1 el ad s
Download
1 / 29

1. előadás - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

1. előadás. A statisztika fogalma. gyakorlati tevékenység , amelynek eredményeképpen statisztikai adatokhoz jutunk; e tevékenység eredményeképpen kapott adatok összessége ; a statisztikai tevékenység módszertana

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '1. előadás' - roz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

A statisztika fogalma
A statisztika fogalma

 • gyakorlati tevékenység, amelynek eredményeképpen statisztikai adatokhoz jutunk;

 • e tevékenység eredményeképpen kapott adatok összessége;

 • a statisztikai tevékenység módszertana

  A statisztika - mint gyakorlati tevékenység - tömegesen előforduló jelenségek egyedeire vonatkozó információk gyűjtése, feldolgozása és elemzése, a vizsgált jelenség egészének tömör, számszerű jellemzése.


A statisztikai tev kenys g fejl d se
A statisztikai tevékenység fejlődése

 • már az ókori államokban népszámlások, adóösszeírások,

 • középkorban: egyházi népmozgalmi események gyűjtése1563: Tridenti zsinat1611: Nagyszombati zsinat

 • XVII. sz.-ig leíró statisztika

 • XVII. sz.-közepétől politikai aritmetika


A statisztikai tev kenys g fejl d se1
A statisztikai tevékenység fejlődése

 • XVIII-XIX. sz. matematika, valószínűség- számítás fejlődése

 • XIX. század hivatalos statisztikai szolgálat kialakulása (polgári anyakönyvvezetés)

 • XX. század számítástechnika fejlődése


K zponti statisztikai hivatal
Központi Statisztikai Hivatal

 • Elnöke: Dr. Vukovich Gabriella

 • A KSH jellemzői:

  • nagy múltú szervezet,

  • a Kormány közvetlen felügyelete alá tartozik,

  • szakmailag önálló,

  • országos hatáskörű szervezet.

 • Fő feladatai:

  • adatfelvételek megtervezése,

  • adatok felvétele,

  • adatok feldolgozása,

  • adatok tárolása,

  • adatok elemzése és közzététele,

  • az egyedi adatok védelme.Ksh kialakul s nak kronol gi ja
KSH kialakulásának kronológiája

 • 1867:a statisztikai szolgálat működésének kezdete.

 • XX. sz. közepe: összehangolt gazdaságstatisztikai rendszerek kialakítása.

 • 1968: KGST és ENSZ ajánlások alkalmazása.

 • 1990-től: EU-val való kapcsolat kialakítása.

 • 1992: Genfi konferencia – statisztikai alapelvek.


A ksh adatszolg ltat si tev kenys ge
A KSH adatszolgáltatási tevékenysége

A hivatal tájékoztatása során az alábbi alapelveket érvényesíti:

 • objektivitás, szakszerűség,

 • teljes nyilvánosság (az egyedi adatok egyidejű védelme mellett),

 • egyidejű tájékoztatás.


1993 xlvi t rv ny
1993. XLVI. törvény

„ A statisztika feladata és célja, hogy valósághű, tárgyilagos képet adjon a társadalom, a gazdaság, a tulajdonviszonyok, a környezet állapotáról és változásairól az államhatalmi és a közigazgatási szervek, valamint a társadalom szervezetei és tagjai számára.”


1993 xlvi t rv ny1
1993. XLVI. törvény

„ …a statisztikai célra gyűjtött egyedi adatot csak akkor lehet más célra használni, illetve mással közölni (átadni), ha az adatszolgáltató ehhez írásban hozzájárult, kivéve a közérdekű feladatot ellátó társadalmi és költségvetési szerveket, ezek adatai hozzájárulás nélkül is nyilvánosságra hozhatók.”


A statisztikai tev kenys g gai
A statisztikai tevékenység ágai

 • népességstatisztika

 • gazdaságstatisztika

 • ágazati statisztikák

 • vállalati, üzemi statisztika

 • társadalomstatisztika

 • igazságügyi statisztika


Statisztikai alapfogalmak
Statisztikai alapfogalmak

 • Statisztikai sokaság: a statisztikai megfigyelés tárgyát képező egyedek összessége, halmaza.

 • A sokaság egységei: a sokaságot alkotó egyedek

 • Ismérvek: Azok a kritériumok, amelyek szerint a sokaság egységeit jellemezzük.


A sokas g tipiz l sa
A sokaság tipizálása

 • Véges: pl.: népesség adott időben, térben

 • Végtelen: pl.: azonos körülmények közt tetszőlegesen sokszor megismételhető kísérlet eredményei

 • Álló sokaság: állapot, időpont (stock) jellegű

 • Mozgó sokaság: folyamat, időtartam (flow) jellegű


A sokas g defini l sa
A sokaság definiálása

 • egységek tételes felsorolása, vagy

 • a közös tulajdonságok megadása.


Az ism rvek tipiz l sa 1
Az ismérvek tipizálása 1.

 • Időbeli: időpont vagy időtartam megnevezéséből áll

 • Területi: földrajzi megjelölés,

 • Minőségi: pl. nem, foglalkozás, hajszín

 • Mennyiségi: számmal jellemezzük

  • diszkrét: csak egymástól jól elkülönülő értéket vehet fel.

  • folytonos : egy adott intervallumon belül bármilyen értéket felvehet.


Statisztikai sorok s t bl k
Statisztikai sorok és táblák

Statisztikai sor: Statisztikai adatoknak meghatározott összefüggésben, valamilyen ismérv szerinti felsorolása

 • Asort létrehozó összefüggés származhat:

  1. egy sokaság osztályozásából (csoportosító sor);

  2. egy sokaság nagyságának összehasonlításából (összehasonlító sor);

  3. egyazon jelenséghez tartozó többféle sokaság felsorolásából (leíró sor).

 • A csoportosító és összehasonlító sorok osztályozhatóak az ismérv fajtája szerint:

  - minőségi

  - mennyiségi

  - területi

  - időbeli


Sszehasonl t sor
Összehasonlító sor

Azonos fajta és mértékegységű adatokat tartalmaz, de azok általában nem adhatók össze.

leggyakoribb altípusai:

1. idősorok

Az idősorok a jelenségek, folyamatok időbeli alakulását mutatják, lehetővé teszik az időbeli összehasonlítást.

 • állapot idősor: álló sokaságok időbeli alakulását mutatja

 • tartam idősor: mozgó sokaságok időbeli alakulását mutatja.

  2. területi sorok

  A területi sorok esetében a csoportképző ismérv a terület. Ez lehet egy ország vagy az országon belül egy régió, megye, város, stb.


Csoportos t sorok
Csoportosító sorok

Azonos fajta és mértékegységű adatokat tartalmaz.

Egy fősokaság és a megfelelő részsokaságok nagyságát adják meg.

Tartozéka az összesítő adat.


Le r sor
Leíró sor

 • Általában különböző fajta és különböző mértékegységű adatokat tartalmaz

 • Az adatok mindegyike egy meghatározott jelenségre, társadalmi vagy gazdasági egységre vonatkozik


Statisztikai t bl k
Statisztikai táblák

A táblák csoportosítása:

1.) rendeltetése szerint:

 • feldolgozói: az adatok feldolgozása közben összeállított

 • közlési: a munka végső eredményeit foglalja össze

 • munkatábla: azért készítjük, hogy belőle további számításokat végezzünk

  2.) csoportosítás szerepe szempontjából:

 • egyszerű

 • csoportosító

 • kombinációs


A statisztikai t bl k szerkeszt s nek szab lyai
A statisztikai táblák szerkesztésének szabályai

A tábla részei formai szempontból:

oszlop  a tábla függőleges része,

sor  a tábla vízszintes része,

rovat  a sor és az oszlop találkozása.

Szöveget is tartalmazó rovatok:

fejrovat  a táblában felül helyezkednek el,

oldalrovat  a sorok előtt találhatók,

összegrovat a sorok és az oszlopok adatainak

összegzését tartalmazó rovatok.


Statisztikai sorok t bl k tartoz kai
Statisztikai sorok/táblák tartozékai

 • cím

 • mértékegység

 • időpont, időszak

 • üres sort, oszlopot, rovatot nem tartalmazhatMagyarorsz g n h ny adata 2010
Magyarország néhány adata (2010)

Forrás: www.ksh.hu*EUROSTAT előrejelzés
Fogyaszt i r index magyarorsz gon 2010
Fogyasztóiár-index Magyarországon2010

Forrás: www.ksh.hu


Region lis munka gyi adatok 2011 ii negyed v
Regionális munkaügyi adatok2011. II. negyedév

Forrás: www.ksh.hu


Fogyaszt i rindex
Fogyasztói-árindex (%)

Forrás: www.ksh.hu


ad