livsmedelskvalitet ur olika perspektiv n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Livsmedelskvalitet ur olika perspektiv PowerPoint Presentation
Download Presentation
Livsmedelskvalitet ur olika perspektiv

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation

Livsmedelskvalitet ur olika perspektiv - PowerPoint PPT Presentation

sachi
166 Views
Download Presentation

Livsmedelskvalitet ur olika perspektiv

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Livsmedelskvalitet ur olika perspektiv Vad anser livsmedelsbranschen? Agneta Dreber 19 januari 2011 Foto: Svensk Mjölk

 2. Hög kvalitet – vad är det? • Säkerhet? • Hälsosamt? • Högt pris? • Gott? • Ekologiskt? • Man vet vad man får? • Få eller inga tillsatser? • Oprocessat? • Högförädlat? • Närproducerat/närodlat? • Småskaligt?

 3. Kvalitet i förhållande till andra värden • Låga matpriser • Enkelhet/bekvämlighet Måltidskvalitet inte detsamma som matkvalitet.

 4. Vilken av följande konsumenttrender påverkar företaget mest just nu?

 5. Det finns ett ökat kvalitetstänk! • Ökat matintresse/ökad medvetenhet • Intensifierad matdebatt • Naturlighetstrenden • Många har fått mer i plånboken • Matlandet Sverige

 6. Förtroendet för maten på fortsatt hög nivå!Andel med stort förtroende, procent Källa: Synovate, Li:s förtroendeundersökning 2010

 7. Förtroende för livsmedelsföretagen i Sverige när det gäller att ……….Bas: Samtliga Medelvärde 5.0 5.0 5.1 5.3 5.1 5.2 5.2 5.3 5.2 4.9 4.8 4.9 5.2 5.0 5.0 5.1 5.1 5.1

 8. Vi gör godare mat!

 9. Vadå godare mat? Företagenskaerbjuda/bidra till: • Alltbättre mat • Godare mat änomvärlden • Matglädje , välbefinnande och medvetnakonsumenter • Mat med gottsamvete

 10. Har företaget gjort en översyn i användningen av tillsatser? Källa: Li:s konjunkturbarometer

 11. Har ert företag minskat mängden salt i någon av era befintliga produkter eller introducerat nya produkter med mindre salt under år 2009? Rubrik text

 12. Konsumenterna upplever att det finns ett utbud som gör det lätt att välja hälsosamt – en positiv utveckling över tiden Medelvärde 5.1 4.9 4.9 4.8 4.6 Jag tycker att det finns ett utbud av mat och dryck i butikerna som gör det enkelt att välja hälsosamt Bas: Samtliga

 13. Branschstöd närings- och hälsopåståenden Samverkan Li, Svensk Dagligvaruhandel, SNF • Rådgivning • Utbildningsverksamhet • Handbok • Marknadsbevakning/ärendebedömning • www.hälsopåståenden.se

 14. Matkvalitet i Matlandet Sverige • Samverkan. • Inte ställa småskaligt mot storskaligt. Utvecklingen av mathantverket parallellt med satsning på forskning och innovationer. • Ha ett gott öga till svenska råvaror, utan att stirra oss blinda på dessa. Vi är även duktiga på att förädla importerade råvaror.