Környezeti hatások közgazdaságtan i bevezető - PowerPoint PPT Presentation

k rnyezeti hat sok k zgazdas gtan i bevezet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Környezeti hatások közgazdaságtan i bevezető PowerPoint Presentation
Download Presentation
Környezeti hatások közgazdaságtan i bevezető

play fullscreen
1 / 23
Környezeti hatások közgazdaságtan i bevezető
58 Views
Download Presentation
saburo
Download Presentation

Környezeti hatások közgazdaságtan i bevezető

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Környezeti hatásokközgazdaságtani bevezető Minimális költség – maximális haszon példa Fonyó György

 2. A kék folyó példája -(egy megoldás, kétmegközelítés): • Minimális költség számítása (ez a “gazdaságilag hatékony” megoldás, minden egyéb pazarlás) • Legnagyobb nettó haszon elérése (összes haszon - kibocsátás csökkentés költsége)

 3. Golyva sóüzem Másnap sörgyár Kék folyó

 4. S T R A T É G I A A D A T O K

 5. Alapadatok a stratégia kialakításához: • Vízhozam adatsorok → átlag vízhozam (KÖV) 1000 m3/s • A Kék folyó háttérkoncentrációja 25 mg/l • A Golyva sóüzem kibocsátása elhanyagolható mennyiségű (1 m3/s), de nagy a sótartalma (100 000 mg/l)

 6. Golyva sóüzem Az elfolyó víz kloridtartalmának csökkentése [%] Költség [ezer $] 25 164 50 808 75 2 050 100 3 980

 7. A sóüzem tisztítási költségei Költség [ezer$] Kg(R) = 100*R2,3 Eltávolítási hatásfok [R %]

 8. Másnap sörgyár A kiemelt víz sókoncentrációja a sörgyárnál[mg/l] A sörgyár víztisztítási költségei [ezer $] 63 25 50 250 75 563 100 1 000 125 1 560

 9. A sörgyár tisztítási költségei a koncentráció függvényében Költség [ezer$] Km(CM) = 100*(CM)2 Koncentráció a folyóban (CM) [mg/l]

 10. Nyers szennyvíz: 100 000 [mg/l/m3] Tisztítás: 100 000*(R[%]/100) = 1 000*R [mg/l/m3] Golyva sóüzem Bevezetés: 100 000 – 1 000*R [mg/l/m3] CM = ? Kék folyó Felvíz: 1 000*25 [mg/l/m3]

 11. Anyagmérleg készítése (konzervatív anyag, teljes elkeveredés) • Ha a sógyár nem tisztít: Cm=(1 000*25 + 1*100 000) / 1 001 = 125 mg/l • Általános esetben (R % -os tisztítás): CM = (1 000*25 + (100 000 – 1 000*R)) / 1 001 CM = 125 - R

 12. CM = 125 - R 0 25 50 75 100 A sörgyár tisztítási költségei a koncentráció függvényében Költség [ezer$] Km(R) = 100*(125-R)2 Km(CM) = 100*(Cm)2 Koncentráció a folyóban (CM) [mg/l] Sógyár eltávolítási hatásfoka [R %]

 13. A Kék folyó sörgyári szelvényének sókoncentrációja A sóüzem tisztítási hatásfoka [R %] Összes klorid ion terhelés a sóüzemből [mg/l] Összefoglalva: 125 100 0 100 75 25 75 50 50 50 25 75 25 0 100

 14. A klorid eltávolítás + víztisztítás összköltsége [ezer $] A költségek minimalizálásának stratégiája: A sóüzem tisztítási hatásfoka [R %] A sóüzem klorid eltávolítási költsége [ezer $] A sörgyár víztisztítási költségei [ezer $] 0 0 1 560 1 560 10 20 1 320 1 340 20 98 1 100 1 200 30 250 903 1 150 40 484 723 1 210 50 808 563 1 370 1 650 60 1 230 423 70 1 750 303 2 050 2 580 80 2 380 203 3 120 123 3 240 90 100 3 980 63 4 040

 15. Hogyan is néz ki ez grafikusan ? Költség [ezer $] Minimum ~ 30 % sörgyár sóüzem Tisztítási hatásfok [r %]

 16. A hasznok maximalizálásának stratégiája: • Mi a haszon? Kinek a haszna? • Ha a sóüzem nem tisztít, a sörgyárnak maximális tisztítást kell alkalmazni → a sóüzem minél jobban tisztít, a sörgyárnak annál kevésbé kell tisztítania

 17. Gazdasági hasznon a sóüzem tisztítása miatt a sörgyárnál keletkezett költségcsökkenést értjük, a sógyár tisztítási költségeinek figyelembe vételével. A sörgyár tiszta haszna A két üzem együttes figyelembevételével a gazdasági haszon A sörgyár költsége, ha a sóüzem nem tisztít A sóüzem R % -os tisztítási költsége A sörgyár költsége, ha a sóüzem R % -kal tisztít

 18. A gazdasági haszon azért alakulhat ki, mert a két üzem tisztítási költségfüggvénye eltérő → az optimális állapot (maximális összhaszon) megtalálása a cél.

 19. Mekkora a sörgyár tiszta haszna ? • Ha R = 0 % → tiszta haszon: HM= 0 $ • Ha R = 100 % → tiszta haszon: HM= 1 560 – 63 = 1 497 ezer $ (a háttér-koncentráció eltávolítása)

 20. Ha a sóüzem nem tisztít, akkor a sörgyár költségei [ezer $] A sörgyár költségei, ha a sóüzem R% -kal tisztít [ezer $] a tiszta haszon a sörgyárnál [ezer $] A sóüzem tisztítási hatásfoka [R %] 0 0 1 560 1 560 25 560 1 560 1 000 50 1 560 563 997 75 1 560 250 1 310 100 1 560 63 1 500

 21. A gazdasági haszon maximalizálásának stratégiája számokban: A sóüzem tisztítási hatásfoka [R %] A sörgyár összes haszna [ezer $] A sóüzem összes költsége [ezer $] A gazdasági haszon [ezer $] 0 0 0 0 20 10 240 220 20 460 98 362 30 657 250 407 40 838 484 354 50 997 808 189 60 1 140 1 230 - 90 70 1 260 1 750 - 490 - 1 020 80 1 360 2 380 1 440 3 120 - 1 680 90 100 1 500 3 980 - 2 480

 22. Az előbbiek grafikusan ábrázolva: Költség/haszon [ezer$] Költségek = hasznok Sóüzem költsége Maximum ~30 % Sörgyár haszna Eltávolítási hatásfok [R %]

 23. Összefoglalás, megoldatlan feladatok: • A gazdasági rendszereket is komplex módon kell vizsgálni ! • A probléma megoldásánál a környezeti hatásokat is figyelembe kell venni ! • Nem elég a gazdaságilag legkedvezőbb megoldás megtalálása, annak megvalósítását is el kell érni !