1 / 10

Systems Safe School Ukraine

Systems Safe School Ukraine. SSSUA. www.sssua.org. Пропонуємо аппаратно- програмний комплекс системи безпеки та обліку сучасної школи. www.sssua.org. АПАРАТНО- ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС.

ryder
Download Presentation

Systems Safe School Ukraine

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Systems Safe School Ukraine SSSUA www.sssua.org Пропонуємоаппаратно-програмний комплекс системибезпекита облікусучасної школи www.sssua.org

  2. АПАРАТНО-ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС Система призначена для підвищеннярівнязахистуучнів та приміщеньнавчальнихзакладів, а такожобліку проходу до закладу учнів, викладачів та відвідувачів. Основою комплексу є система автоматичного контролю доступу в приміщеннянавчального закладу, щозабезпечуєналежнийрівеньзахистушколивіднесанкціонованогопроникненнясторонніхосіб, які не маютьіндивідуальноїбезконтактноїкарти доступу. А такождаєможливість контролю за відвідуваннямнавчального закладу учнями з формуванням відповіднихзвітів, статистичнихданих та відправкою СМС абоe-mail повідомленьїх батькам. www.sssua.org

  3. «СИСТЕМА БЕЗПЕЧНА ШКОЛА» ЗАБЕЗПЕЧУЄ: Обмеженнядоступу сторонніхосіб до навчального закладу www.sssua.org

  4. Контроль доступу до навчального закладу Кількості осіб в школі Можливість моніторингу та складання аналітичних звітів Часу входу / виходу та терміну перебування в школі учнів, викладачів, співробітників, відвідувачів. www.sssua.org

  5. Підвищення навчальної та робочої дисципліни Фіксує порушення шкільного регламенту Обмежує безконтрольний вихід учнів під час навчальних занять www.sssua.org

  6. Оперативне інформування батьків про відвідування їхніми дітьми навчального закладу Про час виходу дитини із школи Про час приходу дитини до школи на персональній сторінці на сайті www.sssua.org за допомогою e-mail повідомлень за допомогою смс повідомлень www.sssua.org

  7. В подальшому є можливість впровадження нових послуг, наприклад: • який надасть можливість: ЕЛЕКТРОНИЙ ЩОДЕННИК Контролювати відвідування уроків (пропуски занять) Контролювати успішність навчання Контролювати домашні завдання Онлайн спілкування з вчителями www.sssua.org

  8. Система передбачає дотримання всіх норм і вимог діючого законодавства України. У разівиникнення надзвичаної ситуації передбачена система «антипаніка» www.sssua.org

  9. За встановлення та обслуговуваннякомплексу ШКОЛА ТА БАТЬКИ НІЧОГО НЕ ПЛАТЯТЬ!!! www.sssua.org

  10. www.sssua.org e-mail: info@sssua.org тел. (044) 2-216-216 КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ Координатор проекту: Булгач Тетяна Вікторівна e-mail:t.bulgach@sssua.org 096 -187-49-01 www.sssua.org

More Related