slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Przedsiębiorcy 2013 Polska i województwo Mazowieckie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Przedsiębiorcy 2013 Polska i województwo Mazowieckie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15
ruth-haley

Przedsiębiorcy 2013 Polska i województwo Mazowieckie - PowerPoint PPT Presentation

68 Views
Download Presentation
Przedsiębiorcy 2013 Polska i województwo Mazowieckie
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Przedsiębiorcy 2013 Polska i województwo Mazowieckie

 2. Rola firm w gospodarce • W przedsiębiorstwach powstaje ponad ¾ produktu krajowego brutto; • W ciągu ostatnich 12 lat PKB wzrósł o 128,5%. W 2011 r. wyniósł 1523 mld zł i jest to tyle, ile warte jest 8,9 tys. ton złota; • Zgodnie z wynikami badań ponad 74% Polaków docenia wkład firm w zamożność kraju; • Codziennie w Polsce rejestrowanych jest 1331 nowych firm – czyli jeden podmiot gospodarczy powstaje co 22 sekundy!! • Środki trwałe firm w Polsce warte są 1439 mld zł – to tyle do 899 Stadionów Narodowych. W ciągu 8 lat wartość ta wzrosła o 49%; • W 2010 r. przedsiębiorcy prywatni zainwestowali 123 mld zł. Inwestycje polskich firm są trzy razy większe niż inwestycje samorządów; • Na każde 5 pracujących w Polsce osób, 4 zatrudnione są w przedsiębiorstwach. W samym 2010 r. przedsiębiorcy stworzyli 610 tys. nowych miejsc pracy.

 3. Źródło: GUS www.pkpplewiatan.pl | str. 3

 4. */ Produktywność mierzona relacją (udział PKB wg województw w PKB Polski) do (udział pracujących w gospodarce województwa w pracujących w gospodarce Polski); czyt.: 1 zatrudniony wytwarza x,xx PKB w porównaniu do Polski =100 Źródło: GUS www.pkpplewiatan.pl | str. 4

 5. Źródło: Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2004 r., GUS kwiecień 2005r. ; Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2012 r., GUS maj 2013r. ; opracowanie własne www.pkpplewiatan.pl | str. 5

 6. Źródło: GUS, dane dotyczące podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób www.pkpplewiatan.pl | str. 6

 7. Źródło: GUS, dane dotyczące podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób www.pkpplewiatan.pl | str. 7

 8. Źródło: GUS, dane dotyczące podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób www.pkpplewiatan.pl | str. 8

 9. Źródło: GUS, dane za 2010 r. www.pkpplewiatan.pl | str. 9

 10. Zdolność do eksportu jest dowodem na konkurencyjność Źródło: GUS 2011, 2010, dane podmiotów gospodarczych sektora przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób www.pkpplewiatan.pl | str. 10

 11. Źródło: GUS www.pkpplewiatan.pl | str. 11

 12. Źródło: GUS www.pkpplewiatan.pl | str. 12

 13. CZYNNIKI MAKROEKONOMICZNE Źródło: Eurostat, opracowanie własne; www.pkpplewiatan.pl | str. 13

 14. Źródło: Eurostat, opracowanie własne;

 15. RYZYKA • polityczne: • wybory samorządowe, euro parlamentarne i parlamentarne w Polsce • wybory w Niemczech • ruchy oburzonych, stanowisko związków zawodowych • euro sceptycyzm •  regulacyjne: • kodeks pracy • system ubezpieczeń społecznych • zamówienia publiczne • prawo energetyczne • podatki: łupki, klauzula obejścia prawa, opodatkowanie SK i SKA • prawo branżowe www.pkpplewiatan.pl | str. 15