ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
Download
1 / 22

??.???????? ????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี. มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง. การสร้างความร่วมมือใน GMS เพื่อรองรับ AEC. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง. โครงการอบรมหลักสูตรนักหารคลังมืออาชีพรุ่นที่ 2 22 พฤษภาคม 2556 โรงแรม วินเซอร์ สวีทส์.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ??.???????? ?????????' - rudyard-tate


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
6944620

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง


6944620

การสร้างความร่วมมือใน GMS เพื่อรองรับ AEC

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

โครงการอบรมหลักสูตรนักหารคลังมืออาชีพรุ่นที่ 2

22 พฤษภาคม 2556

โรงแรมวินเซอร์สวีทส์


I asean aec gms
I. วิวัฒนาการ ASEAN / AEC / GMS

 • 1954 จาก SEATO สู่ ASEAN

1997

1995

1967

1954-1977 – SEATO จากการผลักดันโดยสหรัฐ

1997

1999

1967

1967

1967

1967

1984

1967 --- ก่อตั้ง ASEAN โดยเริ่มจาก 5 ประเทศ แล้วค่อยๆขยายเป็น 10 ประเทศ


6944620
I. วิวัฒนาการ (ต่อ)

ก้าวย่างของ ASEAN สู่ ASEAN Community

1977

1993

1996

1997

1998

2003

2007

2008

2009

ASEANCommunity2015

ASEAN1967

PTA

กฎบัตรอาเซียน(ASEAN Charter)มีผลบังคับใช้

AFTA

AFAS

ASEAN Vision 2020

 • AEC 2015 --- เดินหน้าเต็มที่

 • AFTA -> ATIGA เพิ่มเติมจาก AFTA(AFTA เสรีเต็มที่ในปี 2010)

 • AFAS --- เปิดเสรีต่อเนื่อง 7 สาขาบริการหลัก

 • AIA -> ACIA ความตกลงด้านการลงทุนครอบคลุมกว่า AIA

เขตการลงทุนอาเซียน AIA

ปฏิญญาบาหลีฟื้นฟูวิสัยทัศน์ ASEAN 2020

ปฏิญญาเซบู ASEAN Charterสู่ ASEAN Community ในปี 20153 เสาหลัก1. เศรษฐกิจ --- AEC : AFTA, AIA, AFAS2. ความมั่นคง3. สังคมและวัฒนธรรม


6944620

I. วิวัฒนาการ (ต่อ)

3.

 • ASEAN – Association of Southeast Asian Nations

  • 1964 SEATO (South east Asia Treaty Organization – US initiative)

  • 1967 ASEAN 5 (Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand) Brunei เข้าร่วมในปี 1984

  • 1978 จีนเริ่มใช้ระบบเศรษฐกิจตลาดบางส่วน

  • 1989 สิ้นสุดสงครามเย็น

  • 1991 สหภาพโซเวียต แยกตัว

   การแผ่ขยายของระบบเศรษฐกิจตลาด + ประชาธิปไตย

  • 1995 อาเซียนเริ่มขยายตัวจาก ASEAN 6 เป็น ASEAN 10 (Vietnam, 1995; Lao PDR, 1997; Myanmar, 1997; Cambodia, 1999)

  • 2008 มีกฎบัตรอาเซียนที่นำไปสู่การเป็นประชาคม ASEAN (ASEAN Community)

  • 2015 ASEAN Community

   • เศรษฐกิจ Free flow of goods and services + investment and professionals

   • สังคม Social harmony

   • มั่นคง Common security policy


6944620
I. วิวัฒนาการ (ต่อ)

แผนงานสำคัญภายใต้ AEC Blueprint

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 4 ด้าน

การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน

การเป็นภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง

1

Single Market andProduction Base

High Competitive Economic Region

2

การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน

การเป็นภูมิภาคที่บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้อย่างสมบูรณ์

Equitable EconomicDevelopment

Integration intoGlobal Economy

3

4


6944620
I. วิวัฒนาการ (ต่อ)

CLMV

 • ประเทศเหล่านี้มีปัญหาทางการเมืองถึง 140 ปี


6944620
I. วิวัฒนาการ (ต่อ)

 • GMS เป็นความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้แนวทางของเศรษฐกิจระบบตลาด --- มี 9 สาขา

  • คมนาคมขนส่ง

  • โทรคมนาคม

  • พลังงาน

  • การค้า

  • การลงทุน

  • การเกษตร

  • สิ่งแวดล้อม

  • การท่องเที่ยว

  • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 • การเปลี่ยนแปลงในพม่าตั้งแต่ปี 2010 ช่วยเร่ง การรวมตัวใน GMS (และ ASEAN)

มุ่งเน้นการเชื่อมโยง (Connectivity) เป็นกลยุทธ์หลัก

The 3rd Thai-Lao Bridge, opened on 11/11/2011

8


6944620
I. วิวัฒนาการ (ต่อ)

GMS ในปี 1992

“In the future, we will see more infrastructural connectivity within the sub-region, including transport, telecommunication, power lines and energy.”

Roads

Telecommunications

Power Transmission Line


6944620
I. วิวัฒนาการ (ต่อ)

2006 – GMS เริ่มมีความเชื่อมโยงทางกายภาพมากขึ้น

Roads

Telecommunications

Power Transmission Line


Ii gms aec
II. GMS สู่AEC

GMS ในปี 2015

สิ่งที่จะเกิดขึ้นใน AEC ตั้งแต่ปี 2015....

ตลาด10 ประเทศรวมเป็นหนึ่ง

Roads

Telecommunications

Power Transmission Line


6944620

Political-Security Community

Exchange of Commercial Traffic Rights among Thailand-Lao PDR – China and over the 4th Friendship Bridge

ASEAN Community

Economic Community

Socio-Cultural Community

Kyaukpyu Deep Seaport

Kyaukpyu

 • Thailand-Lao PDR-China High-Speed Train

 • Singapore-Kunming Rail Link

Border Area Development

Dawei Deep Seaport / Industrial Estate

Had Yai – Sadao Motor Way

ที่มา: NESDB


Ii gms aec1
II. GMS สู่ AEC (ต่อ)


Ii gms aec2
II. GMS สู่ AEC (ต่อ)

 • GMS สามารถใช้ประโยชน์จากการขยายตัวของจีน และข้อตกลงของ ASEAN ในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

 • GMS สนับสนุนการเชื่อมโยงเอเชีย ตอ. – ตต. และ เหนือ –ใต้ รวมถึงจีน

 • ภายใน GMS ทั้ง ยูนนาน และ กวางสีต่างก็กำลังก้าวไปสู่การขยายตัวตามความก้าวหน้าของเศรษฐกิจจีน

 • ขณะที่ เศรษฐกิจไทยเป็นหนึ่งในห่วงโซ่การผลิตที่สำคัญของโลกแล้ว และกำลังพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลาง logistic ในภูมิภาค


Iii gms aec
III. การสร้างความร่วมมือใน GMS เพื่อรองรับAEC


6944620
III. การสร้างความร่วมมือ (ต่อ)

 • CLMV และAEC

  • ระบบเศรษฐกิจตลาดได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพม่าหลังจากเปลี่ยนแปลงและเปิดประเทศมากขึ้นตั้งแต่ปี 2010

  • กรอบเวลาของ AEC ในปี 2015 ต้องได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล โดยเฉพาะการส่งเสริม / สนับสนุน ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจเอกชนในประเทศ

  • เตรียมการรองรับการเข้ามาแข่งขันของ สินค้า, บริการ, ธุรกิจ และผู้ประกอบวิชาชีพจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลจากการเปิดเสรีตามกรอบ AEC มากขึ้น


6944620
III. การสร้างความร่วมมือ (ต่อ)

 • ไทย – GMS และAEC

  • ควรมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ : ทั้งตะวันออก – ตะวันตกและเหนือ – ใต้

  • พัฒนาความร่วมมือทางพลังงาน และความมั่นคงด้านอาหาร

 • GMS - จีน

  • มณฑลกวางสีเป็นประตูสู่ ASEAN ของจีน

  • มณฑลยูนนานเป็นจุดเชื่อมโยงจีนสู่ GMS

  • ต้องมีการร่วมมือ/ปรึกษาร่วมกันอย่างใกล้ชิด


6944620
III. การสร้างความร่วมมือ (ต่อ)


6944620
III. การสร้างความร่วมมือ (ต่อ)


6944620
III. การสร้างความร่วมมือ (ต่อ)


6944620
III. การสร้างความร่วมมือ (ต่อ)


ad