gy gyszerk sz tm nyek tlagos s egyedi hat anyag tartalm nak statisztikai vizsg lata n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gyógyszerkészítmények átlagos és egyedi hatóanyag-tartalmának statisztikai vizsgálata PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gyógyszerkészítmények átlagos és egyedi hatóanyag-tartalmának statisztikai vizsgálata

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 19
Download Presentation

Gyógyszerkészítmények átlagos és egyedi hatóanyag-tartalmának statisztikai vizsgálata - PowerPoint PPT Presentation

saad
71 Views
Download Presentation

Gyógyszerkészítmények átlagos és egyedi hatóanyag-tartalmának statisztikai vizsgálata

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Gyógyszerkészítmények átlagos és egyedi hatóanyag-tartalmának statisztikai vizsgálata Bánfai Balázs Ganzler Katalin Kemény SándorDoktoráns Konferencia 2007.

 2. Bevezetés • Két fontos hatóanyag-tartalmi vizsgálat: • átlagos hatóanyag-tartalom (assay): sarzs átlagos tartalma mennyire esik közel a névlegeshez • egyedi hatóanyag-tartalom (content uniformity): egyes tabletták közötti különbség  sarzs inhomogenitása

 3. Átlagos hatóanyag-tartalom • Vizsgálatok kivitelezése: • átlagos hatóanyag-tartalom: több tablettát homogenizálva mérik • hány tabletta? • hány analízis? • Előírások: • az átlag a névleges értéktől ±5%-al térhet el

 4. Egyedi hatóanyag-tartalom • Vizsgálatok kivitelezése: • egyedi hatóanyag-tartalom: általában 10 tablettát mérnek, az egyes tablettákat külön-külön • Előírások (Ph.Eur. 5.2, USP 30): • a névleges hatóanyag-tartalom 85-115%-os tartományában legyen a tabletták nagy része • a toleranciaintervallumra épül • acceptance value (AV) számítása:

 5. az egyedi hatóanyag-tartalom is tartalmaz megkötést az átlagra még elfogadható, ha a szórás kicsi, de az átlag nagyon eltolódik ha az átlag eltolódása a névleges értéktől kicsi, akkor nagy inhomogenitás is elfogadhatóvá válik a) az egyedi és átlagos hatóanyagtartalom-vizsgálat eredményei nincsenek összhangban Problémák

 6. az egyedi hatóanyag-tartalom is tartalmaz megkötést az átlagra még elfogadható, ha a szórás kicsi, de az átlag nagyon eltolódik ha az átlag eltolódása a névleges értéktől kicsi, akkor nagy inhomogenitás is elfogadhatóvá válik a) az egyedi és átlagos hatóanyagtartalom-vizsgálat eredményei nincsenek összhangban Problémák

 7. az egyedi hatóanyag-tartalom is tartalmaz megkötést az átlagra még elfogadható, ha a szórás kicsi, de az átlag nagyon eltolódik ha az átlag eltolódása a névleges értéktől kicsi, akkor nagy inhomogenitás is elfogadhatóvá válik a) az egyedi és átlagos hatóanyagtartalom-vizsgálat eredményei nincsenek összhangban Problémák

 8. Problémák • b) az egyedi hatóanyag-tartalom vizsgálatánál nem választják el a ingadozásforrásokat • a szórás két forrásból ered (inhomogenitás, analitikai hiba) • extrém esetben az analitikai módszer hibája miatt utasítjuk el a tétel homogenitását • c) k együttható értéke nem megfelelő (túl kicsi), még az egyszerűsített modellben is

 9. Toleranciaintervallumok • A hagyományos toleranciaintervallum csak egy ingadozásforrást tartalmaz • A két ingadozásforrás az egy véletlen faktor szerinti varianciaanalízis-modellel kezelhető: • Az együtthatók kiszámítása bonyolult, számításigényes

 10. Számítások eredménye • Pl.: egyedi hatóanyag-tartalom mérés szórása 3% • intervallum szélessége: • hatályos szabályozás: ±7.2% • korrekt modell (ANOVA): ±13.3 (anal=0) és ± 7.0% (anal=2.5%) között • megengedett eltolódás a névleges értéktől: • hatályos szabályozás: 7.8%. • korrekt modell (ANOVA): 1.7% (anal=0) és 8.0% (anal=2.5%) között

 11. Számítások eredménye • Az átlagos és egyedi hatóanyag-tartalom vizsgálata nem független egymástól • A jelenlegi szabályozás az átlagra nézve megfelelően szigorú, de az egyedi hatóanyagtartalom-vizsgálat nagy inhomogenitást enged meg

 12. Megoldási javaslatok • (a) Holisztikus megközelítés • (b) Ortogonális jellemzők • (c) Taguchi-féle négyzetes veszteségfüggvény

 13. Megoldási javaslatok • (a) Holisztikus megközelítés: • a toleranciaintervallumra alapuló összevont index jellemzi a terméket • tartalmazza az átlag eltolódását és a szórást is, az átlagos tartalom külön vizsgálata felesleges • a toleranciaintervallumok számítása statisztikailag megalapozott módszerrel történjék

 14. Megoldási javaslatok • (b) Ortogonális jellemzők: • az átlagos hatóanyag-tartalom és az inhomogenitás külön vizsgálata, külön kritériummal • a fejlesztésnél előnyös lehet, látható, hogy hol a hiba

 15. Megoldási javaslatok • (c) Taguchi-féle négyzetes veszteségfüggvény: • a holisztikus megközelítéshez hasonlóan egy indexszel jellemezzük a terméket

 16. Eredmények • A megfelelő terméket mindegyik módszerrel elfogadjuk • A meglehetősen rossz tulajdonságokkal rendelkező terméket a jelenlegi szabályozással elfogadjuk, a módosított előírások mindegyikével megfelelő döntést hozunk (elutasítjuk) • A két határeset között levő terméknél különböző döntést hozhatunk a javasolt megoldásokkal: • a holisztikus módszer a legszigorúbb (ez statisztikailag indokolt), a másik két módszer megengedőbb

 17. Összefoglalás • A hatályos szabályozás nem kellően megalapozott • Az átlagos és egyedi hatóanyag-tartalom mérések és kritériumok nem függetlenek, a követelmények kialakításánál ezt figyelembe kellene venni • A toleranciaintervallumok számításánál a statisztikailag korrekt (egy véletlen faktor szerinti ANOVA) eljárás használata indokolt (nagy számításigény, de táblázatos formában használható)

 18. Köszönöm a figyelmet!