Feminizam
Download
1 / 14

Feminizam - PowerPoint PPT Presentation


 • 340 Views
 • Uploaded on

Dr. sc. Davor Pauković. Feminizam. Sveučilište u Dubrovniku Kolegij: Suvremene političke ideje i ideologije Dubrovnik, 4. 5. 2011. Struktura predavanja. Definiranje pojma Povijest feminizma Suvremeni feminizam. Feminizam– pojam.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Feminizam' - ruana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Feminizam

Dr. sc. Davor Pauković

Feminizam

Sveučilište u Dubrovniku

Kolegij: Suvremene političke ideje i ideologije

Dubrovnik, 4. 5. 2011.


Struktura predavanja
Struktura predavanja

 • Definiranje pojma

 • Povijest feminizma

 • Suvremeni feminizam


Feminizam pojam
Feminizam– pojam

 • Skupni naziv za različite pokrete i djelovanja koji imaju za cilj poboljšanje položaja žena u društvu  ekonomski, obiteljski, politički, društveni, ...

 • Radi se o feminizmima

 • Iz feminističkih pokreta nastale su i feminističke teorije – primjerice o izvorima nejednakosti ili socijalnim konstrukcijama roda i spola

 • Teorije kao ekstenzija feminizma na teorijskom i filozofskom polju – različite discipline


Feminizam pojam1
Feminizam– pojam

Pokreti i ideologije u feminizmu:

 • Liberalni feminizam

 • Radikalni feminizam

 • Socijalistički feminizam

 • Marksistički feminizam

 • Anarho-feminizam

 • Separatistički feminizam

 • Ekofeminizam

 • Kulturalni feminizam

 • Postmoderni feminizam

 • Religijski feminizam (kršćanski, islamski, židovski, ateistički)


Povijest feminizma
Povijest feminizma

 • Povijest ženskih pokreta (feminizama) uglavnom se prikazuje kroz tri vala

  Prvi val:

 • 19. i početak 20. stoljeća  primarni fokus na ostvarivanju političkih prava (sufražetkinje), pravo glasa

 • borba za ulazak žena u javnu sferu  pristup obrazovanju i zaposlenju, zaštita od obiteljskog nasilja, priznanje pred zakonom

 • Glavna pokretačka snaga i ujedinjujući faktor među ženama različitog političkog svjetonazora  žena kao građanin drugog reda, zakonska nemogućnost ostvarivanja političkih prava, pravo glasa


Povijest feminizma1
Povijest feminizma

 • Liberalno i racionalno izvorište, ali i socijalističke primjese – učinkovitost kroz kolektivno djelovanje

 • Strategije borbe – diskurzivne strategije na temeljima racionalnosti, propaganda i legitimiranje zahtjeva; aktivistički orijentirane strategije u okviru liberalne države i militantnije strategije koje su bile uvelike rezultat nepopustljivosti države

 • Prvi svjetski rat – promjene u rodnim odnosima  10 godina nakon kraja rata (1928.) žene u Velikoj Britaniji dobile pravo glasa pod jednakim uvjetima kao i muškarci

 • U SAD-u prvi val završava 19. amandmanom kada su žene dobile pravo glasa u svim državama (1919.)


Povijest feminizma2
Povijest feminizma

Drugi val

 • Ženski pokret ponovno se javlja tijekom šezdesetih godina

 • Položaj žena u civilnom društvu, u centru pažnje je jednakost u privatnoj sferi, a ne politička prava koja su dominirala prvim valom

 • Odnosi među spolovima, podjela rada, ekonomija želja  kontekst razvoja poslijeratnog kapitalizma, nove mogućnosti za žene, dostupnost sigurne kontracepcije

 • Početak se često uzima 1963. godina

 • Zakonski uspjesi u unapređenju položaja žena u SAD-u

 • Slogan “privatno je političko”

 • Drugi val je uspio značajno promijeniti društveni položaj žene

 • Različite struje, s različitim dosegom zahtjeva

 • Tijekom sedamdesetih pokret je još uvijek težio kolektivnoj akciji (Pokret za oslobođenje žena)  fragmentacija pokreta, pomicanje prema osobnijoj i kulturnoj politici


Povijest feminizma3
Povijest feminizma

Treći val

 • Kao odgovor na neuspjehe drugog vala  početak u osamdesetima  shvaćanje da su žene različitih rasa, nacionalnosti, kulturnog i religijskog zaleđa

 • Nema jedinstvene ideje – fragmentacija – djelovanje u različitim kontekstima

 • Poststrukturalistička interpretacija u centru trećeg vala  spol i rod kao diskurzivne tvorevine, uz stalne promjene identiteta u igri moći  specifičnosti svake generacije, pa do svake žene ponaosob

 • Generiranje teorije iz vlastitog iskustva

 • Reproduktivna prava u centru na praktičnoj razini djelovanja


Feminizam danas
Feminizam danas

 • Veliki broj struja koje se teško mogu svesti pod zajednički projekt - fragmentiranost

 • Udaljavanje od kolektivističke politike

 • Kritike trećeg vala – nedostatak jedinstvenog ciljaDefiniranje ideolo ke struje
Definiranje ideološke struje

 • Zelena ideologija nije integralno i jedinstveno stajalište  radi se raznovrsnim, bliskim i povezanim i pristupima

 • Poveznica – kritika industrijske civilizacije i njenog odnosa prema prirodi

 • Ekološki aktivisti, antinuklearni pokret, akademski teoretičari, udruge za zaštitu životinja, radikalni novinari, pojedini ministri, zagovornici alternativnih tehnologija, itd.  svi povezani i pripadaju zelenoj ideologiji


Definiranje ideolo ke struje1
Definiranje ideološke struje

Zelenima je zajedničko nekoliko stvari:

- u temelju je zaokupljenost odnosom ljudi i prirode – kritika vrijednosnog sustava, podređenost prirode ljudskim ambicijama

 • Afirmacija fundamentalne vrijednosti prirode – priroda ima svoju vrijednost izvan konteksta ljudske civilizacije

 • Realnost prirodnih ograničenja – nemogućnost eksponencijalnog rasta društva

 • Odbacivanje općenite razvojne putanje suvremene industrijske civilizacije – preorijentacija društvenog razvoja prema “održivom” društvu

 • Emancipatorni impuls zelene vizije – obećanje boljeg svijeta od današnjeg


Definiranje ideolo ke struje2
Definiranje ideološke struje

 • Iz ova četiri elementa izvode se brojne političke strategije i argumenti u organizaciji društva

 • Općenito se smatra da je zelena ideologija razmjerno moderna pojava (19. stoljeće, i sedamdesete godine 20. stoljeća)

 • U sedamdesetima političko organiziranje i djelovanje – uzroci, stvaranje postindustrijskog društva

 • “misli globalno, djeluj lokalno”; “ni lijevo ni desno, nego naprijed”

 • Zeleni ipak bliži lijevim političkim opcijama


Definiranje ideolo ke struje3
Definiranje ideološke struje

 • U kratko vrijeme zeleni ostvarili određeni politički utjecaj i rezultate

 • Ipak, na početku 21. stoljeća trendovi su usmjereni protiv zelenih – globalizacija, a ne lokalizacija, ekonomske brige zasjenjuju ekološke


ad