perspektywy rozwoju rynku oze n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Perspektywy rozwoju rynku OZE PowerPoint Presentation
Download Presentation
Perspektywy rozwoju rynku OZE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Perspektywy rozwoju rynku OZE - PowerPoint PPT Presentation


  • 114 Views
  • Uploaded on

Alternatywne źródła energii i ich wykorzystanie. Perspektywy rozwoju rynku OZE. Justyna Całka - Orłowska. Alternatywne źródła energii i ich wykorzystanie. Brak przejrzystych perspektyw w postaci uregulowań prawnych Odnawialnych Źródeł Energii powoduje zahamowanie rozwoju tego rynku.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Perspektywy rozwoju rynku OZE' - sabin


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Alternatywne źródła energiii ich wykorzystanie

Brak przejrzystych perspektyw w postaci uregulowań prawnych Odnawialnych Źródeł Energii powoduje zahamowanie rozwoju tego rynku.

Jest potencjał, pomysł i chęci, brak przepisów…

slide3

Alternatywne źródła energii i ich wykorzystanie

Wszyscy, którzy myślą poważnie o inwestycjach w odnawialne źródła energii od dawna oczekują obiecanej przez rząd Ustawy o OZE, na tą jednak będziemy musieli niestety jeszcze trochę poczekać, być może, że nawet do połowy 2014 roku.

slide4

Alternatywne źródła energii i ich wykorzystanie

Tymczasem 11 września 2013 r. weszła w życie nowelizacja Prawa energetycznego zwana także Małym Trójpakiem Energetycznym.

Nie jest to dokument docelowy, lecz do czasu uchwalenia tzw. Dużego Trójpaku Energetycznego czyli nowego Prawa Energetycznego, Prawa Gazowego oraz Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii ma na celu szybkie wdrożenie unijnych dyrektyw energetycznych, za brak których grożą Polsce wysokie kary.

slide5

Alternatywne źródła energii i ich wykorzystanie

Jakie zmiany w „Małym Trójpaku”?

Sprecyzowanie definicji mikro – i małych instalacji

Mikroinstalacja to odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 100 kV lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 120 kW.

slide6

Alternatywne źródła energii i ich wykorzystanie

Mała Instalacjato odnawialne źródło energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 40 kW i nie większej niż 200 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 100 kV lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej większej niż 120 kV lecz nie większej niż 600 kV.

slide7

Alternatywne źródła energii i ich wykorzystanie

  • Według nowelizacji mikroinstalacja zwolniona jest z opłaty przyłączeniowej, natomiast za przyłączenie małej instalacji trzeba będzie zapłacić tylko jej połowę.
  • Prosument* czyli właściciel mikroinstalacji zwolniony jest również z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej, co jest wielkim ułatwieniem oraz daje realne korzyści ekonomiczne w postaci choćby zwolnienia z opłaty dodatkowej składki zdrowotnej.

* prosument - konsument zaangażowany w współtworzenie, czyli jednoczesną produkcję oraz konsumpcję dóbr i usług

slide8

Alternatywne źródła energii i ich wykorzystanie

Prosumenci na straconej pozycji

Cena sprzedaży energii wyprodukowanej w mikroinstalacji wynosić ma 80% średniej ceny sprzedaży z poprzedniego roku kalendarzowego.

Prosument także nie może skorzystać z dodatkowego wsparcia jakim są zielone certyfikaty.

slide9

Alternatywne źródła energii i ich wykorzystanie

Ułatwieniem natomiast jest fakt, że odbiorca przyłączony do sieci dystrybucyjnej może przyłączyć mikroinstalację o mocy nie przekraczającej wartości określonych w warunkach przyłączenia dokonując wyłącznie zgłoszenia, a nie jak do taj pory miało to miejsce pozwolenia na budowę.