schoolcijfers een tweede natuur n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Schoolcijfers, een tweede natuur PowerPoint Presentation
Download Presentation
Schoolcijfers, een tweede natuur

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Schoolcijfers, een tweede natuur - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Schoolcijfers, een tweede natuur. Maart 2013 Denise van Schelven en Willem de Vos d.e.j.van.schelven@hr.nl en w.a.de.vos@hr.nl. Schoolcijfers, een tweede natuur. A. Inleiding B. De praktijk van Schoolcijfers C. Flankerend onderzoek. A. Wat is datageletterdheid?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Schoolcijfers, een tweede natuur' - ryo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
schoolcijfers een tweede natuur

Schoolcijfers, een tweede natuur

Maart 2013

Denise van Schelven en Willem de Vos

d.e.j.van.schelven@hr.nl en w.a.de.vos@hr.nl

schoolcijfers een tweede natuur1

Schoolcijfers, een tweede natuur

A.Inleiding

B. De praktijk van Schoolcijfers

C. Flankerend onderzoek

a wat is datageletterdheid

A. Wat is datageletterdheid?

Het systematisch analyseren van bestaande databronnen op school en het gebruiken van analyses voor het vernieuwen (innoveren) van instructie en onderwijzen in de klas, curricula en schoolopbrengsten én het implementeren en evalueren van deze vernieuwingen.

a waaraan willen we werken

A. Waaraan willen we werken?

Het bevorderen van het analyseren, interpreteren en gebruiken van data uit het leerlingvolgsysteem op basisscholen

voor het verbeteren van de instructie in de klas (het handelingsrepertoire van de leerkracht) en het planmatig werken met leerlingen

en hoe kunnen lerarenopleidingen (Pabo’s) toekomstige professionals hierin opleiden?

a onderzoeksopzet

A. Onderzoeksopzet

Volgen van zes scholen en een Antwerpse school. Drie controle en drie experimentele scholen.

De leerkracht centraal. Op de controlescholen voortdurende training tijdens schooljaar 2012-2013

Drie metingen (oktober 2012, juni en december 2013)

Kwantitatief en kwalitatief onderzoek (vragenlijsten en interviews)

Toetsend en descriptief

slide9

B. De praktijk van Schoolcijfers

 • Vraagstelling
 • Structuur
 • Interventies en training
 • Opbrengsten
 • Borging en transfer
slide10

B. Vraagstelling

 • Na intake vraagstelling met drie componenten:
 • Houding (onderzoekend, pedagogisch)
 • Vakinhoud
 • Datagestuurd werken
slide12

B. Vraagstelling

 • Hoe kunnen leerkrachten voor het verbeteren van voorbereidend en technisch lezen in de groepen 1 tot en met 4 data analyseren en vertalen naar de groepsplannen?
 • Deelvragen:
 • Hoe kan de instructie bij het voorbereidend en technisch lezen door de leerkrachten vanuit de groepsplannen zo vormgegeven worden dat alle instructiegroepen instructie krijgen vanuit een goed basisarrangement?
 • Welke data op het gebied van voorbereidend en technisch lezen zijn te gebruiken voor het verbeteren van het technisch lezen?
 • Hoe kunnen de gedurende het project verworven vaardigheden overgebracht worden naar de groepen 5 tot en met 8?
slide13

B. Structuur

 • Trainingen, ontwikkeld door onderzoeksteam:
 • Kernteambijeenkomsten
 • Werkbijeenkomsten
 • Teambijeenkomsten
 • Internationale bijeenkomsten
 • Flankerend onderzoek
slide14

B. Interventies en training

 • Kernteambijeenkomsten vs. werkbijeenkomsten:
 • beide zijn interventies.
 • Het onderzoeksteam ontwikkelt een werkwijze:
 • Houding
 • Vakinhoud
 • Datageletterdheid
slide16

Sterk: houding

Sterk: houding

Datagestuurd werken…

… met data als informatiebron voor het lesgeven in de komende periode

… om trends zichtbaar te maken

… om te kijken waar leerlingen in hun ontwikkeling op de leerlijnen zijn

slide17

Sterk: vakinhoud

Sterk: vakinhoud

Datagestuurd werken…

… vanuit een vakgebied

… met actuele data

… specifieke kennis over leerlijnen, doelen, toetsen, didactiek

slide18

Sterk: planmatig, cyclisch

Datagestuurd werken…

… volgens een ‘vaste’ werkwijze

… om te komen tot werkbare groepsplannen

… om het onderwijs te richten, evalueren en sturen

slide19

B. Opbrengsten

 • Houdingsverandering leerkrachten (interesse en noodzaak)
 • Kennis toetsen, leerlijnen, doelen
 • Geen losse elementen, maar samenhang
 • Kennis en vaardigheden groepsplannen
 • Trainingspakket, werkwijze Schoolcijfers
 • Eigen expertise onderzoeksteam
slide20

B. Borging en transfer

 • Hoe borgen scholen de uitkomsten van
 • Schoolcijfers?
 • Transfer op scholen door middel van ‘train-de-
 • trainer’.
 • In gesprek met pabo over inbedding in
 • curriculum.
slide21

‘Het kijken naar leerlijnen en doelen is weer een eye-opener’

‘Ik zie dat het een geheel is, niet dat de toetsen losstaan van het groepsplan en mijn onderwijs’

‘Ik maak concreet in mijn groepsplan wat ik de komende periode ga doen’

‘We verzamelen zoveel gegevens, wat gaan we daarmee doen in ons onderwijs?