1 / 23

Marek Krupa

Marek Krupa. Coś o mnie. Marek Krupa m ar.kru@hotmail.com MCT, MCSE, MCITP: SharePoint administrator 2010 Trener/konsultant www.wss.pl http://krupa.bazzar.pl Technet MTS. Agenda . Co to jest SharePoint? Różnice pomiędzy Sharepoint 2010 a SharePoint Online Konta użytkowników

russ
Download Presentation

Marek Krupa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Marek Krupa

 2. Coś o mnie • Marek Krupa • mar.kru@hotmail.com • MCT, MCSE, MCITP: SharePoint administrator 2010 • Trener/konsultant • www.wss.pl • http://krupa.bazzar.pl • Technet • MTS

 3. Agenda • Co to jest SharePoint? • Różnice pomiędzy Sharepoint 2010 a SharePoint Online • Konta użytkowników • Centrum Administracyjne • Rodzaje witryn • SharePoint Online – przegląd możliwości • SharePoint Online – własne rozwiązania

 4. Konkurs • Nagroda: 2 konta VIP na virtualstudy.pl • W trakcie sesji 3 proste pytania – warto być do końca  • Wygrywają osoby, które jako pierwsze opublikują prawidłowe odpowiedzi na forum virtualstudy.pl

 5. Co to jest SharePoint? • Miejsce współpracy i wymiany informacji • Listy, biblioteki • Zarządzanie zawartością • Strony typu wiki, blog • Wyszukiwanie • Socialnetwork (Facebook + skydrive) • CMS ++ • Interfejs do prezentowania (i edycji) danych znajdujących się gdziekolwiek

 6. Różnice pomiędzy SP 2010 a SP Online (ważniejsze) - funkcje • Developer dashboard • SharePoint Time Jobs • Business Data Integration with officeclient

 7. Różnice pomiędzy SP 2010 a SP Online (ważniejsze) - zawartość • Audyt otwieranych i pobieranych dokumentów • Centrum rekordów • Word Automation Service

 8. Różnice pomiędzy SP 2010 a SP Online (ważniejsze) - insights • Business Inteligence Center • Web Part wykres • PerformancePoint Services

 9. Konta użytkowników • Raczej muszą być…. • Zakładamy: • Z poziomu konsoli administracyjnej • lub PowerShell • Należy kontom nadać uprawnienia do witryn

 10. Pytanie 1 • Czy jest w SharePoint Online dostępna usługa Excel Services? • Odpowiedzi na: forum virtualstudy.pl

 11. Co z tym PowerShellem • 50 cmdletów na dzień dzisiejszy • PowerShell 2.0 + .Net Framework 3.5.1 • Należy pobrać i zainstalować: • Microsoft Online Services Sign-In Assistant - (64/32 bit version) • Microsoft Online Services Module for Windows PowerShell (32/64-bit version) Import-Module MSOnline Get-Module MSOnline Get-Help MSOnline-commenda –detailed http://krupa.bazzar.pl

 12. Zakładanie kont na 2 sposoby…

 13. Centrum administracyjne Pozwala zarządzać: • Zbiorami witryn • Usługą InfoPath Forms • Profilami użytkowników • Łącznością danych biznesowych • Magazynem terminów • Bezpiecznym magazynem

 14. Przegląd centrum administracyjnego

 15. Pytanie 2 • Ile jest dostępnych cmdletów w module Microsoft Online Services for Windows PowerShell? • Odpowiedzi na: forum virtualstudy.pl

 16. Rodzaje witryn • Publiczne • Prywatne • Obszar roboczy grupy • Obszar roboczy spotkania • Witryna zespołu • Witryna pracy grupowej • Inne…

 17. Zakładanie kolekcji witryn

 18. Pytanie 3 • Ile publicznych kolekcji witryn możemy utworzyć w SharePoint Online • Odpowiedzi na: forum virtualstudy.pl

 19. SharePoint Online • Zestaw kilku typów witryn • Udostępnianie witryny • Włączenie funkcji…. • Włączanie funkcji witryn • Zarządzanie kolekcją witryn (tworzenie nowych witryn, bibliotek, list, stron) • Struktura witryn – menu • Metody edycji: • Przeglądarka • SharePoint Designer 2010

 20. SharePoint Online – własne rozwiązania • Wszystko działa w piaskownicy • Zarządzanie własnymi rozwiązaniami • załadowanie • aktywowanie • Rozwiązywanie problemów – na dzień dzisiejszy trudne

 21. Wykorzystywanie własnych rozwiązań

 22. SharePoint Online – Podsumowanie • Fajne środowisko do współpracy w mach różnych grup użytkowników • Dosyć duże możliwości dostosowania • Własne rozwiązania działają tylko w piaskownicy • Możliwość federowania z własną domeną • Możliwość udostępniania witryn partnerom biznesowym • Ciągle się rozwija • Warto wcześniej sobie przećwiczyć przed przystąpieniem do egzaminu

 23. Pytania?

More Related