A magyar iskolarendszer csatlakoz sa az eur pai uni oktat spolitik j hoz
Download
1 / 24

A magyar iskolarendszer csatlakozása az Európai Unió oktatáspolitikájához - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

A magyar iskolarendszer csatlakozása az Európai Unió oktatáspolitikájához. Mayer József Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Budapest, 2009. november 20. Néhány szó a 90’-es évekről.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A magyar iskolarendszer csatlakozása az Európai Unió oktatáspolitikájához' - ryder-larson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A magyar iskolarendszer csatlakoz sa az eur pai uni oktat spolitik j hoz

A magyar iskolarendszer csatlakozása azEurópai Unió oktatáspolitikájához

Mayer József

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Budapest, 2009. november 20.

Mayer József- OFI


N h ny sz a 90 es vekr l
Néhány szó a 90’-es évekről

 • 1985 – 2000 között a közoktatás rendszerében alapvető változások következtek be (tartalom, szerkezet, intézményfenntartói kör, finanszírozás stb.)

 • Az ezzel párhuzamosan zajló globalizációs folyamatok és az info-kommunikációs forradalom az oktatásban is éreztette a hatását.

Mayer József- OFI


K t fontos tendencia
Két fontos tendencia:

 • 1. A LLL –paradigma megjelenése

 • Mi a paradigmatikus változás természete?

 • S mi volt ennek a hazai „lecsapódása”?

 • 2. A közoktatásban expanziós folyamatok indultak el

  Mit jelent ez?

Mayer József- OFI


Lisszabon és következményei…

A 2010-ig megvalósítandó öt európai oktatási és képzési cél a következő:

 • Az Európai Unió átlagát tekintve a korai kimaradók aránya nem haladhatja meg a 10 százalékot - vagyis nem lehet ennél nagyobb azok aránya akiknek nincs befejezett középfokú végzettsége és mégsem vesznek részt oktatásban vagy képzésben;

 • az Európai Unió átlagát tekintve a matematikai természettudományos vagy műszaki tudományos végzettséggel rendelkezők aránya legalább 15 százalékkal kell hogy növekedjen és ugyanakkor csökkennie kell ezen a téren a férfiak és nők közötti aránytalanságnak is;

 • az Európai Unió átlagát tekintve a 22 évesek legalább 85 százalékának kell rendelkeznie befejezett középfokú végzettséggel;

 • az alacsony olvasástudással rendelkező 15 évesek arányának 2000-hez viszonyítva legalább 20 százalékkal csökkennie kell az Európai Unió átlagát tekintve;

 • az Európai Unió átlagát tekintve a felnőtt munkakorú népességnek a 25 és 64 év közötti korosztálynak legalább a 12 5 százaléka részt kell hogy vegyen az egész életen át tartó tanulásban.

Mayer József- OFI


A fejleszt s kulcster leteik nt az al bbiak ker ltek megnevez sre
A fejlesztés kulcsterületeiként az alábbiak kerültek megnevezésre:

 • 1. Alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése a közoktatásban.

 • 2. Széles és gazdag kínálat a szakképzésben, felsőoktatásban és a felnőttkori tanulásban.

 • 3. Folyamatosan bővülő tanulási lehetőségek (IKT, munkahelyi tanulás, informális

 • tanulás).

 • 4. Pályaorientáció, tanácsadás és pályakövetés.

 • 5. Az informális és nem-formális tanulás elismerése.

 • 6. Hátrányos helyzetű és munkaerő-piaci szempontból veszélyeztetett csoportok

 • támogatása (lemorzsolódás megelőzése, esély az LLL-be való bekapcsolódásra.

 • 7. Újfajta tanítási / tanulási kultúra meghonosítása (új pedagógusszerepek,

 • minőségkultúra).

Mayer József- OFIA népesség iskolázottsága, megnevezésre:

1930, 1960, 1970, 1980, 1990, 2001 és 2005 (%)

.Kapcsol d si pontok i
Kapcsolódási pontok I. sem maradhattak el!

a korai kimaradók (iskolaelhagyók) problémája - vagyis hogy a 18-24 év közötti korosztályban mekkora az a hányad amelyiknek nincs befejezett középfokú végzettsége és mégsem vesz részt oktatásban vagy képzésben;

Mayer József- OFI
Kapcsol d si pontok ii
Kapcsolódási pontok II. sem maradhattak el!

 • a befejezett középfokú képzettség megszerzése - vagyis hogy a 25-64 éves korosztály (illetve más mutató szerint a 22 évesek hány százaléka) mekkora hányada rendelkezik befejezett középfokú végzettséggel;

Mayer József- OFIKapcsol d si pontok iii
Kapcsolódási pontok III. sem maradhattak el!

a matematika a természettudományok és a műszaki tudományok részesedése az oktatásban és a képzésben - vagyis hogy a 20-29 éves korosztályban tízezer lakos közül hány rendelkezik matematikai természettudományos vagy műszaki tudományos végzettséggel és hogy ezen belül milyen a nemek aránya.

TÁMOP.6.2.1. Új tanulási formák és rendszerek (2010- 2013-2017)

Mayer József- OFI


Kapcsol d si pontok iv
Kapcsolódási pontok IV. sem maradhattak el!

 • az alapkészségek elsajátítása - vagyis hogy az alapvető elsajátítandó képességek (kulcskompetenciák) közül, amelyeket az európai oktatási és képzési rendszerek részletes munkaprogramja rögzített:

 • milyen szintet érnek el a 15 évesek az olvasás

 • továbbá a matematikai és

 • természettudományos írni-olvasni tudás (literacy) területén;

  Lásd erről: PISA - jelentések

Mayer József- OFIKapcsol d si pontok v
Kapcsolódási pontok V. sem maradhattak el!

 • az egész életen át tartó tanulás biztosítása - vagyis hogy a 25 és 64 év közötti korosztály mekkora hányada vesz részt az életen át tartó tanulásban

Mayer József- OFI


Az egész életen át tartó tanulásról szóló stratégia 2005 őszén (2212/2005. (X. 13.) Korm.Határozat) kormányzati szinten elfogadásra került.

 • A prioritások:

 • 1. Az oktatás, képzés esélyteremtő szerepének erősítése.

 • 2. Az oktatás, képzés és a gazdaság kapcsolatainak erősítése.

 • 3. Új kormányzási módszerek, közpolitikai eljárások alkalmazása.

 • 4. Az oktatás, képzés hatékonyságának javítása, össztársadalmi ráfordításainak növelése.

 • 5. Az oktatás, képzés minőségének javítása.

Mayer József- OFI


25 64 v k z tt tanul k
25-64. év között tanulók 2005 őszén (2212/2005. (X. 13.) Korm.Határozat) kormányzati szinten elfogadásra került.

Mayer József- OFI


Kapcsol d si pontok v1
Kapcsolódási pontok V. 2005 őszén (2212/2005. (X. 13.) Korm.Határozat) kormányzati szinten elfogadásra került.

 • Integráció – szegregáció

  Támogató programok és rendszerek működtetése

  a. Phare – programok

  b. QUAL

  c. Tanodák

  d. OIH

  e. Arany János Tehetséggondozó Program

Mayer József- OFI


Hogyan jelenik meg az integr ci az iskolai dokumentumokban
Hogyan jelenik meg az integráció az iskolai dokumentumokban?

Mayer József- OFI


Sszefoglal s i a hazai oktat s s az eu
Összefoglalás I: A hazai oktatás és az EU dokumentumokban?

 • Demográfiai folyamatokból adódó problémák

 • Az iskolarendszerből kilépők problémái (a pályakezdő munkanélküliségtől a sikeres munkaerő-piaci stratégiákig)

 • A tankötelezettség felemelése (A szakképzés dilemmái)

 • Ágazatközi együttműködés – LLL politika (a sikerhez nem csak pedagógiai eszközök kellenek!)

 • A tudásgazdaság által igényelt kompetenciák előtérbe állítása (egy rossz dilemma: ismertek versus kompetenciák)

 • Orientáció, pályaválasztási tanácsadás (A régi módon nem megy!)

 • A leszakadókra irányuló speciális figyelem (Kulcs: a társadalmi kohézió erősítése)


Sszefoglal s ii az eu j gener ci s programjai 2007 2013
Összefoglalás II. Az EU új generációs programjai dokumentumokban?2007-2013.

2006 november (Európa Parlament és Tanács) – LLL - program (6970 M. EU)

 • (Erasmus, Leonardo, Grundtvig, Comenius) →Fiatalok lendületben (Youth in Action)

 • Fiatalok Európáért - Európai Önkéntes Szolgálat - Fiatalok a világban - Ifjúságsegítők támogatása - Ifjúságpolitikai együttműködések (A nem formális nevelés támogatása)

  Alapvető célkitűzések:

 • Tudástársadalom megteremtése

 • A gazdasági fejlődés fenntartása

 • Több és jobb munkalehetőség biztosítása

 • A társadalmi kohézió megerősítése

  Specifikus célkitűzések:

 • Az egész életen át tartó minőségi tanulás fejlesztése, a magas teljesítmény elérése

 • LLL –tanulás európai térségeinek kialakítása

 • A tanulás vonzerejének, hozzáférhetőségének és a minőségének javítása

 • A kultúrák közötti párbeszéd javítása.

 • A nemek közötti egyenjogúság erősítése

 • Az egyén(iség) kiteljesedésének elősegítésead