slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INNOVATIONSFORUM # 1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
INNOVATIONSFORUM # 1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

INNOVATIONSFORUM # 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

INNOVATIONSFORUM # 1. INNOVATIV PRAKSIS OG NAVIGATIONSKOMPETENCER. 2 minutter pr. person. Introducér dig selv og din baggrund kortfattet. . HVAD ER INNOVATIONSFORUM?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'INNOVATIONSFORUM # 1' - rusti


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

INNOVATIONSFORUM # 1

INNOVATIV PRAKSIS OG

NAVIGATIONSKOMPETENCER

slide3

HVAD ER INNOVATIONSFORUM?

Innovationsforum er et praksisnært kursus, der fokuserer på at udvikle nye innovationskompetencer hos deltagerne og at sætte dem i stand til at understøtte

TMF’sinnovationsstrategi i forvaltningens centre. Kurset etableres i samarbejde med Center for Design, Innovation and Sustainable Transition (DIST) på Aalborg universitet.

slide4

” Vi sidder og forsøger at håndtere sager og når vi har overskud eller når chefen siger at vi skal, så forsøger vi også at gøre noget nyt, men det er bare så meget nemmere og man er så meget mere tilbøjelig til at falde tilbage på at skynde sig at få sager over disken.” (TMF medarbejder)

slide5

” Vi har nogle sagsbehandlere her, der er ingeniører, brandteknikere, trafikplanlæggere eller whatever og så har vi nogle folk, der vil et eller andet, ”f.eks. bygge et sandslot på kongens nytorv”, og de taler helt forskellige sprog.

Ofte er det 2% man skal ændre og så er det indenfor rammerne.”(TMF medarbejder)

slide7

HVAD ER FORMÅLET MED INNOVATIONSFORUM?

- At udbrede og udvikle TMF’s innovationsmodel, så der skabes et fælles sprog og en fælles praksis omkring den.- At give deltagerne større indsigt i innovationsarbejde gennem introduktion og afprøvning af metoder, værktøjer mv. - At give mulighed for at deltagerne kan arbejde praksisnært med innovations-processer, der har udgangspunkt i eksisterende TMF projekter. - At understøtte udvikling af nye innovative praksisser i TMF’s centre. .

slide11

KØBENHAVN HAR EN VISIONVi vil være verdens bedste by at leve i.En bæredygtig by med byrum, der inviterertil et mangfoldigt og unikt byliv.Vi vil være en metropol for mennesker.(Metropol for mennesker – 2009)

slide12

Fra

Byrum

slide13

Til

Byliv

slide14

Fra

Myndighedsforvaltning

slide15

Til

Serviceforvaltning

slide17

”vi skal give københavnerne, det de ikke ved at de mangler”(Hjalte Aaberg)”vi skal give københavnerne noget, vi ikke vidste at de manglede”(AyferBaykal)

slide19

Produktudvikling i virksomheder med fokus på fremstilling og markedsaccept

Realiserede organisatoriske og sociale fornyelser

Et gennemgribende mantra, der indebærer at alt og alle skal forny sig

slide20

Nytænkning sker ”på trods”

Silotænkning

0-fejlskultur

Ligebehandling (inklusion/eksklusion)

Frygt for ”borgerdiktatur”

slide22

“a more or less intended and proactive process that generates, implements, and disseminates new and creative ideas, which aim to produce a qualitative change in a particular context.” (Clips)

”The successfullimplementation of creativeideaswithin an organization” (TerasaAmabile)

OECD definerer innovation som implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt (vare eller tjenesteydelse), en ny eller væsentlig forbedret proces, en væsentlig ny organisatorisk metode eller en væsentlig ny markedsføringsmetode. (oslomanualen)

Innovation opstår, når teknologi og opfindelser kombineres med forretningsforståelse i bestræbelsen på at løse reelle udfordringer og problemstillinger. (Copenhagen business school)

slide26

Fokuserudfordre problemstillingen og indtænke effekter og succeskriterer.

Oplevse forvaltningen og dens services fra borgernes perspektiv

Eksperimentérskabe nye koncepter gennem eksperimenter og prototyperInsistéroverføre viden til løsninger, der kan anvendes i praksis

Mindlab (2011)

slide27

Downloadingpast patterns

Performing by operating from the whole

suspending

embodying

Seeingwith fresh eyes

Prototyping the new bylinking head, heart, hand

redirecting

enacting

Sensing from the field

Crystallizing vision and intention

letting go

letting come

Presencingconnecting to Source

Scharmer (2007)

slide31

SAMARBEJDSDREVEN INNOVATION

SOCIAL INNOVATION

OPEN INNOVATION

DESIGN THINKING

BRUGERDREVEN INNOVATION

slide34

Bedre oplevelse af offentlig serviceØget produktivitet i den offentlige indsats

Bedre effekter af indsatsenStørre demokratisk legitimitet

Nye idéer/arbejsformer

slide35

Til undersøgelser, der har til formål at identificere behov, som brugerne ikke selv er bevidste om, at de har, og hvor brugerne ikke inddrages direkte i projektgruppen, men i stedet observeres og interviewes, benyttes ofte etnografiske metoder. Til undersøgelser, der har til formål at innovere på baggrund af brugernes erkendte behov, og hvor brugerne indgår som en del af projektgruppen, anvendes ofte den såkaldte lead user-metode, hvor projektgruppen på workshops samarbejder med særligt avancerede brugere.

Til undersøgelser, der har til formål at identificere behov, som brugerne ikke selv er bevidste om, at de har, kan man også vælge at inddrage brugerne direkte i projektgruppen. Til at skabe innovationer sammen med brugerne – med det formål sammen at afdække brugernes ikke-erkendte behov – anvendes ofte metoden participatory design/innovation.

http://www.ebst.dk/brugerdreveninnovation.dk/metoder

slide36

ERKENDTE ELLER UERKENDTE BEHOV?

Tegne ny fremtid

Primært

Uerkendte behov

Udviklingsworkshops

Prototypeprocesser

brugerscenarier

Høringer

Brugerbestyrelser

Borgermøder

Typisk få borgere

Typisk mange borgere

Observation

Feltstudier

Leaduser tilgange

Kvalitative undersøgelser

Kvantitative undersøgelser

Statistiske data

Primært

Erkendte behov

Forståelse for situationen idag

slide37

”Hvis jeg havde spurgt mine kunder hvad de ønskede,

havde de bedt om en hurtigere hest.”

(Henry Ford)

slide38

”vi skal give københavnerne, det de ikke ved at de mangler”(Hjalte Aaberg)”vi skal give københavnerne noget, vi ikke vidste at de manglede”(AyferBaykal)

slide39

PROFESSIONEL EMPATIAt forstå brugernes livsverden

Hvordan oplever borgere, brugere, institutioner, virksomheder mv. den ydede indsats?

AT ØVE SIG PÅ FREMTIDENAt udforske det muliges rum

Hvordan kan vi arbejde med en iterativ, lærende og mere eksperimentel projektproces?

Fra ekspertdreven innovation til co-creation

Profession

Antropologi

Designtænkning

Offentlig forvaltning

Video

operationalis r de pr senterede cases ved at skabe klare problemformuleringer

”Ledere bliver ikke stillet overfor problemer, der er uafhængige af hinanden, men over for dynamiske situationer, der består af komplekse systemer af skiftende problemer, som griber ind i hinanden. Jeg kalder sådanne situationer for rod. Problemer er abstraktioner, som er uddraget af rodet gennem analyse…ledere løser ikke problemer, de styrer rodet.” Russel Ackoff

30 minutters gruppearbejde

Operationalisér de præsenterede cases ved at skabe klare problemformuleringer.
slide41

Spørgeguide- Hvad ved vi om udfordringen?- Hvad er svært ved udfordringen?- Hvad har vi behov for at indsamle viden om?- Hvilke metoder vil vi anvende?- Hvilke interessenter er der?- Hvad forventer vi at kunne lære?- Hvilke forberedelser kan vi gøre?- Hvad er den forventede effekt for brugere/borgere?- Hvad er det virkelige problem?

slide42

URBAN KOMPLEKSITET

“One describes a tale best by telling the tale. You see? The way one describes a story, to oneself or to the world, is by telling the story. It is a balancing act and it is a dream. The more accurate the map, the more it resembles the territory. The most accurate map possible would be the territory, and thus would be perfectly accurate and perfectly useless. The tale is the map that is the territory.You must remember this.”Neil Gaiman, American Gods

to blik p byen
Fra oven (statisk, funktioner)

Fra gaden (dynamisk, diverst)

To blik på byen

Video

a unique approach to city planning
A unique approach to city planning
 • Visionary morning meetings:
  • Emphasison large scale and visionaryplanning
 • Afternoon meeting about the day-to-dayneeds:
  • Continualinteraction and exchangewith the needs of the people
 • Synthesising the two in the strategic plans for the city
  • Urban acupuncture
balancing needs and potentials
Balancingneeds and potentials

”For me, a goodstrategy is a daily balance betweenneeds and potentials. Why? Becauseifyouareworkingonlyon the needs and goingeverynight and askingwhatare the needs of thisneighborhoodorthat, youwon’tchangeanything. On the otherhand, ifyouare just looking at a large number of people, the big problems, you’llbe far from the people. So you have to keep a daily balance”

A planner from Curitiba. From (Mang 2009)

se p opgaverne til n ste seminar
I skal i grupper af 4 arbejde med et sæt af opgaver, der skal løses før næste seminar. Det forventes at i mødes mindst én gang inden næste seminar og sparrer med jeres gruppe. Brug 15 minutter på at snakke om opgaverne.Se på opgaverne til næste seminar.
slide48

Opgavera) reflekter over seminar # 1. - Hvad var inspirerende og hvad tager du med dig?- Hvordan kan det bruges i dit arbejde/i dit område?- Hvilke udfordringer ser du for at anvende disse nye erkendelser? b) Undersøg indtil næste seminar hvornår der bruges divergent og konvergent tænkning i dit område. c) Skriv en uddybet problemformulering til din/jeres case.