמותות.

 • בשנת 2004 ניתנו 26 צווי החייאה.בשנת 2005 ניתנו 42 צווי החייאה.


היקף ההקדשות וחברות לתועלתהציבור

 • היקף נכסי ההקדשות מוערך ב 6 מיליארד ₪ ובנוסף כ 1,400נכסי נדל"ן שאינם משוערכים.

 • נכון ליום 31.12.05 רשומים 2,072, תיקי הקדשות פעילים ו 411 חברות לתועלת הציבור פעילות.

 • במהלך שנת 2004 נרשמו 53 הקדשות ו 58 חברות לתועלת הציבור.במהלך שנת 2005 נרשמו 52 הקדשות ו33 חברות לתועלת הציבור.

 • במהלך השנים 2000 – 2004 הוצאו כ 150 אישורי ניהול תקין.בשנת 2005 הוצאו 152 אישורי ניהול תקין.
ad