Top energy program s pe ujeme o ivotn prost ed
Download
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

TOP ENERGY program ČS Pečujeme o životní prostředí. Česká spořitelna Petr Laník. Světové výzvy / “E” Politiky, náš startovní bod. Globální oteplování Snižování emisí Udržitelný rozvoj Zabezpečení energetických zdrojů ( Prudký nárůst spotřeby energií ) a….

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - sachi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Top energy program s pe ujeme o ivotn prost ed

TOP ENERGY program ČSPečujeme o životní prostředí

Česká spořitelna

Petr Laník


Sv tov v zvy e politiky n startovn bod
Světové výzvy / “E” Politiky, náš startovní bod

Globální oteplování

Snižování emisí

Udržitelný rozvoj

Zabezpečení energetických zdrojů ( Prudký nárůst spotřeby energií)

a….

 • Energetická politika EU (Brussels European Council 8/9March 2007)

  • Zabezpečit 20 %podíl energií z OZna celkové spotřebě energie EU do roku 2020

  • Zvyšování podílu biopaliv v dopravě na 10% do roku 2020 EU

 • ČR – národní energetický koncept

  • 15 % - 16%podílOZ *na PZE **do roku 2030

 • Státní politika životního prostředí České republiky, která si za svůj cíl stanovila do roku 2010 dosáhnout:

  • 6% podílu spotřeby energie z obnovitelných zdrojů (OZE) na celkové spotřebě primárních zdrojů energie (PZE) (nyní 4,4%*)

  • 8% podílu elektřiny z OZE na hrubé spotřebě elektřiny. (nyní 4,2%*)

 • Strukturální fondy EU pro období 2007 - 2013

 • Strategie ČS

 • * OZ – Obnovitelné zdroje energie

 • ** PZE – Primární zdroje energie


 • Top energy program s pe ujeme o ivotn prost ed

  TOP Energyprogram ČS

  Odpovědí ČS na zmiňované výzvy je naše „E“ strategie, reprezentovaná

  • - Speciální program ČSzaměřený na úspory energií projekty výroby energií z obnovitelných zdrojů.

  • soubor komplexních služeb a produktů poskytovaných ČS pro financování “E” projektů

  • je určen pro : MSP, velké korporace, regiony, municipality, neziskové organizace


  Typov projekty
  Typové projekty

  Výroba energií z obnovitelných zdrojů

  Vítr

  Slunce

  Spalování

  biomasy

  Spalování

  bioplynu

  Vodní el.

  Biopaliva

  Tekuté a pevné odpady

  Tepelné čerp.

  Geotermální

  energie

  Fotovolt.

  Teplá voda /pára

  Energeticky úsporné projekty

  • Zvýšení efektivnosti výroby a spotřeby energie

   • Modernizace energetického hospodářství

   • Účinnější kotel, kogenerační jednotka

   • Nové rozvody tepla

   • Tepelné izolace budov, výměna oken atd.

   • Projekty na bázi EPC…


  Z kladn slu by poskytovan top energy program em
  Základní služby poskytované TOP ENERGY PROGRAMEM

  Základní informace o:

  Výrobě energií z OZ

  Energeticky úsporných projektech

  Dostupnosti dotačních titulů vhodných pro „E“ projekty

  Poradenstvíjak:

  Připravit “E” projekt (s ohledem na specifika „E“projektů)

  Financovat “E” projekty

  Monitorovat projekty (v procesu výstavby i provozu)

  Financování:

  Až 100 %projektových nákladů (municipality, neziskové organizace)

  Specialní bankovní produkty (plně respektující zvláštnosti financování “E” projektů – dlouhodobé úvěry až 15 i více let)

  Současných i nových klientů (včetně nově vzniklých a účelově založených společností)

  Řešení:

  Ověřené a inovativní finanční modely financování zahrnující kombinace zvýhodněných produktů a ostatních dotačních možností…

  Vypracování:

  Projektových záměrů

  Studií proveditelnosti

  Energetických auditů

  Žádostí o dotace z konkrétních dotačních programů…

  TOP “E” programuposkytuje:


  Top energy program vliv na ivotn prost ed

  TOP Energy program Vliv na životní prostředí


  Top energy program
  TOP Energy program

  TOP Energy program – speciální program ČS podporující nejrůznější typy projektů, uplatňující účinnější a úspornější technologie, šetrné k životnímu prostředí, technologie zaměřené na výrobu energií z OZ…

  TOP Energy – Programme ČS

  Pro podnikání

  Obnovitelné zdroje

  Úspory energií

  Sluncer

  Voda

  Biomasa

  Biogplyn

  Přípustnými projekty jsou: Šetřící energie, snižující CO2

  Šetří životní prostředí

  Snižování CO2

  Zvyšování povědomí o výhodnosti a potřebách úspor..

  Zdraví populace


  Top e projekty zam en do oblasti ivotn ho prost ed
  TOP “E” projekty zaměřené do oblasti Životního prostředí

  Šetří životní prostředí jako celek - snižováním produkce CO2,

  Chrání zdraví lidí

  Zlepšuje prostředí ve kterém lidé pracují a žijí

  Šetří přírodní zdroje

  Přispívají ke snižování emisí škodlivin

  Šírí povědomí o „Zelené energii“

  Snižují energetickou spotřebu při zachování/zvyšování výkonnosti produkce

  Přispívají k tomu, aby společnosti lépe přijímaly a uplatňovaly „čisté technologie“


  Top e projekty zam en do oblasti ivotn ho prost ed1
  TOP “E” projekty zaměřené do oblasti Životního prostředí

  Uvádí do denního života :

  Ekologické technologie

  Nízkoenergetické spotřebiče

  Recyklovatelné výrobky ()

  Šetrné technologie

  Nižší energetické požadavky, nižší potřeba limitovaných zdrojů, přímo i nepřímo snižují ekologickou zátěž prostředí, možná recyklovatelnost výrobků po skončení životního cyklu.


  Top e projekty zam en do oblasti ivotn ho prost ed2
  TOP “E” projekty zaměřené do oblasti Životního prostředí

  Zvyšují povědomí o potřebě chránit životní prostředí:

  Podněcují udržitelný rozvoj uplatňováním

  "green design", "eco-design", or "design for environment")

  Podněcují inovace vedoucí

  k ‚čistým technologiím' nezatěžujícím životní prostředí, snižujícím materiálové a ostatní potřeby výrobních procesů …


  Top energy program s pe ujeme o ivotn prost ed

  Podrobnější informace najdete na:

  www.csas.cz/energy

  Další informace

  TOP Energy - Další informace


  Top energy program s pe ujeme o ivotn prost ed

  ČS Reference

  Korowatt,s.r.o. - photovoltaic power station in Bušanovice

  Installed power 693 kWp

  Annual production 628 000 kWh

  Project costs: 84 Mio CZK

  Long term loan – ČS 75 Mio CZK

  Equity 9,21 Mio CZK

  Subsidy 29,3 Mio CZK

  ČMZRB guarantee


  Top energy program s pe ujeme o ivotn prost ed

  Kontakty

  ČESKÁ SPOŘITELNA - centrála

  Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62 ▪140 00 Praha 4www.csas.cz

  Information link of ČS: 800207207

  Rozvoj obchodu

  • Odbor Rozvoj obchodu

  • Ing. Petr Laník

  • Tel.: +420 261 072 020

  • E-mail: planik@csas.cz