Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Marek Krupa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Marek Krupa

Marek Krupa

207 Views Download Presentation
Download Presentation

Marek Krupa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Marek Krupa

 2. Coś o mnie • Marek Krupa • mar.kru@hotmail.com • MCT, MCSE, MCITP: SharePoint administrator 2010 • Trener/konsultant • www.wss.pl • http://krupa.bazzar.pl • Technet • MTS

 3. Agenda • Co to jest SharePoint? • Różnice pomiędzy Sharepoint 2010 a SharePoint Online • Konta użytkowników • Centrum Administracyjne • Rodzaje witryn • SharePoint Online – przegląd możliwości • SharePoint Online – własne rozwiązania

 4. Konkurs • Nagroda: 2 konta VIP na virtualstudy.pl • W trakcie sesji 3 proste pytania – warto być do końca  • Wygrywają osoby, które jako pierwsze opublikują prawidłowe odpowiedzi na forum virtualstudy.pl

 5. Co to jest SharePoint? • Miejsce współpracy i wymiany informacji • Listy, biblioteki • Zarządzanie zawartością • Strony typu wiki, blog • Wyszukiwanie • Socialnetwork (Facebook + skydrive) • CMS ++ • Interfejs do prezentowania (i edycji) danych znajdujących się gdziekolwiek

 6. Różnice pomiędzy SP 2010 a SP Online (ważniejsze) - funkcje • Developer dashboard • SharePoint Time Jobs • Business Data Integration with officeclient

 7. Różnice pomiędzy SP 2010 a SP Online (ważniejsze) - zawartość • Audyt otwieranych i pobieranych dokumentów • Centrum rekordów • Word Automation Service

 8. Różnice pomiędzy SP 2010 a SP Online (ważniejsze) - insights • Business Inteligence Center • Web Part wykres • PerformancePoint Services

 9. Konta użytkowników • Raczej muszą być…. • Zakładamy: • Z poziomu konsoli administracyjnej • lub PowerShell • Należy kontom nadać uprawnienia do witryn

 10. Pytanie 1 • Czy jest w SharePoint Online dostępna usługa Excel Services? • Odpowiedzi na: forum virtualstudy.pl

 11. Co z tym PowerShellem • 50 cmdletów na dzień dzisiejszy • PowerShell 2.0 + .Net Framework 3.5.1 • Należy pobrać i zainstalować: • Microsoft Online Services Sign-In Assistant - (64/32 bit version) • Microsoft Online Services Module for Windows PowerShell (32/64-bit version) Import-Module MSOnline Get-Module MSOnline Get-Help MSOnline-commenda –detailed http://krupa.bazzar.pl

 12. Zakładanie kont na 2 sposoby…

 13. Centrum administracyjne Pozwala zarządzać: • Zbiorami witryn • Usługą InfoPath Forms • Profilami użytkowników • Łącznością danych biznesowych • Magazynem terminów • Bezpiecznym magazynem

 14. Przegląd centrum administracyjnego

 15. Pytanie 2 • Ile jest dostępnych cmdletów w module Microsoft Online Services for Windows PowerShell? • Odpowiedzi na: forum virtualstudy.pl

 16. Rodzaje witryn • Publiczne • Prywatne • Obszar roboczy grupy • Obszar roboczy spotkania • Witryna zespołu • Witryna pracy grupowej • Inne…

 17. Zakładanie kolekcji witryn

 18. Pytanie 3 • Ile publicznych kolekcji witryn możemy utworzyć w SharePoint Online • Odpowiedzi na: forum virtualstudy.pl

 19. SharePoint Online • Zestaw kilku typów witryn • Udostępnianie witryny • Włączenie funkcji…. • Włączanie funkcji witryn • Zarządzanie kolekcją witryn (tworzenie nowych witryn, bibliotek, list, stron) • Struktura witryn – menu • Metody edycji: • Przeglądarka • SharePoint Designer 2010

 20. SharePoint Online – własne rozwiązania • Wszystko działa w piaskownicy • Zarządzanie własnymi rozwiązaniami • załadowanie • aktywowanie • Rozwiązywanie problemów – na dzień dzisiejszy trudne

 21. Wykorzystywanie własnych rozwiązań

 22. SharePoint Online – Podsumowanie • Fajne środowisko do współpracy w mach różnych grup użytkowników • Dosyć duże możliwości dostosowania • Własne rozwiązania działają tylko w piaskownicy • Możliwość federowania z własną domeną • Możliwość udostępniania witryn partnerom biznesowym • Ciągle się rozwija • Warto wcześniej sobie przećwiczyć przed przystąpieniem do egzaminu

 23. Pytania?