slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

Číslo šablony: . III/2. VY_32_INOVACE_CHE.S5.04. Číslo materiálu:. Název dokumentu:. Polarita chemické vazby. Autor:. RNDr . Hana Hančová. Ročník:. 1. Člověk a příroda. Vzdělávací oblast:. Vzdělávací obor:. Chemie. Tematická oblast:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec' - ryu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Číslo šablony:

III/2

VY_32_INOVACE_CHE.S5.04

Číslo materiálu:

Název dokumentu:

Polarita chemické vazby

Autor:

RNDr. Hana Hančová

Ročník:

1.

Člověk a příroda

Vzdělávací oblast:

Vzdělávací obor:

Chemie

Tematická oblast:

Chemie V. – VII. ročník osmiletého a 1. – 3. ročník čtyřletého gymnázia

Datumvytvoření:

8. 4. 2013

Gymnázium Vítězslava Nováka

Husova 333/II, Jindřichův Hradec

Gymnázium Vítězslava Nováka

Husova 333/II, Jindřichův Hradec

slide3

Anotace:

Žáci se seznámí s polaritou chemické vazby. Připomenou si, co je to elektronegativita a k čemu ji využíváme.

Naučí se pomocí hodnot elektronegativit vázaných atomů určit o jakou vazbu, z hlediska polarity, se v jednotlivých příkladech jedná.

Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon).

Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla.

Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy.

Dávám souhlas, aby mé dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno.

slide4

Polarita chemické vazby

Chemická vazba = sdílený elektronový pár

 • Rozložení vazebného elektronového páru mezi oběma vázanými atomy:
  • rovnoměrné – atomy přitahují elektrony stejnou silou => prostorové rozložení elektronové hustoty je rovnoměrné
  • nerovnoměrné – atomy mají rozdílnou schopnost přitahovat elektrony => elektronová hustota je větší v okolí jednoho atomu, než v okolí atomu druhého

Ch

slide5

Míraschopnosti atomu přitahovat vazebné elektrony se nazývá ELEKTRONEGATIVITA

zavedl ji LinusPauling– americký chemik a biochemik

Nobelova cena za chemii 1954

značí se X

bezrozměrné číslo

zapsána v periodickém systému u každého prvku (vzácné plyny mají X = 0)

Ch

slide6

Prvek s větší elektronegativitou k sobě více přitahuje vazebné elektrony => nese parciální záporný náboj δ –

druhý vazebný partner je nositelem parciálního kladného nábojeδ +

zapisujeme: Hδ+-Clδ-

HCl

Ch

Prvek s větší elektronegativitou = elektronegativní prvek

Prvek s menší elektronegativitou = elektropozitivní prvek

slide7

prvek s nejmenší hodnotou elektronegativity je

Cs

prvek s největší hodnotou elektronegativity je

F

Jak roste elektronegativita ve skupinách a jak v periodách???

Ch

slide8

Využití elektronegativity

 • ke stanovení typu vazbyve sloučenině
 • vypočítáme rozdíl elektronegativit vázaných atomů ∆ X
 • na základě hodnot ∆ X určíme typ vazby

∆ X < 0,4

vazba nepolární

vazba polární

Ch

0,4 < ∆ X < 1,7

∆ X > 1,7

vazba iontová

slide9

Výpočty

 • najdeme hodnoty elektronegativity vázaných atomů
 • od větší hodnoty elektronegativity odečítáme menší
 • podle ∆ X určíme typ vazby

Příklad č.1:

Jaká je vazba v molekule chlorovodíku ?

XCl = 2,8

XH = 2,2

Ch

∆X = XCl - XH

2,8 – 2,2 = 0,6 => vazba polární

slide10

Příklad č. 2:

Jaká je vazba v molekule vody ?

XO = 3,5

XH = 2,2

∆X = XO - XH

3,5 – 2,2 = 1,3 => vazba polární

Ch

Poznámka:

Elektronegativitu vodíku nenásobíme dvěma, protože každou vazbu s kyslíkem tvoří vždy jen jeden atom vodíku.

slide11

Zjištění získaných znalostí

Vysvětlete, co je to elektronegativita.

Definujte vazbu polární.

Najděte v tabulce elektronegativitu sodíku, železa, síry, uhlíku, hořčíku a jódu.

Jak klesá hodnota elektronegativity v jednotlivých skupinách?

Písmenům A - C přiřaďte čísla 1 – 6 tak, aby vznikla pravdivá tvrzení:

A – vazba iontová 1- amoniak 4 - hydrid sodný

B – vazba polární 2 - methan 5 - chlorid litný

C – vazba nepolární 3 - fluorovodík 6 – oxid vápenatý

Ch

slide12

Zdroje použitých materiálů

Periodická soustava prvků