Faculteit educatie archimedes lerarenopleiding
Download
1 / 27

FACULTEIT EDUCATIE ARCHIMEDES LERARENOPLEIDING - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

FACULTEIT EDUCATIE ARCHIMEDES LERARENOPLEIDING. Begeleiden van Praktijkonderzoek in de Masteropleiding. Henriette de Bruijn Ada Herwig Leny Vink. Programma interactieve workshop. Inleiding + 10 min Henriette de Bruijn Aan de slag + 20 min Ada Herwig,U allen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' FACULTEIT EDUCATIE ARCHIMEDES LERARENOPLEIDING' - rusty


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Faculteit educatie archimedes lerarenopleiding

FACULTEIT EDUCATIEARCHIMEDES LERARENOPLEIDING

Begeleiden van Praktijkonderzoek

in de Masteropleiding

Henriette de Bruijn

Ada Herwig

Leny Vink


Programma interactieve workshop
Programma interactieve workshop

 • Inleiding + 10 min Henriette de Bruijn

 • Aan de slag + 20 min Ada Herwig,U allen

 • Bespreking + 15 min Allen

 • Vervolgtraject + 8 min Henriette de Bruijn

 • Evaluatie + 5 min Leny Vink


Eisen professionele master toegespitst op lerarenopleiding
Eisen professionele Master toegespitst op Lerarenopleiding

 • Alle SBL competenties, verdiept tov de Bachelor

 • PLUS Educatief onderzoeker

 • (Deze Master leidt tot een eerstegraadsbevoegdheid in een vak, itt tot andere Masters van de FE)


Educatief onderzoeker is in staat
Educatief onderzoeker is in staat

 • zelfstandig theorie (pedagogische, onderwijskundige of didactische) eigen te maken, onderzoek te interpreteren en te vertalen naar de onderwijspraktijk

 • is op de hoogte van theorie voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoekzoals methodologie, wetenschapsfilosofie, e.d

 • om praktijkgericht onderzoek uit te voeren op educatief gebied en om conclusies van onderzoek, motieven en overwegingen, over te brengen


Hoe leiden we op tot educatief onderzoeker
Hoe leiden we op tot Educatief Onderzoeker?

 • Vanuit de Beroepsstandaard VELON:

  • begeleiden van de ontwikkeling van toekomstige leerkrachten,

  • begeleiden van studenten bij (actie)onderzoek

  • bijdrage leveren aan de kennisproductie over opleiden en onderwijzen

  • systematisch reflecteren op de eigen didactiek van het eigen (onderwijs)gedrag)

 • Komen wij tot vragen rondom het trainen van een onderzoekende houding


Historie van praktijkonderzoek op archimedes masteropleidingen
Historie van Praktijkonderzoek op Archimedes Masteropleidingen

 • Al 13 jaar “Beroepsgericht afstudeeronderzoek”

 • Praktijkonderzoek, (meestal Actieonderzoek) met een groep “kritische vrienden”

 • Professionalisering van begeleiders op individuele basis en initiatief

 • Vaak interessant en goed onderzoek, soms ook niet aan de maat


Waar lopen wij tegenaan
Waar lopen wij tegenaan? Masteropleidingen

 • Veel HBO Studenten zijn “beslissers”(Kolb). Beetje theorie, actie ondernemen, soms nog wat meer theorie, indien echt onontkoombaar

 • Soms is het erg moeilijk om studenten naar voldoende “literatuur”niveau te krijgen.

 • Studenten blijven hangen op een beschrijvend niveau, analyseren slecht en komen niet tot verklarend (of voorspellend) niveau

 • Studenten doen eenmalig onderzoek omdat “het moet”. Daarna zelden meer.


Waar willen we naar toe
Waar willen we naar toe? Masteropleidingen

 • Analyseren en Reflecteren

  • Een praktijkonderzoek met een goede analyse van de vraagstelling

  • Een onderzoek dat methodologische goed in elkaar zit.

  • Een verklarend antwoord op de vraag

  • Een actie of handeling in de praktijk uitgevoerd

  • Reflectie op eigen (onderzoeks)handelen

 • Studenten een “conceptual framework” en een “gereedschapskistje met onderzoeksinstrumenten” laten ontwikkelen voor toekomstig gebruik


Aanleiding voor aanscherping van de begeleiding en van de begeleidingsinstrumenten
Aanleiding voor aanscherping van de begeleiding en van de begeleidingsinstrumenten

 • Praktijkgericht ondezoek werkt vanuit de brede context naar een te onderzoeken en gemotiveerd afgebakende vraag

 • De Masterstudent heeft een dubbelrol en is daardoor een afhankelijk onderzoeker

 • Systematische benutting van literatuur kan geoptimaliseerd worden

 • (Implementatie van de gevonden antwoorden behoort tot het afronden van het odnerzoeksproces)


Wat hebben we veranderd
Wat hebben we veranderd? begeleidingsinstrumenten

 • Er wordt gestructureerd een ander onderzoeksinstrumentarium aangeboden

 • Er wordt gestructureerd reflectie op onderzoek aangeboden


Workshop u wordt deelgenoot
Workshop: U wordt deelgenoot begeleidingsinstrumenten

 • Wij willen met U een eerste bijeenkomst met studenten naspelen en zijn benieuwd naar uw ervaringen

 • Wij gaan daartoe gebruik maken van het begeleidingsinstrument: VISUALISEREN van een context

 • U krijgt de opdracht en voert die uit (eerst individueel, daarna in een groepje en tot slot plenair)

 • Uitwisselen van ervaringen met deze opdracht

 • Onze ervaringen met studenten tot nu toe


Literatuur
Literatuur begeleidingsinstrumenten

 • Roozenburg, N.F.M., Eekels,J.(2003) Productontwerpen, structuur en methode. Utrecht, Lemma.

 • Simons, R.J., Linden, J.van der, Duffy, T. (2000) New Learning. London, Kluwer.

 • Brew, A. (2006) Research and Teaching, beyond the divide. New York, Palgrave Macmillan.


Opdracht deel 1 analyse van de context van een probleem
Opdracht deel 1 begeleidingsinstrumenten(Analyse van de context van een probleem)

 • Visualiseer een schaatser die zo snel mogelijk de finish wil halen (dus teken/ schets/ schematiseer of iets dergelijks)

 • Formuleer de vragen die je je zelf gesteld hebt bij het tekenen


Opdracht deel 2 met elkaar aanscherpen
Opdracht deel 2 begeleidingsinstrumenten(Met elkaar aanscherpen)

 • Bespreek de tekeningen en vragen met elkaar en vergelijk ze in een groep van 3-4.

 • Teken ook in elkaars visualisaties om aan te vullen, te vragen etc

 • Vul de eigen vragen aan op basis van de vergelijkingen

 • Maak een overzicht van alle vragen die bij de tekeningen gesteld zijn en check op compleetheid


Opdracht deel 3
Opdracht deel 3 begeleidingsinstrumenten

 • Plenair uitwisselen

 • Verschillende benaderingen?

 • Nog veel meer zaken die uitgezocht zouden kunnen/ moeten worden om de schaatser zo snel mogelijk naar de finish te krijgen?


Opdracht deel 1 10 minuten
Opdracht deel 1 (10 minuten) begeleidingsinstrumenten

 • Visualiseer een schaatser die zo snel mogelijk de finish wil halen (dus teken/ schets/ schematiseer of iets dergelijks)

 • Formuleer de vragen die je je zelf gesteld hebt bij het tekenen


Opdracht deel 2 10 minuten
Opdracht deel 2 (10 minuten) begeleidingsinstrumenten

 • Bespreek de tekeningen en vragen met elkaar en vergelijk ze in een groep van 3-4

 • Teken ook in elkaars visualisaties om aan te vullen, te vragen etc

 • Vul de eigen vragen aan op basis van de vergelijkingen

 • Maak een overzicht van alle vragen die bij de tekeningen gesteld zijn en check op compleetheid

 • Groepeer de vragen die bij elkaar horen


Opdracht deel 3 15 minuten
Opdracht deel 3 (15 minuten) begeleidingsinstrumenten

 • Uitwisselen

 • Verschillende benaderingen?

 • Nog veel meer zaken die uitgezocht zouden kunnen/ moeten worden om de schaatser zo snel mogelijk naar de finish te krijgen?

 • Zinvol om een context te analyseren?


Volgende stappen in het begeleidingstraject
Volgende stappen in het begeleidingstraject begeleidingsinstrumenten

 • Aan de studenten geven we daarna de opdracht om als huiswerk nu hun eigen vraagstelling te visualiseren in 3 delen/ visualisaties

  • De situatie zoals die nu is (het probleem)

  • De situatie zoals die gewenst is

  • De route van huidig naar gewenst

  • Noteer verder weer alle vragen die bij het visualiseren zijn gesteld

 • De volgende vraag aan de studenten is:Waar vind je de literatuur om je (deel)vragen te beantwoorden?


Voorlopige resultaten
Voorlopige Resultaten begeleidingsinstrumenten

 • Door te praten over de visualisaties en in elkaars tekeningen te mogen schrijven of schetsen wordt de huidige en gewenste situatie (context) kwalitatief beter geanalyseerd, waardoor de vraagstelling eenduidiger wordt

 • Inzicht in het gebruik van kennis door het formuleren van wat wel (literatuur) én wat nog niet bekend was. (van beschrijvend richting verklarend)

 • Inzicht en kennis bij het gebruiken van methoden en technieken om ontbrekende kennis te ontwikkelen

 • Hoewel er drempels overwonnen moesten worden zijn de meesten erg enthousiast


Vervolgtraject met een begeleidingsinstrument
Vervolgtraject met een begeleidingsinstrument begeleidingsinstrumenten

 • Het formuleren van een Doel-middelenschema om

  • Helderheid over hoofd- en deelvragen te creëren

  • Een systematische inzet van kwalitatief verantwoorde literatuur te bevorderen

  • Een grove opzet te krijgen van volgorde waarin het onderzoek moet worden uitgevoerd


Doel middelenschema

Vb Probleem: Er is zo weinig Zelfverantwoordelijk leren bij mijn leerlingen

 DM-schema leidt van onderzoeksdoel naar gerichte (deel)onderzoeksvraag

Doel-middelenschema


Ervaringen met doel middelenschema
Ervaringen met Doel-middelenschema bij mijn leerlingen

 • Het formuleren van een doel-middelenschema helpt inderdaad bij de analyse van de vraagstelling

 • Literatuur wordt nu gericht gezocht en gebruikt op verschillende onderdelen van de vraag en de methode

 • Literatuur wordt gerichter gelezen met een (deel)vraag in het achterhoofd


Volgende begeleidingsinstrument
Volgende begeleidingsinstrument bij mijn leerlingen

 • Ontwerp een “eigen onderzoeksmethode”, waarin alle “do’s and don’t’s” worden opgenomen, zodat de student een eigen conceptual framework (“spiekbriefje”) ontwikkelt over het doen van een praktijkonderzoek

 • Deze opdracht is gegeven, maar nog geen resultaten binnen


Onze overall ervaringen tot nu
Onze overall ervaringen tot nu bij mijn leerlingen

 • De vraagstellingen zijn kwalitatief beter en in een eerder stadium behoorlijk geanalyseerd

 • Met doel-middelenschema(s) krijgen studenten een veel transparanter overzicht over wat ze moeten doen en in welke volgorde

 • Er wordt doelgerichter en relevanter gelezen

 • Ondanks aanvankelijk gemor over verplicht visualiseren, lijkt deze benadering zeer positief te werken bij zowel studenten als begeleiders


Discussie
Discussie bij mijn leerlingen

 • Vragen, discussiepunten

 • Feedback op de inhoud, suggesties etc

 • Wat zijn sterke punten?

 • Wat zijn zwakke punten?

 • Wat vond U van deze workshop?ad