При
Download
1 / 19

??? ??????? ??????? ?? ????? ??? ??????????? ??????????????. ?????????? ??????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

При єднання України до Угоди про Енергетичне співтовариство. Екологічні аспекти. І. Вольчин Інститут вугільних енерготехнологій НАН України, Київ volchyn@gmail.com. Круглий стіл , Київ, 19.05.2011. В ыробіток електрогнергії в Україін, млрд. кВтг.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ??? ??????? ??????? ?? ????? ??? ??????????? ??????????????. ?????????? ???????' - ryan-bell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
6584487

Приєднання України до Угоди про Енергетичне співтовариство. Екологічні аспекти

І.Вольчин Інститут вугільних енерготехнологій

НАН України, Київ volchyn@gmail.com

Круглий стіл,

Київ, 19.05.2011


6584487
Выробіток електрогнергії в Україін, млрд. кВтг


01 10 2010
Стан ТЕС генеруючих компаній України (на 01.10.2010)

 • 96 енергоблоків, з них 7 енергоблоків 800 МВт (6 - газомазутних), 44 енергоблоки 300 МВт (2 - газомазутних), 39 енероблоків 200 МВт, 6 енергоблоків 150 МВт.

 • 7 енергоблоків відпрацювало більше 300 тис. год.

 • 40 енергоблоки відпрацювало від 250 до 300 тис. год.

 • 32 енергоблока відпрацювало от 200 до 250 тис. год.

 • У 2010 р. 7.74 ГВт потужностей не експлуатувалося, з них 8 газомазутних енергоблоків (300 та 800 МВт) і 9 пиловугільних енергоблоків (150, 200 та 300 МВт).

 • Роль «замикуючих» потужностей в ОЕС України.

 • ККД вугільних енергоблоків 300 МВт становить 30-34 %.

 • ККД вугільних енергоблоків 150-200 МВт – 28-32 %.

 • Питомий викід діоксиду вуглецю на існуючих вугільних енергоблоках перевищує 1000 г/кВтг.


6584487
Зміна структури споживання палива на ТЕС ГК України

Запаси вугілля в Україні

44 млрд. т (категорії А+B)

117 млрд. т (категорії А+B+C)


200 9
Викиди великих ТЕС України палива на ТЕС ГК України (2009)


6584487
І палива на ТЕС ГК Україниснуючий рівень вмісту забруднюючих речовин у димових газах ТЕС України


6584487
Основні нормативні документи, спрямовані на зниження викидів забруднюючих речовин від великих котлів

Протокол про важкі метали 1997 р. і Протокол про борьбу з підкисленням, евтрофикациєю та приземним озоном 1999 р. до Конвенцїї ООН про транскордонне перенесення забруднення на великі відстані 1979 р.

Наказ Мінприроди від 22.10.2008 № 541 «Про затвердження технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих реочивн із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких більше 50 МВт».

Приєднання УкраЇни до Угоди про Енергетичне співтовариство (підключення до європейської електромережі ENTSO-E); до 31.12.2017 рівень викидів ТЕС має відповідати вимогам Директиви 2001/80/EC.

Податковий кодекс України.

Приняття Директиви 2010/75/EU «Про промислові викиди».

7


6584487
Сучасні технології зниження викидів забруднююючих речовин


6584487
П викидів забруднююючих речовиниловугільне спалювання

 • Ультра-надкритичні параметри гострої пари (тиск близько 300 бар, температура вище 600 °С).

 • Застосування 2 промперегрівів.

 • ККД (нетто) вище 42 %.

 • Діапазон регулювання потужності – 40-100%.

 • Викиди твердих частинок нижче 20 мг/м3.

 • Викиди діоксиду сірки нижче 200 мг/м3.

 • Викиди оксидів азоту нижче 150 мг/м3.

 • Приклади: ТЕС Niederaussem (Німеччина), Nordiylland, Avedoer (Данія), Isogo (Японія), Wang-gu (Китай) …


6584487
Спалювання в циркулюючому киплячому шарі

 • Низькотемпературне спалювання (830-900 °С)

 • Використання вугілля широкого діапазону якості, включаючи відходи вуглезбагачення.

 • ККД (нетто) 37-42 %.

 • Діапазон регулювання потужності – 40-100%.

 • Низькі викиди забруднюючих речовин

 • Робота при докритичних і надкритичних параметрах гострої пари

 • Приклади:ТЕС Lagisza (Польща), 460 МВт, прямоточний котел з тиском гострої пари 220 бар і температурою 600 °С, з промперегрівом Старобешівська ТЕС, блок 4; 215 МВт, барабанний котел, здатний спалювати антрацит та відходи його збагачення


So 2 6 o 2
Вимоги щодо граничної концентрації SO2 для вугільних котлів (на 6 % O2 в сухих димових газах)


6584487
Суха десульфуризація концентрації

Сорбент – вапняк (CaCO3) або вапно (Ca(OH)2)

Зона вхідних температур – 1230-980 oC800-900 oCдля ЦКШ

Двухстадійне реагування

І стадія – утворення CaO CaCO3 = CaO + CO2або Ca(OH)2 = CaO +H2O

ІІ стадия – утворення ангідриту CaO + SO2 + ½ O2 = CaSO4

Ефективність – від 20 до 30 % (для CaCO3)

Ефективність – від 50 до 65 % (для Ca(OH)2)

Ефективність для ЦКШ – 90-95 % при Ca/S = 2.5

Небезпека занесення поверхонь нагріву та повітропідігрівника


6584487

Сорбент – водная суспензія вапняку (вапна)

Подача суспензії сорбенту – в краплеподібному вигляді (в основному).

Місце подачи – скрубер, розміщений після золовловлювача

Реакції проходять в краплях при температурі точки роси

Основні реакції зв’язування SO2+ H2O = H2 SO3 = H+ + HSO3–CaCO3 + H+ = Ca2+ + HCO3–

HCO3–+ H2O= OH–+ CO2

HSO3– +½ O2= SO42– + H+Ca2+ + SO42– + 2 H2O = CaSO4×2H2O

Час перебування в cкрубері – близько 10 сек.

Мольне відношення Ca/S – 1,02-1,10.

Кінцевий продукт – гіпс (чистота 95%)

Ефективність – від 92 до 98 %

Мокра десульфуризація димових газів

13


6584487
Схема мокрого вапнякового процесу ДДГ з розпилювальним абсорбером


6584487

Сорбент – гашене вапно Ca(OH) процесу ДДГ 2 . Може подаватися як у вигляді суспенії (1/3 масовий вміст), так і порошку.

Подача вологи – в краплеподібному вигляді.

Місце подачі – реактор, розміщений після золовловлювача чи повітропідігрівника. В реакторі відбувається повне випарювання вологи крапель суспензії за рахунок в тепла димових газів зі зниженням їх температури до 65-80 oC

Основні реакції зв’язування SO2 + H2O = H2SO3 Ca(OH)2 + H2 SO3 = CaSO3 × ½ H2O + ½ H2O

Реакція проходить як у реакторі на краплях суспензії, так і в золовловнику на частинках сорбенту.

Мольне відношення Ca/S – 1,2-1,6.

Час перебування в реакторі – до 10 сек.

Ефективність – від 50 до 95 %

Уловлення частинок субпродукту та невикористаного сорбенту (+ леткої золи) – в золовловлювачі

Напівсуха десульфуризація димових газів


6584487
Принципова схема напівсухої сірокоочистки

 • ½ H2O


6584487
СКВ сірокоочистки

Зона температур: 170-510 С

Основні реакції:

4 NO + 4 NH3 + O2 = 4 N2 + 6 H2O

6 NO2 + 8 NH3 = 7 N2 + 12 H2O


6584487
Питома вартість будівництва сірокоочистки

 • Новий пиловугільний енергоблок – 1600-2000 Euro/kWe

 • Новий енергоблок ЦКШ – 1650-1800 Euro/kWe;

 • Установка мокрої вапнякової сіркоочищення – 120-150 Euro/kWe

 • Установка напівсухої вапняної сіркоочищення – 60-80 Euro/kWe

 • Установка системи азотоочищення – 60-80 Euro/kWe

 • Новий електрофільтр – 20-30 Euro/kWe


6584487
Проблема утилізації продуктів спалювання

 • Директива 2008/1/EC (IPPC) – комплексне запобігання та зменшення забруднення повітря, води та грунтів

 • Перведення відходів у продукти

 • Сприяння використанню золи, шпаку та золошлаків

 • Сприяння використанню продуктів сіркоочищення


ad