bucuresti aprilie 2011 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
BUCURESTI , aprilie 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

BUCURESTI , aprilie 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on

Programul Operaţional Sectorial ”Creşter e a Competitivităţii Economice” Axa Prioritar ă 2 “ Competitivitate prin cercetare-dezvoltare si inovare”. BUCURESTI , aprilie 2011. Ax a 2 C DI - Situaţia apelurilor.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BUCURESTI , aprilie 2011' - rusk


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bucuresti aprilie 2011

Programul Operaţional Sectorial ”Creşterea Competitivităţii Economice”Axa Prioritară 2 “Competitivitate prin cercetare-dezvoltare si inovare”

BUCURESTI , aprilie 2011

slide3
Operaţiunea 2.1.1 - Proiecte de CD în parteneriat între universităţi/institute de cercetare şi întreprinderi

Obiective:

- Încurajarea parteneriatului între universităţi/institute de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi pentru intensificarea activităţilor de C-D în sprijinul întreprinderilor şi promovarea transferului tehnologic, în special în domenii ştiinţifice prioritare la nivel european sau de interes pentru România;

- Generarea de rezultate de interes economic şi stimularea transferului rezultatelor cercetarii şi cunoştinţelor ştiinţifice în mediul economic;

- Ridicarea nivelului dezvoltării tehnologice în întreprinderi. 

- Operaţiunea îşi propune finanţarea unor parteneriate realizate între întreprinderi, care au nevoie de activitate de cercetare pentru susţinerea activităţilor cu caracter economic şi instituţii de cercetare care pot furniza serviciile de cercetare cerute de întreprinderi.

Proiectele nu implică activităţi de CD în colaborare între instituţia de cercetare şi întreprindere, ci efectiv cercetare executată de instituţia de cercetare pentru şi în numele întreprinderii. Întreprinderea, ca principal interesat, va avea dreptul de proprietate asupra rezultatelor proiectului şi va suporta riscul unui eventual eşec al obţinerii rezultatului preconizat

slide4

Sunt finanţate 2 categorii de proiecte:

Proiectul de tip 1

 • care are prestabilit parteneriatul la momentul depunerii propunerii de proiect. Cei doi parteneri, întreprindere respectiv instituţie de cercetare, semnează un contract de parteneriat, care devine document însoţitor pentru propunerea de proiect (cererea de finanţare). Acest tip de proiect se finanţează în baza schemei de ajutor de stat pentru cercetare, dezvoltare şi inovare aprobată prin Ordinul Ministrului nr. 3388/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul de tip 2

 • care are prestabilite beneficiarul întreprindere şi serviciile de cercetare care îi sunt necesare acestuia. Aceste servicii pot fi achiziţionate pe parcursul proiectului de la una sau mai multe instituţii de cercetare respectând normele interne de achiziţii stabilite prin contractul de finanţare (vezi Anexa 3 a acestui Ghid). Acest tip de proiect se finanţează în baza schemei de ajutor de minimis denumită "Ajutor de minimis pentru sprijinirea proiectelor de cercetare în parteneriat", aprobată prin Ordinul Ministrului nr. 1628/2010.
slide5

Beneficiari eligibili:

 • Solicitanţii sunt întreprinderi (IMM-uri sau întreprinderi mari) cu sau fără activitate de CD menţionată în statut, dar pentru care activitatea CD nu este activitate principală
 • Este considerată întreprindere orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de forma juridică a acesteia.
 • Criteriile pe care o întreprindere trebuie să le respecte pentru a fi considerată întreprindere mică sau mijlocie sunt în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 cu modificările şi completările ulterioare, care este armonizată cu legislaţia comunitară în vigoare. Orice întreprindere care nu respectă aceste criterii este întreprindere mare. Microîntreprinderile se încadrează în categoria întreprinderilor mici.

Rezultatele proiectului care aparţin întreprinderii în numele căreia s-a realizat proiectul pot fi ulterior implementate în producţie printr-un proiect de inovare eligibil pentru sprijin prin operaţiunile domeniului de intervenţie 3 - Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare al axei prioritare 2.

Arii tematice prioritare:

 • Sănătate
 • Agricultura, siguranţă şi securitate alimentară
 • Energie
 • Mediu
 • Materiale, produse şi procese inovative.
slide6

Pentru proiectele de tip 1

 • parteneriatul se stabileşte obligatoriu cu o organizaţie de cercetare, care va fi menţionată în cererea de finanţare.
 • Organizatii de cercetare:instituţii de drept public sau privat, care au ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea, sau care sunt instituţii de învăţământ superior, organizate în conformitate cu art. 7 sau art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică aprobată prin Legea nr. 324/2003 cu modificările şi completările ulterioare. Organizaţie de cercetare înseamnă o entitate, precum o universitate sau un institut de cercetare, indiferent de statutul său juridic sau de modul său de finanţare, al cărei scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală şi de a-şi face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie. Toate profiturile/veniturile excedentare trebuie reinvestite în aceste activităţi, în difuzarea rezultatelor sau în predare. Întreprinderile care pot exercita influenţă asupra unui astfel de organism, de exemplu prin calitatea lor de acţionari sau membri ai organismului, nu trebuie să se bucure de acces preferenţial la capacităţile de cercetare ale organismului în cauză sau la rezultatele cercetărilor acestuia.
slide7

Proiectele de tip 1

 • Proiectele de tip 1 se depun de către solicitantul întreprindere, care realizează proiectul cu un singur partener tip „organizaţie de cercetare” precizat în cererea de finanţare.
 • Propunerile de proiecte, la care întreprinderile sunt beneficiare şi sunt realizate în parteneriat întreprindere-organizaţie de cercetare, pot fi generate în două moduri:
 • a. fie de către organizaţia de cercetare, care va realiza un proiect de cercetare (bazat pe competenţele sale) şi pentru care a găsit o întreprindere interesată să preia rezultatele în condiţiile obligativităţii co-finanţării de către întreprindere cu sume care să asigure remunerarea corespunzătoare a efortului de cercetare depus,
 • b. fie de către întreprinderea interesată, care are nevoie de anumite rezultate ale cercetării, pentru care a găsit pe piaţă o organizaţie de cercetare care i le poate oferi şi pentru care întreprinderea va preciza termenele şi condiţiile de realizare a serviciilor de cercetare.
slide8

Proiectele de tip 1

 • În cazul selectării proiectului pentru finanţare, contractul de finanţare se va încheia de către Organismul Intermediar pentru Cercetare (ANCS), în numele şi pentru Autoritatea de Management a POS-CCE, cu beneficiarul întreprindere. La contractul de finanţare se va anexa contractul de parteneriat între întreprindere şi organizaţia de cercetare.
 • Directorul de proiect este din partea întreprinderii (conducătorului de proiect din partea organizatiei de cercetare);
 • Întreprinderea va asigura, prin contribuţie proprie, finanţarea cheltuielilor proiectului şi va rambursa o cotă din cheltuielile eligibile, corespunzător regulilor ajutorului de stat pentru cercetare-dezvoltare şi inovare (vezi punctul 2.5 din prezentul Ghid).
 • Ca principal interesat, beneficiarul întreprindere va avea dreptul de proprietate asupra rezultatelor proiectului şi va suporta riscul unui eventual eşec al rezultatelor proiectului.
 • Propunerea de proiect va fi acompaniată ca document însoţitor de contractul de parteneriat între întreprindere şi organizaţia de cercetare (eventual cu clauză suspensivă până la momentul încheierii contractului de finanţare). Prin contractul de parteneriat între părţi (model în Anexa 8 a Ghidului) se vor preciza condiţiile şi modul de realizare a proiectului pentru atingerea rezultatelor scontate, evidenţiind contribuţia fiecărui partener şi resursele de care dispune.
slide9

Proiectele de tip 1

 • Aceste proiecte finanţează activităţi de cercetare (cercetare industrială şi dezvoltare experimentală) realizate de organizaţia de cercetare pentru întreprindere, ca servicii de cercetare, şi activităţi pentru obţinerea şi validarea drepturilor de proprietate industrială derulate de întreprindere (cu excepţia întreprinderilor mari).
 • Durata proiectelor este de maximum 24 luni.
 • Valoarea totală a asistenţei financiare nerambursabile este de max. 4.000.000 lei şi nu poate depăşi, la data semnării contractului de finanţare, echivalentul în lei a 1.000.000 euro.
 • Valoarea minimă a asistenţei nerambursabile pentru un proiect de tip 1 este de 40.000 lei.
slide10

CHELTUIELI

PROIECT DE TIP I

 Cheltuieli eligibile

Cheltuielile eligibile pentru solicitant (cuprinse în cererea de finanţare):

A. Cheltuieli pentru activităţile de cercetare industrială/dezvoltare experimentală

1. Cheltuieli pentru achiziţia de servicii de cercetare industrială

2. Cheltuieli pentru achiziţia de servicii de dezvoltare experimentală

B. Cheltuieli pentru obţinerea şi validarea drepturilor de proprietate industrială (cu excepţia întreprinderilor mari), care sunt efectuate de solicitantul întreprindere sau, în cazul proiectelor de tip 1 pot fi solicitate organizaţiei de cercetare prin contractul de parteneriat:

3. Cheltuieli anterioare acordării dreptului de proprietate industrială în prima jurisdicţie, inclusiv cheltuieli legate de pregătirea, depunerea şi examinarea cererii, precum şi costurile suportate pentru reînnoirea cererii înainte de acordarea dreptului

4. Cheltuieli pentru traducere şi alte cheltuieli suportate pentru obţinerea sau validarea dreptului în alte jurisdicţii

5. Cheltuieli suportate pentru apărarea valabilităţii dreptului pe parcursul examinării oficiale a cererii şi a eventualelor proceduri de opoziţie, chiar dacă astfel de cheltuieli intervin după recunoaşterea dreptului

slide11

În cadrul activităţilor de cercetare industrială/dezvoltare experimentală prestate pentru solicitanţi de către instituţiile de cercetare sunt eligibile următoarele cheltuieli (care vor fi facturate beneficiarului întreprindere, pe bază de deviz, în cadrul serviciilor de cercetare-dezvoltare finanţate prin proiect):

 • A. Cheltuieli pentru activităţile de cercetare industrială/dezvoltare experimentală
 • 1. Cheltuieli de personal (cercetători, tehnicieni şi personal auxiliar în măsura în care aceştia sunt angajaţi în proiectul de cercetare)

- Cheltuieli salariale

- Cheltuieli de deplasare în scopul realizării proiectului

 • 2. Cheltuieli pentru achiziţia de active corporale şi obiecte de inventar, în măsura şi pe durata utilizării acestora în cadrul proiectului de cercetare (dacă instrumentele şi echipamente au o durată de funcţionare mai mare decât durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar costurile de amortizare pe durata proiectului, calculate pe baza bunelor practici contabile)

- Echipamente IT şi pentru comunicaţii

- Echipamente şi instrumente pentru cercetare

 • 3. Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale

- Cunoştinţe tehnice

- Brevete

- Drepturi de utilizare

slide12

4. Cheltuieli pentru achiziţia de servicii

- Servicii de cercetare

- Servicii de consultanţă şi servicii echivalente folosite exclusiv pentru activităţile de cercetare industrială/dezvoltare experimentală

5. Cheltuieli de amortizare pentru clădiri şi spaţii, în măsura şi pe durata utilizării acestor clădiri şi spaţii pentru activităţile de cercetare industrială/dezvoltare experimentală

6. Cheltuieli pentru închirierea de teren în măsura în care serveşte realizării activităţilor de cercetare industrială/dezvoltare experimentală

7. Cheltuieli generale de administraţie (de regie) implicate direct de activităţile de cercetare industrială/dezvoltare experimentală (eligibile în limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru activităţi de cercetare industrială/dezvoltare experimentală)

- Servicii de comunicaţii (internet, telefon, servicii poştale şi de curierat)

- Plata utilităţilor (energia electrică, apă, canalizare, salubritate, energie termică, gaze naturale)

- Cheltuieli salariale pentru personalul administrativ

8. Cheltuieli pentru achiziţia de substanţe, materiale, plante, animale de laborator, consumabile şi alte produse similare necesare desfăşurării activităţilor de cercetare industrială/dezvoltare experimentală

slide13

Proiecte de tip 1

Organizaţiile de cercetare vor fi plătite în totalitate pentru serviciile de cercetare-dezvoltare desfăşurate în cadrul proiectului, pe bază de facturi şi devize de cheltuieli facturate, de către întreprinderea beneficiară.

Întreprinderea va solicita rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate, la care se vor aplica coteleintervenţiei publice pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, ca procent din cheltuielile eligibile , iar contribuţia întreprinderii va reprezenta restul până la 100%.

slide14
Intensitatea intervenţiei publice pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, ca procent din cheltuielile eligibileProiecte de tip 1
slide15

Pentru proiectele de tip 2

serviciile de cercetare achiziţionate pe parcursul derulării proiectelor pot fi executate de orice tip de instituţie care are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltareasau este instituţie de învăţământ superior şi este organizată în conformitate cu art. 7 sau art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică aprobată prin Legea nr. 324/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

slide16

Proiectele de tip 2

 • Se depun de către solicitantul întreprindere.
 • Prin proiectul respectiv, întreprinderea îşi propune obţinerea/achiziţionarea unor servicii de cercetare industrială şi/sau de dezvoltare experimentală, efectuate de una sau mai multe instituţii de cercetare, în vederea realizării unui produs/ proces/ serviciu nou sau îmbunătăţit.
 • Serviciile de cercetare-dezvoltare din cadrul proiectului vor fi achiziţionate de întreprindere în conformitate cu instrucţiunile de achiziţii pentru beneficiarii operatori economici privaţi ai POS-CCE, aprobate de către Autoritatea de Management a POS-CCE (Anexa 3 a Ghidului Solicitantului), dacă nu intră sub incidenţa prevederilor art. 9 lit. c) şi c^1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Întreprinderea va asigura, prin contribuţie proprie, finanţarea cheltuielilor proiectului şi va solicita rambursarea unei cote din cheltuielile eligibile corespunzător regulilor ajutorului de minimis (vezi punctul 2.5 din prezentul Ghid). Beneficiarul întreprindere va avea dreptul de proprietate asupra rezultatelor proiectului şi va suporta riscul unui eventual eşec al rezultatelor proiectului.
 • se finanţează servicii de cercetare industrială şi dezvoltare experimentală, precum şi activităţi pentru obţinerea şi validarea drepturilor de proprietate industrială derulate de întreprindere (cu excepţia întreprinderilor mari).
slide17

Proiectele de tip 2 :

 • nu implică activităţi de CD în colaborare între solicitantul întreprindere şi instituţiile de cercetare prestatoare de servicii de CD. 
 • se vor adresa următoarelor cinci arii tematice prioritare: sănătate; agricultură,

securitate şi siguranţă alimentară; energie; mediu; materiale, produse şi procese inovative. 

 • Durata proiectelor este de maximum 24 luni.
 • Valoarea totală a asistenţei financiare nerambursabile este de max. 750.000 lei. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi nu poate depăşi la data semnării contractului de finanţare echivalentul în lei a 200.000 Euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare. 
 • Pentru beneficiarii care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier valoarea totală a asistenţei financiare nerambursabile este de max. 380.000 lei. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei aceeaşi întreprinderi care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier nu poate depăşi la data semnării contractului de finanţare echivalentul în lei a 100.000 Euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare. 
 • Valoarea minimă a asistenţei nerambursabile pentru un proiect de tip 2 este de 40.000 lei.
slide18
Proiectele de tip 2 
 • Modul de finanţare al proiectelor de tip 2 este în conformitate cu prevederile schemei de ajutor de minimis „Ajutor de minimis pentru sprijinirea proiectelor de cercetare în parteneriat”, aprobată prin Ordinul nr. 1628/2010. Ea a fost elaborată pe baza Regulamentului Comisiei Europene nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene în cazul ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 379 din 28.12.2006.  
 • Asistenţa financiară nerambursabilă pe proiect este de max. 750.000 lei. Pentru beneficiarii care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier valoarea totală a a asistenţei financiare nerambursabile este de max. 380.000 lei.Asistenţa financiară nerambursabilă va reprezenta maxim 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului. Restul de minim 10% din cheltuielile eligibile ale proiectului vor fi susţinute din fondurile proprii ale beneficiarului
 • Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi nu poate depăşi la data semnării contractului de finanţare echivalentul în lei a 200.000 Euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare.
 • Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier nu poate depăşi la data semnării contractului de finanţare echivalentul în lei a 100.000 Euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare.
 • Plafoanele ajutorului de minimis sunt exprimate ca subvenţie în numerar. Cifrele folosite exprimă valori brute, adică înainte de deducerea oricărui impozit sau a altei taxe.
slide19

CHELTUIELI

PROIECTE DE TIP 2

 Cheltuieli eligibile

Cheltuielile eligibile pentru solicitant (cuprinse în cererea de finanţare):

A. Cheltuieli pentru activităţile de cercetare industrială/dezvoltare experimentală

1. Cheltuieli pentru achiziţia de servicii de cercetare industrială

2. Cheltuieli pentru achiziţia de servicii de dezvoltare experimentală

B. Cheltuieli pentru obţinerea şi validarea drepturilor de proprietate industrială (cu excepţia întreprinderilor mari), care sunt efectuate de solicitantul întreprindere

3. Cheltuieli anterioare acordării dreptului de proprietate industrială în prima jurisdicţie, inclusiv cheltuieli legate de pregătirea, depunerea şi examinarea cererii, precum şi costurile suportate pentru reînnoirea cererii înainte de acordarea dreptului

4. Cheltuieli pentru traducere şi alte cheltuieli suportate pentru obţinerea sau validarea dreptului în alte jurisdicţii

5. Cheltuieli suportate pentru apărarea valabilităţii dreptului pe parcursul examinării oficiale a cererii şi a eventualelor proceduri de opoziţie, chiar dacă astfel de cheltuieli intervin după recunoaşterea dreptului

slide20

În cadrul activităţilor de cercetare industrială/dezvoltare experimentală prestate pentru solicitanţi de către instituţiile de cercetare sunt eligibile următoarele cheltuieli (care vor fi facturate beneficiarului întreprindere, pe bază de deviz, în cadrul serviciilor de cercetare-dezvoltare finanţate prin proiect):

 • A. Cheltuieli pentru activităţile de cercetare industrială/dezvoltare experimentală
 • 1. Cheltuieli de personal (cercetători, tehnicieni şi personal auxiliar în măsura în care aceştia sunt angajaţi în proiectul de cercetare)

- Cheltuieli salariale

- Cheltuieli de deplasare în scopul realizării proiectului

 • 2. Cheltuieli pentru achiziţia de active corporale şi obiecte de inventar, în măsura şi pe durata utilizării acestora în cadrul proiectului de cercetare (dacă instrumentele şi echipamente au o durată de funcţionare mai mare decât durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar costurile de amortizare pe durata proiectului, calculate pe baza bunelor practici contabile)

- Echipamente IT şi pentru comunicaţii

- Echipamente şi instrumente pentru cercetare

 • 3. Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale

- Cunoştinţe tehnice

- Brevete

- Drepturi de utilizare

slide21

Cheltuieli pentru achiziţia de servicii

- Servicii de cercetare

- Servicii de consultanţă şi servicii echivalente folosite exclusiv pentru activităţile de cercetare industrială/dezvoltare experimentală

5. Cheltuieli de amortizare pentru clădiri şi spaţii, în măsura şi pe durata utilizării acestor clădiri şi spaţii pentru activităţile de cercetare industrială/dezvoltare experimentală

6. Cheltuieli pentru închirierea de teren în măsura în care serveşte realizării activităţilor de cercetare industrială/dezvoltare experimentală

7. Cheltuieli generale de administraţie (de regie) implicate direct de activităţile de cercetare industrială/dezvoltare experimentală (eligibile în limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru activităţi de cercetare industrială/dezvoltare experimentală)

- Servicii de comunicaţii (internet, telefon, servicii poştale şi de curierat)

- Plata utilităţilor (energia electrică, apă, canalizare, salubritate, energie termică, gaze naturale)

- Cheltuieli salariale pentru personalul administrativ

8. Cheltuieli pentru achiziţia de substanţe, materiale, plante, animale de laborator, consumabile şi alte produse similare necesare desfăşurării activităţilor de cercetare industrială/dezvoltare experimentală

slide23

Obiective

 • Producerea şi/sau livrarea pe piaţă de produse şi/sau servicii noi sau substanţial îmbunătăţite, pornind de la un rezultat obţinut din activitatea de cercetare-dezvoltare, a aplicării unui brevet sau a altei forme de proprietate industrială sau a unui drept de autor (domeniul tehnologia informaţiilor).
 • Prin proiectele finanţate se urmăreşte crearea (spin-off-uri) şi dezvoltarea (start-up-uri) de firme inovative.
slide24

Solicitanţi eligibili

Spin-off-uri: firme care urmează să se înfiinţeze pe baza unui rezultat recent obţinut dintr-un proiect de cercetare al unei organizaţii de drept public de cercetare (institut de cercetare sau universitate). Directorul proiectului este angajatul unei organizaţii de drept public de cercetare, care a participat la obţinerea rezultatelor de cercetare pe care se bazează noul proiect propus de spin-off.

Start-up-uri: microîntreprinderi sau întreprinderi mici, cu personalitate juridică, înfiinţate în conformitate cu legea 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, care înregistrează o vechime de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului şi are maximum 20 de angajaţi.

In cazul spin-off-urilor, se admite să nu fie înregistrate la Registrul Comerţului ca firme, în momentul depunerii cererii de finanţare. După evaluarea şi selectarea în vederea finanţării a propunerilor de proiecte, se solicită potenţialilor beneficiari să-şi înregistreze firma la Registrul Comerţului, ca firma nouă, care nu preia datoriile altei societăţi comerciale.

In ambele cazuri, solicitanţii sunt/ urmează să se înregistreze ca întreprinderi, cu maximum 20 de salariaţi.

slide25

Condiţii de eligibilitate pentru start-up

Este înregistrat şi funcţionează pe teritoriul României cu o vechime de maximum 3 ani în anul depunerii si max 20 angajati.

Solicitantul are drept de proprietate asupra unui brevet sau dreptul de utilizare al unui rezultat obţinut din activitatea de cercetare (know-how, prototip etc).

slide26

Documentele justificative pot fi:

a) brevetul sau certificatul de înregistrare al altei forme de proprietate industrială (de ex: model de utilitate, desen sau model etc) înregistrat pe numele directorului proiectului

b) cererea de brevet (sau cererea de înregistrare a altei forme de proprietate industrială) publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială al OSIM sau o cerere de brevet european , având ca titular directorul noului proiect

NOTĂ: Pentru cazurile menţionate la literele a) – b), se vor prezenta şi următoarele documente:

- o declaraţie prin care titularul/solicitantul dreptului de proprietate industrială se angajează ca, dacă proiectul este selectat pentru finanţare, să încheie un acord cu firma prin care să cedeze firmei drepturile de utilizare a formei de proprietate industrială;

-un rezumat al conţinutului (1-2 pagini) la care se referă dreptul de proprietate industrială cerută/înregistrată, în care să se evidenţieze rezultatele obţinute şi care vor fi utilizate în noul proiect

slide27

c) documente care să constituie baza legală privind drepturile de utilizare ale rezultatelor cercetării:

c1) cazul existenţei unei cercetări finanţate printr-un program public în instituţia publică de cercetare în care este angajat directorul noului proiect:

- contractul de finanţare încheiat între o Autoritate contractantă şi una sau mai multe instituţii, printre care este şi instituţia publică de cercetare

- procesul verbal de recepţie sau de avizare, care să certifice obţinerea rezultatelor (finale sau intermediare/ de etapă) urmărite prin contract

- raportul de activitate sau raportul ştiinţific final/ intermediar

rezumat al raportului de activitate sau al raportului ştiinţific, care să evidenţieze rezultatele obţinute şi care vor fi utilizate în noul proiect

- acord între părţile executante ale contractului pentru cedarea, în favoarea directorului noului proiect, a dreptului de utilizare a rezultatelor obţinute (dacă este cazul)

- acord al instituţiei, în care a avut loc proiectul de cercetare, privind dreptul de utilizare/valorificare a rezultatelor cercetarii de catre directorul de proiect al spin-off-ului (angajatul instituţiei) şi de către viitoarea firma (spin-off) care se va crea

c2) cazul unei cercetări efectuate pentru lucrarea de licenţă sau pentru teza de doctorat:

-rezumatul lucrării de licenţă sau a tezei de doctorat, care să evidenţieze rezultatele obţinute şi care vor fi utilizate în noul proiect

-diploma de licenţă sau de doctor în ştiinţe sau alt document din care să rezulte că cercetările efectuate sunt destinate tezei de doctorat (în cazul în care teza de doctorat nu s-a finalizat sau titlul de doctor în ştiinţe nu a fost deja acordat)

slide28

Reprezentantul spin-off-ului (directorul de proiect) este angajatul unei organizaţii de drept public de cercetare, care face parte din una din următoarele categorii:

 • instituţii de învăţământ superior de drept public acreditate, inclusiv spitale clinice şi universitare (conform Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi Legii spitalelor nr 270/2003, cu modificările şi completările ulterioare), cu activitate de cercetare în statut / ROF;
 • instituţii CD de drept public:

institute naţionale de cercetare-dezvoltare,

institute, centre sau staţiuni de cercetare ale Academiei Române şi de cercetare-dezvoltare ale academiilor de ramură,

institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice,

centre internaţionale de cercetare-dezvoltare înfiinţate în baza unor acorduri internaţionale.

Documentul justificativ este o adeverinţă din partea instituţei, că directorul de proiect este angajatul acesteia.

Valoarea totală a grantului (a asistenţei financiare nerambursabile) nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 Euro,  

 • Pentru agenţii economici din sectorul transporturilor, valoarea totală a grantului nu poate depăşi echivalentul în lei a 100.000 Euro.
 • Durata maximă admisă de implementare a unui proiect este de 24 luni.
slide29

Tipuri de activităţi eligibile

Un proiect nu poate include ca activităţi eligibile numai activităţi de cercetare-dezvoltare sau achiziţia de servicii pentru cercetare-dezvoltare.

Proiectele vizate de această operaţiune pot include următoarele activităţi eligibile:

a) crearea şi înregistrarea unei societăţi comerciale (numai pentru spin-off)

b) activităţi de cercetare-dezvoltare sau achiziţia de servicii pentru cercetare-dezvoltare;

c) achiziţia de servicii de consultanţă pentru inovare referitoare la: management; asistenţă tehnologică; transfer tehnologic; instruire; achiziţia, protecţia şi comercializarea drepturilor de proprietate industrială; utilizarea standardelor;

d) achiziţia de servicii suport pentru inovare referitoare la: încercări şi testări în laboratoare de specialitate; marcarea calităţii, testare şi certificare; studii de piaţă;

slide30

e) activităţi pentru punerea în producţie a rezultatelor cercetării/ know-how/ brevetului/ licenţei sau altui drept de proprietate industrială :

- achiziţia de active fixe necorporale (aplicaţii informatice, know-how, brevete, licenţe, mărci);

- achiziţia de instrumente şi echipamente TIC şi de utilaje şi echipamente necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării in ciclul productiv, dimensionate la volumul real de producţie;

- activităţi de procurare de materii prime şi materiale necesare realizării proiectului;

- activităţi de realizare a produsului/ procesului/ tehnologiei/ serviciului:

în cazul produselor/ proceselor/ tehnologiilor: proiectarea, executarea, experimentarea şi/sau certificarea prototipului/ procedeului/ tehnologiei/ metodei care face obiectul unei invenţii/ rezultat al cercetării/ know-how; executarea şi/sau exploatarea seriei „zero” a produsului ori a instalaţiei-pilot; exploatarea rezultatului cercetării /obiectului invenţiei prin realizarea lui pe scară largă; comercializarea rezultatelor de către deţinătorul de drepturi care este şi producător;

în cazul serviciilor: proiectarea, executarea, experimentarea şi/sau certificarea modelului/ procedeului/ procesului/ metodei care face obiectul unui rezultat al cercetării/ know-how/ licenţelor în domeniul TIC; punerea în aplicare a modelului/ procedeului/ procesului/ metodei; realizarea de servicii noi/ semnificativ îmbunătăţite pentru clienţi, ca urmare a aplicării modelului/ procedeului/ procesului/ metodei inovative

f) activităţi legate de informarea beneficiarilor: achiziţonarea de publicaţii, abonamente şi asigurarea accesului la baze de date;

g) activităţi de informare şi publicitate privind proiectul.

slide31

Operaţiunea 2.3.3 - Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor

Asistenţa acordată pentru această operaţiune va contribui la stabilitatea financiară a întreprinderilor care vor să să fie performante pe piată prin producerea şi comercializarea unor produse noi sau substanţial imbunătăţite.

Obiectivul urmărit prin acesată operaţiune este de a stimula inovarea în întreprinderi prin finanţarea unor proiecte care dezvoltă produse noi sau substanţial îmbunătăţite în scopul producţiei şi comercializării. Specificul acestor proiecte constă în valorificarea unor rezultate de cercetare-dezvoltare sau idei brevetate, ca bază de pornire pentru dezvoltarea acelor bunuri sau servicii propuse în cadrul acestor proiecte.

slide32

Beneficiari eligibili

Solicitantul este o întreprindere pentru care cercetarea-dezvoltarea nu constituie obiectul principal de activitate. Activitatea de cercetare-dezvoltare poate să nu existe în obiectul de activitate al întreprinderii.

întreprinderile nou-create inovatoare, care sunt întreprinderi mici, cu o vechime mai mică de 6 ani la momentul acordării finanţării nerambursabile, dar care au cel puţin 1 an vechime la momentul depunerii cererii de finanţare, şi care demonstrează prin situaţiile financiare că valoarea cheltuielilor pentru cercetare-dezvoltare a reprezentat cel puţin 15% din costurile totale de operare în cel puţin unul din ultimii 3 ani care precedă acordarea finanţării nerambursabile

Se vor finanţa proiecte de inovare de produse şi procese pentru bunuri şi servicii.

slide33

Tipuri de proiecte:

 • Proiecte tip 1 : Proiectul tehnologic inovativ
 • Proiecte tip 2: Proiecte pentru întreprinderi nou-create inovatoare

Se permit achiziţii constînd în echipamente, instrumente şi utilaje cu performanţe tehnologice ridicate sau care cresc performanţele tehnologice ale liniei de fabricaţie necesare producerii de bunuri şi procese şi de comercializare a acestora.

slide34

Cheltuieli eligibile pentru proiectele tehnologice inovative

A. Cheltuieli pentru activităţile de dezvoltare experimentală

1. Cheltuieli de personal (cercetători, tehnicieni şi personal auxiliar în măsura în care aceştia sunt angajaţi în proiectul de cercetare)

1.1 Cheltuieli salariale

1.2 Cheltuieli de deplasare în scopul realizării proiectului

2. Cheltuieli pentru achiziţia de active corporale, în măsura şi pe durata utilizării acestora în cadrul proiectului de cercetare (dacă aceste instrumente şi echipamente au o durată de funcţionare mai mare decât durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar costurile de amortizare pe durata proiectului, calculate pe baza bunelor practici contabile)

2.1 Echipamente IT şi pentru comunicaţii

2.2 Echipamente şi instrumente pentru cercetare

3. Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale

3.1 Cunoştinţe tehnice

3.2 Brevete

3.3 Drepturi de utilizare

slide35

4. Cheltuieli pentru achiziţia de servicii

4.1 Servicii de cercetare

4.2 Servicii de consultanţă şi servicii echivalente folosite exclusiv pentru activităţile de dezvoltare experimentală

5. Cheltuieli de amortizare pentru clădiri şi spaţii, în măsura şi pe durata utilizării acestor clădiri şi spaţii pentru activităţile de dezvoltare experimentală

6. Cheltuieli pentru închirierea de teren în măsura în care serveşte realizării activităţilor de dezvoltare experimentală

7. Cheltuieli generale de administraţie (de regie) implicate direct de activităţile de dezvoltare experimentală

7.1 Servicii de comunicaţii (internet, telefon, servicii poştale şi de curierat)

7.2 Plata utilităţilor (energia electrică, apă, canalizare, salubritate, energie termică, gaze naturale)

7.3 Cheltuieli salariale pentru personalul administrativ

8. Cheltuieli pentru achiziţia de substanţe, materiale, plante, animale de laborator, consumabile şi alte produse similare necesare desfăşurării activităţilor de dezvoltare experimentală

slide36

B. Cheltuieli pentru obţinerea şi validarea drepturilor de proprietate industrială (sunt eligibile numai pentru beneficiarii tip IMM)

 • 9. Cheltuieli anterioare acordării dreptului de proprietate industrială în prima jurisdicţie, inclusiv cheltuieli legate de pregătirea, depunerea şi examinarea cererii, precum şi costurile suportate pentru reînnoirea cererii înainte de acordarea dreptului
 • 10. Cheltuieli pentru traducere şi alte cheltuieli suportate pentru obţinerea sau validarea dreptului în alte jurisdicţii
 • 11. Cheltuieli suportate pentru apărarea valabilităţii dreptului pe parcursul examinării oficiale a cererii şi a eventualelor proceduri de opoziţie, chiar dacă astfel de cheltuieli intervin după recunoaşterea dreptului
 • C. Cheltuieli pentru realizarea de studii tehnice de fezabilitate
 • 12. Cheltuieli pentru realizarea studiilor tehnice de fezabilitate pregătitoare pentru activităţile de dezvoltare experimentală
slide37

D. Cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul inovării şi pentru serviciile de sprijinire a inovării (sunt eligibile numai pentru beneficiarii tip IMM)

 • 13. Cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul inovării
 • 13.1 Consultanţă managerială
 • 13.2 Asistenţă tehnologică
 • 13.3 Servicii de transfer de tehnologie
 • 13.4 Consultanţă în materie de achiziţia, protejarea şi comercializarea drepturilor de proprietate intelectuală şi pentru acordurile de acordare a licenţelor
 • 13.5 Servicii de consiliere referitoare la utilizarea standardelor
 • 14. Cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovării 
 • 14.1 Închiriere spaţii de lucru
 • 14.2 Acces la bănci de date şi biblioteci tehnice
 • 14.3 Studii de piaţă
 • 14.4 Utilizarea de laboratoare
 • 14.5 Etichetarea, testarea şi certificarea calităţii
slide38

Cheltuieli eligibile pentru proiectele dedicate întreprinderilor nou-create inovatoare

A. Cheltuieli pentru activităţile de cercetare industrială/dezvoltare experimentală

1. Cheltuieli de personal (cercetători, tehnicieni şi personal auxiliar în măsura în care aceştia sunt angajaţi în proiectul de cercetare)

1.1 Cheltuieli salariale

1.2 Cheltuieli de deplasare în scopul realizării proiectului

2. Cheltuieli pentru achiziţia de active corporale, în măsura şi pe durata utilizării acestora în cadrul proiectului de cercetare (dacă aceste instrumente şi echipamente au o durată de funcţionare mai mare decât durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar costurile de amortizare pe durata proiectului, calculate pe baza bunelor practici contabile)

2.1 Echipamente IT şi pentru comunicaţii

2.2 Echipamente şi instrumente pentru cercetare

3. Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale

3.1 Cunoştinţe tehnice

3.2 Brevete

3.3 Drepturi de utilizare

slide39

4. Cheltuieli pentru achiziţia de servicii

4.1 Servicii de cercetare

4.2 Servicii de consultanţă şi servicii echivalente folosite exclusiv pentru activităţile de cercetare industrială/dezvoltare experimentală

5. Cheltuieli de amortizare pentru clădiri şi spaţii, în măsura şi pe durata utilizării acestor clădiri şi spaţii pentru activităţile de cercetare industrială/dezvoltare experimentală

6. Cheltuieli pentru închirierea de teren în măsura în care serveşte realizării activităţilor de cercetare industrială/dezvoltare experimentală

7. Cheltuieli generale de administraţie (de regie) implicate direct de activităţile de cercetare industrială/dezvoltare experimentală

7.1 Servicii de comunicaţii (internet, telefon, servicii poştale şi de curierat)

7.2 Plata utilităţilor (energia electrică, apă, canalizare, salubritate, energie termică, gaze naturale)

7.3 Cheltuieli salariale pentru personalul administrativ

8. Cheltuieli pentru achiziţia de substanţe, materiale, plante, animale de laborator, consumabile şi alte produse similare necesare desfăşurării activităţilor de cercetare industrială/dezvoltare experimentală

slide40

B. Cheltuieli pentru obţinerea şi validarea drepturilor de proprietate industrială

9. Cheltuieli anterioare acordării dreptului de proprietate industrială în prima jurisdicţie, inclusiv cheltuieli legate de pregătirea, depunerea şi examinarea cererii, precum şi costurile suportate pentru reînnoirea cererii înainte de acordarea dreptului

10. Cheltuieli pentru traducere şi alte cheltuieli suportate pentru obţinerea sau validarea dreptului în alte jurisdicţii

11. Cheltuieli suportate pentru apărarea valabilităţii dreptului pe parcursul examinării oficiale a cererii şi a eventualelor proceduri de opoziţie, chiar dacă astfel de cheltuieli intervin după recunoaşterea dreptului

C. Cheltuieli pentru realizarea de studii tehnice de fezabilitate

12. Cheltuieli pentru realizarea studiilor tehnice de fezabilitate pregătitoare pentru activităţile de dezvoltare experimentală

slide41

D. Cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul inovării şi pentru serviciile de sprijinire a inovării

13. Cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul inovării

13.1 Consultanţă managerială

13.2 Asistenţă tehnologică

13.3 Servicii de transfer de tehnologie

13.4 Consultanţă în materie de achiziţia, protejarea şi comercializarea drepturilor de proprietate intelectuală şi pentru acordurile de acordare a licenţelor

13.5 Servicii de consiliere referitoare la utilizarea standardelor

14. Cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovării

14.1 Închiriere spaţii de lucru

14.2 Acces la bănci de date şi biblioteci tehnice

14.3 Studii de piaţă

14.4 Utilizarea de laboratoare

14.5 Etichetarea, testarea şi certificarea calităţii

slide42

E. Cheltuieli pentru personalul cu înaltă calificare detaşat/angajat

15. Cheltuieli de personal aferente personalului cu înaltă calificare detaşat/angajat pe o perioadă determinată de maximum 3 ani

15.1 Cheltuieli salariale

15.2 Cheltuieli de deplasare în scopul realizării proiectului

15.3 Indemnizaţie de deplasare pentru personalul detaşat/angajat (conform precizărilor din Codul Muncii)

15.4 Cheltuieli aferente folosirii unei agenţii de recrutare

F. Cheltuieli pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării

16. Cheltuieli pentru achiziţia de active necorporale necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv

16.1 Cunoştinţe tehnice

16.2 Brevete

16.3 Drepturi de utilizare

17. Cheltuieli pentru achiziţia de utilaje, instalaţii şi echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv

G. Alte cheltuieli

18. Cheltuieli cu achiziţia de servicii pentru realizarea de analize economice, studii de piaţă, planuri de afaceri

19. Cheltuieli de personal pentru activităţi de introducere în producţie a rezultatelor cercetării

slide43

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică

 • Documente utile şi mai multe informaţii
 • http://www.ancs.ro (fonduri structurale)
 • Organismului Intermediar pentru Cercetare – Axa prioritara 2
 • Date de contact:
 • Gabriela Bica, sef serviciu implementare, 
 • E-mail: gabriela.bica@ancs.ro;
 • HELP DESK: structurale@ancs.ro
 • Tel/fax:021-318.30.59