slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Egy jellegzetes fogalmi hierarchia ( DOLCE) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Egy jellegzetes fogalmi hierarchia ( DOLCE)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Egy jellegzetes fogalmi hierarchia ( DOLCE) - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Ungváry Rudolf (OSZK): Paradigmatikus relációk tipológiája avagy Ontológia és tezaurusz egyesítése 2008. április 25. Egy jellegzetes fogalmi hierarchia ( DOLCE). thing endurant physical endurant EZ NEM ONTOLÓGIA, HANEM (ELVILEG)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Egy jellegzetes fogalmi hierarchia ( DOLCE)


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Ungváry Rudolf (OSZK):Paradigmatikus relációk tipológiája avagy Ontológia és tezaurusz egyesítése2008. április 25.
egy jellegzetes fogalmi hierarchia dolce
Egy jellegzetes fogalmi hierarchia ( DOLCE)

thing

endurant

physical endurant EZ NEM ONTOLÓGIA, HANEM (ELVILEG)

amount of matter FOGALMAK GENERIKUS [is_a, faj-nem] RELÁCIÓN

feature ALAPULÓ HIERARCHIÁJA!

physical object

non-physical endurant ONTOLÓGIA AKKOR LESZ BELŐLE, HA

social object KIEGÉSZÜL LOGIKAI KÖVETKEZTETŐ

mental object RENDSZERREL!

perdurant

event

stative perdurant

state

process

quality

temporal quality

physical quality

abstract quality

abstract

quality region

temporal region

physical region

abstract region

fact

set

egy tezaurusz a k ztaurusz s egyben a magyar egys ges ontol gia cs csfogalmainak rendszere
Egy tezaurusz (a Köztaurusz, s egyben a Magyar Egységes Ontológia) csúcsfogalmainak rendszere

semmi

valami

konkrét valami

anyagszerű valami

anyag EZ SE ONTOLÓGIA

tárgy

képződmény MINDKÉT ESETBEN

élő szervezetEGYETLEN GENERIKUS [is_a]

társadalmi képződményRELÁCIÓTÍPUS ALAPJÁN

lelki/tudati képződményRENDEZETT STRUKTÚRA

energiaszerű valami

energia MÁRPEDIG RELÁCIÓTÍPUSOKBÓL

mozgás SOKFÉLE VAN:

esemény PARTITÍV (RÉSZ-EGÉSZ), TÁRGYA,

információszerű valami ESZKÖZE, OKA-OKOZATA,

információ STB.

tulajdonság

elvont valami

r szlet egy tezauruszb l
Részlet egy tezauruszból

zenetörténeti korszak ontológiai struktúratezauruszcikkek (MSZ 3418)

. régi zene

. . ókori zene

. . középkori zene reneszánsz zene

. . . Notre-Dame-i iskola M: A 15.-16.sz. zenéje a barokk előtt

. . . ars antiqua átfogóbban,is_a régi zene

. . . ars nova fajtája, a-is burgundi iskola

. . . udvari zene flamand iskola

. . . trecento zene előzménye középkori zene

. . reneszánsz zenefolytatása barokk zene

. . . burgundi iskola lásd még nápolyi iskola

. . . flamand iskola

. . nápolyi iskola

. . barokk zene flamand iskola

. . preklasszikus zene M: A reneszánsz zene öt korszakra osztha-

. bécsi klasszikusok tó korszaka 1420-1600 között

. romantikus zene átfogóban, is_a reneszánsz zene

. modern zene lásd még barokk zene

slide5
Szakmai (szoftvermérnöki) kapcsolat hiánya a tezauruszok és ontológiák szakterülete között

Oka:

a fogalmak logikai leírása sokkal finomabb relációkat igényel, mint amelyeket a tezauruszokban szabványosítottak.

Az előbbi leírásban megjelenő relációk a szereprelációk.

Davidson, Jackendorf, Parsons, Fillmore thematikus (θ) szereprelációi (aktora, célja, tárgya, kedvezményezettje stb.)

Az utóbbiakban használt relációk a fogalmi vagy paradigmatikus relációk.

ISO 2888, ill. MSZ 3418 szabványokban rögzített generikus, partitív, oksági és egyéb rokonsági relációk

Tétel: a szereprelációk megfeleltethetők a fogalmi relációkkal

slide6
PÉLDA:

egy fogalom (4 argumentumú „reláció”) struktúrája:

ajándékoz (t) (x, y, v, z) azaz

Valaki (x) valakinek (y) valamit (v) valami célból (z) ajándékoz (t):

e (ajándékozás (t), [aktora (x), kedvezményezettje (y), tárgya (v), célja (z)]

szereprelációk

slide7
E fogalom tezauruszcikke durvábban írja le a relációkat:

ajándékozás szerep tezaurusz

F tevékenység -

R ajándék v oksági R

ajándékozott y oksági R

örömszerzés z oksági R

X ajándékozó x egyéb rokonsági X

4 reláció csak 2 reláció

Valaki (x) valakinek (y) valamit (v) valami célból (z) ajándékoz (t):

e (ajándékozás (t), [aktora (x), kedvezményezettje (y), tárgya (v), célja (z)]

slide8
A szereprelációk és paradigmatikus relációk összehasonlítása

1.

ajándékozás, [aktora (x), kedvezményezettje (y), tárgya (v), célja (z)]

látszólag 4 reláció, melyeket fogalmi szinten is finomítunk:

szerep (tömör) név paradigmatikus (bináris) név

aktora (t,x,) tevékenység-aktor X

kedvezményezettje (t,y) tevékenység-kedvezményezett R

tárgya (t,v) tevékenység-tárgy R

célja (t,z) tevékenység-cél R

slide9
Valójában jóval több relációból áll a szerkezet:
 • Az ajándékozás tevékenység (‘ajándékozás (t)’),
 • Az ajándékozásnak előzménye van, (‘döntés (e)’; ez nem = az okával!),
 • Az ajándékozásnak oka van, (‘örömszerzési vágy’ (o)’; ez nem = a céljával!),
 • Az ajándékozásnak eredménye van (‘öröm (r)’; ez sem = a céljával!)

1.

Ajándékozás (t), [aktora (x), kedvezményezettje (y), tárgya (v), célja (z)] +

2.

Ajándékozás (t) [is_a, neme (F), előzménye (e), oka (o), eredménye (r’, r’’)]

azaz további 4 (bináris!) reláció, közülük egy (F) kizárólag fogalmak között

slide10
Azaz nem 4, hanem 8 argumentumúnak is tekinthető az ajándékozás:

Ajándékozás (t), [aktora (x), kedvezményezettje (y), tárgya (v), célja (z) is_a, neme (F), előzménye (e), oka (o), eredménye (r’, r’’)]

Az F (generikus) relációt különleges volta miatt most nem számítottuk be a nyolcba!

slide11
Az ‘ajándékozás’ relációinak összegzése a fogalmi (paradigmatikus) szinten

szereprelációs tömör név fogalmi relációs bináris név fogalmi relációs előfordulás

aktora (x,) tevékenység-aktor ajándékozó-ajándékozás

kedvezményezettje (y) tevékenység-kedvezményezett ajándékozás-ajándékozott

tárgya (v) tevékenység-tárgy ajándékozás-ajándék

célja (z) tevékenység-cél ajándékozás-örömszerzés

neme/generikus (is_a, F) fajtája-neme ajándékozás-tevékenység

előzménye (e) előzménye-folytatása döntés-ajándékozás

oka (o) oka-okozata örömszerz.vágy-ajándékozás

eredménye (r’) [vevőnél] eredete-eredménye ajándékozás-öröm

eredménye (r’’) [adónál] eredete-eredménye ajándékozás-kielégülés

A (t,x,y,v,z,e,o,r’,r’’) a „dolgok” (=előfordulások, kontingenciák, instanciák, fogalomterjedelmek elemei), melyek a logikai következtetőrendszer változói.

Ezeken belül csak az F más (ui. kizárólag fogalom, és nem „dolog”), és éppen ez a reláció alkotja az ontológiák „gerincét”: a fogalmi hierarchiát.

A bináris névvel megnevezett relációk fogalmak közötti reláció-előfordulásokat összefogó relációtípusok, azaz fogalmi szinten léteznek (paradigmatikusak), és előfordulásaik a zölddel megnevezett fogalmak.

Noha a logika extenzionális (t,x, y stb.), ezek nélkül a fogalmak nélkül logikai deklaráció fogalmak szerkezetéről – az 1. és a 2. – nem írható le!

slide12
Az ‘ajándékozás’ leírása finomított tezauruszcikkben

Szabványos (ISO2788; MSZ3418) teljes (finomított, bővített)

relációtípusokkal relációtípusokkal

ajándékozás ajándékozás

F tevékenység átfogóbban,is_a tevékenység

R ajándék tárgya ajándék

ajándékozott kedvezményezettje ajándékozott

kielégülés eredménye’ kielégülés

öröm eredménye’’ öröm

örömszerzés célja örömszerzés

E döntés előzménye döntés

örömszerzési vágy oka örömszerzései vágy

X ajándékozó aktora ajándékozó

De ha van paradigmatikus reláció a tevékenység és a többi fogalom között, akkor van ilyen reláció az

‘aktor’ és a fenti fogalmak, a

‘kedvezményezett’ és a fenti fogalmak, a

‘tárgy’ és a a fenti fogalmak stb. között

slide13
A ‘ajándékozó’ szerkezetének leírása
 • Az ajándékozó tevékenysége az ajándékozás (‘ajándékozás (t));
 • Az ajándékozó kedvezményezettje, az ajándékozott valójában ‘kommunikatív ellentéte (y)’, akárcsak az ‘adó-vevő’!); (‘ajándékozott (y)’) – van fizikai kommunikatív ellentéte, amikor fizikai dolgok áramlanak, és információs, amikor jelek áramlanak
 • Az ajándékozó jellemzője az ajándék; (‘ajándék (v)’)
 • Az ajándékozó célja az örömszerzés; (‘örömszerzés (z)’)
 • Az ajándékozóember(‘ajándékozó (x) F aktor (x)’), figyeljük meg, hogy mindkettő terjedelme ugyanaz!!!
 • Az ajándékozó tevékenysége a döntés, (‘döntés (e)’; itt tehát nem előzmény
 • Az ajándékozó állapota az örömszerzési vágy, (‘örömszerzési vágy’ (o)’; itt nem ok!,
 • Az ajándékozó állapota a kielégülés; (‘kielégülés (r’’)’; itt nem eredmény, mivel eredménye csak tevékenységnek lehet
 • Az ‘ajándékozó’ és az ajándékozottban kiváltott ‘öröm (r)’ között csak áttételes a tevékenységén keresztül a kapcsolat, mivel eredménye csak tevékenységnek lehet)

1.

Ajándékozó (x), [tevékenysége (t), kedvezményezettje fizikai kommunikatív ellentéte (y), tárgya jellemzője (v), célja (z)] +

2.

Ajándékozó (x) [is_a, neme (F), előzménye tevékenysége (e), oka állapota (o), eredménye állapota (r’, r’’)]

azaz részben megváltoztak a bináris relációk!

slide14
Az ‘ajándékozó’ relációinak összegzése a fogalmi (paradigmatikus) szinten

szereprelációs tömör név fogalmi relációs bináris név fogalmi relációs előfordulás

tevékenysége (t) aktor-tevékenység ajándékozó-ajándékozás

fiz.kommun.ellentéte (y) adó-vevő!!!ajándékozó-ajándékozott

jellemzője (v) aktor-jellemzője ajándékozó-ajándék

célja (z) aktor-cél ajándékozó-örömszerzés

neme/generikus (is_a, F) fajtája-neme ajándékozó-ember

tevékenysége (e) aktor-tevékenység ajándékozó-döntés

állapota (o) aktor-állapota ajándékozó-örömszerz.vágy

eredménye (r’) [vevőnél] vevő-állapota -

állapota (r’’) [adónál] aktor-állapota ajándékozó-kielégülés

slide15
Az ‘ajándékozó’ leírása finomított tezauruszcikkben

Szabványos (ISO2788; MSZ3418) teljes (finomított, bővített)

relációtípusokkal relációtípusokkal

ajándékozó ajándékozó

F ember átfogóbban,is_a ember

R örömszerzés célja örömszerzés

X döntés tevékenysége döntés

ajándékozás tevékenysége ajándékozó

ajándék jellemzője ajándék

kielégülés állapota kielégülés

örömszerzési vágy állapota örömszerzései vágy

ajándékozott fizikai kommunikációs ellentéte ajándékozott

slide16
A ‘ló’ szerkezetének leírása

A ló valami, valakié, valami vonatkozik rá, valamire való és származik valamiből…

ló (x) állat, tulajdona tulajdonosának (y), méneshez (m) tartozik, tenyésztési tevékenység (r) tárgya, rendeltetése igavonás (c’) és lovaglás (c’’), őse a prezevalski ló (ő)

ló (x), [F állat, tulajdonosa (y), ráirányuló tevékenysége (r),egésze (m) rendeltetése (c’,c’),evolúciós elődje (ő) ]

Az evolúciós elődje, akárcsak az F /is_a reláció, látszólag fogalmi, valójában azonban genetikai-biológiai instanciával rendelkezik

slide17
A ‘ló’ leírása finomított tezauruszcikkben

Szabványos (ISO2788; MSZ3418) teljes (finomított, bővített)

relációtípusokkal relációtípusokkal

ló ló

F állat átfogóbban,is_a állat

T ménes egésze/összessége ménes

R igavonás rendeltetése igavonás

lovaglás lovagalás

E lótenyésztés ráirányuló tevékenysége lótenyésztés

przevalski ló evolúciós elődje przevalski ló

ló (x), [F állat, tulajdonosa (y), ráirányuló tevékenysége (r),egésze (m) rendeltetése (c’,c’),evolúciós elődje (ő) ]

slide18
Az eddig finomított paradigmatikus relációk rendezése

szereprelációs tömör név fogalmi relációs bináris név fogalmi relációs előfordulás

generikus (is_a, F) fajtája-neme ajándékozó-ember, ló-állat

generikus (is_a, F) fajtája-neme ajándékozás-tevékenység

partitiv/meronómiai reláció rész-egész ló-ménes

evolúciós hierach (e) ev. előzménye-ev.folytatása przevalski ló-ló

fiz.kommun.ellentéte (y) adó-vevő ajándékozó-ajándékozott

tárgya (v) tevékenység-tárgy ajándékozás-ajándék

tárgya (v) tevékenység-tárgy lótenyésztés-ló

célja (z) aktor-cél ajándékozó-örömszerzés

célja (z) tevékenység-cél ajándékozás-örömszerzés

rendeltetése (r) eszköz-rendeltetés ló-igavonás, ló-lovaglás

kedvezményezettje (y) tevékenység-kedvezményez. ajándékozás-ajándékozott

előzménye (e) előzménye-folytatása döntés-ajándékozás

oka (o) oka-okozata örömszerz.vágy-ajándékozás

eredménye (r’) [vevőnél] eredete-eredménye ajándékozás-öröm

eredménye (r’’) [adónál] eredete-eredménye ajándékozás-kielégülés

aktora (x,) tevékenység-aktor ajándékozó-ajándékozás

evékenysége (e) aktor-tevékenység ajándékozó-döntés

jellemzője (v) aktor-jellemzője ajándékozó-ajándék

állapota (o) aktor-állapota ajándékozó-örömszerz.vágy

állapota (r) aktor-állapota ajándékozó-kielégülés

slide19
Paradigmatikus reláció-főtípusok
 • azonosság
 • ellentét (antonímia)
 • hierarchia (hierarchikus reláció)
 • jellemzője
 • kauzális kapcsolódás
slide20
Az ellentéte relációk

ellentét (antonímia)

kategoriális ellentéte

apriori ellentéte idő–tér, valami–semmi

állapotellentéte hang–csönd, öröm–harag

tulajdonságellentéte hangos–csöndes, fehér–fekete

esetellentéte

időbeli esetellentéte éjjel–nappal

térbeli esetellentéte lent–fönt

elvont esetellentéte igaz–hamis, áldás–átok

aktivitásellentéte olvadás–fagyás, nyitás–zárás

fizikai kommunikatív ellentéte olvadék–dermedék

biológiai kommunikatív ellentéte ajándékozó–ajándékozott, eladó-vás

információs kommunikatív ell. adó–vevő

elvont (hierarchikus) ellentéte ok–okozat, test–lélek

ellenességerend–rendellenes

mentességeok–oktalan, rendezett–rendezetlen

komplementer alapja–komplementerjerend–nem rend

metaforikus ellentétekutya–macska

slide21
Kauzális eseményszerűségi relációk

aktor–dolog

aktor–cél/rendeltetés harcoló–győzelem

cél aktora–aktor célja bíró–igazság

aktor–tárgy

mozgás élettelen aktora–aktormozgás tárgya méreg–egészség

gyomor–táplálék

tevékenység aktora–aktortevékenység tárgya bíró–bűnösség

tolvaj–tulajdon

aktor–kedvezményezett

kedvezményezett aktora–kedvezményezettje tanár–tanuló

tolvaj–tulajdonos

aktor–eredmény

tevékenységeredmény aktora–eredménye méh–méz

alkotó–mű

aktor–eszköz

eszközt használó aktor–eszköze kezelő–gép

bíró–érv

uralkodó–állam

slide22
A hierarchikikus relációk

hierarchia (hierarchikus reláció) –

faja–neme agár–kutya

szerephordozója–szerepe agár–vadászkutya

partitív reláció (meronómiai reláció) –

funkcionális partitív reláció –

homokategoriális funkcionális partív

alkotórésze–funkcionális egésze törzs–fa

részfolyamata–egészfolyamata sírás–siratás

térbeli része–térbeli egésze sarok–szoba

időbeli része–időbeli egésze délelőtt–nap

heterokategoriális funkcionális partitív

eleme–összessége kutya–falka

ismeretterület eleme–ismeretterülete tömegvonzás–fizika

mennyiségi része–mennyiségi egésze kiló–deka, telek–telekrész

evolúciós reláció

élettelen szimplexebbje–komplexebbje atom–molekula

élő szimplexebbje–élő komplexebbje állat–ember, ösztön–lélek

lelki képződmszimplexebbje–komplexebbje agy–elme, képzet–fogalom

lelki folyamatszimplexebbje–komplexebbje érzékelés–észlelés, vélés–tartás

társadalmi szimplexebbje–komplexebbje emberiség–társadalom

elvont szimplexebbje–elvont komplexebbje minta–példa, nézet–eszme

slide23
kauzális nem eseményszerűségi kapcsolódás

természeti kapcsolódás

fizikai vonzója–fizikai vonzottja) nap–bolygó

fizikai hordozója–fizikai hordozottja talpazat–oszlop

mesterséges fizikai gazdája–kiegészítője kulcs–zár

biológiai gazdája–biológiai kiegészítője törzs–végtag

társadalmi kapcsolódás

birtokos–birtoka tulajdonos–tulajdon

jogosult–jogosultsága uralkodó–hatalom

gazdasági alapja–gazdasági hozzájárulása költség–költséghozzájárulás

társadalmi alárendeltje–fölérendeltje úr–szolga, vezető–beosztott

reprezentációs kapcsolódás (hordozó–jele)

fizikai jelhordozó–fizikai jele mágnesszalag–bit, víz.dok–kép

fizikai szimptómahordozó–szimptómája mozgás–nyom, tűz–füst, energia–

hatás

élő szimptómahordozó–élő szimptómája tapasztalat–érzékelés, ész–akarás

elvont hordozója–elvont jel hatalom–uralom, tudás–ismeret

kép hordozója–képe táj–tájkép, szent–ikon

metafora hordozója–metraforája hang–betű, valóság–lényeg

elvont reprezentánshordozója–reprezentánsa ár–pénz, hatalom–jogosultság,

tömeg–energia

konkrét reprezentánshordozója–képviselője valóság–anyag, fiatalkorú–gyám

k vetkeztet sek
Következtetések
 • A kialakított fogalmi (paradigmatikus) relációtípusok rendszere lényegében összhangban van a (thematikus) szereprelációkkal.
 • A kialakított tipológia ebben a formájában intellektuális leírású és rendezettségű.
 • A tipológia relációinak jelenleg még hiányzó logikai deklarációi egyértelművé tehetik a típusok fogalmait, és feltehetően módosítanak a rendezettségen.