b i 1 c c kh i ni m c b n c i t ch ng tr nh n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BÀI 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN & CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH PowerPoint Presentation
Download Presentation
BÀI 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN & CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

BÀI 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN & CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

BÀI 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN & CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH. GV: Trần Quang Tùng. WEB PAGE. Là một trang trong một website Vậy: 1 website có nhiều web page. WEBSITE. Web page. Web page. Web page. WEB PAGE. Các dạng file của một trang web *.HTML, *.HTM ( H yper T ext M arkup L anguage)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BÀI 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN & CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH' - ruana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
web page
WEB PAGE
 • Là một trang trong một website
 • Vậy: 1 website có nhiều web page

WEBSITE

Web page

Web page

Web page

web page1
WEB PAGE
 • Các dạng file của một trang web
  • *.HTML, *.HTM (Hyper Text Markup Language)
   • Thuần túy là mã HTML và Javascript (nếu có)
  • *.ASP (Acctive Server Page)
   • Gồm mã HTML và ngôn ngữ lập trình bằng mã VBScript hoặc JavaScript (C) để lập trình điều khiển hay sinh mã HTML từ các câu lệnh, vòng lặp, đọc thông tin từ CSDL..
  • *.PHP (Hypertext Preprocessor)
   • Gồm mã HTML và ngôn ngữ lập trình bằng mã JavaScript (C) để lập trình điều khiển hay sinh mã HTML từ câu lệnh, vòng lặp, đọc thông tin từ CSDL..
web page2
WEB PAGE
 • Các dạng file của một trang web
  • *.ASPX (ASP.NET)
   • Lập trình website bằng công nghệ .NET (sử dụng VB.NET)
   • Có thể lập trình theo mã VBScript hoặc JavaScript (#)
  • Ghi chú: Các trang chủ mặc định thường là: Index.* hoặc Default.*
website
WEBSITE
 • Là toàn bộ một web hoàn chỉnh, có thể gọi là website hoặc web project gồm nhiều web page.

www.estih.edu.vn

website web page
WEBSITE – WEB PAGE

WEBSITE

WEB PAGE

Trang chủ

WEB PAGE

Hình ảnh

WEB PAGE

Liên hệ

WEB PAGE

Giới thiệu

WEB PAGE

Menu

WEB PAGE

Tin tức

WEB PAGE

Quảng cáo

WEB PAGE

Sự kiện

WEB PAGE

Sản phẩm

WEB PAGE

Videos

slide7
HTML?
 • Hyper Text Markup Language (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)
 • 1989 Nhà khoa học Mỹ: Tim Berners Lee phát minh ra
 • Nhằm định dạng thông tin trên dịch vụ World Wide Web (WWW) hay còn gọi là dịch vụ web
 • Sử dụng các thẻ (Tag) để định dạng
th html tag
THẺ HTML (TAG)
 • Dùng định dạng văn bản cho tài liệu HTML
 • Tài liệu học tập http://125.235.10.164
  • Thẻ mở: <Tên thẻ>
  • Thẻ đóng: </Tên thẻ>
  • Thẻ đầy đủ: <Tên thẻ>.......... </Tên thẻ>
   • VD: <Title>Tiêu đề trang</Title>
    • (Thiết lập tiêu đề của một trang web)
  • Thẻ rỗng: <Tên thẻ>..........</Tên thẻ>
   • VD: <BR>
    • (Xuống dòng văn bản với khoảng cách 1 dòng – dòng đơn)
  • Ghi chú: Toàn bộ trong một website hầu hết là sử dụng các thẻ HTML
m ngu n c a m t web page
MÃ NGUỒN CỦA MỘT WEB PAGE

Trang web

Mã nguồn

Chọn menu: View -> Source

c i t dremveaer
CÀI ĐẶT DREMVEAER
 • Thực hiện theo từng bước hứng dẫn của giáo viên
 • Tải về từ: http://125.235.10.164/setup.zip
t o site tr n dreamweaver
TẠO SITE TRÊN DREAMWEAVER
 • Chon Manage Sites -> New -> Site
t o site tr n dreamweaver1
TẠO SITE TRÊN DREAMWEAVER

Đặt tên cho website

Test

1

Test

2

Chọn nơi lưu website

3

Thư mục chưa ảnh

Images

 • Ghi chú:
 • Nơi lưu website nên đặt ở ổ đĩa D
 • Thư mục Images nằm trong thư mục Website
 • Nếu chưa có thì chọn biểu tượng Browse để tạo mới.

4

t o site tr n dreamweaver2
TẠO SITE TRÊN DREAMWEAVER

- Chọn File -> New ... (Ctrl + N) Để tạo mới một trang (Web Page)