1 / 20

Simon Gábor a Fogyasztóvédelmi bizottság elnöke Budapest, 2013. július 5.

Simon Gábor a Fogyasztóvédelmi bizottság elnöke Budapest, 2013. július 5. A Fogyasztóvédelem ügyei a 2013. évi tavaszi ülésszakban. Tartalom. Tárgyalt törvényjavaslatok Megvitatott jelentések Tárgysorozatba vételre megkapott képviselői önálló indítványok

rufina
Download Presentation

Simon Gábor a Fogyasztóvédelmi bizottság elnöke Budapest, 2013. július 5.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Simon Gábor a Fogyasztóvédelmi bizottság elnöke Budapest, 2013. július 5. A Fogyasztóvédelem ügyei a 2013. évi tavaszi ülésszakban

 2. Tartalom • Tárgyalt törvényjavaslatok • Megvitatott jelentések • Tárgysorozatba vételre megkapott képviselői önálló indítványok • Tárgyalt, a fogyasztók széles körét érintő témakörök • Meghallgatások • Szakmai nyílt nap • A bizottság állásfoglalásai a tavaszi ülésszakon • Előzetes tervek a 2013. évi őszi ülésszakra 2

 3. Tárgyalt törvényjavaslatok • A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény, valamint a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9863. szám) • Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9875. szám) • A szociális közműszolgáltatás kialakítása érdekében egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10094. szám) (Németh Szilárd István, Zsigó Róbert és Wintermantel Zsolt (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 3

 4. Tárgyalt törvényjavaslatok • Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló törvényjavaslat (T/10238. szám, új/átdolgozott változat a T/9773. szám helyett) • A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/10383. szám)(Németh Szilárd István (Fidesz) képviselő önálló indítványa) • A Nemzeti Eszközkezelővel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10402. szám) • Egyes törvények távszerencsejáték-szervezéssel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10858. szám) • A dohányzással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10881. szám)(Lázár János, dr. Papcsák Ferenc, dr. Szalay Péter, dr. Vas Imre és Lipők Sándor (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 4

 5. Tárgyalt törvényjavaslatok • A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10896. szám) (Németh Szilárd István (Fidesz) képviselő önálló indítványa) • Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10903. szám) • Egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11108. szám) • A bírósági végrehajtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11176. szám) (Dr. Vejkey Imre (KDNP) képviselő önálló indítványa) • A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11205. szám) (Németh Szilárd István (Fidesz) képviselő önálló indítványa) 5

 6. Tárgyalt törvényjavaslatok • Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11107. szám) • Egyes állami ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11211. szám) • A helyi és körzeti televíziók digitális átállásának biztosítása érdekében szükséges és egyes hírközléssel összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/11284. szám) (Menczer Erzsébet (Fidesz) képviselő önálló indítványa) • A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11299. szám) (Rogán Antal képviselő (Fidesz) önálló indítványa) 6

 7. Tárgyalt törvényjavaslatok • A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11212. szám) • A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11473. szám) (Rogán Antal (Fidesz) és Dr. Rétvári Bence (KDNP) képviselők önálló indítványa) • A Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényjavaslat (T/11474. szám) • Egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11563. szám) 7

 8. Megvitatott jelentések • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság beszámolója (J/6591. szám) • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság beszámolója a 2012. évi tevékenységéről (J/10578. szám)

 9. Tárgysorozatba vételre megkapott képviselői önálló indítványok • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvénynek a kiskorú személyek védelme érdekében szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9903. szám) (Baráth Zsolt és Z. Kárpát Dániel (Jobbik) képviselők önálló indítványa) A képviselői önálló indítványt a bizottság nem vette tárgysorozatba.

 10. Tárgyalt, a fogyasztók széles körét érintő témakörök Az emelt szintű nyugdíjasházak tevékenységével, az általuk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos, az ellátottakat érintő kérdések és tapasztalatok megvitatása. Tájékoztató a devizaalapú hitelezéssel kapcsolatban felmerült problémák rendezésének folyamatáról, valamint e témakör keretében a magáncsőd intézményének bevezetésével kapcsolatos lehetőségek és a bírósági végrehajtások tapasztalatainak áttekintése. A rezsiköltségek csökkentésével összefüggésben felmerülő fogyasztóvédelmi kérdések áttekintése, különös tekintettel a szolgáltatók számlázására. 10

 11. Tárgyalt, a fogyasztók széles körét érintő témakörök A pénzügyi tranzakciós illeték bevezetésének fogyasztóvédelmi tapasztalatai. Az étrend-kiegészítőkkel, gyógyhatású készítményekkel és gyógyszerekkel kapcsolatos, valamint ezek interneten történő beszerzése során felmerülő fogyasztóvédelmi kérdések. A gyermekétkeztetés helyzetének és jogi szabályozásának fogyasztóvédelmi szempontból történő ismételt áttekintése. A kegyeleti szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos kérdések áttekintése. 11

 12. Tárgyalt, a fogyasztók széles körét érintő témakörök A fogyasztói csoportokkal kapcsolatos fogyasztóvédelmi kérdések ismételt áttekintése, különös tekintettel a létrehozásukra vonatkozó tilalom megtartására, valamint a csoportok működésének szabályozására. Tájékoztató az árvízzel kapcsolatos biztosítási kérdésekről. 12

 13. Meghallgatások Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterjelöltkinevezés előtti meghallgatása A pénzügyi jogok biztosának tájékoztatója terveiről 13

 14. Szakmai nyílt nap „A 18. évüket be nem töltött, az időskorú, valamint a fogyatékkal élő fogyasztók helyzete és a vonatkozó jogi szabályozás áttekintése” 2013. április 16. 14

 15. A Bizottság nyilvánosságra hozott állásfoglalásai A Fogyasztóvédelmi bizottság 13/2010-2014. számú tájékoztatója a nyugdíjasházak által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos, fogyasztóvédelmi vonatkozású kérdésekről A Fogyasztóvédelmi bizottság 14/2010-2014. számú tájékoztatója az étrend-kiegészítőkkel, gyógyhatású készítményekkel és gyógyszerekkel kapcsolatos, valamint ezek interneten történő beszerzése során felmerülő fogyasztóvédelmi kérdésekről 15

 16. A Bizottság nyilvánosságra hozott állásfoglalásai A Fogyasztóvédelmi bizottság 15/2010-2014. számú tájékoztatója a 18. évüket be nem töltött, az időskorú, valamint a fogyatékkal élő fogyasztók helyzete és a vonatkozó jogi szabályozás áttekintése címmel megrendezett szakmai nyílt nap legfontosabb megállapításairól A Fogyasztóvédelmi bizottság 16/2010-2014. számú tájékoztatója a gyermekétkeztetés fogyasztóvédelmi kérdéseiről. 16

 17. A Bizottság nyilvánosságra hozott állásfoglalásai A Fogyasztóvédelmi bizottság 17/2010-2014. számú tájékoztatója a fogyasztói csoportokkal kapcsolatos fogyasztóvédelmi kérdésekről. A Fogyasztóvédelmi bizottság 18/2010-2014. számú tájékoztatója az árvízzelkapcsolatos biztosítási kérdésekről. 17

 18. Előzetes tervek a 2013. évi őszi ülésszakra • Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter éves meghallgatása az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján (az őszi ülésszak második felében) • A magáncsőd jogintézményének bevezetésével kapcsolatos kérdések megvitatása (amennyiben az előzetes tájékoztatásnak megfelelően benyújtásra kerül a vonatkozó törvényjavaslat, annak a megtárgyalása) • A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2012. évi jelentésének megvitatása (J/11143. szám), valamint a pénzügyi fogyasztóvédelem aktuális kérdéseinek áttekintése (különös tekintettel az október 1-jével végrehajtott szervezeti átalakításra) 18

 19. Előzetes tervek a 2013. évi őszi ülésszakra • Doubravszky Györgynek, a pénzügyi jogok biztosának tájékoztatója tevékenységének eddigi eredményeiről és tapasztalatairól. • A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság beszámolója az elektronikus hírközléssel összefüggő 2012. évi tevékenységéről (J/10288. szám), valamint tájékozódás a gyermekek és a fiatalok védelmének kérdéseiről az elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevétele során. • A diszkont légitársaságokműködésével kapcsolatos fogyasztóvédelmi kérdések és tapasztalatok áttekintése • Egyes napi fogyasztási cikkek csomagolási egységeinek megváltoztatásával kapcsolatos, a fogyasztók tájékoztatását érintő kérdések áttekintése 19

 20. Köszönöm figyelmüket! Országgyűlés Fogyasztóvédelmi BizottságaSimon Gáborgabor.simon@parlament.hu441-5027

More Related