elektr k ark firinlari nd ks yon firinlari n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ELEKTRİK ARK FIRINLARI & İNDÜKSİYON FIRINLARI PowerPoint Presentation
Download Presentation
ELEKTRİK ARK FIRINLARI & İNDÜKSİYON FIRINLARI

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 55
sade-brewer

ELEKTRİK ARK FIRINLARI & İNDÜKSİYON FIRINLARI - PowerPoint PPT Presentation

381 Views
Download Presentation
ELEKTRİK ARK FIRINLARI & İNDÜKSİYON FIRINLARI
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ELEKTRİK ARK FIRINLARI & İNDÜKSİYON FIRINLARI • Çelik izabesinde ısı kaynağı olarak elektrik akımının kullanılması ilk kez 1870 yılında W.Siemens tarafından uygulanmıştır. Bundan sonra bu alanda çalışmalar devam etmiş, ve elektrik fırınları çelik üretiminde istenilen yerini almıştır. İki Tipi vardır: • 1) Elektrik Ark Fırınları • 2) İndüksiyon Fırınları yrd.doç.dr. uğur özsaraç

 2. yrd.doç.dr. uğur özsaraç

 3. Elektrik ark ocağı ile demir çelik üretimi • Elektrik ark ocağı demir çelik üretiminde bir alternatiftir. Temel oksijen metodunun aksine elektrik ark ocağı sıcak metal kullanmaz. "Soğuk" metal ile doldurulur (bu da normal olarak hurda çeliktir). • Hurda çelik elektrik ark ocağına üstten vinçle boşaltılır, ardından ocağın kapağı örtülür. Bu kapak ark ocağına idirilen üç tane elektrod taşır. Elektrodlardan geçen elektrik bir ark oluşturur ve açığa çıkan ısı hurdayı eritir. Bu işlemde kullanılan elektrik miktarı 100.000 kişilik bir şehrin ihtiyacını karşılayacak kadar fazladır. yrd.doç.dr. uğur özsaraç

 4. Eritme prosesinde diğer metal alaşımlar gerekli kimyasal kompozisyonu sağlamak için ilave edilir. Çeliği saf hale getirmek için ayrıca oksijen de üflenir. Kimyasal kompozisyonun kontrolu için örnekler alındıktan sonra ark ocağı yana yatırlıp erimiş çeliğin üzerinde yüzen cüruf dökülür. Hemen sonra ark ocağı diğer yana yatırlıp erimiş çelik bir potaya aktarılır. Buradan ikinci bir işlem başlar ya da "caster"a nakledilir. Modern ark ocağı her erimede 150 ton kadar hurda işleyebilir. Bu işlem yaklaşık 90 dakika sürer. Ark ocağı ile çelik üretimi aynı zamanda ekonomiktir. Üretilen her ton çelik 7.4 GJ enerji tüketir, bu da diğer üretim metodunun tüketimi olan 16.2 GJ'e göre hayli düşük kalır (demin dediğimiz gibi 7.4 GJ ise 100,000 nüfuslu bir şehrin tüketimine eşittir). yrd.doç.dr. uğur özsaraç

 5. yrd.doç.dr. uğur özsaraç

 6. yrd.doç.dr. uğur özsaraç

 7. yrd.doç.dr. uğur özsaraç

 8. yrd.doç.dr. uğur özsaraç

 9. yrd.doç.dr. uğur özsaraç

 10. yrd.doç.dr. uğur özsaraç

 11. yrd.doç.dr. uğur özsaraç

 12. yrd.doç.dr. uğur özsaraç

 13. yrd.doç.dr. uğur özsaraç

 14. yrd.doç.dr. uğur özsaraç

 15. yrd.doç.dr. uğur özsaraç

 16. yrd.doç.dr. uğur özsaraç

 17. yrd.doç.dr. uğur özsaraç

 18. yrd.doç.dr. uğur özsaraç

 19. yrd.doç.dr. uğur özsaraç

 20. yrd.doç.dr. uğur özsaraç

 21. yrd.doç.dr. uğur özsaraç

 22. yrd.doç.dr. uğur özsaraç

 23. yrd.doç.dr. uğur özsaraç

 24. yrd.doç.dr. uğur özsaraç

 25. Bazik proses yrd.doç.dr. uğur özsaraç

 26. yrd.doç.dr. uğur özsaraç

 27. yrd.doç.dr. uğur özsaraç

 28. Fosfor rafinasyonu yrd.doç.dr. uğur özsaraç

 29. yrd.doç.dr. uğur özsaraç

 30. yrd.doç.dr. uğur özsaraç

 31. yrd.doç.dr. uğur özsaraç

 32. Kükürt (S) Rafinasyonu yrd.doç.dr. uğur özsaraç

 33. yrd.doç.dr. uğur özsaraç

 34. Ark fırınlarında Yalın Karbonlu ve Az Alaşımlı çeliklerin üretimi yrd.doç.dr. uğur özsaraç

 35. yrd.doç.dr. uğur özsaraç

 36. yrd.doç.dr. uğur özsaraç

 37. yrd.doç.dr. uğur özsaraç

 38. yrd.doç.dr. uğur özsaraç

 39. yrd.doç.dr. uğur özsaraç

 40. yrd.doç.dr. uğur özsaraç

 41. E.A.F’nın karşılaştırması yrd.doç.dr. uğur özsaraç

 42. E.A.F’daki Teknolojik gelişmeler yrd.doç.dr. uğur özsaraç

 43. DC E.A.F(doğru akımın kullanıldığı) yrd.doç.dr. uğur özsaraç

 44. yrd.doç.dr. uğur özsaraç

 45. yrd.doç.dr. uğur özsaraç

 46. Hurda ön-ısıtma yrd.doç.dr. uğur özsaraç

 47. Pota ocağı yrd.doç.dr. uğur özsaraç

 48. yrd.doç.dr. uğur özsaraç

 49. Su soğutmalı paneller yrd.doç.dr. uğur özsaraç

 50. Tabandan boşaltmalı EAF yrd.doç.dr. uğur özsaraç