p edn ka 3 controlling z sob n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Přednáška č. 3 Controlling zásob

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Přednáška č. 3 Controlling zásob - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Přednáška č. 3 Controlling zásob. Pojem zásoby a jejich klasifikace Pozitivní efekty držby zásob Negativní efekty držby zásob Účtování zásob Nástroje a úlohy řízení zásob. zásoby a jejich klasifikace. Členění zásob je možné z pohledu: Manažerského kontrola plán Ekonomického

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Přednáška č. 3 Controlling zásob' - rumer


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
p edn ka 3 controlling z sob
Přednáška č. 3Controlling zásob
 • Pojem zásoby a jejich klasifikace
 • Pozitivní efekty držby zásob
 • Negativní efekty držby zásob
 • Účtování zásob
 • Nástroje a úlohy řízení zásob
z soby a jejich klasifikace
zásoby a jejich klasifikace
 • Členění zásob je možné z pohledu:
   • Manažerského
    • kontrola
    • plán
   • Ekonomického
    • náklady
    • rentabilita
   • Účetního
    • způsob účtování
    • způsob ocenění
   • Controllingového
    • reporting
    • analýza
   • Marketingového
   • systémového
 • Zásoby jako druh majetku – viz znalost rozvahy
mezi pozitvn efekty dr by z sob pat p edev m
Mezi pozitvní efekty držby zásob patří především:
 • využívání množstevních slev, okamžitě výhodných cen, či úspěšné spekulace na trhu,
 • vyšší objemy jednotlivých nákupů a s tím spojené nižší nákladyna objednávkový a přijímací proces. Podmínkou je, že tento efekt převýší zvýšené náklady z objemu,
 • většími pojistnými zásobami se snižují rizika ve výrobě,
 • možnost v sobě tlumit negativa vyplývající z rozdílu požadavků jednotlivých funkčních procesů podniku, které na sebe navazují (viz nákup-výroba-prodej),
 • rovnoměrnější využívání výrobních kapacit,
 • výhody u typu speciálních zásob.

Pozitivních efektů držby zásob může být a jistě je i více.

mezi negativn efekty dr by z sob pat p edev m
Mezi negativní efekty držby zásob patří především:
   • náklady držby zásob,
 • náklady související s pořízením zásob,
 • náklady při nedostatku zásob,
 • náklady na objednávání a přejímání zásob,
 • náklady vzniklé znehodnocením zásob,
 • náklady vázaného kapitálu v zásobách.
 • apod.
tov n z sob
Účtování zásob
 • Účtování zásob ve finančním účetnictví
   • způsob A
   • způsob B
 • Účtování zásob v manažerském (nákladovém účetnictví)
   • jednookruhová soustava účetnictví
   • dvouokruhová soustava účetnictví
   • kombinace
 • Účtování zásob vlastní výroby
kritick polo ky z sob
Kritické položky zásob

Problém řízení zásob v takové úrovni, aby pozitivní efekty převažovaly negativní efekty držby zásob je základní a určující nejen pro controlling, ale i pro celý podnikový management. V případě, že má podnik rozsáhlé zásobovací aktivity, nebo je tento proces v podniku zásadní, řešíme většinou problematiku zásob speciálním systémem controllingu zásob. Zájmovou oblastí controllingových úloh budou ty zásoby, kde lze dosáhnout nejvyššího efektu, zde mluvíme o tzv. „kritických položkách“

V reálném prostředí se budeme vždy ptát na dvě základní otázky a to:

1) Kdy objednat či vyrobit zásobu?

2) Kolik objednat či vyrobit?

Většinou lze využít následujících úloh controllingu zásob:

 • lineární programování, především v plánování produkce a tedy i zásob výrobků,
 • síťové modely, jako např. metoda PERT či její modifikace CPM se sice více používají u

investic, ale zásoby někdy vystupují i v tzv. pozici „investiční“,

 • deterministické metody řízení zásob, kdy tyto metody pomáhají manažerům při rozhodování jaké množství jednotlivých položek objednávat,
 • plánování materiálových požadavků (MRP-Material Requirement Planning), řízení zásob

systémem Just-in-time, popř. TQM,

 • stochastické modely řízení zásob.
n klady na po zen a udr ov n z sob
Náklady na pořízení a udržování zásob

Obecné pojetí problematiky řízení zásob je patrné z následujícího schématu – obecně EOQ

modelov n z sob
Modelování zásob
 • Determintistické modely
   • EOQ
   • POQ

Model EOQ zjednodušeně:

z v ry z modelov n z sob
Závěry z modelování zásob
 • Z provedené diskuse a kritiky uvedených modelů řízení a tedy i controllingu zásob lze odvodit tyto poznatky:
  • všechny uvedené modely mají za cíl určit takové množství zásob, aby aby bylo dosaženo minimálních nákladů s jejich držbou,
  • modely EOQ a POQ nejvíce zjednodušují realitu a snaží se stanovit konstantní výši pravidelné dodávky,
  • model MRP, resp. JIT vychází z velkého množství informací, které popisují realitu co nejvěrněji a pomocí těchto modelů právě chceme stanovit potřebnou výši dodávky materiálu, jehož transformace plně uspokojí zákazníka (viz odvolávky),
  • model MRP je tedy vhodný pouze pro velké výrobní podniky,
  • model JIT je vhodný zatím především pro podniky s obchodním zaměřením či jednoduchou montáží, navíc je úzce spjat s modely řídícími kvalitu,
  • modely EOQ a POQ jsou relativně jednoduché a nevyžadují výraznou datovou základnu a náročný software, lze zde využít i tabulkových procesorů. Za negativní je zde možné považovat, že u těchto modelů lze v praxi poměrně obtížně stanovit parametry, se kterými model počítá, např. ztráty z nedostatku a náklady na skladování. Dále je nutné připustit i kritiku, že při větší rozmanitosti výroby a tím i zásob není v praxi tempo čerpání zásob konstantní a tím se i výpočty modelů komplikují a přestávají být efektivní,
  • velkou předností modelu MRP je poměrně přesné plánování výroby a zásob a tedy i možná minimalizace nákladů ve vztahu k zásobám. Významnou výhodou zde může být zdroj informací z vhodně řešeného účetního systému (např. manažerského účetnictví), který může poměrně přesně sledovat tok zásob systémem a zároveň platí, že tento systém může umožňovat průběžné a reálné zaúčtování pohybu zásob na aktuální bázi. Nevýhodou je však již uváděná organizační a softwarová náročnost. Tento nedostatek lze částečně kompenzovat některými nástroji ovlivňujícími usnadnění využívání takovéhoto systému, jako jsou např. čárové kódy, číselníky apod. Zde je nutné informace samozřejmě pořizovat včas a přesně, resp. nutnost využít drahý naprogramovaný algoritmus co nejvíce s ohledem na jeho nákladovost,
  • stochastické a pravděpodobnostní modely se většinou ve finančním controllingu nevyužívají a jsou řešeny především ve strategické úrovni managementu zásob.
 • Osobně lze souhlasit s tvrzením, že modely controllingu zásob jsou však většinou využívány spíše managementem než samotnými controllery. Samozřejmě i zde závisí na kompetencí, kterými je controller či controllingový útvar vybaven. Uváděné modely mohou být samozřejmě zabudovány i do úloh manažerského účetnictví,
ukazatele zen z sob
Ukazatele řízení zásob
 • Obrátka zásob
 • Doba obratu zásob
 • Zásoby na konci období
 • Změna stavu zásob
 • Zásoby v ukazatelích finanční analýzy
kontroln ot zky k p edn ce 3
Kontrolní otázky k přednášce č.3
 • Vysvětlete pojem zásoby?
 • Jaká jsou pozitiva a negativa držby zásob?
 • Jaké členění zásob znáte?
 • K čemu slouží modelování zásob?
 • Vysvětlete základní princip možných modelových přístupů v controllingu zásob?
 • Jak se počítá obrátka a doba obratu zásob?
 • Jak je možné účtovat zásoby – zákl. principy účtování zásob?
 • Jak zásoby oceňujeme?
 • Co jsou to kritické položky zásob?
 • Znázorněte graficky obecný model řízení nákladů s pořízením a udržování zásob?

Pozn.: Pokud znáte odpovědi na položené otázky můžete přistoupit ke studiu dalších oblastí

controllingu.