Download
ookeani m ju kliimale n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OOKEANI MÕJU KLIIMALE PowerPoint Presentation
Download Presentation
OOKEANI MÕJU KLIIMALE

OOKEANI MÕJU KLIIMALE

384 Views Download Presentation
Download Presentation

OOKEANI MÕJU KLIIMALE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. OOKEANI MÕJU KLIIMALE Eliis Rikko

  2. Ookeani mõju kliimale • Meri ja maismaa soojenevad ja jahtuvad erinevalt. • Mere ääres tuleb nt kevad hiljem, soe sügis kestab kauem, kui samal geograafilisel laiusel sisemaal. • Mere ääres on talvel soojem ja suvel külmem → aastane temperatuuride amplituud on väike.

  3. Rannikuala kliimat mõjutavad ookeanide hoovused

  4. Sooja hoovuse kohal liigub soe õhk → kliima soojem ja niiskem. • Külma hoovuse tõttu muutub kliima külmemaks ja kuivemaks. • Võrdle temperatuuri muutumist Euraasia ja Põhja- Ameerika mandril. (joon lk 35) • Kui soe ja niiske õhk kohtub külmaga → hakkab soe õhk tõusma → tõusev õhk jahtub, veeaur kondenseerub. • Kui külm õhk jõuab soojema maismaa kohale → õhk soojeneb ja muutub kuivaks. Pilvi pole.

  5. Pinnamoe mõju kliimale Eliis Rikko

  6. Kui mägesid poleks kasvaks õhutemperatuur polaaraladelt ekvaatori poole ja tuuled puhuvad polaaraladelt ekvaatori poole-

  7. Jahtuvas õhus veeaur kondenseerub • Tuule pealsed nõlvad on sademete ohked • Tuulealused nõlvad on kuivemad. • Tõustes jahtub õhk 0,5-0,6 ْ /100m, laskudes soojeneb 1ْ /100m, alla jõuab soojem õhk, mis teisel nõlval tõusma hakkas.

  8. Föön-ülalt mäekurdudelt alla orgudesse puhuv kuum ja kuiv tuul. Alpid, kaljumäestik • Talvel - üleujutused, laviinid. • Boora, mistraal- külm õhk jääb orgudesse, nõgudesse lõksu. Õhk kandub oru vastasnõlvale ja tekib külm tuul.