Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sveriges viktigaste avtalsrörelse – den om lärarnas löner PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sveriges viktigaste avtalsrörelse – den om lärarnas löner

Sveriges viktigaste avtalsrörelse – den om lärarnas löner

130 Views Download Presentation
Download Presentation

Sveriges viktigaste avtalsrörelse – den om lärarnas löner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sveriges viktigaste avtalsrörelse – den om lärarnas löner

 2. Hur blev det så?

 3. Om du skulle få välja en yrkesgrupp som du tycker borde lyftas extra lönemässigt, vilken grupp skulle du välja då? (nov 2011)

 4. Våra strategier

 5. Kraven vi ställde • Lön: Ett utfall som redan i årets avtal ger lärarna mer än andra – för att höja yrkets attraktionskraft. • Vi krävde ett tydligt steg. • 10 000 är mellanskillnaden mellan lärares löner och övriga jämförbara yrken. Ur yrkandet 18 januari

 6. Arbetsbelstning Lärare ska kunna fokusera på sitt huvuduppdrag och samtidigt ha en god arbetsmiljö. Ur yrkandet 18 januari

 7. Reformer Avtalet måste ta om hand de skolpolitiska reformerna som nu sjösätts. Det gäller bland annat villkoren för lärarlyftet, karriärreformen och införandet av lärar- och förskollärarlegitimationen. Ur yrkandet 18 januari

 8. Stort fokus på lön ”Utan rejält höjd lön - ingen statushöjning av yrket”. Eva-Lis Sirén i debattartikel i Dagens nyheter 5 januari.

 9. Detta ville SKL • Långt avtal – helst tillsvidare • Lokal lönebildning - sifferlöst • Lönesättande samtal huvudmodell • Inskränka föräldraledigas möjlighet att gå i tjänst på lov

 10. Medlarbudet Skillnaden jämfört med SKL:s bud som vi sa nej till: • Lönenivån • Avtalets längd • Uppsägningsklausul • Introduktionsanställning • Det gäller alla lärare

 11. Vad gav medlarnas bud?

 12. Avtalsperiodens längd • 4-årigt avtal • Uppsägningsbart efter 3 år

 13. Lön • Minst 4,2 % 1 april 2012 • Minst märket 1 april 2013 • Sifferlöst 2014 och 2015 Om kommunerna inte tar ansvar för en bra löneutveckling kan vi säga upp avtalet 1 januari 2015

 14. Belastning • Frågor och svar-material kring arbetstid • Arbetsgrupp om lärares arbetssituation och arbetstid • Centralt stöd till totala arbetstidslösningar (bilaga 6 p 2c)

 15. Reformer • Legitimationsgrundande anställning • Arbetsgrupp introduktionsperiod med initiativ till 3-partssamtal • Medlartext om statliga pengar i systemet

 16. Övrigt • Fortfarande möjlighet att gå i tjänst under lov. Nu om du går i tjänst sju dagar före. • Förbättrad uttagsmöjlighet för föräldrapenningstillägg. • Parterna ska göra en gemensam vision för utvecklingen av den kommunala skolan.

 17. Vad var alternativet?

 18. Därför antog representantskapet avtalet Vi fick 4,2 procent när andra fick 2,6. • 1,6 procent mer än andra (i snitt 430 kr/månad). • I snitt 5 200 kronor per person mer än andra 2012. • Totalt 1 miljard mer än andra i löneökningar under 2012. • I snitt drygt 1 100 kr per person och månad för 2012

 19. Dessutom fick vi: • I snitt drygt 9 000 kr i retroaktiv lön • Det ska rensas bland lärarnas arbetsuppgifter. • Introduktionstjänst för nya lärare (liknande läkares AT-tjänst)

 20. Om vi hade avvisat medlarbudet hade vi …

 21. … troligtvis fått: • löneökningar på 2,6 procent från den 1 november 2012. • minus 7 månader retroaktiv lön – 9 000 kr mindre än budet. • 5 200 kr mindre i löneökning än medlarbudet under 2012.

 22. Vi hade sagt nej till: • Retroaktiva löner motsvarande 2 miljarder under 2012. • Löneökningar motsvarande 1 miljard under 2012. • Representantskapet bedömde inte att det gick att strejka sig till ännu mer när medlarna redan gett lärarna mer än andra.

 23. Vad händer nu?

 24. Lokal retroaktiv löneöversyn • Ny lön och den retroaktiva lönen betalas ut när översynen är klar • Anställda den 1 april 2012 omfattas

 25. Ja till lärarna i varje kommun • Ja till lärarna blir vårt fortsatta budskap till lokala politiker inför löneöversyner och budgetmöten. • Ett ja till lärarna är ett ja till Sveriges elever och Sveriges framtid. • Vi punktmarkerar, listar och följer upp vad kommunerna satsar.

 26. Vi kan säga upp valåret 2014! ”Det är väldigt få kommuner som får missköta sig för att vi inte ska använda oss av uppsägningsklausulen. Inga politiker ska kunna smita undan från ansvaret för den nationella lärarkrisen”. Eva-Lis Sirén

 27. Tips på verktyg att använda • Min lön - ditt löneläge och din individuella löneutveckling. Stöd i dialogen med din arbetsgivare, till exempel inför lönesamtalet. • Min arbetstid - en hjälp att beräkna din planerade arbetstid. • Åtta bästa tipsen inför lönesamtalet finns på mobilwebben; mlararforbundet.se, eller lararforbundet.se/lon.