temel lkyardim uygulamalari n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI PowerPoint Presentation
Download Presentation
TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI

play fullscreen
1 / 31
Download Presentation

TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI - PowerPoint PPT Presentation

rufina
355 Views
Download Presentation

TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI Acil Sağlık Hizmetleri GenelMüdürlüğü Eğitim ve Projeler Daire Başkanlığı Uz. Yük. Hem. İlknur EROĞLU KUBİLAY

 2. KONULAR • Genel İlkyardım Bilgileri • Hasta/Yaralının ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi • Temel Yaşam Desteği • Kanamalarda İlkyardım • Yaralanmalarda İlkyardım • Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmasında İlkyardım

 3. KONULAR • Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım • Bilinç Bozukluklarında İlkyardım • Zehirlenmelerde İlkyardım • Hayvan Isırmalarında İlkyardım • Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım • Boğulmalarda İlkyardım • Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri

 4. GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ -1-

 5. GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ • AMAÇ: İlkyardım temel uygulamalarını açıklama • ÖĞRENİM HEDEFLERİ • İlkyardımın tanımını söyleyebilme • Acil tedavinin tanımını söyleyebilme • Acil tedavi ve ilkyardım arasındaki farkları sayabilme

 6. GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ • ÖĞRENİM HEDEFLERİ • İlkyardımın öncelikli amaçlarını söyleyebilme • İlkyardım temel uygulamalarını açıklayabilme • Güvenli bir çevre oluşturabilme • İlkyardımda olayı bildireceği telefon numarasını söyleyebilme • Haberleşmede verilecek bilgileri açıklayabilme • Kurtarma ile ilgili yapılacak işlemleri uygulayabilme • İlkyardım temel uygulamaları öğrenim rehberlerini kullanabilme

 7. İlkyardım Nedir? Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereçaranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerleyapılanilaçsızuygulamalardır.

 8. Acil Tedavi Nedir? • Acil tedavi ünitelerinde, hasta/yaralılara doktor ve sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahalelerdir.

 9. İlkyardım ve Acil Tedavi Arasındaki Fark Nedir? • Acil tedavi bu konuda ehliyetli kişilerce gerekli donanımla yapılan müdahale olmasına karşın, ilkyardım bu konuda eğitim almış herkesin olayın olduğu yerde bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir.

 10. İlkyardımcı Kimdir? • İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişi ya da kişilerdir.

 11. İlkyardımın Öncelikli AmaçlarıNelerdir? • Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması, • Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması, • Hasta/yaralının durumunun kötüleşmesinin önlenmesi, • İyileşmenin kolaylaştırılması.

 12. İlkyardımın Temel Uygulamaları Nelerdir? • İlkyardım temel uygulamaları Koruma, Bildirme, Kurtarma(KBK) olarak ifade edilir.

 13. Koruma: • Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.

 14. Bildirme: • Olay / kaza mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığı ile gerekli yardım kuruluşlarına bildirilmelidir. Türkiye'de ilkyardım gerektiren her durumda telefon iletişimleri, 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.

 15. 112’nin Aranması Sırasında Nelere DikkatEdilmelidir? • Sakin olunmalı ya da sakin olan bir kişinin araması sağlanmalı, • 112 merkezi tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap verilmeli, • Kesin yer ve adres bilgileri verilirken, olayın olduğu yere yakın bir caddenin ya da çok bilinen bir yerin adı verilmeli,

 16. 112’nin Aranması Sırasında Nelere DikkatEdilmelidir? • Kimin, hangi numaradan aradığı bildirilmeli, • Hasta/yaralı(lar)ın adı ve olayın tanımı yapılmalı, • Hasta/yaralı sayısı ve durumu bildirilmeli,

 17. 112’nin Aranması Sırasında Nelere DikkatEdilmelidir? • Eğer herhangi bir ilkyardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım verildiği belirtilmeli, • 112 hattında bilgi alan kişi, gerekli olan tüm bilgileri aldığını söyleyinceye kadar telefon kapatılmamalıdır.

 18. Kurtarma (Müdahale): • Olay yerinde hasta / yaralılara müdahale hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır.

 19. İlkyardımcının Müdahale ile İlgili Öncelikli Yapması GerekenlerNelerdir? • Hasta / yaralıların durumu değerlendirilir (ABC) ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir, • Hasta/yaralının korku ve endişeleri giderilir, • Hasta/yaralıya müdahalede yardımcı olacak kişiler organize edilir,

 20. İlkyardımcının Müdahale ile İlgili Öncelikli Yapması GerekenlerNelerdir? • Hasta/yaralının durumunun ağırlaşmasını önlemek için kendi kişisel olanakları ile gerekli müdahalelerde bulunulur, • Kırıklara yerinde müdahale edilir, • Hasta/yaralı sıcak tutulur, • Hasta/yaralının yarasını görmesine izin verilmez,

 21. İlkyardımcının Müdahale ile İlgili Öncelikli Yapması GerekenlerNelerdir? • Hasta/yaralıyı hareket ettirmeden müdahale yapılır, • Hasta/yaralının en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevki sağlanır (112) (Ancak, ağır hasta/yaralı bir kişi hayati tehlikede olmadığı sürece asla yerinden kıpırdatılmamalıdır).

 22. İlkyardımcının Özellikleri Nasıl Olmalıdır? Olay yeri genellikle insanların telaşlı ve heyecanlı oldukları ortamlardır. Bu durumda ilkyardımcı sakin ve kararlı bir şekilde olayın sorumluluğunu alarak gerekli müdahaleleri doğru olarak yapmalıdır. Bunun için bir ilkyardımcıda aşağıdaki özelliklerin olması gerekmektedir:

 23. İlkyardımcının Özellikleri Nasıl Olmalıdır? • İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olmalı, • Önce kendi can güvenliğini korumalı, • Sakin, kendine güvenli ve pratik olmalı, • Eldeki olanakları değerlendirebilmeli, • Olayı anında ve doğru olarak haber vermeli (112’yi aramak),

 24. İlkyardımcının Özellikleri Nasıl Olmalıdır? • Çevredeki kişileri organize edebilmeli ve onlardan yararlanabilmeli, • İyi bir iletişim becerisine sahip olmalıdır.

 25. Hayat Kurtarma Zinciri Nedir? • Hayat kurtarma zinciri 4 halkadan oluşur. Son iki halka ileri yaşam desteğine aittir ve ilkyardımcının görevi değildir.

 26. Hayat Kurtarma Zinciri Nedir? • 1.Halka -Sağlık kuruluşuna haber verilmesi • 2.Halka -Olay yerinde Temel Yaşam Desteği yapılması • 3.Halka -Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması • 4.Halka -Hastane acil servislerinde müdahale yapılmasıdır.

 27. İlkyardımın ABC’si Nedir? Öncelikle bilinç kontrol edilmeli, bilinç kapalı ise aşağıdakiler hızla değerlendirilmelidir: • A.Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi • B.Solunumun değerlendirilmesi (Bak-Dinle-Hisset ) • C.Dolaşımın değerlendirilmesi (Şah damarından 5 saniye nabız alınarak yapılır)

 28. İlkyardımın ABC’si Nedir? YARDIM ÇAĞIR B (Breathing) Solunum kontrolü Bak-Dinle-Hisset ‘ 10 saniye ‘ A (Airway) Nefes yolu açılması Baş geri –Çene yukarı pozisyonu Bilinç Kontrolü Omuzlara dokunarak Sözlü uyaran vererek