kl ov partner esk ch export r a jejich zahrani n ch z kazn k
Download
Skip this Video
Download Presentation
Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků - PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků. Podpora státu českým exportérům. EXPORTNÍ SEMINÁŘ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR Ing. Michal Nejedlý úvěrový manažer odboru Malé a střední podniky. Hradec Králové 6.9.2011. Obsah prezentace. Česká exportní banka Základní fakta

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků' - sabina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Podpora státu českým exportérům

EXPORTNÍ SEMINÁŘ

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR

Ing. Michal Nejedlý

úvěrový manažer odboru

Malé a střední podniky

Hradec Králové

6.9.2011

obsah prezentace
Obsah prezentace

Česká exportní banka

 • Základní fakta
 • Úvěrové portfolio
  • Klasické produkty podpořeného financování
  • Programy podpory MSP

Případové studie

 • Zelené projekty
  • Ideálně připravený projekt
  • Nejčastější chyby a problémové okruhy
  • Co doložit k posouzení projektu
 • Optimální struktura financování
  • Platba předem vs. úvěr

Kontakty

slide4
Česká exportní banka – základní fakta

Státní banka – jeden z pilířů státní podpory vývozu:

Financování projektů

 • v rizikovějších teritoriích
 • v delším časovém horizontu, než komerční bankovní sektor
 • tým vysoce kvalifikovaných odborníků se specializací na
  • jednotlivá teritoria
  • odvětví (sklářství, energetika, doprava a dopravní infrastruktura)
  • Projektové financování
slide5
Mezinárodní pravidla financování vývozu

Konsensus OECD :

 • doba splácení úvěru 2 roky a více
 • maximální doba splácení až 14 let (v případě projektového financování)
 • min. 15 % hodnoty splaceno před nebo při dodávce
 • jistina úvěru a úroky spláceny v rovnoměrných a pravidelných splátkách v intervalech ne delších než 6 měsíců
 • financování místních nákladů nesmí překročit 30% z hodnoty dodávek z ČR a třetích zemí
 • minimální úroková sazba CIRR (Commercial Interest Reference Rate)
 • posouzení vlivu projektu na životní prostředí v zemi dovozce
slide6
Podíl stavu úvěrů ČEB na vývozu ČR v roce 2010

Zdroj: OECD, MF GŘC, statistika ČEB

slide8
ÚVĚRY
 • Výrobní
 • Exportní
  • odběratelský
  • dodavatelský
 • Investiční (v zahraničí)
 • Na prospekci trhu

PRODUKTY TRADE FINANCE

 • ZÁRUKY
   • záruka za zálohu
   • záruka za nabídku
   • záruka za dobré provedení díla
 • AKREDITIVY
 • FORFAITING = odkup pohledávek

PROGRAMY PODPORY MSP(malých a středních podniků)

 • PRO SUBDODAVATELE – proexportní záruka
 • PRO VÝVOZCE (= zjednodušené postupy)

Klasické produkty podpořeného financování

Programy pro malé a střední podniky

slide10
Produkty vhodné pro financování zelených projektů
 • ODBĚRATELSKÝ ÚVĚR

= úvěr poskytnutý zahraničnímu dovozci nebo jeho bance

 • ÚVĚR NA FINANCOVÁNÍ INVESTIC ČESKÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB DO ZAHRANIČÍ

= investiční úvěr poskytnutý českému investorovi nebo jeho dceřiné společnosti v zahraničí

 • BANKOVNÍ ZARUKY

= všechny druhy bankovních záruk spojených s realizací projektu v zahraničí

   • Bid bond (záruka za nabídku)
   • Advance payment guarantee (záruka za poskytnutou zálohu)
   • Perfomance bond (záruka za dobré provedení díla)
   • Retention bond, Warranty bond (zárka za zádržné, za záruku atd.)
 • PŘEDEXPORTNÍ ÚVĚR
slide11
ODBĚRATELSKÝ ÚVĚR
 • poskytuje banka vývozce dovozci nebo jeho bance

- rámcová, individuální smlouva

 • vývozce získává peněžní prostředky ihned po splnění dodávky
 • úvěr nevstupuje do bilance vývozce
 • závazek dlužníka splácet úvěr je nezávislý na plnění vývozního kontraktu
 • vývozce není smluvní stranou úvěrového vztahu
ide ln p ipraven projekt aneb kdy kontaktovat banku
IDEÁLNĚ PŘIPRAVENÝ PROJEKT aneb „kdy kontaktovat banku“

VARIANTNÍ ŘEŠENÍ VE STUDII PROVEDITELNOSTI

Technicky a ekonomicky vyhodnocené varianty řešení

DETAILNÍ PODNIKATELSKÝ PLÁN

Finanční model projektu a společnosti, variantní řešení financování

Návrh více zdrojového financování v pořadí – vlastní zdroje, komerční zdroje (úvěr, leasing), dotace

Hodnocení a návrh minimalizace rizik, citlivostní analýza na měnící se parametry projektu

POKROČILÝ STAV POVOLOVACÍCH ŘÍZENÍ

SMLUVNÍ ZAJIŠTĚNÍ VSTUPŮ A VÝSTUPŮ

nej ast j chyby a probl mov okruhy
CHYBY

NEÚPLNĚ PŘIPRAVENÉ PROJEKTY

Chybějící nebo neúplné studie proveditelnosti či podnikatelský plán

Nevyřešená otázka dodavatele technologie

NEDOŘEŠENÁ FINANČNÍ STRUKTURA

NÍZKÁ MÍRA VNÍMANÍ A ELIMINACE RIZIK

NADHODNOCOVÁNÍ VÝZNAMU DOTACÍ

PROBLÉMOVÉ OKRUHY

VLASTNÍ ZDROJE

nedostatek vlastních zdrojů pro financování projektu

ZAJIŠTĚNÍ DOSTATKU VSTUPNÍCH SUROVIN

pokud možno z vlastních zdrojů

POŽADAVEK NA ZALOŽENÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI

oddělení projektu, dotace

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PROBLÉMOVÉ OKRUHY
co dolo it k posouzen projektu
BIOPLYNOVÁ STANICE

podnikatelský záměr, studie proveditelnosti

energetický audit (nutný v případě, že klient žádá o dotaci)

doklady o vlastnictví půdy resp. smlouva o dlouhodobém pronájmu

územní rozhodnutí

kalkulace výroby elektřiny/tepla a cash-flow

smlouvy s dodavatelem klíčové technologie (včetně záručního a pozáručního servisu), reference z fungujících stanic

dlouhodobé smlouvy s dodavateli vstupní suroviny (vhodnost biomasy v energetickém auditu)

souhlas energetické rozvodné společnosti s připojením k síti (včetně podmínek, za kterých zdroj připojí)

CO DOLOŽIT K POSOUZENÍ PROJEKTU?
co dolo it k posouzen projektu1
VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA

PROTOKOLY o měření rychlosti a doby trvání větru v lokalitě

Optimální je měření v délce 1 roku a více. V případě modelového řešení doložit posudek

ZPRACOVÁNÍ SCÉNÁŘŮ budoucího vývoje v podobě citlivostní analýzy na vývoj uvažované ceny jednotky (1kWh) prodávané elektrické energie pro hodnoty 2,46 CZK, 2,33 CZK a 2,21 CZK a na změny v zásobě větrné energie v horizontech 15, 20, 25% ročního využití výkonu elektrárny.

MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA

PROTOKOLY o průtoku vody (dlouhodobá měření ČHMÚ)

v případě modelového řešení doložit posudek

ROZHODNUTÍ o nakládání s vodami

ZPRACOVÁNÍ SCÉNÁŘŮ

budoucího vývoje v podobě citlivostní analýzy na vývoj uvažované ceny jednotky (1kWh) prodávané elektrické energie; změny ve výrobě energie při kolísavosti ročního využití výkonu elektrárny.

CO DOLOŽIT K POSOUZENÍ PROJEKTU?
sp n obchodn p pady
ÚSPĚŠNÉ OBCHODNÍ PŘÍPADY

I. VÝVOZ PETROHRAD

ZÁRUKA ZA DOBRÉ PROVEDENÍ DÍLA = PERFORMANCE BOND

 • vývozní kontrakt – Petrohrad
 • elektroinstalační materiál, služby
  • malý klient
   • bez zkušenosti s exportním financováním
   • bez jakékoli znalosti o bankovních zárukách
  • příslib od renomované pojišťovny
   • na vystavení záruky
   • teprve po jejím obdržení zjistil, že se jedná pojištění majetku
   • záruku potřeboval vystavit již včera (resp. včera bylo pozdě)
  • požadavek zahraničního odběratele
   • záruka ve výši 110% kontraktu
   • časově neomezená

??? Žádná banka nechtěla záruku vystavit ?????

sp n obchodn p pady1
ÚSPĚŠNÉ OBCHODNÍ PŘÍPADY

I. VÝVOZ PETROHRAD

- velmi malý klient bez úvěrové historie

 • nestandardní výše bankovní záruky
 • neomezená platnost

SLUŽBY ČEB:

 • Využití zjednodušeného posuzování bonity klienta – PROGRAM MSP VÝVOZCE
  • Využití programu EGAP pro MSP (5 dnů)
  • Konzultace + znění bankovní záruky + úprava exp. kontraktu – odladění s dovozcem
  • Smluvní dokumentace
  • Renomé ČEB v zahraničí
 • VÝSLEDEK:
  • do 30 pracovních dnů záruka vystavena
  • ve výši 10% hodnoty kontraktu
  • na období 14 měsíců
sp n obchodn p pady2
ÚSPĚŠNÉ OBCHODNÍ PŘÍPADY

II. VÝVOZ NĚMECKO

RÁMEC NA ZÁRUKY

 • jednotlivé malé vývozní kontrakty do zemí Evropské Unie, převážně Německa
 • vývoz strojírenského zařízení – po kusech
 • odběratel požaduje vystavení bankovních záruk ve výši 10-15% kontraktu
 • časové období tři až čtyři roky pro poskytnutí záruk
 • platnost záruk až tři roky
  • RETENTION BOND
  • ADVANCE PAYMENT GUARANTEE

??? Proč neuspěl u žádné banky ?????

sp n obchodn p pady3
ÚSPĚŠNÉ OBCHODNÍ PŘÍPADY

II. VÝVOZ NĚMECKO

 • velmi malé a četné bankovní záruky

= stejná pracnost pro banku jako vystavovat velké

 • velmi malý objem rámce

= většina bank v těchto případech požaduje zajištění 100% penězi

- segmentace MSP u některých komerčních bank neumožňuje pracovat s nejmenšími klienty jako s korporátními

= nepojišťují malé záruky pro malé firmy

 • retention bondy

= považovány za nejrizikovější záruky

 • záruky za zálohu

= pod pojištěním Egapu je vyžadována kontrola účelovosti

sp n obchodn p pady4
ÚSPĚŠNÉ OBCHODNÍ PŘÍPADY

III. VÝVOZ ŠPANĚLSKO

DODAVATELSKÝ ÚVĚR

 • vývozní kontrakt do Evropské Unie
 • vývoz kolejových systémů
 • postupná fakturace se splatností každé faktury 7 měsíců
 • závazek odběratele platit až po fyzickém převzetí, montáži a kontrole funkčnosti v místě dodání (prodleva od data fakturace 30 dnů)
 • klient je součástí tzv. municipality

??? Proč banka klienta odmítla financování poskytnout ?????

??? Jaká je struktura transakce ???

sp n obchodn p pady5
ÚSPĚŠNÉ OBCHODNÍ PŘÍPADY

III. VÝVOZ ŠPANĚLSKO

 • Klient byl v komerční bance evidován ve skupině tzv. municipalit

= pracovníci obsluhující tento segment většinou nemají zkušenosti s produkty trade finance

 • Delší splatnost faktur

= obvykle se financují pohledávky do 180 dnů

= celková délka financování přesahovala jeden rok

 • Zhoršená bonita skupiny

= ČEB je připravena financovat kvalitní obchodní případy

- Nutnost ošetřit, že pohledávka vznikla

sp n obchodn p pady6
ÚSPĚŠNÉ OBCHODNÍ PŘÍPADY

III. VÝVOZ ŠPANĚLSKO

STRUKTURA OP:

 • úvěrový rámec do výše exportního kontraktu – DODAVATELSKÝ ÚVĚR
 • měsíční čerpání po dobu 7 měsíců
 • splatnost každého čerpání k datu splatnosti faktury, nejpozději do 7M od data čerpání
 • celková splatnost úvěru: 14M od data prvního čerpání
 • Zajištění:
  • Pojištění pohledávek za zahraničním odběratelem (KUPEG)
  • Zástava pohledávek + vinkulace pojistného plnění
sp n obchodn p pady7
ÚSPĚŠNÉ OBCHODNÍ PŘÍPADY

IV. VÝVOZ PÁKISTÁN

PROTIZÁRUKY

 • vývozní kontrakt do Pákistánu
 • vývoz technických systémů do letadel
 • odběratelem pákistánská vláda
 • platební podmínka – dokumentární akreditiv
  • operativnost je podmíněna vystavením bankovní záruky za dobré provedení díla ve prospěch dovozce

??? Jaká je struktura transakce ?????

slide24
IV. VÝVOZ PÁKISTÁN

a. přímá záruka

b. nepřímá záruka

protizáruka - finální BZ

příkaz k vystavení finální BZ

ÚSPĚŠNÉ OBCHODNÍ PŘÍPADY

Příkazce

Ručící banka

Beneficient

Ručící banka – banka beneficienta

Ručící banka – banka příkazce

Příkazce

Beneficient

sp n obchodn p pady8
ÚSPĚŠNÉ OBCHODNÍ PŘÍPADY

V. VÝVOZ BALKÁN

NÁKLADY NA PRODUKTY aneb JAK FINANCOVAT VÝROBU?

PŘEDEXPORTNÍ ÚVĚR vs. ZÁRUKA ZA ZÁLOHU

 • Provázanost platebních a dodacích podmínek
  • Exportního kontraktu a kontrakty se subdodavateli
   • Vyžaduje vynaložení vlastních zdrojů 35%
   • Ostatní náklady spojené s výrobou budou hrazeny až po obdržení inkasa od zahraničního odběratele
 • Jak financovat 35%?
 • Klient má možnost:
  • získat zálohu od zahraničního odběratele ve výši 35% z hodnoty kontraktu
   • podmínkou je vystavení bankovní záruky za zálohu
  • nebo čerpat předexportní úvěr

??? Co je pro klienta výhodnější ?????

p edexportn v r
Předexportní úvěr
 • (předpoklad: 35 % ze 100.000.000,- CZK, tj. 35.000.000,- CZK)
 • PŘEDEXPORTNÍ ÚVĚR
 • Cena peněz: PRIBOR + marže
 • 1,22 + 1,50 % p.a. 952.000,- CZK
 • Pojištění Egapu F: 0,75 % 262.500,- CZK
 • CELKEM:1.214.500,- CZK
z ruka za z lohu
Záruka za zálohu

(předpoklad: 35 % ze 100.000.000,- CZK, tj. 35.000.000,- CZK)

ZÁRUKA ZA ZÁLOHU

 • Cena záruky: marže (= odměna za záruku,

závazková odměna)

1,50 % p.a. 525.000,- CZK

 • Pojištění Egapu Z:

Srbsko (6) 2,00 % 700.000,- CZK

Rusko (3) 0,99 % 346.500,- CZK

 • CELKEM Srbsko1.225.500,- CZK
 • CELKEM Rusko 871.500,- CZK
v sledky
Výsledky

Srbsko Rusko

Předexportní úvěr1.214.500,- CZK1.214.500,- CZK

Záruka za zálohu 1.225.500,- CZK871.500,- CZK

dotazy
Dotazy

Děkuji za pozornost

kontakty
Kontakty

Ing. Iveta Horníčková, MBAředitelka odboru SME

- malé a střední podnikyTel.: +420 222 843 364 GSM: +420 777 037 [email protected]

Ing. Stanislava Hostašová

úvěrový manažer senior

Odbor SME- malé a střední podniky

Tel.: +420 222 843 365Fax: +420 222 843 [email protected]

Ing. Karel Petrák

úvěrový manažer

Odbor SME - malé a střední podniky

Tel.: +420 222 843 385 Fax: +420 222 843 [email protected]

Ing. Michal Nejedlý

úvěrový manažer

Odbor SME- malé a střední podniky

Tel.: +420 222 843 221Fax: +420 222 843 [email protected]

Martin Švéda

úvěrový manažer

Odbor SME- malé a střední podniky

Tel.: +420 222 843 346Fax: +420 222 843 [email protected]

ad