Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CENTRALEN PowerPoint Presentation

CENTRALEN

132 Views Download Presentation
Download Presentation

CENTRALEN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. CENTRALEN Öppettider under sommarlovet: för årskurs 7 upp till fyllda 18 år. Vecka 25 - 29 och 33 Fredag och lördag kl. 19.00 - 24.00 Onsdag: vid behov kan fritidsgården öppna. Ring Fältgruppen tel. 0733 41 10 00 Centralen är stängd v. 30, 31, 32. Fältgruppen är igång: onsdag, torsdag kl. 16.00 - 24.00 fredag, lördag kl. 18.00 - 02.00