arbeidsveiligheid voor natuurbeheerders in het projectgebied benekempen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Arbeidsveiligheid voor natuurbeheerders in het projectgebied BeNeKempen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Arbeidsveiligheid voor natuurbeheerders in het projectgebied BeNeKempen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Arbeidsveiligheid voor natuurbeheerders in het projectgebied BeNeKempen - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Arbeidsveiligheid voor natuurbeheerders in het projectgebied BeNeKempen. Gunter Brems. IBEVE-IDEWE. IDEWE= externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Marktleider 9 regiokantoren in Vlaanderen, Brussel en Wallonië 150 medische centra in Vlaanderen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Arbeidsveiligheid voor natuurbeheerders in het projectgebied BeNeKempen' - russ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ibeve idewe
IBEVE-IDEWE
 • IDEWE= externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
    • Marktleider
    • 9 regiokantoren in Vlaanderen, Brussel en Wallonië
     • 150 medische centra in Vlaanderen
    • Klantenbestand > 34.000 ondernemingen
    • Ruim 500 medewerkers
ibeve idewe1
IBEVE-IDEWE
 • IBEVE= niet-medische preventie
    • Hoofddisciplines (departementen
     • Veiligheidscoördinatie
     • Veiligheid
     • Milieu
     • Industriële hygiëne
    • Centrale zetel in Haasrode (Leuven)
     • Ruim 70 Regionale medewerkers over geheel Vlaanderen
benekempen
BeNekempen
 • Grensoverschrijdend studieprogramma
  • Interregionaal project
    • Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
    • Actief Bodembeheer de Kempen- Nederland (ABdK)
    • Financiële steun Europese Unie
  • Studieplatform
   • Zoeken oplossingen
   • Alternatieve beheersmethoden
   • Saneringsconcepten
benekempenstudie
Benekempenstudie
 • Multidisciplinaire benadering probleem
  • 5 werkgroepen
   • Zinkassen
   • Water
   • Landbouw
   • Natuur
   • Risico-evaluatie
     • IDEWE-IBEVE : effecten van zware metalen op milieubeheerders en beheerswerkers
historiek verontreiniging
Historiek verontreiniging
 • Historische non-ferro industrie 19° eeuw
 • Niet behandelbaar met klassieke aanpak
   • Verontreinigingsgebied ruim 700m² km
 • Vlaanderen
   • Kempenregio en Limburg (As Turnhout-Lommel -Maaseik)
 • Nederland
   • Brabant en Limburg (As Tilburg-Eindhoven-Weert)
bedrijfsactiviteit veroorzaakt verontreiniging met zware metalen
Bedrijfsactiviteit veroorzaakt verontreiniging met zware metalen
 • Primair
  • Bodem
  • (Oppervlakte)water
  • Lucht
 • Secundair
  • Opname in voedingsketen (gras, gewas)
  • Opname door dieren en regiobewoners
verspreidingswegen
Verspreidingswegen
 • Emissie van verontreinigd fijn stof via schoorstenen
 • Windverwaaiing van ertsen, assen, stof
 • Lozing afvalwater
 • Uitloging bodem via hemelwater
 • Grondwater
 • Afvalstoffen
 • Gebruik secundaire grondstoffen
   • Aanleg zinkassenwegen (ruim 1.300 km)
risico en gevolgen
Risico en gevolgen
 • Effecten en gevolgen van zware metalen
   • Korte termijn effecten
    • Zwakkere gezondheid
    • Aantasting immuniteitssysteem
   • Lange termijn effecten
    • Snellere botbreuken
    • Cumulatieve intoxicatie (lever, nieren)
    • Carcinogeen
    • mogelijke DNA beschadiging
aanpak en opzet risicostudie beheerswerken in natuurgebieden benekempenregio
Aanpak en opzet risicostudie beheerswerken in Natuurgebieden Benekempenregio
 • Evaluatie van de activiteiten
 • Rondvraag bij uitvoerders
   • Oa.
    • ANB
    • Natuurpunt
    • Staatsbosbeheer
    • Stichting Limburgs Landschap
aanpak en opzet risicostudie beheerswerken in natuurgebieden benekempenregio1
Aanpak en opzet risicostudie beheerswerken in Natuurgebieden Benekempenregio
 • Beheerswerken door natuurbeheerders
    • Maaien
    • Snoeien
    • Kappen
    • Plaggen
    • ...
aanpak en opzet
Aanpak en opzet
 • Blootstellingsroutes
  • Stofinhalatie
   • Maaien
   • Snoeien
   • Kappen
  • Opname via mond
   • Persoonlijke hygiëne
terreinstudie
Terreinstudie
 • Metingen van stofgehalte bij beheerswerken
  • Luchtstaalname
   • Analyse zware metalen op geadsorbeerde stoffractie
terreinstudie1
Terreinstudie
 • Bepalen verontreinigingsgraad van de inhaleerbare fractie stof
  • Bodemstaalname
   • Analyse gehalte zware metalen totale fractie
    • Analyse zware metalen op fractie < 63µm
terreinstudie2
Terreinstudie
 • Stofmeting
   • Analyse zware metalen op geadsorbeerde stoffractie
     • Metingen bij maaiwerken in graslanden
     • Meten van stofproductie en verontreinigingsgraad
   • Geen merkbare effecten vastgesteld
    • Mogelijk “gunstige” invloedsfactoren
     • Natte zomer
     • Vochtige ondergrond, weinig stofproductie
terreinstudie3
Terreinstudie
 • Metingen van inhaleerbare stoffractie
  • Analyse zware metalen in zandbodem en humusrijke bodem
   • Duidelijke verschilwaarden
     • Zandbodem vrijwel geen zware metalen ( agv uitlogingseffect hemelwater)
     • Humusrijke bodem bevat meer zware metalen (adsorptie van metaaldeeltjes)
terreinstudie4
Terreinstudie
 • Metingen van inhaleerbare fractie
   • zware metalen in fractie < 63µm
    • Gehalten aan zware metalen meest risicovol in functie van inhaleerbaarheid
     • Analyse in evaluatie
     • Grote fractiedeeltjes worden tegengehouden
     • Overgrote deel van zware metalen bevindt zich in grotere fractiedeeltjes
terreinstudie5
Terreinstudie
 • Metingen van inhaleerbare fractie
   • zware metalen in fractie < 63µm
     • Analyse in evaluatie, eerste conclusies:

8,6 µg Cd in totale staal

6 µg in fractie > 125 µm

1,9 µg in fractie < 125 µg

1 µg in fractie < 63 µm

     • Vergelijkbare resultaten voor Pb en Zn
gezondheidstudie
Gezondheidstudie
 • Meting van zware metalen in bloed en urine
   • Vergelijkende studie gehalte voor Cd
   • Literatuurstudie en referentiedata
     • Cadmibelstudie (1985-1989)
     • PheeCad studie (1990-1995)
     • Vlaams Humaan Bemonsteringsprogramma 2006
     • Metingen Bedrijfsgeneeskundige dienst Umicore 2006
     • Bloed- urinemetingen bij ANB personeel 2007 (lopend)
gezondheidstudie1
Gezondheidstudie
 • Cadmibel en PheeCad studie
    • algemeen hoge gehalten aan Cd bij onderzoekspersonen
     • Referentiegroep urinair Cd 0.86 µg/dag
     • “high-risk” groep urinair Cd 1,38 µg/dag (+33%)
     • Bewoners nabij non-ferro bedrijven geven merkelijk hogere waarde
     • Hogere meetwaarden zijn mede gevolg van vroegere productieaard.
     • Actieve ingrepen in productieproces hebben emissie van Cd gedecimeerd ( van 125 ton in 1950 naar 17 kg in 2004)
gezondheidstudie2
Gezondheidstudie
 • Studies 2006
    • Relatief kleine verschilwaarden tussen referentiegroep en risicogroep
    • Relatief hoge Cd waarden bij alle Vlaamse onderzoekpersonen
    • algemeen lagere waarden aan Cd tov 1990-1995
     • ( wel moeilijke vergelijking ifv meeteenheden)
   • Opmerking:
     • Gunstige effecten merkbaar van aangepaste bedrijfsbeleid, informatiecampagnes, beleidsvoering, preventietips
gezondheidstudie3
Gezondheidstudie
 • Metingen 2007 bij ANB personeel
    • Metingen lopende
    • Vergelijkende waarden tussen studies 2006 en eigen metingen ifv risicoblootstelling
    • Resultaten medio oktober 2007
effecten van beheerswerken in risicogebieden
Effecten van beheerswerken in risicogebieden
 • Voorlopige conclusies
    • Stofmetingen geven geen meetbare gehalten zware metalen
    • Gehalte zware metalen in fijn stof beduidend lager dan totale gehalte en dus weinig effectief opnamerisico
    • Gehalten Cd in urine weinig onderscheid tss referentiegroep en risicogroep
   • Opmerking:
    • Roken = “trigger” van effect Cd. Versterkt intoxicatie-effect
    • Rokers ernstigere risicogroep op intoxicatie met zware metalen
effecten van beheerswerken in risicogebieden1
Effecten van beheerswerken in risicogebieden
 • Voorlopige adviezen en preventieve aanbevelingen
    • Beheerswerkzaamheden preferentieel in stofarme omgeving
     • niet bij droogteperioden of windstil
    • Inhalatie van stof beperken door dragen van stofmasker of werk in overdrukcabine
     • Gebruik van bosmaaier of “open” maaiwerk beperken indien mogelijk
    • Goede persoonlijke hygiëne en gezonde levensstijl
     • handen wassen, geen eten/drinken tijdens werkzaamheden, rookverbod