A távoktatás szerepe és gyakorlata a ruhaipari szakmák oktatásában
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

A távoktatás szerepe és gyakorlata a ruhaipari szakmák oktatásában. Benczik Judit Modell Divatiskola 2009. április 16. igazgatóhelyettes. EU lisszaboni stratéga (2000. 03. 23-24.)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ryann


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

A távoktatás szerepe és gyakorlata a ruhaipari szakmák oktatásában

Benczik Judit

Modell Divatiskola 2009. április 16.

igazgatóhelyettes


 • EU lisszaboni stratéga (2000. 03. 23-24.) oktatásában

 • Előnyt élvezaz információ, tudás, tanulás és a képzés.

 • Az ET e-Learning programja támogatja a digitális művelt-

  ség terjesztését.

   Információs és kommunikációs technológiák (IKT), a

  kulcstényező az oktatási rendszer, a képzés, a tanulás

  hatékonyságnövelése érdekében.

 • Különösen azok számára, akik földrajzi okok, társadalmi

  helyzetük vagy speciális igényeik miatt nem jutnak

  könnyen a tanuláshoz.


A tananyagnak modelleznie kell az életet. oktatásában

 • A digitális tananyag jellegével segíti korunk interaktív reprezentációsformájának, a hozzá kapcsolódó struktú-ráknak a megértését.

 • Lehetővé teszi a keresést, a szintézist.

 • Jelentősen hozzájárul az önálló tanuláshoz, segíti

  • az élethosszig tartó tanulást,

  • a tanuláshoz való hozzáférést,

  • a tanulásban való részvételt a tanulás

  • menetének rugalmassága tekintetében.


A felnőttek más módon tanulnak, mint a gyerekek. oktatásában

 • Jobban kedvelik az olyan helyszínt, környezetet,

  amelyet nem kell megosztani az iskoláskorú diákokkal.

 • Az előrehaladás ütemét, gyorsaságát egyénreszabottan

  kívánják megtervezni, és igénylik, hogy a program és az

  időbeosztás vegye figyelembe munkaidejüket, közleke-

  dési körülményeiket, a könnyen megközelíthetőséget, a

  gyermekmegőrzés szükségességét.


 • Felnőtt és nyitott képzési szempontból a távoktatás oktatásában

  feladata tértől és időtől függetlenül, hatékonyan

  elsajátítható tananyag készítése, szolgáltatások nyújtása.

 • A digitális tananyaggal a szakmai elméleti képzésre

  fordítható idő, váltható ki.

 • Az elektronikus tanulásnál, a hallgató önálló tanulásaválik

  legfontosabbá.

 • A tanár feladata, hogy személyre szabottan segítse,

  irányítsa a tanuló tevékenységét, tutorálja a tanulás

  folyamatát.

 • Az ismertszerzés lehetőségének a megteremtése, mellett

  gondoskodni kell a visszajelzésről, ellenőrzésről, hogy

  megfelelő szinten sajátították-e el a tananyagot.


 • A digitális oktatásábantananyag kidolgozásánál figyelembe kell vennünk,

  • a korábbi élet- ésmunkatapasztalataikból eredő

   ismeretek átléphetőek legyenek,

  • a szakmára jellemző valóságos problémák

   megjelenítésére koncentráljunk,

  • a tananyag tartalom elsajátítási lehetősége

   választható és ellenőrizhető legyen, ügyelve az egymásra épülés korlátozó tényezőire.


Blended learning oktatásában

kombinált-, vagy vegyes oktatási forma, amely hatékonyan ötvözi a hagyományos oktatási formát az online tanulási technikákkal (e-learning).

 • Tanulás és oktatáselméleti, módszertani alapokon

  nyugvó átfogó infopedagógiai stratégia,

   az emberi lét változatos megismerési, és

  kommunikatív formáit integrálva – tér -és időkorlátok

  nélkül biztosítja a tanuló számára az optimális

  ismeretelsajátítást.


Blended oktatásában learning

A képzéshez változatos, tanulási környezeti elemek

(módszerek és eszközök)

 • hagyományos és virtuális tantermi tanulási formák,

 • személyes és távolsági konzultáció biztosításával,

 • nyomtatott- és elektronikus tananyagok segítségével,

 • magas-színvonalú (hi-tech) infokommunikációs

  eszközök révén

  a tananyagot kooperatívan, változatos módszerekkel,

  egyénre szabott formában teszi hozzáférhetővé, biztosítja tanulók előrehaladási ütemének ellenőrzését értékelését.


Blended learning oktatásában

 • Alkalmat teremt az elektronikusoktatási módszerek

  használatára a face to face (hagyományos) tantermi

  keretek között.

 • Többnyire kettő, de több képzési forma egyidejű használa-

  tát is jelenti, a hagyományos, valamint az elektronikus

  komponensek tervezésének, szervezésének, integráció-

  jának ismerete mellett.

 • Kedvező lehetőséget teremt  a hagyományos és elektroni-

  kus tanulási környezet ötvözésére, azok előnyeinek kiakná-

  zására.


Blended learning oktatásában

A hagyományos (offline, vagy hálózat nélküli) oktatás hierarchikus, felülről lefelé irányuló tudáselosztás, ritkán interaktív.

Komponensei

tantermi oktatás elemei előadások, tanfolyamok,

prezentációk, viták, kiselőadások, szemináriumok,

szerepjátékok, csoportmunkák, konferenciák, ...

munkahelyi tanulás folyamatai gyakorlatban

elsajátított tudás, projektekben való részvétel,

másoktól tanulás, szakmai gyakorlat, üzemlátogatás, …

tutorálás, mentorálás, coaching támogatók által vezetett

és ellenőrzött oktatási folyamatok;

nyomtatott médiákból szerzett tudás könyvek, nyomtatott

sajtó, stb.;

nem interaktív elektronikus média audió-, videó kazetták,

CD-k, DVD-k, rádió.


Blended learning oktatásában

A hagyományos tanulási formák elsősorban a pszicho-motoros képességek elsajátítására és fejlesztésére, adott folyamatok begyakorlására, interperszonális képességek fejlesztésére alkalmasak.

Hosszabb időt igényelnek, mint az online komponensek, és csak kis létszámú, viszonylag homogén csoportoknál lehetnek igazán eredményesek.

A tananyag tartalmának frissítése lényegesen nehézke-sebb, lassúbb.


Blended learning oktatásában

Az elektronikus (hálózati; online, e-learning) oktatás interaktív tudáselosztási forma, amely intenzív kommunikációt igényel oktató és tanuló között.

Komponensei:

online tartalmak interaktív, testre szabott tartalmak,

szimulációk, stb;

e-tutorálás, e-mentorálás, e-coaching; szinkron és

aszinkron online együttműködés;

mobil learning mobiltelefonok, laptopok, PDA-k;

web-felületek internetes oldalak, elektronikus

tananyagok letöltése, elektronikus levelezés, chat,

stb..


Blended learning oktatásában

Az elektronikus komponensek előnye, hogy nagyobb létszámú, esetleg földrajzilag egymástól távol elhelyezkedő csoportoknál is alkalmazható.

Rövidebb egybefüggő időt igényelnek, tartalmuk könnyebben frissíthető, mint az offline komponensek, ugyanakkor a kommunikáció nincs időbeli/térbeli határok közé szorítva.

Ebben a környezetben jelentősen megváltozik a tanár szerepe; a hagyományos magyarázó szerep háttérbe szorul, és az indirekt értelmező, irányító, moderáló funkciója válik hangsúlyossá.


 • A hagyományos jelenléten alapuló oktatás és konzultáció, valamint a távoktatás elektronikus tanulási környezetének illetve tananyagainak különböző változatait úgymint;

  • − a formális-informális,

  • − a virtuális együttműködési (szinkron-aszinkron),

  • − és az önálló tanulást támogató tanulási formákat

 • a következő táblázat szemlélteti.


A blended learning elemei a női felsőruházati termékek szerkesztése, modellezése tanfolyamkeretében


 • A könnyűipari szakmák, ezen belül a ruházati szakma szerkesztése, modellezése tanfolyam

  oktatása folyamatos szemléltetést igényel.

 • A gyakorlati képzés, és a szakmai elméleti tantárgyak

  kölcsönösen egymásra épülnek.

 • A gyakorlati foglalkozásokon a szakelméleti tantár-

  gyakból tanultak gyakorlati alkalmazása történik.

 • A digitális tananyagban törekedni kell a szakelmélet

  és gyakorlat egységének megteremtésére.


 • Az e-learnig tananyaggal a tanári munka újraszerve- szerkesztése, modellezése tanfolyam

  zésének igényét és a szemléltetés, illetve a kötetlen

  ismeretszerzés hagyományos kereteinek újrarende-

  zését tudjuk megvalósítani.

 • Az új típusú oktatástechnológia a tudásszerzés

  része, a hangsúly a rugalmas módszerekkel

  támogatott képességek fejlesztése.

 • Cél, hogy a tanulók elméleti képességeiket a gyakor-

  latban tudják alkalmazni, használni.