drieluik n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Drieluik PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 13

Drieluik

177 Views Download Presentation
Download Presentation

Drieluik

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Drieluik

 2. Inhoud • Wiebenik? • Hobbies • Goedeeigenschappen • Minder goedeeigenschappen • Hoe zieikmezelfalsleraar? • Hoe zienanderenmijalsleraar? • Vragen

 3. Wiebenik?

 4. Sarina • 18 jaar • Woontplaats: Sneek • Vindtvrienden erg belangrijk • Wordt hyper van cola • Heefteenobsessievoorgeitjes • Heefteenhekelaanliegen

 5. Hobbies • Muziek • Film • Dieren

 6. #1 Muziek

 7. #2 FILM

 8. #3 DIEREN

 9. Goedeeigenschappen • Behulpzaam • Vriendelijk • Goedgevoelvoor humor • Eerlijk • Iklaatmensenniet in de steek • Nooittelaat

 10. Minder goedeeigenschappen • Kan soms erg vervelendzijn • Chaotisch • Geeftanderenmeestaltesnelhunzin

 11. Hoe zieikmezelfalsleraar? • Spontaan • Veelzijdig • Behulpzaam • Strengals het nodig is

 12. Hoe zienanderenmijalsleraar? • Strengmaarrechtvaardig • Lolmakenmag op z’ntijd • behulpzaam

 13. Nogvragen? BEDANKT!