zahradni en v zahrani n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

- PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Zahradničení v zahraničí. Kateřina Prajznerová Veronika Šimšová Kateřina Štěpánková Veronika Šusterová. Asie. Japonsko. - začátky zahrádkářských osad v letech 1924-1926 (města Koyto a Osaka ) po evropském vzoru (zejména Velká Británie a Německo)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ryder-whitfield


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zahradni en v zahrani

Zahradničení v zahraničí

KateřinaPrajznerová

Veronika Šimšová

KateřinaŠtěpánková

Veronika Šusterová

japonsko
Japonsko
 • - začátky zahrádkářských osad v letech 1924-1926 (města Koyto a Osaka) po evropském vzoru (zejména Velká Británie a Německo)
 • - do II. světové války nebyl o zahrádkaření velký zájem
 • - po konci války se z každého volného místa stával prostor pro pěstování a produkci zeleniny. Toto malé zahrádkaření/farmaření ale nebylo v té době povoleno
 • - “Nochi-ho“ – zemědělský zákon proto omezil pěstování pro ne-farmáře. Se vznikem tohoto zákona se ne-farmářská produkce stala ilegální
 • - důsledkem prudkého nárustu industrializace se zmenšila plocha pro farmáře a způsobila vznik zanedbaných a nelegálně držených farem. nekteré z nich začali spravovat obyvatelé měst a těmto místům se říkalo „Kashi -noen“
japonsko1
Japonsko
 • - „Kashi-noen“ se časem stávaly více rekreačním místem
 • - v 60. letech kvůli poklesu produkce rýže začala vláda podporovat a rozšiřovat kashi-noen v městských oblastech
 • -o kashi-noen se začali nejen kvůli samotné produkci ovoce a zeleniny, ale i kvůli narůstajícímu fenoménu rekreace v těchto zahrádkářských osadách zajímat krajinní architekti, urbanisté a státní úředníci a obecně se problematika těchto osad dostala do popředí. To přimělo vládu, která do té doby mlčky kashi-noen přehlížela, aby tyto osady začala respektovat
 • - v roce 1975 vydalo ministerstvo zemědělství, lesnictví a rybolovu zákon o „osadách pro rekreaci“ – to obyvatelům měst umožňovalo rekreaci, pěstování plodin, to vše legálně a blízko domovu, s tím, že platili nájem městu. Těmto osadám se začalo říkat „shimin-noen“ nebo také občanské zahrady
japonsko2
Japonsko
 • - v myslích urbanistů a krajinných architektů měly tyto občanské osady zkvalitnit do té doby zanedbaný volný prostor ve velkých městech. Osady dostaly podporu také od vlády, která se stále potýkala s nízkou produkcí rýže
 • -to vedlo v r. 1989 k vytvoření tzv. zákona o podnájemních osadách pro speciální užití. Poté následoval v r. 1990 další zákon na podporu Kleingarten osad (osady podle německého vzoru, které měly I vzdělávací význam)
 • - to vedlo k otevření dalších osad, které do té doby nemohly existovat v důsledku zemědělského pozemkového práva
japonsko3
Japonsko
 • - byly ale nevýhodné podmínky pro nájemce. Ten si neměl možnost si pronajmout zahrádku na více jak pět let a majitel pozemku měl právo kdykoli smlouvu vypovědět z téměř jakýchkoliv důvodů, což byl opak principu shimin-noen. I přes tato potencionální rizika osady prospívaly
 • -v r. 1994 vyšly doplňující zákony, které podpořily nájemce v dlouhodobém užívání zahrádek v tom směru, že si mohli nájemci prostor pronajmout na vice jak dvacet let a majitelé pozemku nemohou vypovědět smlouvu tak snadno.
 • - existují tři typy shimin-noen. 1. typ je využíván běžnými obyvateli měst, včetně dětí i starších – tyto spravovány obecními úřady. 2. typ je pro staré obyvatele, kteří se díky nim udržují v aktivním životě. Tyto si většinou osadnící spravují sami nebo odbor sociální péče. 3. typ je slouží pro vdělávání školáků, kteří tak mají možnost si zahrádkaření vyzkoušet. Tento typ spravuje školní rada.
jin fauna a fl ra
Jiná fauna a flóra
 • Jiná než ve zbytku světa
 • Mnoho endemitů
 • Izolace kontinentu a jiné životní prostředí

Vakoveverka

Klokanka sličná

n rodn asociace sdru uj c m stsk farmy a komunitn zahrady v austr lii
Národníasociacesdružujícíměstské "farmy" a komunitnízahrady v Austrálii.

http://communitygarden.org.au

 • Příklady měst s komunitními zahradami a jejich stránky:

-Melbourne

"Veg Out Community Gardens" - KomunitníZahradaVegOut

- http://www.vegout.asn.au/

"Rushall Garden" - KomunitníZahradaRushallGarden

- http://rushallgarden.wordpress.com/

"Ringwood Community Garden" - KomunitníZahradaRingwood

- http://www.ringwoodcommunitygarden.org.au/

slide10

-Canberra

"Canberra Organic Growers Society" - nezisková organizace v hlavním městě Canberra sdružující zahrádkáře

- http://www.cogs.asn.au/community-gardening-conference/

-Brisbane

"Vera Street Community Garden" - KomunitníZahrada Vera Street

- http://www.verastreetgarden.org/index.html

-Busselton

"Busselton Community Garden" - KomunitníZahradaBusselton

- http://www.busseltoncommunitygarden.org.au/

melbourne
Melbourne
 • Často nazýván :

,,Australské zahradní město“ – zahrady a parky

 • Kontrast s mrakodrapy
melbourne zahrada
Melbourne zahrada
 • Na rozdíl od jiných chybí pevné bariéry mezi okolím a políčky
 • Květiny, zelenina i umělecká díla stejné postavení
 • Kralíci, kuřata, andulky a křepelky dodávají jinou dimenzi
 • Zahrádkáři, umělci a návštěvníci dělají zahradu
 • oázou v nejfrekventovanější turistické oblasti
zaj mavost ve financov n nor 2014
Zajímavost ve financování ÚNOR 2014
 • Komunitní zahrady příslíbený příspěvek 1,5 milliónu AUD
 • Federální vláda odmítla
 • Například AUSVEG (sdružení výrobců potravin, zisk)

kritika zahrad- chybí kontrola kvality a bezpečnosti potravin

 • Komunitní zahrady oblíbené a pro vládu suma zanedbatelná
 • Sdružení zahrádkářů rozhodnutím zklamaná
evropsk krajiny
Evropské krajiny
 • první zahrádkářské kluby vznikali na počátku 19. století v německých krajinách
 • Německo- 1,4 mil. zahrádkářských kolonii s rozlohou 470 km2. (v Berlíne 833 kolonii)
 • Rakousko- už v roce 1910 zahrádkářská kolonie ve Vídni (dnes ve Vídni 235), v celém Rakousku vyše 39 000 zahrádek na 1000 ha
 • první zahrádkářské kolonie v Nizozemsku (rok 1838), dnes 240 000 zahrádek
 • v Dánsku založili první osadu roku 1884, zahrádkářský zákon tam chrání osady před zrušením
 • dánská tradice zahrádek se potom rozšířila do ostatních skandinávských krajin (Švédsko, Norsko a Finsko) 
evropsk krajiny1
Evropské krajiny
 • Švédsko- první osada roku 1895 v Malmö, víc jako 26.000 zahrádkářských osad
 • Finsko- postavili první osadu v Tampere roku 1916, dnes ve Finsku asi 5000 zahrádek, některé aj v severních oblastech
 • Norsko- asi 2000 zahrádkářských kolonii, nejstarší, se datuje do roku 1908
 • Polsko- 5000 osad na 44 000 ha
 • Ve Velké Británii má Národní zahrádkářská společnost 100 000 členů, v zemi je na 12 000 ha 300 000 zahrádek a na každých 100 z nich je zapsáno 57 čekatelů
 • Evropská liga zahrádkářů byla založena v Lucemburku již roku 1926
p klad berl n
Příklad- Berlín
 • Berlín- víc jako v mnoha ostatních městech, exponenciální nárůst počtu městských zeleninových zahrad
 • např. Allmend Kontor, obrovské městské zahrady vytvořené na předtím opuštěných dráhách historického letiště Tempelhof
 • jedna z nejznámějších městských zahrad v Berlíne- Prinzessinnengarten- vznik v roce 2009
 • Prinzessinnengarten je jedna z mnohých ekologických zemědělských projektů prosperujících v mnohých městech po celé Evropě
slide18

nezisková organizace NomadischGrün (Nomadic Green) v spolupráci s dobrovolníky a sousedy založila v létě 2009 v Moritzplatz v Berlíne, na místě, které bylo pustatina více jako půl století, velkosti fotbalového hřiště

 • městská zeleninová zahrada založená s cílem místného pěstovaní plodin a vzdělávání
 • spolupráce a společné učení mezi heterogenní urbánní společností
 • alternativní využití městských pozemků, potravinová soběstačnost, komunitní spolupráce, spojení se širšími společenskými otázkami, otázkami biodiverzity, zdravé výživy, recyklace, právy životního prostředí, změnou klímatu, sociálního postavení marginalizovaných komunit, testováním místních ekonomických modelů
 • napětí mezi společenským povědomím a schopností podporovat sami sebe
p klad spolupr ce otesha a urban allotment gardens
Příklad spolupráce- Otesha a Urban AllotmentGardens
 • jedinečný mezinárodní projekt spojující městské zahrady pěti evropských krajin, který umožňuje sdílet společné postupy a budovat nové městské zahrady- projekt European Urban GardenOtesha
 • seznam zapojených městských zahrad v zemích: Francie, Velká Británie, Španělsko, Německo a Itálie: http://otesha-gardens.eu/info/gardensinfosheets/
 • Urban AllotmentGardens- projekt, kde se zapojili skoro všechny evropské krajiny- pochopení a řízení městských zahrad v různých aspektech vytvořením interdisciplinární sítě na podporu zahrad, jejich správy a znalostí o nich
 • většina evropských zemí, včetně České republiky a Slovenska
 • http://www.urbanallotments.eu/action-in-detail/participants-partner-countries.html
amerika

Amerika

Severní Amerika

go sem i public
Go Semi-Public

The Tennessee RiverGardensandNaturePreserve

www.rivergardens.org

 • v osobním vlastnictví dvou rodin
 • nejsou veřejně přístupné, ale jsou otevřené veřejnosti

na základě rezervace pro vzdělávací účely 

 • nabízí:

a gatedwildflowergarden

butterfly pavillion

wildflowertrail

duck habitat

fieldtrips

get a university sponsor
Get a UniversitySponsor

Atlanta Urban Garden Program

www.ugaurbanag.com

 • sponzorovaný University ofGeorgia Center for

Urban Agriculture

 • nabízí podporu s propagací, pěstováním i

distribucí

potenci l zahr dk sk ch koloni
Potenciál zahrádkářských kolonií
 • ekologické zahrádkářství a včelařství, experimentování při pěstovaní
 • banka semen a jejich výměna, zachovaní starých odrůd
 • vzdělávání veřejnosti o ekologickém zahrádkářství, kurzy vaření v zahradách
 • místo pobytu dětí, pozorování přírody, jejich vzdělávání, land-art pro děti
 • zapojení seniorů z domovů důchodců
 • rozvoj kompostování, vermikompostingu
 • pikniky, vernisáže, workshopy, slavnosti a jiné akce pro veřejnost
 • pravidelné čistění krajiny
 • zapojení dětí a dospělých s postižením, se sociálním znevýhodněním
 • mezigenerační a multi-kulturní střetnutí
 • spolupráce s obchodníky, restauracemi
probl my v zahr dk sk ch koloni ch
Problémy v zahrádkářských koloniích
 • nedostatek městských pozemků
 • finanční problémy
 • znečistění anebo kontaminace půdy a ovzduší
 • použití vody
 • možné krádeže
 • mezigenerační tenze
 • nutnost přizpůsobení klimatickým podmínkám
zdroje asie
Zdroje- Asie
 • http://wwwlib.teiep.gr/images/stories/acta/Acta%20523/523_19.pdf
 • http://www.japanfs.org/en/news/archives/news_id034564.html
zdroje australie
Zdroje Australie
 • Národníasociacesdružujícíměstské "farmy" a komunitnízahrady v Austrálii.

http://communitygarden.org.au

 • "Veg Out Community Gardens" - KomunitníZahradaVeg Out

- http://www.vegout.asn.au/

"Rushall Garden" - KomunitníZahradaRushall Garden

- http://rushallgarden.wordpress.com/

"Ringwood Community Garden" - KomunitníZahrada Ringwood

- http://www.ringwoodcommunitygarden.org.au/

"Canberra Organic Growers Society" - nezisková organizace v hlavním městě Canberra sdružující zahrádkáře

- http://www.cogs.asn.au/community-gardening-conference/

"Vera Street Community Garden" - KomunitníZahrada Vera Street

- http://www.verastreetgarden.org/index.html

"Busselton Community Garden" - KomunitníZahradaBusselton

- http://www.busseltoncommunitygarden.org.au/

zdroje evropa
Zdroje Evropa
 • Urban AllotmentGardens: http://www.urbanallotments.eu
 • EUGO- European Urban GardenOtesha: http://otesha-gardens.eu
 • GrowthePlanet: Urban vegetablegardens: in EuropeBerlinisnumberone: http://www.growtheplanet.com/en/blog/better-world/article/716/urban-vegetable-gardens-in-europe-berlin-is-number-one
 • Inter press service: Urban Farming Takes Root in Europe: http://www.ipsnews.net/2011/07/urban-farming-takes-root-in-europe/
 • RVTH- Aachen University: Urban Agriculture in Europe: http://www.rwth-aachen.de/go/id/cniw/?lidx=1
 • Prinzessinnengarten: http://prinzessinnengarten.net/about/
 • Allotment (gardening): http://en.wikipedia.org/wiki/Allotment_(gardening)
zdroje severn amerika
Zdroje Severní Amerika

The Tennessee RiverGardensandNaturePreserve

www.rivergardens.org

Atlanta Urban Garden Program

www.ugaurbanag.com

ad