porkkanapirtti n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PORKKANAPIRTTI PowerPoint Presentation
Download Presentation
PORKKANAPIRTTI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

PORKKANAPIRTTI - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

PORKKANAPIRTTI. PERHEKOTI. PERUSTEHTÄVÄ. Lastensuojelulain mukainen, ammatillisesti toteutettu, perhekeskeinen, kodinomainen, aikuisjohtoinen, huostaanotettujen, sijoitusvaiheessa leikki- tai alakouluikäisten lasten kokonaisvaltainen hoito-, kasvatus- ja huolenpitotehtävä

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PORKKANAPIRTTI


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
perusteht v
PERUSTEHTÄVÄ
 • Lastensuojelulain mukainen, ammatillisesti toteutettu, perhekeskeinen, kodinomainen, aikuisjohtoinen, huostaanotettujen, sijoitusvaiheessa leikki- tai alakouluikäisten lasten kokonaisvaltainen hoito-, kasvatus- ja huolenpitotehtävä
 • Toiminnassa korostuu terveen elämän ja liikunnan merkitys sekä ohjaava- että työkasvatus
 • Pyrkimys saattaa lapsi yhteiskuntaan vastuuntuntoisena, sosiaalisena, itsetuntoisena ja elämänhaluisena ihmisenä
toiminta ajatus
TOIMINTA-AJATUS
 • Lähden elämään vastuuntuntoisena, sosiaalisena, itsetuntoisena ja elämänhaluisena.
 • Kodinomaisuus, yksilöllisyys ja turvallisuus tukevat ”varttani”.
 • Rakennusaineeni imen vuorovaikutuksesta
 • Juureni ovat hyvä ilmapiiri
toimintaa ohjaavia arvoja
TOIMINTAA OHJAAVIA ARVOJA
 • Arvopohja perustuu ihmisoikeuksien kunnioittamiseen.
 • Suvaitsevaisuus, henkinen ja fyysinen hyvinvointi ja turvallisuus, toisten kunnioittaminen, mielipiteen vapaus, tasa-arvoisuus ja yksilöllisyys
 • Avoimuus, toiminnan ulospäin suuntautuneisuus
hoito ja kasvatusperiaatteet
Hoito- ja kasvatusperiaatteet
 • Lapset kohdataan yksilöinä sekä yksilöllisesti
 • Aikuiset ovat aidosti läsnä ja sitoutuneita kasvatustehtävään
 • Lapsia kannustetaan ilmaisemaan omia mielipiteitään ja tunteitaan
 • Kasvatus on aikuisjohtoista, vastuullista ja suunnitelmallista toimintaa (rajat, rakkaus, rohkaisu elämäntaitoihin)
kasvatuksen tavoitteet haasteet
Kasvatuksen tavoitteet (haasteet)
 • Kasvattaa lapsista itsetuntoisia kansalaisia, joilla on realistinen käsitys oikeasta ja väärästä.
 • He ovat rehellisiä, suvaitsevaisia ja heillä on hyvät käyttäytymistavat.
 • He ovat yhteistyökykyisiä ja kokevat yhteisöllisyyttä niihin ryhmittymiin joihin he kuuluvat esim. perheen, harrastuksen, työskentelyn ym. kautta.
slide7
 • Heillä on terveet elämäntavat ja rohkeutta noudattaa niitä.
 • He ovat vastuullisia niin itsestään kuin muistakin
 • He ovat kriittisiä, heillä on kykyä arvioida omia sekä muiden mielipiteitä ja toimintoja.
toiminnan arviointi ja kehitt minen
Toiminnan arviointi ja kehittäminen
 • Käytännön tasolla toimintaa peilataan ja arvioidaan eri yhteistyötahojen luona tukikäynneillä, työnohjauksessa, henkilökunnan arvokeskusteluissa, asiakassuunnitelman tarkistamisneuvotteluissa, hoito - ja kasvatussuunnitelmien tarkistuksissa
 • Toimintaa kehitetään kouluttautumalla, avoimella yhteistyöllä kaikkien yhteistyötahojen kanssa, vertaisryhmä työskentelyllä
 • Asiakastyytyväisyys kyselyillä
 • Aktiivisesti mukana erilaisissa sijaishuollon ja lastensuojelun hankkeissa