Portfoli
Download
1 / 51

PORTFOLI - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

PORTFOLI. CARPETA D’APRENENTATGE. PORTFOLI. “Col·lecció de treball que mostren a l’alumne “com és”, quins són els seus interessos i les seves potencialitats en una o diverses àrees de contingut” Arter y Spandel 1991. PORTFOLI. “ El ventall de tipologies de Portfoli és molt ampli”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PORTFOLI' - ryder


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Portfoli

PORTFOLI

CARPETA D’APRENENTATGE


Portfoli1
PORTFOLI

“Col·lecció de treball que mostren a l’alumne “com és”, quins són els seus interessos i les seves potencialitats en una o diverses àrees de contingut”

Arter y Spandel 1991

Núria Alart, 2007


Portfoli2
PORTFOLI

“El ventall de tipologies de Portfoli és molt ampli”

Kimball, 2002

Els més utilitzats s’identifiquen com a un “instrument que té com a objectiu comú la selecció de mostres de treballs o evidències de consecució d’objectius personals que, ordenats i presentats d’una determinada manera, compleixen la funció de potenciar la reflexió sobre cadascuna de les pràctiques”

Barberà, 2005

Núria Alart, 2007


Portfoli com a sistema d ensenyament i aprenentatge
PORTFOLI com a sistema d’ensenyament i aprenentatge

 • El portfoli el podem entendre com un sistema d’avaluació integrat en el procés d’ensenyament i aprenentatge.

 • Consisteix en una selecció d’evidències/mostres (activitats acadèmiques) que permeten a l’alumne demostrar allò que està aprenent, i alhora possibiliten al professor un seguiment del progrés d’aquest aprenentatge.

  Barberà, 2005

Núria Alart, 2007


Evid ncies
EVIDÈNCIES

 • S’han d’acompanyar d’una justificació i una reflexió de l’alumne, posant de manifest la relació entre l’evidència i l’aprenentatge.

 • Aquesta qualitat de reflexió constant sobre el propi aprenentatge converteix el PORTFOLI en un sistema d’avaluació coherent amb el marc de l’avaluació continuada i formativa.

  Coll, 2004

Núria Alart, 2007


Avaluaci alternativa
AVALUACIÓ ALTERNATIVA

 • Basada amb la negociació i l’intercanvi comunicatiu entre el professor i l’alumne durant el desenvolupament del PORTFOLI.

 • L’alumne té un paper fonamental com a persona ACTIVA en el procés avaluatiu, ha de ser conscient del seu progrés en l’aprenentatge, identificant quins aspectes domina i quins necessita millorar.

  Mateo, 2005

Núria Alart, 2007


Destaquem
DESTAQUEM

 • Pràctica reflexiva.

 • Aprenentage significatiu.

 • Avaluació: continuada i formativa.

 • Mostra i/o evidències d’habilitats/intel·ligències múltiples. Teoria H. Gardner.

 • Habilitats emocionals.

Núria Alart, 2007


Pr ctica reflexiva
PRÀCTICA REFLEXIVA

 • Aquest model pedagògic s’anomena aprenentatge reflexiu-experiencial. Inicialment dissenyat a la Universitat de Harvard.

 • Un ensenyament centrat en l’alumne i que potencia la seva capacitat d’aprendre a aprendre.

 • Fomenta el desenvolupament de les seves habilitats de pensament crític i creatiu.

Núria Alart, 2007


Cinc estrat gies
CINC ESTRATÈGIES

1.DIÀLEG REFLEXIU:

a través de les preguntes.

2.MODELAT METACOGNITU:

APRENDRE A APRENDRE

3. TRADUCCIÓ DIALÒGICA :

APRENENTATGESIGNIFICATIU

5. DIARI REFLEXIU: PORFOLI:

Relat seqüencial i relacional

4.INTERROGATORI MÚLTIPLE: Preguntes i respostes

per part delprofessor/a i els alumnes

Núria Alart, 2007


Cr tica a la classe expositiva
Crítica a la classe expositiva

Com s’aprèn?

 • Tothom igual i de la mateixa manera (auditiva)

 • La informació és idèntica per a tothom

 • El ritme d’aprenentatge és el mateix per a tothom

 • S’aprèn sense discutir

Núria Alart, 2007


Preguntes per a la reflexi
Preguntes per a la reflexió

 • Què és l’aprenentatge?

 • Quin és el paper de la instrucció en l’aprenentatge?

 • Com podem millorar l’aprenentatge?

 • Cal dissenyar noves estratègies d’aprenentatge?

 • Com ha de ser l’aprenentatge en el futur?

Núria Alart, 2007


Portfoli 1339135

APRENDRE A APRENDRE

Organitzar

la informació

Seleccionar

la informació

Treballar amb

a informació

APRENENTATGE

SIGNIFICATIU

Àrea d’interès

Intel·ligències

Múltiples

Estratègies

Actituds

Núria Alart, 2007


Portfoli 1339135

PRINCIPIS APRENENTATGE SIGNIFICATIU

ACTIU

CONSTRUCTIU

COL·LABORATIU

CONVERSACIONAL

CONTEXTUALITZAT

INTENCIONAL

REFLEXIU

Núria Alart, 2007


Teoria de les intel lig ncies m ltiples dr howard gardner de la universitat de harvard
TEORIA DE LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLESDr.HOWARD GARDNER de la Universitat de Harvard.

Capacitat per a resoldre

problemes i crear

productes

8 INTEL·LIGÈNCIES

INTEL·LIGÈNCIA

Tots les tenim totes en

diferents graus de

desenvolupament

Les necessitem totes

Totes són igualment

importants

Es combinen de forma

única en cada ésser humà

Núria Alart, 2007


Portfoli 1339135

Permet conèixer els punts forts

I dèbils dels alumnes

Reconeix la importància d’altres

aprenentatges (musical, social:

inter i intra, cinestèsico…

LA TEORIA DE LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

Proposa ensenyar les disciplines

de formes diferents, com: expressió

artística, experiència inter i intra

personal,…..

Utilitza els projectes de treball

per afavorir l’aprenentatge

per descobriment

Fomenta tant el treball individual

com el cooperatiu

Núria Alart, 2007


Les 8 intel lig ncies de h garner

Lingüística

Sensibilitat especial pel

llenguatge parlat i escrit

Musical

Capacitat de produir i

apreciar ritmes, tons,

timbres…

Espacial

Capacitat de reconèixer

i manipular espais.

Lògico-

matemàtica

Sensibilitat als patrons

lògics o numèrics.

Cinètico-corporal

Capacitat de controlar els

moviments corporals i de

manipular objectes amb

habilitat.

Naturalista

Capacitat d’identificació

del llenguatge natural.

Intrapersonal

Capacitat d’autoestima

i automotivació.

Interpersonal

Capacitat de percebre i

comprendre a les altres

persones.

LES 8 INTEL·LIGÈNCIES DE H. GARNER

Núria Alart, 2007


Portfolis a desenvolupar
PORTFOLIS A DESENVOLUPAR

 • ALUMNE

 • DOCENT

 • DEPARTAMENT

 • CENTRE ESCOLAR

Núria Alart, 2007


Caracter stiques de la carpeta docent
CARACTERÍSTIQUES DE LA CARPETA DOCENT

 • És un document personal.

 • Acumulació de documentació.

 • Es basa en dades i opinions sistemàtiques: recull d’evidències de la professió docent.

 • Potencia l’organització personal del coneixement pedagògic: recopilació, selecció, estructuració i comunicació.

 • Documenta un procés: des d’un punt de partida, (d’on vinc) fins a un punt d’arribada (avenços assolits)

 • Fomenta la reflexió sobre la pràctica docent, el pensament crític i la implicació activa en el propi procés formatiu.

 • Permet demostrar els propis mèrits i el desenvolupament professional com a docent durant un període de temps concret.

Núria Alart, 2007


Portfoli docent dvd
PORTFOLI DOCENT DVD

Núria Alart, 2007


Webquest recenci llibre
WEBQUEST: RECENCIÓ LLIBRE

DE NADOR A VIC

“EL COMIAT”(CAPÍTOL 1)

Una WebQuest adreçada als alumnes d’aules d’acollida de secundària, a partir d’un aprenentatge per problemas (PBL) i aplicant la teoria de les Intel·ligències Múltiples.

Núria Alart, 2007


Portfoli en quatre etapes
Portfoli en quatre etapes

3-7

8-12

13-18

Per a recórrer al llarg de tota la vida

Núria Alart, 2007


La creaci del portfoli en 10 fases elisabeth f shores i cathy grace 1998
La creació del portfoli en 10 fasesElisabeth F. Shores i Cathy Grace (1998)

 • Establir un pla per a utilitzar-los.

 • Recopilar mostres de treball.

 • Fer fotografies.

 • Utilitzar els diaris d’aprenentatge.

 • Fer entrevistes als alumnes.

 • Fer anotacions sistemàtiques.

 • Fer anotacions anecdòtiques.

 • Escriure informes.

 • Mantenir entrevistes amb: pare-mare i alumne.

 • Preparar el portfoli acumulatiu per passar d’un curs a l’altre.

Núria Alart, 2007


Per a qu ens serveix
Per a què ens serveix?

 • Com a eina que revela a l’estudiant allò que ha après d’una forma personal i completa.

 • Proporciona evidència d’allò que s’aprèn i del grau d’assoliment dels objectius en relació amb el pla de treball.

 • Per incrementar la responsabilitat de l’estudiant en el seu aprenentatge.

Núria Alart, 2007


Avaluaci alternativa1
AVALUACIÓ ALTERNATIVA

pretén

Recopilar evidències sobre com els estudiants

processen i completen tasques reals d’un

tema particular

Huerta, 1995

Núria Alart, 2007


Avaluaci alternativa2
AVALUACIÓ ALTERNATIVA

permet

 • Documentar el creixement de l’individu en un temps.

 • No comparar els estudiants entre si.

 • Destacar la força positiva dels estudiants, en comptes

 • de les debilitats.

 • 4. Considerar els estils d’aprenentatge, totes les capacitats,

 • les experiències culturals i educatives i els nivells

 • d’estudi.

Núria Alart, 2007


Avaluaci alternativa3
AVALUACIÓ ALTERNATIVA

CANVI

 • Poden mesurar-se:

 • Els coneixements

 • Les habilitats

 • Les actituds

Núria Alart, 2007


Avaluaci alternativa4
AVALUACIÓ ALTERNATIVA

Portfoli

Debat

Rúbriques

Tècniques per a

l’avaluació del

procés

Projecte

Diari

Mapa mental

Núria Alart, 2007


R brica dissenyar una gr fica d avaluaci entre professors i alumnes
RÚBRICA “Dissenyar una gràfica d’avaluació entre professors i alumnes”

Criteris: que s’han de dominar en el tema a treballar.

Categories: serviran per avaluar el domini de cada criteri. Exemples: EI: Gat, pantera, tigre,

I lleó. EP: plom, bronze, plata i or. ES: pagès, artesà, noble i faraó....

Núria Alart, 2007


Mapa mental
MAPA MENTAL

 • El mapa mental és una expressió del pensament irradiant i,

 • per tant una funció natural de la ment….. El Mapa Mental té

 • 4 característiques:

 • Imatge central. 2. De la imatge central irradien els temes

 • Les branques poden ser imatges o paraules 4. Les branques

 • formen una estructura nodal connectada. Tony Buzan,1993

Consisteix en una representació en forma de diagrama que organitza certa

quantitat d’informació. Parteix d’una paraula, imatge, símbol, o concepte

central i al seu voltant s’organitzen les paraules relacionades amb aquest concepte.

Com fer un mapa mental:

http://www.xtec.es/~nsarsane/t_e/lleis_mm.html

Núria Alart, 2007


Mapa mental1
MAPA MENTAL

Núria Alart, 2007


Diari
DIARI

Es centra en tècniques d’observació i registre dels aconteixements

Plasma l’experiència personal de cada estudiant, durant determinats períodes de temps i/o activitats.

L’experiència d’escriure en un diari permet als alumnes sintetitzar els seus pensaments i actes, i sobre tot, escriure els comentaris sobre el progrés acadèmic, actitudinal i d’habilitats

Exemple: Diari autodirigit

Núria Alart, 2007


Debat
DEBAT

 • És una tècnica que s’utilitza per a discutir sobre un tema.

 • Diferents maneres com: els alumnes per parelles se’ls assigna un tema a discutir junts. Posteriorment, els alumnes un a un anirà argumentant sobre el tema i la resta estarà prenent notes.

 • Per a l’elaboració cal:

 • Definir l’objectiu del debat.

 • Definir el tema del debat.

 • Oferir recursos materials.

Núria Alart, 2007


Portfol i
PORTFOLI

 • Modalitat d’avaluació que permet al professor i a l’estudiant seguir l’evolució del procés d’aprenentatge, de tal manera que es poden introduir canvis durant aquest procés.

Núria Alart, 2007


Portfoli3
PORTFOLI

 • El portfoli és una forma de recopilar la informació que demostra les habilitats i els èxits dels estudiants: com pensen, com qüestionen, analitzen, sintetitzen, produeixen o creen i com interactuen (intel·lectual, emocional i social) amb altres; és a dir, permet identificar els aprenentatges de conceptes, procediments i actituds dels estudiants.

 • Pot utilitzar-se de forma d’avaluació, autoavaluació i coavaluació.

Núria Alart, 2007


Portfoli de l alumne
PORTFOLI DE L’ALUMNE

El portfoli és una forma de recopilar

la informació que demostra les habilitats

i els èxits dels estudiants

pensen

COM

produeixen

sintetitzen

qüestionen

creen

analitzen

Núria Alart, 2007


Portfoli de l alumne1
PORTFOLI DE L’ ALUMNE

INTERACTUEN

intel·lectual

emocional

social

AMB ALTRES

permet

IDENTIFICAR APRENENTATGES

CONCEPTES

PROCEDIMENTS

ACTITUDS

Núria Alart, 2007


Recomanacions per a l elaboraci
RECOMANACIONS PER A L’ELABORACIÓ

 • Determinar el propòsit del portfoli

 • Seleccionar el contingut i l’estructura

 • Decidir com s’utilitzarà i conservarà

 • Establir els criteris d’avaluació

 • Avaluar el contingut.

 • Comunicar els resultats als alumnes

  Medina i Verdejo, 1999

Núria Alart, 2007


Avantatges

Promou la participació dels alumnes.

Responsabilitat dels seus aprenentatges

Oportunitat de conèixer actituds dels alumnes

Té una estructura de llarga durada

Es pot adaptar a les diverses necessitats, interessos i habilitats de cada estudiant

Els professors poden examinar les seves destreses.

Es pot utilitzar en tots els nivells escolar.

Promou l’autoavaluació i el control de l’aprenentatge.

Permet una visió més àmplia i profunda d’allò que l’alumne sap i pot fer.

AVANTATGES

Núria Alart, 2007


Inconvenients
INCONVENIENTS

 • Cal dedicar-hi temps, tant el professor com l’alumne.

 • Resulta inapropiat per a mesurar el nivell de coneixements de fets i conceptes, per això, cal combinar amb un altre tipus d’avaluacions.

Núria Alart, 2007


Portfoli docent dvd1
PORTFOLI DOCENT DVD

Núria Alart, 2007


Webquest sant pon
WEBQUEST SANT PONÇ

QUÈ FEM A LA FIRA DE SANT PONÇ?

Una WebQuest adreçada als alumnes d'aules d’acollida de secundària. On s’aplica, PBL (aprenentatge per problemes),i la teoria de les Intel·ligències Múltiples

Núria Alart, 2007


Estructura de la carpeta docent
ESTRUCTURA DE LA CARPETA DOCENT

CONTEXTUALITZACIÓ. Punts forts/febles.

TASQUES DOCENTS. Anàlisi. Diagnosi del alumnes.

Programacions, activitats,…

APROXIMACIÓ A LA DOCÈNCIA. Filosofia.

Referent teòric.

AVALUACIÓ ENSENAYMENT-APRENENTATGE. Diaris

Reflexions, processos, avaluacions.

PROGRESSIÓ I RESULTATS EN L’ALUMNAT.

Motivació del professorat

RECURSOS. Que elaborem, utilitzem.

TUTORIA-RELACIÓ FAMÍLIES.

DESENVOLUPAMENT PROFESSIONALCONTINUAT

LA CARPETA

DOCENT

Núria Alart, 2007


Marc conceptual
MARC CONCEPTUAL

 • D’acord amb les teories de l’aprenentage de: Dewey (1916), Vygotsky (1978) i Bruner (1990)

 • La interacció social és fonamental per a l’aprenentatge, perquè és a través d’una conversa interactiva com es facilita el desenvolupament de la capacitat de l’individu per a representar el món i per a donar-li significat.

Núria Alart, 2007


Conclusions
CONCLUSIONS

 • Insatisfacció de les formes d’avaluació amb els enfocaments quantitatius cap a enfocaments més qualitatius. Bigg,1996

 • Els factors en aquest canvi inclouen les noves teories sobre l’aprenentatge i els seu impacte associat sobre el currículum per a implicar als alumnes actius en l’aprenentatge.

Núria Alart, 2007


Conclusions1
CONCLUSIONS

Els aprenentatges i la construcció dels coneixements dels alumnes es fan

EXPLÍCITS.

Núria Alart, 2007


Conclusions2
CONCLUSIONS

 • L’alumne construeix la resposta i mitjançant un producte es pot observar directament, el comportament de l’alumne en tasques similars a les quals s’enfrontarà en el món.

Núria Alart, 2007


Exemples de portfoli pannell did ctic display
EXEMPLES DE PORTFOLI: PANNELL DIDÀCTIC –DISPLAY-

TÍTOL: Dades, il·lustracions, fotografies, gràfics, diagrames, explicacions.

Núria Alart, 2007


Continguts portfoli
CONTINGUTS PORTFOLI

Núria Alart, 2007Quin aspecte tindran
QUIN ASPECTE TINDRAN?

CAPSA O FITXER

CARPETA

DISPLAY

CD; DVD

DIARIS; QUADERNS DE NOTES

Núria Alart, 2007


Moltes gr cies
MOLTES GRÀCIES!

Núria Alart, 2007


ad