A k zleked si h l zatok t rs gi szerep r l
Download
1 / 55

- PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

A KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZATOK TÉRSÉGI SZEREPÉRŐL. Fleischer Tamás MTA KRTK Világgazdasági Intézet http://www.vki.hu/~tfleisch/ tfleisch@vki.hu. „Közlekedés – mozgásban a területi kutatások” konferencia ELTE Természettudományi Kar Regionális Tudományi Tanszék Budapest, 2012. november 10.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - rue


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A k zleked si h l zatok t rs gi szerep r l

A KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZATOK TÉRSÉGI SZEREPÉRŐL

Fleischer Tamás

MTA KRTK Világgazdasági Intézet

http://www.vki.hu/~tfleisch/

tfleisch@vki.hu

„Közlekedés – mozgásban a területi kutatások” konferencia

ELTE Természettudományi Kar Regionális Tudományi Tanszék Budapest, 2012. november 10.


A k zleked si h l zatok t rs gi szerep r l1
A közlekedési hálózatok térségi szerepéről

 • Lefedett terület, igénybe vett terület, térségi hatás

 • A fenntarthatóság térbeli dimenziója

 • Mit tehet a közlekedési hálózat?

 • A transzeurópai hálózatokról +

 • Az egységesség kérdőjelei

 • A tanulságok összefoglalása

 • „A HAzai közlekedési hálózatok HAtékonysága és VERsenyképessége növelésének lehetőségei a nemzetközi tapasztalatok alapján” (HAVER) 2003


A k zleked si h l zatok t rs gi szerep r l

A fenntarthatóság térbeli dimenziója A fenntarthatóság időbeli vonatkozásai mellett a térbeli összefüggésekre is rá kell irányítani a figyelmet

 • ENSZ Bruntland jelentés (Közös jövőnk 1987) definíció: „Olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné az eljövendő generációk képességét arra, hogy ők is kielégíthessék a szükségleteiket”

 • Röviden: intergenerációs szolidaritás

 • Az időbeli megközelítés mellett a fenntarthatóság térbeli feltételeiről is beszélni kell - intra-generációs szolidaritás ill. az egyidőben élők térbeli együttélése, egymásra utaltsága. „Olyan fejlődés, amely kielégíti az itt élők szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a máshol élők képességét arra, hogy ők is kielégíthessék a szükségleteiket”


A k zleked si h l zatok t rs gi szerep r l

A fenntarthatóság térbeli dimenziója A fenntarthatóság időbeli vonatkozásai mellett a térbeli összefüggésekre is rá kell irányítani a figyelmet

 • Az intergenerációs szolidaritás egyirányú, amennyiben a saját tevékenységünkkel kapcsolatos felelősségünk fogalmazódik meg mások iránt. (Kései utódaink aligha tehetnek értünk bármit is.)

 • Az intra-generációs viszony kétirányú, hiszen mások tevékenysége is kihathat a mi lehetőségeinkre. De nekünk sem csak passzív szerep jut. Tennünk is kell azért, hogy a tevékenységünk fenntartható maradjon, változó környezetben. Itt tehát nem csak szolidaritási, hanem önvédelmi kérdésről is szó van.


A k zleked si h l zatok t rs gi szerep r l

A fenntarthatóság térbeli dimenziója A fenntarthatóság időbeli vonatkozásai mellett a térbeli összefüggésekre is rá kell irányítani a figyelmet

 • Két kulcsfogalom: A „helyek tere” és az „áramlások tere” (Castells, Manuel 1996 The Rise of the Network Society - The Information Age) A “helyek tere” a védelemre szorul az “áramlások terével” szemben.

 • Helyek terén fizikai értelemben vett teret, a számunkra jelen-téssel és jelentőséggel bíró környezetünket kell érteni, – míg az áramlások tere a kívülről érkező hatások erőterét jelenti.

 • Castells ezzel nem akarja kizárni a külső hatásokat, és nem tagadja a belső struktúra változásának a lehetőségét, csak azt jelzi, hogy a túl gyors és túl hirtelen külső hatások nem szolgálják, hanem felbomlasztják a belső viszonyokat, ez ellen védelemre van szükség.


Mit tehet a k zleked si h l zat felt rts g megk zel thet s g tszelhet s g elker lhet s g
Mit tehet a közlekedési hálózat? Feltártság, megközelíthetőség, átszelhetőség, elkerülhetőség

 • Fentiek lefordíthatók térségi, gazdasági és közlekedési kapcsolatokra - olyan funkciókon keresztül, mintafeltárás, (ami a ‘helyek terének’ belső kapcsolatrendszere) ill. amegközelítés, átszelés és elkerülés. (az ‘áramlások terének’ a pályái) (ld. Tér és Társadalom 2001/3-4).

Különböző hálózati relációk egy régióhoz képest

Forrás: Plogmann (1980) nyomán kiegészítésekkel.


Mit tehet a k zleked si h l zat felt rts g megk zel thet s g tszelhet s g elker lhet s g1
Mit tehet a közlekedési hálózat? Feltártság, megközelíthetőség, átszelhetőség, elkerülhetőség

 • Egy térség összerendezett működésének feltétele a megfelelő hálózat rendelkezésre állása.

 • A közlekedés feladata az, hogy a kiindulópontok és a végpontok világát prosperálóvá tegye.

 • A kishatósugarú, szomszédsági kapcsolatok fontossága: beágyazódás, klaszterek, agglomerációs hatás stb.

 • Egy térség fizikai hálózatai memóriaként őrzik a korábban kialakult kapcsolatok pályáit, és megkönnyítik, hogy a hasonló irányú kapcsolatok ismét létrejöjjenek. =>


A k zleked si h l zatok t rs gi szerep r l

Mit tehet a közlekedési hálózat? Feltártság, megközelíthetőség, átszelhetőség, elkerülhetőség

Lengyelország keleti és nyugati felének eltérő vasúthálózati sűrűsége

Source: Ray, Violette: (1991) Borders versus Networks in Eastern Central Europe. Flux, Vol.1. No.3.


A k zleked si h l zatok t rs gi szerep r l

Mit tehet a közlekedési hálózat? Feltártság,megközelíthetőség, átszelhetőség, elkerülhetőség

A lengyel településhálózat legalacsonyabb egy főre eső jövedelemmel rendelkező húsz százaléka 1998-ban

Source: Gorzelak G – Jalowiecki B (2002) European Boundaries: Unity or Division of the Continent? Regional Studies, Vol.36. No.4.


Mit tehet a k zleked si h l zat felt rts g megk zel thet s g tszelhet s g elker lhet s g2
Mit tehet a közlekedési hálózat? Feltártság, megközelíthetőség, átszelhetőség, elkerülhetőség

 • A belső struktúra mintázata meghatározó abban, hogy életképessé válik-e egy adott térség.

 • A szigorúan hierarchikus felépítésű struktúrák jellemzője, hogy a csomópontjaik megkerülhetetlenek és ezáltal kulcshelyzetűekké válnak. Következmények: merevség, sebezhetőség, rugalmatlanság. =>

 • A rácsos szerkezet lényege, hogy a térség különböző pontjait a lehetőségekhez mérten hasonló feltártsági pozíció felé közelíti - azaz valamelyest csökkenti (és nem növeli) a pontok helyzetéből adódó különbségeket. =>


Mit tehet a k zleked si h l zat felt rts g megk zel thet s g tszelhet s g elker lhet s g3
Mit tehet a közlekedési hálózat? Feltártság, megközelíthetőség, átszelhetőség, elkerülhetőség

Centripetális és centrifugális hálózatok megkülönböztetéseForrás: Rodrigue, J-P (1998-2003), Dept. of Economics & Geography, Hofstra University


Mit tehet a k zleked si h l zat felt rts g megk zel thet s g tszelhet s g elker lhet s g4
Mit tehet a közlekedési hálózat? Feltártság, megközelíthetőség, átszelhetőség, elkerülhetőség

 • Egy térség fejlődése szempontjából alapvető fontosságú a megközelítés sokirányúsága és sokoldalúsága. =>

 • A külső kapcsolatokon belül meg kell különböztetni a nagyléptékű gerinckapcsolatokat és a szomszédsági (együttműködési) kapcsolatokat. (Utóbbi a belső feltáró kapcsolatok meghosszabbítása.)

 • A hatások szimmetriája vagy aszimmetriája az összekapcsolt térségek fejlettségi különbségétől függ.Fejlett és fejletlen térségek összekötése esetén mérlegelni kell, hogy mi az a mérték és ütem, amit a külső kapcsolatok ugrás-szerű változásából a fejletlenebb belső struktúra még elvisel.


Mit tehet a k zleked si h l zat felt rts g megk zel thet s g tszelhet s g elker lhet s g5
Mit tehet a közlekedési hálózat? Feltártság, megközelíthetőség, átszelhetőség, elkerülhetőség

 • Egy térség fejlődése szempontjából alapvető fontosságú a megközelítés sokirányúsága és sokoldalúsága. =>

 • A külső kapcsolatokon belül meg kell különböztetni a nagyléptékű gerinckapcsolatokat és a szomszédsági (együttműködési) kapcsolatokat. (Utóbbi a belső feltáró kapcsolatok meghosszabbítása.)

 • A hatások szimmetriája vagy aszimmetriája az összekapcsolt térségek fejlettségi különbségétől függ.Fejlett és fejletlen térségek összekötése esetén mérlegelni kell, hogy mi az a mérték és ütem, amit a külső kapcsolatok ugrás-szerű változásából a fejletlenebb belső struktúra még elvisel.

 • (Zoo „határok nélkül”… A zebra és az oroszlán ketrecének összenyitása…)


Mit tehet a k zleked si h l zat felt rts g megk zel thet s g tszelhet s g elker lhet s g6
Mit tehet a közlekedési hálózat? Feltártság, megközelíthetőség, átszelhetőség, elkerülhetőség

Forrás: Az országos közúthálózat 1991-2000 évekre szóló-fejlesztési programja 1991, KHVM.

Az európai folyosók előképe, az 1975-ben bevezetett útszámozás


Mit tehet a k zleked si h l zat felt rts g megk zel thet s g tszelhet s g elker lhet s g7
Mit tehet a közlekedési hálózat? Feltártság, megközelíthetőség, átszelhetőség, elkerülhetőség

Source: http://tentea.ec.europa.eu/download/maps/overview/01_tent_and_pp30_20101011_labels_galileo_logo.pdfEUROPA > European Commission > TEN-T projects MAP Library


Mit tehet a k zleked si h l zat felt rts g megk zel thet s g tszelhet s g elker lhet s g8
Mit tehet a közlekedési hálózat? Feltártság, megközelíthetőség, átszelhetőség, elkerülhetőség

 • Mit jelent a transz-európai hálózat (TEN) keleti kiterjesztése ?


Mit tehet a k zleked si h l zat felt rts g megk zel thet s g tszelhet s g elker lhet s g9
Mit tehet a közlekedési hálózat? Feltártság, megközelíthetőség, átszelhetőség, elkerülhetőség

 • A hálózat kiterjesztése kelet felé


Mit tehet a k zleked si h l zat felt rts g megk zel thet s g tszelhet s g elker lhet s g10
Mit tehet a közlekedési hálózat? Feltártság, megközelíthetőség, átszelhetőség, elkerülhetőség

 • A kelet-nyugati folyosók meghosszabbítása


Mit tehet a k zleked si h l zat felt rts g megk zel thet s g tszelhet s g elker lhet s g11
Mit tehet a közlekedési hálózat? Feltártság, megközelíthetőség, átszelhetőség, elkerülhetőség

 • A kelet-nyugati folyosók meghosszabbítása


Mit tehet a k zleked si h l zat felt rts g megk zel thet s g tszelhet s g elker lhet s g12
Mit tehet a közlekedési hálózat? Feltártság, megközelíthetőség, átszelhetőség, elkerülhetőség

Forrás: http://www.khvm.hu/EU-integracio/A_magyarorszagi_TINA_halozat/Image11.gif

A helsinki, vagy pán-európai közlekedési folyosók


Mit tehet a k zleked si h l zat felt rts g megk zel thet s g tszelhet s g elker lhet s g13
Mit tehet a közlekedési hálózat? Feltártság, megközelíthetőség, átszelhetőség, elkerülhetőség

 • A szokásos kommentárom: térségünkben hiányoznak az É-D folyosók, a térség az uniós magra egyre jobban ráutalódik, nem felzárkózási folyamat indult be, hanem a különbségek rögzülnek, sőt erősödnek.

 • Nem a deklarált egységes hálózat felé mozdultunk el

 • + De vajon valóban az egységes hálózatra van-e szükségünk?

 • + Egyre több jel mutat arra, hogy az egységes hálózat is csak a különbségeket erősítené egy egyébként nem egységes Európában. ( ld. pl. egységes pénz…)


Fizet si m rlegek alakul sa az eur bevezet se ta
Fizetési mérlegek alakulása az euró bevezetése óta

 • Artner Annamária–Róna Péter: Eurosz(k)epszis. Az optimális valutaövezet elmélete és az euró gyakorlata. Köz-Gazdaság 7. évf. 1. szám 2012. február pp. 83-102


A k zleked si h l zatok t rs gi szerep r l

Egy főre eső GDP vásárlóerő-paritáson (2008)

DUNA

GDP per capita in Purchasing Power Standards (PPS) (EU-27 = 100)Adatok forrása: Europe in figures - Eurostat yearbook 2010A népességi adatok 2010. jan. 1-re, a GDP értékek 2008-ra vonatkoznak.


A k zleked si h l zatok t rs gi szerep r l

Egy főre eső GDP vásárlóerő-paritáson (2008)

Gross domestic product (GDP) per inhabitant, in purchasing power standard (PPS), by NUTS 2.PNG [A GDP értékek 2008-ra vonatkoznak] Forrás: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Gross_domestic_product_(GDP)_per_inhabitant,_in_purchasing_power_standard_(PPS),_by_NUTS_2.PNG&filetimestamp=20111020141821


K z p eur pai h l zati tervek
Közép-európai hálózati tervek

Forrás: Berg Tamás (2012) Közúti tervezési szempontok a hazai úthálózat fejlesztési tervezésben. A Magyar Mérnöki Kamara, a MAÚT, a BME Út- és vasútépítési Tanszék és a Magyar Közút NZrt. Hálózattervezési mesteriskolája, Balatonföldvár, 2012. január 31.


A k zleked si h l zatok t rs gi szerep r l

A hazai gyorsforgalmi hálózat

Forrás: KHEM honlap Gyorsforgalmi úthálózat 1963-2010. http://www.khem.gov.hu/data/cms1558708/gyorsforg_k.jpg


Mit tehet a k zleked si h l zat felt rts g megk zel thet s g tszelhet s g elker lhet s g14
Mit tehet a közlekedési hálózat? Feltártság, megközelíthetőség, átszelhetőség, elkerülhetőség

A tranzitforgalmat Magyarország a legforgalmasabb és védendő térségein keresztül tervezte átvezetni


Mit tehet a k zleked si h l zat felt rts g megk zel thet s g tszelhet s g elker lhet s g15
Mit tehet a közlekedési hálózat? Feltártság, megközelíthetőség, átszelhetőség, elkerülhetőség

 • A tranzitot a belső viszonyok minimális megzavarásával kell átbocsátani a térségen.Egy ország központi fekvése kedvező adottság, - ahogy a nyersanyagban való gazdagság is az. A tranzit nem zárható ki, de: (a ‘szolgalmi út’ metaforája: avagy ne a ‘helyen’ keresztül…)- Le kell számolni a mennyiség mítoszával („több tranzit-több haszon” => ellenpélda: nemzetközi idegenforgalom)- Ágazati munkamegosztás a tranzit lebonyolításában- Rendszerében el kell különíteni egymástól a tranzit- és a helyi érdekeltségű forgalmat. (Nálunk ennek az ellenkezője történik)


Mit tehet a k zleked si h l zat felt rts g megk zel thet s g tszelhet s g elker lhet s g16
Mit tehet a közlekedési hálózat? Feltártság, megközelíthetőség, átszelhetőség, elkerülhetőség

Magyarország logisztikai központ? A 13+1 nyerő logisztikai központ mítosza


Mit tehet a k zleked si h l zat felt rts g megk zel thet s g tszelhet s g elker lhet s g17
Mit tehet a közlekedési hálózat? Feltártság, megközelíthetőség, átszelhetőség, elkerülhetőség

 • Németország: 22 LKP 80 millió lakos (Hu: 3 LKP)

 • Franciaország: 9 LKP 50 millió lakos (Hu: 2 LKP)

 • Hollandia: 3 LKP 15 millió lakos (Hu: 2 LKP)

 • Spanyolország: 20 LKP 40 millió lakos (Hu: 5 LKP)

 • Olaszország: 15 LKP 50 millió lakos (Hu: 3 LKP)

 • Portugália: 1 LKP 10 millió lakos (Hu: 1 LKP)

 • Görögország: 10 LKP (terv) 10 millió lakos

 • Forrás: Szegedi Zoltán – Prezenszki József: (2003) Logisztika menedzsment. Tankönyv. 10. kiegészítő fejezet. Letöltve a www.logisztikamenedzsment.hu honlapról.


Mit tehet a k zleked si h l zat felt rts g megk zel thet s g tszelhet s g elker lhet s g18
Mit tehet a közlekedési hálózat? Feltártság, megközelíthetőség, átszelhetőség, elkerülhetőség

 • Az ökológiailag (forgalmilag, társadalmilag) érzékeny területek elkerülése egyre nagyobb hangsúlyt kap.

 • Példa: A Fertő-tó térségét elkerülő forgalmi áramlatok kialakítása Ausztriában

 • Ellenpélda: a Balaton partja mentén végighaladó autópályák szorgalmazása (ma már megépítése).A főváros térségén keresztül kialakított pán-európai folyosók rendszere Magyarországon.


Mit tehet a k zleked si h l zat felt rts g megk zel thet s g tszelhet s g elker lhet s g19
Mit tehet a közlekedési hálózat? Feltártság, megközelíthetőség, átszelhetőség, elkerülhetőség


Mit tehet a k zleked si h l zat felt rts g megk zel thet s g tszelhet s g elker lhet s g20
Mit tehet a közlekedési hálózat? Feltártság, megközelíthetőség, átszelhetőség, elkerülhetőség


Mit tehet a k zleked si h l zat felt rts g megk zel thet s g tszelhet s g elker lhet s g21
Mit tehet a közlekedési hálózat? Feltártság, megközelíthetőség, átszelhetőség, elkerülhetőség

Forrás: A 8. sz. főút fejlesztési feladatai... UKIG Hálózatfejlesztési Főosztálya 2000. szept. 13

A helsinki folyosók és a TINA-hálózat kiegészítő elemei


A k zleked si h l zatok t rs gi szerep r l

Egy lehetséges magyarországi régióközi folyosó-hálózati struktúra

Forrás: Fleischer Tamás – Magyar Emőke – Tombácz Endre – Zsikla György (2001): A Széchenyi Terv autópálya-fejlesztési programjának stratégiai környezeti hatásvizsgálata. 109 p. A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi Intézetének tanulmányai, 6. szám. Sorozatszerkesztő Kerekes Sándor és Kiss Károly. Budapest, 2001 december


Mit tehet a k zleked si h l zat felt rts g megk zel thet s g tszelhet s g elker lhet s g22
Mit tehet a közlekedési hálózat? Feltártság, megközelíthetőség, átszelhetőség, elkerülhetőség

Forrás: KTI http://www.kti.hu/downloads/trendek/uj/5-050__HU.jpgIndokolás: a forgalmi igények Lehetett volna másképpen?


A k zleked si h l zatok t rs gi szerep r l

Forrás: KHEM honlap Gyorsforgalmi úthálózat 1963-2010. http://www.khem.gov.hu/data/cms1558708/gyorsforg_k.jpg


A k zleked si h l zatok t rs gi szerep r l

„Regionális fejlesztési pólusok és tengelyek” OTK 2005 (Országos Területfejlesztési Koncepció )A tanuls gok sszefoglal sa
A tanulságok összefoglalása

 • A fenntartható fejlődés közlekedéssel kapcsolatba hozható szempontjai közül az előadás kiragadta a közlekedés hálózati szintű összefüggéseit.

 • A fenntarthatóságtérbeli dimenziójára koncentrálva aláhúztuk a térbeli önvédelem fontosságát a kívülről érkező gyors változások hatásának a tompításában. Belső hálózatok, belső struktúra, térségi felszívóképesség javítása - ezeket tekintjük a térbeli fenntarthatóság kulcsfogalmainak.

 • A közlekedési hálózatoknak igen fontos szerep jut a belső struktúra megőrzésében: a fizikai hálózatok memóriaként megőrzik a kialakult belső (gazdasági, társadalmi) kapcsolatok szerkezetét és hosszú időre konzerválják a kapcsolati viszonyokat..

 • Egy hosszú távra szóló új kapcsolati szint kiépülésének vagyunk a tanúi napjainkban. A kiépült autópálya-folyosók ugyanakkor semmiben nem felelnek meg a fenntarthatóság hálózati követelményeinek: prioritásukkal a semmibe veszik a többrétegű és többfunkciós rendszer többi elemét, és önmagukban is hibás struktúrát képeznek.


A k zleked si h l zatok t rs gi szerep r l2

A KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZATOK TÉRSÉGI SZEREPÉRŐL

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !

Fleischer Tamás

MTA KRTK Világgazdasági Intézet

http://www.vki.hu/~tfleisch/

tfleisch@vki.hu

„Közlekedés – mozgásban a területi kutatások” konferencia

ELTE Természettudományi Kar Regionális Tudományi Tanszék Budapest, 2012. november 10.


A k zleked si h l zatok t rs gi szerep r l3

A KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZATOK TÉRSÉGI SZEREPÉRŐL

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !

Fleischer Tamás

MTA KRTK Világgazdasági Intézet

http://www.vki.hu/~tfleisch/

tfleisch@vki.hu

„Közlekedés – mozgásban a területi kutatások” konferencia

ELTE Természettudományi Kar Regionális Tudományi Tanszék Budapest, 2012. november 10.