fra setting 38 til setting 39 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fra setting 38 til setting 39 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fra setting 38 til setting 39

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation

Fra setting 38 til setting 39 - PowerPoint PPT Presentation

roz
120 Views
Download Presentation

Fra setting 38 til setting 39

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Fra setting 38 til setting 39 KPK 18/1 2012 Michael Lerche Nielsen

 2. Setting 38 rette rammer excl A21 • 8 øre 51 • 4 øre 46 • Setting 39 rette rammer excl A70 • 8 øre 52 • 4 øre 47 • 4 øre 48 • 8 øre 53 • Setting 39 omvendte rammer excl A31 • 1 cent 7 (kun B-ark) • 4 øre 49 • 8 øre 54 • 8 øre 55 • 4 øre 50

 3. Første omtale af den isolerede ramme • Børge Schäffer NFT 1959 nr. 3 • Mere om omvendt ramme nr. 97 på 4 øre og 8 øre 1875 og andet om samme udgave • Rammeserien 70 omv. og 31 ret (setting 39) • Hansen, Kurt: Danmarks og Dansk Vestindiens tofarvede frimærker.70 omv. og 31 ret serien, 1978, nr. 5  • Nielsen, Michael Lerche og Max Meedom: Danmarks og Dansk Vestindiens tofarvede frimærker. 70 omvendt og 31 ret serien, NFT 1990, nr. 1  • 21 omv. (setting 38) •  Nyt om 8 øre tofarvet tryk 51, NFT 2007, nr. 2

 4. Ovaler 4 Øre • Jensen, Karsen: Ovalfejl og ovalmatricetyper på 4 øre tofarvet ovalserie 1-13 tryk 1-49, DFT 1986, nr. • Meedom, Max: Ovalfejl på 4 øre tofarvet, 12. og 13. ovalserie, 46. - 50. Tryk, NFT 1989, nr. 2 • 8 Øre • Hansen, Kurt, Lasse Nielsen og Børge Schäffer: Ovalmatricetyper og ovalfejl på 8 øre (ovalserie 1-7), NFT 1975, nr. 3 • Nielsen, Michael Lerche: Ovalfejl på 8 øre tofarvet, 7. ovalserie, 51. - 55. tryk, NFT 1989, nr. 1 • Andet: • Nielsen, Michael Lerche: En gådefuld brik i spillet - om prøvetrykket af 8 øre tofarvet tryk 51, NFT 2000, nr. 3 • Nielsen, Michael Lerche: Gengangere og dobbeltgængere. Nogle strøtanker og problemer fra de tofarvedes verden, NFT 1990, nr. 4

 5. Det tog mange år at fastslå med sikkerhed, at samtlige 200 rammeklicheer gik igen mellem setting 38 og 39. Mens setting 38 har skullet rekonstrueres fra bunden, kendes setting 39 gennem helark af 4ø 48 samt 1 cent 7. Beskrivelsen af rammefejl i setting 38 går (og skal gå!) ned i urimelige petitesser som led i dette arbejde. Desuden skal der ske en minutiøs sammenligning af mærkerne i de to settings RM for RM for at klarlægge vandreklicheerne. Selvom der ikke er egentlige rammefejl, er det interessant at fastslå klichebevægelserne fra den oprindelige setting 38 til den nye setting 39. Det sker bedst ved at sammenligne de to tryk i setting 38: 8ø 51 og 4ø 46 med de første tryk i setting 39: 8ø 52 og 4ø 47.

 6. A84 i 21omv → B8 i 70omv RM 4X

 7. B55 i 21omv → A61 i 70omv RM4L

 8. B56 i 21omv → A78 RM4G

 9. B65 i 21omv → A66

 10. RM 4C 21omv 70omv • A1 A49 • B24 rf = A99 rf • B54 rf = B44 rf • B69 B49 • B70 B85 rf

 11. RM 4C i 21 omvendt settingen: • A1 er uden rammekendetegn. Grenornament sammenvokset med indre RML, især NØ, mest 8ø 51, som også har klarere øvre rammepræg • B24 har øverst i 4ø46 kendetegn som tr. 47 A99 i 70 omv. 8ø 51 B69 ligner imidlertid også A99 8ø 52 … • B54 markant rammefejl indre rml som B44 i 70 omv • B69 se næste… • B70 det anførte kendetegn er et RM-kendetegn, som også ses på B69, men mest markant på B70 4C-klicheen i settingen. Samme RMkendettegn= 70omv B49 el. 85. B49 har mere markant kantet kantet midtfjer NØ som 21 omv B70. En plet NNØ – ej i fejlskema – er +/- i 8ø51 og 4ø46 • Bedømt ud fra midtfjeren NØ er jeg overbevist om, at man kan adskille klicheerne • Hvad så med A1? RM-kendetegnet i indre RML-syd er lidt anderledes. Sammenholdt med, at 70 omv A49 har samme forløb af indre RML samt sammenvoksning af bladet på grenornament NNØ med indre RML anser jeg det for sandsynliggjort, at det er samme kliché

 12. Status for RM 4C i setting 38 og 39 • 38.154=39.144 • 38.124=39.99 • 38.169=(39.185 en rammefejl SV ses IKKE i 21 omv.) • 38.170=(39.149) • 38.1=(39.49) • Der er behov for et kommentarfelt for at redegøre for identifikationerne, hvor disse ikke hviler på klare rammefejl • Man kan bruge () til at angive klicheflytninger bestemt via udelukkelsesmetoden.