Ylläpidon käyttöliittymä ja proseduurit - PowerPoint PPT Presentation

rylee-may
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ylläpidon käyttöliittymä ja proseduurit PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ylläpidon käyttöliittymä ja proseduurit

play fullscreen
1 / 1
Download Presentation
Ylläpidon käyttöliittymä ja proseduurit
60 Views
Download Presentation

Ylläpidon käyttöliittymä ja proseduurit

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ylläpidon käyttöliittymä ja proseduurit Lisää lähtö LISAALAHTO HTML SUBMITLAHTO DB Lisää juna LISAAJUNA HTML SUBMITJUNA DB Lisää vaunutyyppi lisaaVaunutyyppi.html HTML SUBMITVAUNUTYYPPI DB Listaa lähdöt LISTAALAHDOT HTML MUOKKAALAHTO HTML UPDATELAHTO DB POISTALAHTO DB Listaa junat LISTAAJUNAT HTML MUOKKAAJUNA HTML UPDATEJUNA DB POISTAJUNA DB Listaa vaunutyypit LISTAA VAUNUTYYPIT HTML POISTAVAUNUTYYPPI DB