slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Matematika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Matematika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6

Matematika - PowerPoint PPT Presentation


  • 141 Views
  • Uploaded on

Matematika. Pytagorova veta.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Matematika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pytagorova veta
Pytagorova veta
  • Jedným z objavov Pytagora je Pytagorova veta, podľa ktorej v pravouhlom trojuholníku je súčet štvorcov nad odvesnami rovný štvorcu nad preponou. Teoretický význam tejto vety spočíva v tom, že ukazuje, že čísla determinujú tvar. Teda to, či je trojuholník ostrouhlý, tupouhlý alebo pravouhlý, je dané vzťahom medzi číslami, udávajúcimi dĺžky jeho strán.
  • Využitie vety patrí medzi základné geometrické vety. V minulosti sa používala najmä v stavebníctve a v zememeračstve. Jej využitie je v súčastnosti veľmi široké. Používa sa takmer vo všetkých odvetviach, ktoré majú niečo spoločné s geometriou.
mocniny
MOCNINY
  • Umocňovanie je matematická funkcia, ktorá  slúži ku skrátenému zápisu násobenia. Miesto toho, aby ste napísali a · a, napíšete a2.Konkrétne povedané 32 = 9, 24 = 16. Číslo, které umocňujeme, sa nazývá základ mocniny a číslo, na ktoré je základ umocnený sa nazýva exponent.
slide4
Úrok
  • Úrok je príjem plynúci z kapitálu, je základnou formou výnosu z kapitálu. Je to cena za získanie peňazí niekoho druhého, túto sumu musí zaplatiť dlžník veriteľovi. Vypočítanie úrokov z istiny podľa určitej úrokovej miery sa nazýva úrokovanie.
  • Úrok je daný úrokovou mierou, ktorá vyjadruje pomer úroku a veľkosti kapitálu. Úroková miera sa vytvára na trhu kapitálu ako výsledok vzájomného vzťahu dopytu po financovaní a ponukou financovania. Vo väčšine krajín však centrálna banka v rámci svojej monetárnej politiky úrokovú mieru priamo alebo nepriamo určuje.
zlomky
ZLOMKY
  • Zlomok označuje v matematike podiel dvoch výrazov. Zlomok, ktorý obsahuje iba celé čísla, sa nazýva racionálne číslo. Zápis pomocou zlomkov je vhodný na prevádzanie elementárnych úprav zložitejších výrazov.
  • Zlomok sa zapisuje v tvare a / b . Výraz a sa nazýva čitateľ a výraz b sa nazýva menovateľ. Aby mal zlomok zmysel, nesmie byť b nula (nulou nie je možné deliť).
akujeme v m za pozornos

Ďakujeme Vám za pozornosť

Vypracovali: Alexandra Turčiaková

: Lucia Bučková