itk 2011 juha matti latvala ft projektikoordinaattori n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ITK 2011 Juha-Matti Latvala FT, projektikoordinaattori PowerPoint Presentation
Download Presentation
ITK 2011 Juha-Matti Latvala FT, projektikoordinaattori

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 31
Download Presentation

ITK 2011 Juha-Matti Latvala FT, projektikoordinaattori - PowerPoint PPT Presentation

sacha-hampton
121 Views
Download Presentation

ITK 2011 Juha-Matti Latvala FT, projektikoordinaattori

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ekapeli ja www.lukimat.fi tukea lukemisen ja matematiikan oppimiseen ITK 2011 Juha-Matti Latvala FT, projektikoordinaattori juha-matti.latvala@jyu.fi

 2. LukiMat-hanke • Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema • Niilo Mäki Instituutti ja Jyväskylän yliopisto • Lukemisen ja matematiikan oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy • Materiaali ja tukimenetelmät maksutta verkosta: www.lukimat.fi juha-matti.latvala@jyu.fi

 3. LukiMatin tavoite • Tarjota tutkimukseen perustuen • tietoa lukemisen ja matematiikan oppimisesta ja oppimisvaikeuksista • arviointimenetelmiä taitojen arviointiin • menetelmiä taitojen harjoitteluun • välineitä tuen tarpeen arviointiin (pedagoginen arv.) • Kohderyhmänä opettajat, erityisopettajat, vanhemmat ym. • Painotus esi- ja alkuopetuksessa, sekä luokilla 3-4 juha-matti.latvala@jyu.fi

 4. www.lukimat.fi -verkkosivut • Ajantasainen tieto lukemisen ja matematiikan oppimisvaikeuksista sekä niiden tukemisesta • Vanhemmalle-osio: perustieto • Tietopalvelu: ammattilaiselle kohdennettu • Arviointi- ja harjoitusmenetelmät • Ekapeli, Ekapeli-matikka, Neure ja Numerorata • Vuorovaikutteinen sisältö • Keskustelu- ja kysymyspalstat juha-matti.latvala@jyu.fi

 5. Matematiikan harjoitus- ja arviointimenetelmät juha-matti.j.latvala@jyu.fi

 6. Neure-ympäristö • Matematiikan taitojen arviointi- ja harjoitusympäristö • Valmiit tehtävät ja mahdollisuus luoda omia tehtäviä • Rekisteröinti käyttäjäksi • Neure Express (ei rekisteröitymistä) juha-matti.j.latvala@jyu.fi

 7. Neure-ympäristö juha-matti.j.latvala@jyu.fi

 8. Numerorata • Lukujonotaitojen, lukumäärän sekä yhteen- ja vähennyslaskutaitojen harjoitteluun • Ranskalainen alkuperäispeli mukautettu Suomeen juha-matti.j.latvala@jyu.fi

 9. Numerorata juha-matti.j.latvala@jyu.fi

 10. Lukumäärien vertailu, järjestäminen, lukujono- ja yhteenlaskutaidot • Uusi versio (Ekapeli-Matikka2010) julkaistu keväällä 2011 • Pelin käyttö edellyttää Ekapelin käyttäjäksi ilmoittautumisen (www.ekapeli.fi) juha-matti.j.latvala@jyu.fi

 11. juha-matti.j.latvala@jyu.fi

 12. Lukemisen harjoitus- ja arviointiympäristö juha-matti.j.latvala@jyu.fi

 13. juha-matti.latvala@jyu.fi

 14. Lukemisen perustaitojen harjoitteluun • Lapsen kielen kehitys (LKK) –pitkittäistutkimus • Professori Heikki Lyytinen pelin ”isä” • Ensimmäinen versio 2003-2004 • Pelin mukautuminen pelaajan taidon mukaan • Arviointikentät • Lähes 80 000 rekisteröitynyttä pelaajaa (LukiMatin kaudella) juha-matti.latvala@jyu.fi

 15. Tarkoitettu 6 ikävuodesta eteenpäin • Painopiste kirjain-äänne –vastaavuuden harjoittelussa • Kenttäjärjestys kiinnitetty • Äänteiden tunnistamisen –arviointikentät juha-matti.latvala@jyu.fi

 16. Kuvia Ekapeli-Eskarista juha-matti.latvala@jyu.fi

 17. Ekapeli-Eskarin jälkeen • Kirjain-äänne -vastaavuus, tavujen ja sanojen tunnistaminen • Kenttäjärjestys mukautuu (tasoadaptaatio) juha-matti.latvala@jyu.fi

 18. Kuvia Ekapeli-Yhdestä juha-matti.latvala@jyu.fi

 19. Ekapeli-Eskarin ja -Yhden jälkeen • Lapsille, jotka osaavat lukea tarkasti! • Lukemisen sujuvuuden harjoittamiseen • Harjoitukset mukautuvat taidon mukaan • Luksu- ja tavusujuvuus –arviointikentät juha-matti.latvala@jyu.fi

 20. Kuvia Ekapeli-Sujuvuudesta juha-matti.latvala@jyu.fi

 21. Ekapeli-SpelEtt • Suomenruotsinkielinen Ekapeli • Äänteet, tavut ja sanat • Loruja ja riimejä • Kiinnitetty eteneminen kentissä • Syksyllä 2011 tulossa uusi versio! • Perustuu Ekapeli-Yhteen juha-matti.latvala@jyu.fi

 22. Ekapeli-maahanmuuttaja • Kirjainten äänteet, tavut ja sanat (pitkät vokaalit ja yleensä sekoittuvat äänteet korostuvat) • Sanavarastotehtävä • Kehitetty venäjää äidinkielenään puhuville • Peliohjeita tulossa myös muilla kielillä juha-matti.latvala@jyu.fi

 23. Etenemisen seuranta • Viuhkakuviot • Tulostaulukko • Etenemisen kuvaajat juha-matti.latvala@jyu.fi

 24. Ekapelin käyttöönotto • Ilmoittaudu käyttäjäksi Ekapeli-palvelimella: www.ekapeli.fi • Saat sähköpostiin linkin salasanan asettamiseksi • Lataa haluamasi peliversiot • Hanki pelaajien vanhemmilta pelilupa • Luo pelaaja Ekapeli-palvelimelle tai pelissä • Aloita pelaaminen lapsen kanssa juha-matti.latvala@jyu.fi

 25. Ekapeli-palvelin: www.ekapeli.fi • Pelin lataaminen • Pelaajien luominen ja hallinnointi • Pelitulosten tarkastelu • Pelaajien yhdistäminen eri ohjaajiin (esim. kun pelataan koulussa ja kotona) • Ohjeet

 26. Ekapelin etuja • Väsymätön toistava harjoittelu • Positiivinen palaute • Pelin mukautuminen pelaajan taitotasoon • Useita erilaisia peliversioita • Palaute pelissä etenemisestä • Helppokäyttöinen! juha-matti.latvala@jyu.fi

 27. Ekapelin käyttöHarjoittelun järjestäminen • Ekapeli-harjoittelu koulussa • Rauhallinen tila pelaamiseen • Kuulokkeiden käyttö • Kannustaminen ja kehuminen • Auttaminen tarvittaessa • Peliajan rajaaminen (esim. 5-10 min) • Palaute pelaamisesta juha-matti.latvala@jyu.fi

 28. Muita huomioita • Peli on yhteydessä Internetin kautta palvelimelle • Päivitykset latautuvat automaattisesti • Käyttäjätuki Ekapeliin • Yhteydenottolomake Ekapeli-palvelimella • Sähköpostitse: ekapeli@nmi.fi • Puhelimitse: 0400- 247 397 juha-matti.latvala@jyu.fi

 29. Tulossa Ekapeliin 2011 • Sujuvuuspeliin jatkoa (villi länsi) • Käyttäjäksi ilmoittautuminen pelissä • Käyttäjätunnistuksen uudistus • Ekapelin räätälöintiversio (oma Ekapeli) • Ekapeli-Ultimate (eskari ja yksi yhdessä) • Pelin pelaaminen ilman rekisteröitymistä? juha-matti.latvala@jyu.fi

 30. Lisätietoa Ekapelistä • Ekapelin yleiset tiedot • http://www.lukimat.fi/ekapeli • Tutkimuksia ja kokeiluraportteja • http://www.lukimat.fi/lukeminen/kirjoituksia • Ekapeli-palvelin • http://www.ekapeli.fi juha-matti.latvala@jyu.fi

 31. Kiitos osallistumisesta! http://www.facebook.com/lukimat.fi http://www.lukimat.fi juha-matti.latvala@jyu.fi