15 ringar i norden vad vet de vad tycker de vad g r de n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
15-åringar i Norden Vad vet de? Vad tycker de? Vad gör de?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

15-åringar i Norden Vad vet de? Vad tycker de? Vad gör de? - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

15-åringar i Norden Vad vet de? Vad tycker de? Vad gör de?. Resultat från en undersökning i projektet ”De glömda barnen” Härnösand 2010-03-17 Nils Petter Gregersen. Moped. Utgångspunkt. Små barn klarar sig relativt bra i trafiken Ju äldre barn, desto fler olyckor.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '15-åringar i Norden Vad vet de? Vad tycker de? Vad gör de?' - ruana


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
15 ringar i norden vad vet de vad tycker de vad g r de

15-åringar i NordenVad vet de?Vad tycker de?Vad gör de?

Resultat från en undersökning i projektet

”De glömda barnen”

Härnösand 2010-03-17

Nils Petter Gregersen

utg ngspunkt
Utgångspunkt
 • Små barn klarar sig relativt bra i trafiken
 • Ju äldre barn, desto fler olyckor
fysiologiska processer
Fysiologiska processer
 • Testosteronhalten är hög hos unga män
  • förknippas med styrka, maskulinitet, impulsivitet, aggression och kamplust
  • 16-åriga pojkar 20x mer än före puberteten
  • Tydligt samband med sensationssökande
 • Hjärnans mognadsprocess…
tre huvudfunktioner
Tre ”huvudfunktioner”

Förnuft och kontroll

Prefrontala cortex

Känslor

Limbiska systemet,

Amygdala

Överlevnad Hjärnstammen

ungdomars hj rnutveckling best r av tre processer
Ungdomars hjärnutveckling består av tre processer:
 • Tillväxt: Utveckling av (grå) hjärnmassa och etablering av mängder av nya förbindelser i hjärnan – en rent biologisk process
 • Rensning: Nedstängning av oanvända eller oviktiga förbindelser i hjärnan – ett resultat av psykologisk /social utveckling, utbildning och erfarenhet
 • Förstärkning: Isolering och renodling av viktiga och ofta använda förbindelser för att öka deras effektivitet – ett resultat av psykologisk/social utveckling, utbildning och erfarenhet
slide13

Reflektera över konsekvenser

 • Kontrollera känslor
 • Visa hänsyn
 • Ta eget ansvar
 • Integrera komplicerad information
 • Värdera risker
 • Kortsiktiga eller långsiktiga mål?
k nsla eller f rnuft
Känsla eller förnuft?

0 5 10 15 20 25 30

slutsatser om hj rnans utveckling
Slutsatser om hjärnans utveckling
 • Ungdomar är dåliga på att reflektera över konsekvenserna av sina handlingar
 • De reagerar känslomässigt och impulsivt snarare än logiskt och förnuftigt
 • Snabb njutning viktigare än långsiktig planering
 • Ökat risktagande
 • Stor variation mellan individer
slide16

Hjärnans utveckling är ett samspel mellan

 • Biologisk tillväxt, rensning och förstärkning.
 • Psykologisk /social utveckling, utbildning och erfarenhet
ungdomskultur vuxenkultur
Ungdomskultur - vuxenkultur
 • Förr var gränsen barn-vuxen tydligare
 • Nu tonåringar tidigare, och senare
 • Större öppenhet och valmöjligheter i livet nu
 • Existentiellt dilemma att välja rätt
 • Normer och grupptryck viktigt som stöd
 • Individualiseringen – konkurrensen
 • Mobilen och datorn verktyg
 • Mopeden är symbol och verktyg
personlighet och olycksinblandning
Personlighet och olycksinblandning
 • Impulsivitet
 • Naivitet
 • Äventyrlighet
 • Låg självkontroll
 • Lågt socialt ansvar
 • Själviskhet
 • Omogenhet
 • Låg intelligens
 • Aggressivitet
ungdomsolyckor och social bakgrund
Ungdomsolyckor och social bakgrund
 • Låg inkomst i familjen
 • Låg utbildning i familjen
 • Dåliga egna betyg i teoretisk ämnen
 • Kriminalitet, egen eller i familjen
 • Alkohol- eller drogmissbruk, egen eller i familjen
 • Splittrade familjer
slide26

(SIKA)

Dvs om man jämför en moped med en personbil som kör lika långt så är risken att skadas svårt 50 gånger högre för mopedisten än för bilisten

trafikolycka efter f rds tt
Trafikolycka efter färdsätt

Danmark Finland Norge Sverige

n gra resultat
Några resultat
 • Attityder: Norska flickor bäst, finska och svenska pojkar sämst
 • Beteende: Norska flickor bäst, svenska pojkar sämst
 • Kunskaper: Finska pojkar bäst, danska flickor sämst
 • Pratat trafik i skolan: Norska flickor mest, svenska pojkar minst
 • Pratat trafik med föräldrar: Danska flickor mest, svenska pojkar minst
mopedens topphastighet
Mopedens topphastighet

Över 60 km/tim

Över 80 km/tim

slutsatser
Slutsatser……
 • Resultaten visar ett klart behov av kraftfullare insatser för att
  • öka den här gruppens säkerhet medan de är barn/ungdomar
  • ge dem en grund för ett fortsatt trafiksäker liv
 • Lagstiftning, fina vägar, teknik och övervakning är bra men det räcker inte.
 • Det finns få arenor där 12-17-åringar möts.
 • Skolan är en av få naturliga arenor
 • Låt oss ställa ännu tydligare krav på skolan
hur ska man g ra
Hur ska man göra?
 • Ungdomar är beroende av gruppnormer
  • Gruppdynamiska inslag
 • Ungdomar är inte färdigutvecklade mentalt
  • Delta i utvecklingen
  • Skapa engagemang och reflektion
  • Elevcentrerade metoder
  • Involvera föräldrar
 • Ungdomar tar större risker
  • Insiktsskapande övningar
elevcentrerade metoder
Elevcentrerade metoder
 • Pedagogiska metoder som tar sin utgångspunkt i elevens lärande, inte lärarens undervisning
 • Skapa engagemang
 • Sätta igång tankeprocesser
 • Väcka känslomässiga reaktioner
 • – och bearbeta!!!
 • Låta eleverna själva definiera problemen och föreslå lösningar
  • Gruppdiskussioner
  • Problembaserat lärande
  • Coaching
  • Upplevelser, insiktsskapande övningar
  • Undersökande arbetssätt
  • Värderingsövningar
ad