multikriterijsko planiranje distribucijske mre e srednjeg napona n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
MULTIKRITERIJSKO PLANIRANJE DISTRIBUCIJSKE MREŽE SREDNJEG NAPONA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

MULTIKRITERIJSKO PLANIRANJE DISTRIBUCIJSKE MREŽE SREDNJEG NAPONA - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

MULTIKRITERIJSKO PLANIRANJE DISTRIBUCIJSKE MREŽE SREDNJEG NAPONA. Tomislav Baričević Minea Skok Viktorija Dudjak ( Energetski institut Hrvoje Požar , Zagreb, Hrvatska). MULTIKRITERIJSKO PLANIRANJE DISTRIBUCIJSKE MREŽE SREDNJEG NAPONA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MULTIKRITERIJSKO PLANIRANJE DISTRIBUCIJSKE MREŽE SREDNJEG NAPONA' - saburo


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
multikriterijsko planiranje distribucijske mre e srednjeg napona

MULTIKRITERIJSKO PLANIRANJE DISTRIBUCIJSKE MREŽE SREDNJEG NAPONA

Tomislav Baričević

Minea Skok

Viktorija Dudjak

(Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb, Hrvatska)

III SAVJETOVANJE CG KO CIGRE, Pržno, 13.-16.05.2013.

sadr aj

MULTIKRITERIJSKO PLANIRANJE DISTRIBUCIJSKE MREŽE SREDNJEG NAPONA

Tomislav Baričević, Minea Skok, Viktorija Dudjak(Energetskiinstitut Hrvoje Požar)

SADRŽAJ

 • Metodologija i kriteriji planiranja
  • Analiza sigurnosti opskrbe u redovnom pogonskom stanju
  • (N-1) kriterij pouzdanosti pogona mreže srednjeg napona
  • Kriterij kvalitete opskrbe korisnika mreže
  • Kriterij ekonomske opravdanosti ulaganja u pouzdanost distribucijske mreže
 • Primjer planiranja distribucijske mreže Elektre Čakovec
 • Usporedba planova razvoja
 • Zaključak

III SAVJETOVANJE CG KO CIGRE, Pržno, 13.-16.05.2013.

metodologija i kriteriji planiranja

MULTIKRITERIJSKO PLANIRANJE DISTRIBUCIJSKE MREŽE SREDNJEG NAPONA

Tomislav Baričević, Minea Skok, Viktorija Dudjak(Energetskiinstitut Hrvoje Požar)

METODOLOGIJA I KRITERIJI PLANIRANJA

 • Zadatak planiranja distribucijske mreže:
  • Pronalaženje optimalnih prijelaznih rješenja
  • Uz iskorištenje postojeće mreže
 • Kriteriji planiranja distribucijske mreže srednjeg napona:
  • Tehnički
  • Ekonomski
  • Kriteriji za obnovu distribucijske mreže

III SAVJETOVANJE CG KO CIGRE, Pržno, 13.-16.05.2013.

metodologija i kriteriji planiranja1

MULTIKRITERIJSKO PLANIRANJE DISTRIBUCIJSKE MREŽE SREDNJEG NAPONA

Tomislav Baričević, Minea Skok, Viktorija Dudjak(Energetskiinstitut Hrvoje Požar)

METODOLOGIJA I KRITERIJI PLANIRANJA

 • Najpovoljniji plan razvoja distribucijske mreže traži se na temelju četiri parcijalna plana razvoja:
  • Sigurnost opskrbe: nužna minimalna ulaganja radi opskrbe korisnika u redovnom pogonu
  • Raspoloživost primarne distribucijske mreže prema (N-1) kriteriju, uz uključeni kriterij sigurnosti opskrbe
  • Pouzdanost napajanja korisnika mreže, uz uključeni kriterij sigurnosti opskrbe
  • Ekonomska opravdanost ulaganja u distribucijsku mrežu, uz uključeni kriterij sigurnosti opskrbe

Opisana metodologija pruža uvid u više razina

planiranja promatrane distribucijske mreže

III SAVJETOVANJE CG KO CIGRE, Pržno, 13.-16.05.2013.

metodologija i kriteriji planiranja2

MULTIKRITERIJSKO PLANIRANJE DISTRIBUCIJSKE MREŽE SREDNJEG NAPONA

Tomislav Baričević, Minea Skok, Viktorija Dudjak(Energetskiinstitut Hrvoje Požar)

METODOLOGIJA I KRITERIJI PLANIRANJA

 • Osnovna rješenja pojačanja distribucijske mreže srednjeg napona:
 • interventna promjena uklopnog stanja mreže 10(20) kV (na suboptimalno)
 • novi vod 10(20) kV ili 35 kV
 • nova trafostanica VN/SN ili SN/SN
 • povećanje prijenosne moći vodova ili trafostanica
 • novi izvod 10(20) kV
 • prijelaz dijela mreže s 10 kV na 20 kV
 • spojni vod 10(20) kV
 • daljinski upravljivi rastavljači ili prekidači

Nužna minimalna ulaganja radi sigurnosti opskrbe

N-1 kriterij u primarnoj mreži

Pouzdanost napajanja korisnika (SAIDI, SAIFI)

Ekonomska opravdanost

III SAVJETOVANJE CG KO CIGRE, Pržno, 13.-16.05.2013.

metodologija i kriteriji planiranja3

MULTIKRITERIJSKO PLANIRANJE DISTRIBUCIJSKE MREŽE SREDNJEG NAPONA

Tomislav Baričević, Minea Skok, Viktorija Dudjak(Energetskiinstitut Hrvoje Požar)

METODOLOGIJA I KRITERIJI PLANIRANJA

 • Razvoj mreže srednjeg napona temelji se na dva djelomično povezana načela:
  • postupna zamjena naponske razine 10 kV sa 20 kV i
  • postupno uvođenje izravne transformacije 110/10(20) kV te ukidanje mreže 35(30) kV
 • TS 110/10(20) kV:
  • zamjenjuje TS 110/35 kV i/ili vodove 35 kV te TS 35/10(20) kV
 • Pitanje koncepcije mreže 10(20) kV:
  • izvodi 20 kV duži od izvoda 10 kV ili
  • zadržavanje bivših TS 35/10 kV kao rasklopišta 20 kV

III SAVJETOVANJE CG KO CIGRE, Pržno, 13.-16.05.2013.

metodologija i kriteriji planiranja4

MULTIKRITERIJSKO PLANIRANJE DISTRIBUCIJSKE MREŽE SREDNJEG NAPONA

Tomislav Baričević, Minea Skok, Viktorija Dudjak(Energetskiinstitut Hrvoje Požar)

METODOLOGIJA I KRITERIJI PLANIRANJA

 • Prednosti i mane prijelaza s 10 kV na 20 kV
  • manji pad napona
  • manji gubici
  • veća raspoloživost opskrbe
  • veća fleksibilnost pogona
  • zaštita: veći zahtjevi za uzemljenje, veće snage kratkog spoja
 • Prednosti i mane izravne transformacije
  • rasterećenje TS 35/10(20) kV i vodova 35 kV
  • smanjenje troškova održavanja
  • moguće izbjegavanje rekonstrukcije dotrajalih objekata 35 kV i oslobađanje koridora za vodove više naponske razine
  • mogući manji gubici
  • veliki broj TS 110/10(20) kV ili duži SN izvodi s manjom raspoloživošću opskrbe

DA, ČIM SU ISPUNJENI UVJETI

DETALJNE STUDIJE ZA ODGOVOR GDJE I KADA

III SAVJETOVANJE CG KO CIGRE, Pržno, 13.-16.05.2013.

analiza sigurnosti opskrbe u redovnom pogonskom stanju

MULTIKRITERIJSKO PLANIRANJE DISTRIBUCIJSKE MREŽE SREDNJEG NAPONA

Tomislav Baričević, Minea Skok, Viktorija Dudjak(Energetskiinstitut Hrvoje Požar)

ANALIZA SIGURNOSTI OPSKRBE U REDOVNOM POGONSKOM STANJU

 • Analiza tokova snaga i padova napona u promatranom planskom razdoblju, pri čemu stalno moraju biti zadovoljeni slijedeći kriteriji:
  • Niti jedan element mreže (vod ili transformator) ne smije biti preopterećen (odnosno dopušteno opterećenje je do 100% nazivne snage)
  • Svaki potrošač mora imati osiguran napon unutar propisanih granica (odnosno dopušteni pad napona u mreži 10 kV ili 20 kV do 8 %)

III SAVJETOVANJE CG KO CIGRE, Pržno, 13.-16.05.2013.

n 1 kriterij pouzdanosti pogona mre e srednjeg napona

MULTIKRITERIJSKO PLANIRANJE DISTRIBUCIJSKE MREŽE SREDNJEG NAPONA

Tomislav Baričević, Minea Skok, Viktorija Dudjak(Energetskiinstitut Hrvoje Požar)

(N-1) KRITERIJ POUZDANOSTI POGONA MREŽE SREDNJEG NAPONA

 • (N-1) kriterij pouzdanosti mreže je zadovoljen ukoliko ne postoji element mreže čija neraspoloživost dovodi do prekida napajanja potrošača ili grupe potrošača vršnog opterećenja većeg od 1 MVA, uz kriterije:
  • Dopušteno preopterećenje transformatora i nadzemnih vodova 35 kV do 20%
  • Dopušteni pad napona u mreži 10(20) kV do 12%

III SAVJETOVANJE CG KO CIGRE, Pržno, 13.-16.05.2013.

kriterij kvalitete opskrbe korisnika mre e

MULTIKRITERIJSKO PLANIRANJE DISTRIBUCIJSKE MREŽE SREDNJEG NAPONA

Tomislav Baričević, Minea Skok, Viktorija Dudjak(Energetskiinstitut Hrvoje Požar)

KRITERIJ KVALITETE OPSKRBE KORISNIKA MREŽE

 • Kvalitetu opskrbe električnom energijom sa stanovišta potrošača opisuju pokazatelji o:
  • Broju i
  • Trajanju prekida napajanja
 • Ulazni podaci:
  • Broj potrošača priključenih po pojedinim TS 10(20)/0,4 kV
  • Vrste prekida opskrbe električnom energijom s obzirom na trajanje
  • Učestalost prekida opskrbe
  • Trajanje prekida opskrbe
  • Standardi kvalitete opskrbe (SAIFI i SAIDI)

III SAVJETOVANJE CG KO CIGRE, Pržno, 13.-16.05.2013.

kriterij ekonomske opravdanosti ulaganja u pouzdanost distribucijske mre e

MULTIKRITERIJSKO PLANIRANJE DISTRIBUCIJSKE MREŽE SREDNJEG NAPONA

Tomislav Baričević, Minea Skok, Viktorija Dudjak(Energetskiinstitut Hrvoje Požar)

KRITERIJ EKONOMSKE OPRAVDANOSTI ULAGANJA U POUZDANOST DISTRIBUCIJSKE MREŽE

 • Analiza pouzdanosti prema kriteriju ekonomske opravdanosti u pravilu se provodi nakon što su provedene tri prethodno opisane analize (skup rješenje koje je potrebno ekonomski vrednovati)
 • Rezultat – rješenje dugoročnog razvoja distribucijske mreže temeljeno na:
  • Pogon u skladu s tehničkim propisima (opterećenje vodova i transformatora, padovi napona)
  • Ekonomski opravdana ulaganja u pouzdanost opskrbe električnom energijom
  • svi su objekti izgrađeni čim su ekonomski opravdani ILI nužni za sigurnu opskrbu električnom energijom
 • Osnova ekonomske analize: METODA NETO SADAŠNJE VRIJEDNOSTI

III SAVJETOVANJE CG KO CIGRE, Pržno, 13.-16.05.2013.

primjer planiranja distribucijske mre e elektre akovec

MULTIKRITERIJSKO PLANIRANJE DISTRIBUCIJSKE MREŽE SREDNJEG NAPONA

Tomislav Baričević, Minea Skok, Viktorija Dudjak(Energetskiinstitut Hrvoje Požar)

PRIMJER PLANIRANJA DISTRIBUCIJSKE MREŽE ELEKTRE ČAKOVEC

 • Porast opterećenja:
  • 1,7 puta
 • Prosječni godišnji porast (razdoblje od 20 godina):
  • 2,7 %

III SAVJETOVANJE CG KO CIGRE, Pržno, 13.-16.05.2013.

primjer planiranja distribucijske mre e elektre akovec1

MULTIKRITERIJSKO PLANIRANJE DISTRIBUCIJSKE MREŽE SREDNJEG NAPONA

Tomislav Baričević, Minea Skok, Viktorija Dudjak(Energetskiinstitut Hrvoje Požar)

PRIMJER PLANIRANJA DISTRIBUCIJSKE MREŽE ELEKTRE ČAKOVEC

 • Pregled razina i kriterija plana ulaganja:
    • opisani zajedno jer su radi vrlo kvalitetne mreže tijekom većeg dijela razdoblja planiranja zadovoljeni svi kriteriji pouzdanosti napajanja korisnika mreže

III SAVJETOVANJE CG KO CIGRE, Pržno, 13.-16.05.2013.

primjer planiranja distribucijske mre e elektre akovec2

MULTIKRITERIJSKO PLANIRANJE DISTRIBUCIJSKE MREŽE SREDNJEG NAPONA

Tomislav Baričević, Minea Skok, Viktorija Dudjak(Energetskiinstitut Hrvoje Požar)

PRIMJER PLANIRANJA DISTRIBUCIJSKE MREŽE ELEKTRE ČAKOVEC

 • PRIMJER: Zamjena vodova novima većeg presjeka
 • Plan 1 - Sigurnost:
 • godina 16
 • Plan 2 - (N-1) kriterij:
 • godina 13
 • Plan 3 - Ekonomska opravdanost i Plan 4 - Pouzdanost napajanja+:
 • godina 7

III SAVJETOVANJE CG KO CIGRE, Pržno, 13.-16.05.2013.

primjer planiranja distribucijske mre e elektre akovec3

MULTIKRITERIJSKO PLANIRANJE DISTRIBUCIJSKE MREŽE SREDNJEG NAPONA

Tomislav Baričević, Minea Skok, Viktorija Dudjak(Energetskiinstitut Hrvoje Požar)

PRIMJER PLANIRANJA DISTRIBUCIJSKE MREŽE ELEKTRE ČAKOVEC

 • Faze prijelaza mreže srednjeg napona Elektre Čakovec na pogonski napon 20 kV:

III SAVJETOVANJE CG KO CIGRE, Pržno, 13.-16.05.2013.

usporedba planova razvoja

MULTIKRITERIJSKO PLANIRANJE DISTRIBUCIJSKE MREŽE SREDNJEG NAPONA

Tomislav Baričević, Minea Skok, Viktorija Dudjak(Energetskiinstitut Hrvoje Požar)

USPOREDBA PLANOVA RAZVOJA

 • Instalirana snaga i opterećenje transformacije 110/35 kV i 110/10(20) kV:
 • Relativno opterećenje transformacije 110/SN u okviru sve tri razine planiranja raste s 47% na umjereno visokih 70%
 • Razlog smanjenju: izgradnja dodatne 110/10(20) kV

III SAVJETOVANJE CG KO CIGRE, Pržno, 13.-16.05.2013.

primjer planiranja distribucijske mre e elektre akovec4

MULTIKRITERIJSKO PLANIRANJE DISTRIBUCIJSKE MREŽE SREDNJEG NAPONA

Tomislav Baričević, Minea Skok, Viktorija Dudjak(Energetskiinstitut Hrvoje Požar)

PRIMJER PLANIRANJA DISTRIBUCIJSKE MREŽE ELEKTRE ČAKOVEC

 • Razdioba vodova 35 kV po relativnom opterećenju:
 • Porast s 28% na 40%, odnosno 42%

III SAVJETOVANJE CG KO CIGRE, Pržno, 13.-16.05.2013.

primjer planiranja distribucijske mre e elektre akovec5

MULTIKRITERIJSKO PLANIRANJE DISTRIBUCIJSKE MREŽE SREDNJEG NAPONA

Tomislav Baričević, Minea Skok, Viktorija Dudjak(Energetskiinstitut Hrvoje Požar)

PRIMJER PLANIRANJA DISTRIBUCIJSKE MREŽE ELEKTRE ČAKOVEC

 • Razdioba vodova 10(20) kV po relativnom opterećenju:
 • Pomak prema višim opterećenjima

III SAVJETOVANJE CG KO CIGRE, Pržno, 13.-16.05.2013.

usporedba planova razvoja1

MULTIKRITERIJSKO PLANIRANJE DISTRIBUCIJSKE MREŽE SREDNJEG NAPONA

Tomislav Baričević, Minea Skok, Viktorija Dudjak(Energetskiinstitut Hrvoje Požar)

USPOREDBA PLANOVA RAZVOJA

 • Gubitci i neregistrirana potrošnja električne energije u okviru minimalnih nužnih ulaganja i tri razine konačnog plana razvoja

Ukupno gubitci

Gubitci na srednjem naponu

III SAVJETOVANJE CG KO CIGRE, Pržno, 13.-16.05.2013.

usporedba planova razvoja2

MULTIKRITERIJSKO PLANIRANJE DISTRIBUCIJSKE MREŽE SREDNJEG NAPONA

Tomislav Baričević, Minea Skok, Viktorija Dudjak(Energetskiinstitut Hrvoje Požar)

USPOREDBA PLANOVA RAZVOJA

 • Ulaganja koja smanjuju gubitke (u okviru planova 3 i 4)
 • Nova TS 35/10 kV
 • Novi izvodi 10 kV
 • Rekonstrukcije nadzemnih vodova 10 kV
 • Prva faza prijelaza na pogonski napon 20 kV
 • Novi izvod 10 kV
 • Zamjena početne nadzemne dionice kabelom 10 kV
 • Pojednostavljena 110/10(20) kV
 • Druga faza prijelaza na pogonski napon 20 kV

1,2

3

4

5

6

8

7

III SAVJETOVANJE CG KO CIGRE, Pržno, 13.-16.05.2013.

usporedba planova razvoja3

MULTIKRITERIJSKO PLANIRANJE DISTRIBUCIJSKE MREŽE SREDNJEG NAPONA

Tomislav Baričević, Minea Skok, Viktorija Dudjak(Energetskiinstitut Hrvoje Požar)

USPOREDBA PLANOVA RAZVOJA

 • Neisporučena električna energije i SAIDI radi prekida u mreži 10(20) kV u okviru minimalnih nužnih ulaganja i tri razine konačnog plana razvoja

SAIDI

Neisporučena energija

III SAVJETOVANJE CG KO CIGRE, Pržno, 13.-16.05.2013.

zaklju ak

MULTIKRITERIJSKO PLANIRANJE DISTRIBUCIJSKE MREŽE SREDNJEG NAPONA

Tomislav Baričević, Minea Skok, Viktorija Dudjak(Energetskiinstitut Hrvoje Požar)

ZAKLJUČAK

 • Opisana je metodologija multikriterijskog planiranja distribucijske mreže srednjeg napona
 • Primarni kriterij prilikom definiranja konačnog prijedloga plana razvoja:
  • Pouzdanost opskrbe korisnika mreže električnom energijom
 • Ukoliko je postignuta zadovoljavajuća razina kvalitete opskrbe korisnika:
  • Primarni kriterij: troškovi
 • Dinamika dostizanja zadanih kriterija kvalitete opskrbe:
  • Početno stanje LOŠE – dinamika ulaganja ovisna o rezultatima ekonomske analize pojedinih projekata
  • Početno stanje RELATIVNO DOBRO – ekonomska analiza može pokazati da su neka ulaganja opravdana i prije nego to tehnički kriteriji zahtijevaju

III SAVJETOVANJE CG KO CIGRE, Pržno, 13.-16.05.2013.

hvala na pa nji
Hvala na pažnji !

Energetski institut Hrvoje Požar

Savska cesta 163, Zagreb

Tel. ++385 1 6326133

Fax. ++385 1 6040599

Email: vdudjak@eihp.hr

www.eihp.hr