t kebefektet sek a kkv szektorban n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tőkebefektetések a KKV-szektorban PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tőkebefektetések a KKV-szektorban

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation

Tőkebefektetések a KKV-szektorban - PowerPoint PPT Presentation

rufina
72 Views
Download Presentation

Tőkebefektetések a KKV-szektorban

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tőkebefektetéseka KKV-szektorban Előadó: Dr. Arató Krisztina vezérigazgató

 2. A Társaság küldetése: Fejlesztési tőkebefektetéssel erősíteni a növekedési potenciállal rendelkező hazai kis- és középvállalkozásokat

 3. Mi a Társaság alapításának a célja? A Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Rt. által nyújtott tőkeinjekció révén a vállalkozások piaci potenciálja, megítélése és hitelképessége jelentősen javul, képesek lehetnek a fejlődéshez szükséges forrásokat a kapott tőkén felül bankhitellel is kiegészíteni A vállalkozásokba fektetett tőkével segíteni termék-, eszköz- és technológiafejlesztésüket, a vállalkozás hozzáadott értékének növekedését Befektethető tőke: 3,4 milliárd Ft

 4. Magyar Állam (GKM) 88,24% Hitelgarancia Rt. 1,47% Budapest Bank Rt. 1,47% Erste Bank Rt. 1,47% OTP Bank Rt. 1,47% Magyar Export-Import Bank Rt. 1,47% Magyar Fejlesztési Bank Rt. 1,47% Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 2,94% Kisvállalkozás-Fejlesztő Pénzügyi Rt. Jegyzett tőke: 1.700.000.000 Ft Saját tőke: 3.400.000.000 Ft Alapítás: 2001. december 20-án Bejegyezve: 2002. január 15-én Tulajdonosi szerkezet: KVFP Rt.

 5. Mely vállalkozások lehetnek érdekeltek? A Társaság jellemzően olyan korlátolt felelősségű társaságokba (Kft) vagy részvénytársaságokba (Rt) fektet tőkét, amelyek legalább két teljes lezárt üzleti évvel, eredményes gazdálkodási múlttal és további fejlődési potenciállal rendelkeznek A Társaság számára egy üzletileg alaposan átgondolt induló vállalkozás is lehet partner, amennyiben jó üzleti elképzeléssel, ehhez kapcsolódó üzleti tervvel és megfelelő referenciájú tulajdonosokkal, vezetéssel rendelkeznek. Nem fektethet be tőkét a Társaság mezőgazdasági-, és pénzügyi vállalkozásokba

 6. Mely vállalkozások NE jelentkezzenek? Felszámolás vagy csődeljárás alatt álló vállalkozások Lejárt köztartozással rendelkező vállalkozások A tőkebefektetést banki hitel vagy tagi kölcsön kiváltására felhasználni tervező vállalkozások

 7. Mekkora lehet a befektetés összege? A befektetés minimális összege 10 millió Ft, felső határa 100 millió Ft (egyszerűsített tőkeemelési eljárásnál -termelőeszköz beszerzésre - a felső határ 20 millió Ft). A befektetés összegének megfelelő nagyságú tőkével a vállalkozásnak is rendelkeznie kell. A beruházás nagyságrendjétől függően ez kiegészülhet a Társaság valamelyik részvényes bankja által nyújtott hitellel.

 8. Kik lesznek a tulajdonosok? A Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Rt. (KvfP. Rt.) - egy előre meghatározott időtartamra - társtulajdonossá válik a vállalkozásban. A KvfP Rt. tulajdoni hányada - a tőkebefektetés után - a felemelt (jegyzett) tőkében kevesebb, mint 50 %, így a vállalkozás nem veszti el az őt megillető adó- és egyéb kedvezményeket

 9. Ki fogja vezetni a vállalkozást? A vállalkozás irányítása a jelenlegi tulajdonos (a jelenlegi menedzsment) kezében marad, de a KvfP Rt. - mint társtulajdonos - rendszeres információ-szolgáltatást ír elő, és meghatározott kérdésekben döntési jogokat szerez. Az információ-szolgáltatás (monitoring) havi, negyedéves /féléves, illetve éves gyakoriságú, az üzletmenet legfontosabb jellemzőire tér ki.

 10. Milyen információt kell benyújtani? Amennyiben az előzetes értékelés alapján a vállalkozás befektetésre formailag alkalmasnak bizonyul, úgy a KvfP Rt. megküldi részére a részletes Adatlapot, amelyben a következők tömör kifejtését várja: Éves beszámolók (két évre visszamenőleg) A megvalósítani kívánt projekt vagy fejlesztés műszaki leírása Jövőkép bemutatása (a kitűzött projekt megvalósítása után a vállalkozás piaci helyzetének változása) Éves bontású üzleti terv a futamidő végéig

 11. Mennyi időre fektet be a Társaság? A tőkebefektetés időtartama maximum 5 év, jellemzően 3 és 5 év közötti, amelynek leteltével a KvfP Rt. tulajdonhányadát a társtulajdonosok megvásárolják A kivásárlás kedvező üzletmenet esetén a tervezettnél korábban is megtörténhet A kivásárláshoz szükség esetén banki hitel is igénybe vehető, amihez a KvfP Rt. segítséget nyújt.

 12. Mekkora az elvárt hozam? A KvfP Rt. a befektetett tőkéje után hozamot vár el. A szerződésben rögzített hozam a tőke kivonásakor esedékes A KvfP Rt. hozamelvárása szerény, gyakorlatilag a tőke forrásköltségét fedezi és egy, a vállalt kockázat mértékével arányos felárat tartalmaz Azelvárt hozam mértéke: BUBOR + 0,5%–3% p.a.

 13. Egyszerűsített tőkeemelés

 14. A tőkebefektetés technikája A befektetés minden esetben készpénzes tőkeemelés útján történik. A befektetett tőke ellenében a KvfP Rt. a vállalkozásban tulajdonhányadot szerez, ennek mértéke kevesebb mint 50%. E korlát célja, hogy a vállalkozás vezetése egyértelműen a jelenlegi tulajdonos kezében maradjon, továbbá a vállalkozás ne veszítse el a jogot azokra a kis- és középvállalkozásokat megillető támogatásokra vagy kedvezményekre, amelyek a mindenkor hatályos jogszabályok alapján megilletik. A tőkebefektetésre vonatkozó döntést követően a vállalkozás és a Társaság között Együttműködési szerződés (szindikátusi szerződés) kerül megkötésre. Ez tartalmazza a rendszeres információszolgáltatás módját és egyéb, a befektető érdekei védelmében vagy az üzleti tervtől lényegesen eltérő működés esetén teendő intézkedéseket.

 15. Monitoring A vállalkozás üzletmenetének követése havi, negyedéves/ féléves és éves rendszeres adatszolgáltatás útján Normál üzletmenet esetén nincs beavatkozás a vállalkozás irányításába Az üzleti tervtől jelentősen eltérő eredmények vagy a szindikátusi szerződésben rögzített feltételek nem teljesítése esetén megszorító intézkedések, beavatkozás.

 16. Exit: a KvfP Rt. tulajdonhányadának értékesítése A KvfP Rt. eladási opciója: A vállalkozás és tulajdonosai a szindikátusi szerződésben vállalják, hogy a futamidő végén a KvfP Rt. üzletrészét (részvényhányadát) az előre meghatározott képlet szerint megvásárolják. Avállalkozás vételi opciója: A vállalkozásnak és tulajdonosainak joguk van a futamidő alatt bármikor ugyanezen az áron kivásárolni a KvfP Rt. üzletrészét (részvényhányadát).

 17. Gyakran elkövetett hibák Nem megfelelő cégforma, mikrovállalkozás A tőke felhasználási célja átgondolatlan Az üzleti terv rosszul összeállított Hiányos a dokumentáció

 18. Statisztika • Tőkebefektetési igények: • 2003: 273 db • Megvalósult befektetések: • 2003: 15 db • 2004: 5 db • Egy-egy vállalkozásba fektetett tőke • 35 MFt – 90 MFt • Eddig befektetett (szerződött) tőke összesen • 1052 MFt • Szektor • Gépipar • Élelmiszeripar • Orvosiműszerek és szolgáltatás • Vegyipar • Gyógyturizmus

 19. Információ: Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Rt. 1053 Budapest, Szép utca 2. Telefon: (1) 486 32 30 Fax: (1) 486 32 32 E-mail: info@kvfp.hu www.kvfp.hu

 20. Köszönöm a figyelmet.