Mogu nosti ulaska scg u evropsku uniju
Download
1 / 44

MOGUĆNOSTI ULASKA SCG U EVROPSKU UNIJU - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

MOGUĆNOSTI ULASKA SCG U EVROPSKU UNIJU. Vesna Mijailović, 01/0996 Ana Šobotović, 01/0802 Nenad Popović, 01/1490 Milena Rajović, 01/1056 Nedeljko Knežević, 00/2932. ISTORIJAT EU. 1952. Evropska zajednica za ugalj i čelik 1958. Rimskim sporazumom formirana EEZ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' MOGUĆNOSTI ULASKA SCG U EVROPSKU UNIJU' - royce


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mogu nosti ulaska scg u evropsku uniju

MOGUĆNOSTI ULASKA SCG U EVROPSKU UNIJU

Vesna Mijailović, 01/0996

Ana Šobotović, 01/0802

Nenad Popović, 01/1490

Milena Rajović, 01/1056

Nedeljko Knežević, 00/2932


Istorijat eu
ISTORIJAT EU

 • 1952. Evropska zajednica za ugalj i čelik

 • 1958. Rimskim sporazumom formirana EEZ

 • 1967. EEZEvropska zajednica

 • 1987. Donet Jedinstveni evropski akt

 • 1992. Potpisivanjem sporazuma iz Mastrihta nastaje EU


Lanice eu
ČLANICE EU

 • 25 zemalja:

  15 starih – Nemačka, Francuska, Italija, Holandija, Belgija, Luksemburg, Grčka, Velika Britanija, Danska, Irska, Portugal, Španija, Švedska, Austrija, Finska

  10 novih– Poljska, Češka, Mađarska, Litvanija, Letonija, Slovačka, Slovenija, Estonija, Kipar, Malta


 • 12 zemalja čini

  zonu jedinstvene valute

 • Pored novih, od starih članica u ovoj valutnoj zoni nisu Danska, Švedska, Velika Britanija


 • EU se temelji na:

  1. ekonomskoj uniji

  2. monetarnoj uniji

  3. zajedničkoj spoljnoj i bezbednosnoj politici


Prioriteti eu
PRIORITETI EU

 • Zaštita jedinstvenog evropskog tržišta i očuvanje njegovog efikasnog funkcionisanja

 • Ekonomska i monetarna unija

 • Ekonomski rast, zaposlenost i demografija

 • Institucionalni i operativni aspekti

 • Javna bezbednost

 • Proširenje


Proces stabilizacije i pridru ivanja psp
PROCES STABILIZACIJE I PRIDRUŽIVANJA (PSP)

 • Za SCG, BiH, Hrvatsku, Makedoniju i Albaniju

 • Zadatak SCG je da se dobro pripremi i privredu osposobi za konkurenciju na tržištu EUCiljevi strategije
CILJEVI STRATEGIJE UNIJI

1) Ispunjenje kriterijuma iz Kopenhagena

2) Pružanje potrebnih elemenata za donošenje propisa i mera čijim se sprovođenjem ostvaruju ciljevi

3) Sprovođenje unutrašnjih reformi, ekonomskih reformi i reformi pravnog sistema

4) Pružanje osnovnih ciljeva, smernica privrednog razvoja


 • Stanje UNIJI

 • Očekivanje

 • Mere i postupci

  a) prevazići unutrašnje političke prepreke

  b) nastaviti i intenzivirati započete reforme


Kriterijumi za pristupanje eu
KRITERIJUMI ZA PRISTUPANJE EU UNIJI

 • Kriterijume je definisao Evropski savet EU 1993. godine na samitu u Kopenhagenu

 • Tri osnovna kriterijuma:

  I politički

  II ekonomski

  III usvajanje pravnih tekovina EU


Strate ki pravci razvoja srbije
STRATEŠKI PRAVCI RAZVOJA SRBIJE UNIJI

 • Podizanje ukupne konkurentske sposobnosti srpske privrede

 • Suočiti se sa teškim nasleđem prethodnog perioda

 • Povećanje stope rasta BDP

 • Razvoj graditi na principima održivog razvoja


Osnova razvojne strategije: UNIJI

Razvijati konkurentske prednosti ukupne privrede, a ne samo komparativne prednosti određenih delatnosti


Projekcija privrednog rasta
PROJEKCIJA PRIVREDNOG RASTA UNIJI

 • Ponuđena projekcija od 5% godišnje do 2010. godine


Srate ki ciljevi ostvarivanja ovakvog privrednog rasta
SRATEŠKI CILJEVI OSTVARIVANJA OVAKVOG PRIVREDNOG RASTA UNIJI

 • Povećanje učešća investicija u BDP-u

  15,8% (2004.) – 25% (2010.)

 • Podizanje učešća izvoza roba i usluga u BDP-u

  24% (2004.) – 36% (2010.)

Ekonomska situacija
EKONOMSKA SITUACIJA UNIJI

 • Ekonomska aktivnost se ubrzala u 2004. godini

  Rast BDP za 6,1% u odnosu na 2003.

 • Pritisak inflacije je porastao

  13,8% u decem. 2004. – 16,5% u sept. 2005.

 • Nezaposlenost je visoka

  27,2% u 2001. – 32,4% 2004.


 • Monetarna politika se nije menjala UNIJI

  Vrednost dinara u odnosu na evro pala za 13,4% (2004.) i 5,7% (2005.)

 • Smanjenje budžetskih troškova i porast budžetskih prihoda

  Rast prihoda sa 42,7% u 2003. na 45.2% BDP u 2004.

 • Cene su prilično liberalizovane

 • Udeo privatnog sektora u BDP-u ostao je mali, a nivo konkurentnosti nizak


 • Privatizacija napreduje, ali daleko od toga da je završena UNIJI

  Privatizovano 1524 preduzeća do aprila 2005.

  Značajan napredak – bankarski sistem

 • Gubitaši u državnom vlasništvu i dalje ometaju razvoj dinamičnog privatnog sektora

 • Konkurencija u bankarskom sektoru raste

  Krajem septembra 2005. od ukupno 40 banaka, 14 banaka sa većinskim stranim vlasništvom


 • Tržište kapitala je počelo da se razvija, ali je još uvek u ranoj fazi

  Berzanska kapitalizacija na Beogradskoj berzi iznosila je preko 5 mlrd evra u februaru 2005.

 • Investicioni troškovi su iznosili 18,5% BDP u 2004.

  Udvostručena DSU

 • Poljoprivreda je i dalje važan deo privrede

  Dodata vrednost poljoprivrede oko 16% BDP u 2004.

  Industriji se pripisuje oko 30%


 • Poslovanje privatnog sektora skoncentrisano je u malim i srednjim preduzećima

  MSP-a čine oko 97% ukupnog broja aktivnih preduzeća u Srbiji

 • U 2004. godini, spoljna trgovina je intenzivno rasla

  Izvoz povećan sa 20% na 24% u 2003. a uvoz skočio sa 43% na 54%

 • Konkurentnost cena je uglavnom ostala stabilna


Op ta ocena
OPŠTA OCENA srednjim preduzećima

 • I u Srbiji i u Crnoj Gori, ekonomija u izvesnoj meri funkcioniše u okviru važećih tržišnih principa

 • Neophodne su dalje ubrzane reforme


Slovenija scg
SLOVENIJA : SCG srednjim preduzećima

GDE SMO STIGLI I ŠTA TREBA URADITI ?


Slovenija
SLOVENIJA srednjim preduzećima

 • Primer Slovenije važan – derivat starog poretka bivše SFRJ

 • 1993. i Slovenija suočena sa velikom inflacijom

 • Ipak, tokom godina inflacija je bivala sve manja zahvaljujući prestrukturiranju tržišta i okretanju partnerima iz EU

 • Stabilizacija tolara, kroz uvođenje plivajućeg kursa tolara prema nemačkoj marki

 • Ispunila gotovo svih pet uslova za ulazak u EMU


Srbija i crna gora
SRBIJA I CRNA GORA srednjim preduzećima

 • Visoka inflacija 17%

 • Spoljni dug zemlje 54% BDP

 • Javna potrošnja 46% BDP


Privatizacija
PRIVATIZACIJA srednjim preduzećima

 • SLOVENIJA

  • skoro završena

  • 1992. insajderska privatizacija (putem vaučera)

  • 1998. Vlada je dozvolila izbor pojedincima da svoje vaučere od privatizacije “utope” u penzione fondove

  • danas najviše preduzeća u privatnom vlasništvu


Privatizacija1
PRIVATIZACIJA srednjim preduzećima

 • SRBIJA

  • Prvi talas privatizacije 2002. i 2003. – aukcijska prodaja

  • Nakon toga usporavanje privatizacije iz više razloga:

   a) državna i javna preduzeća zahtevaju pravljenje posebne strategije za privatizaciju

   b) javna preduzeća su poseban problem

  • Nova odredba Zakona o privatizaciji

  • Uprkos napretku poslednjih godina, udeo privatnog sektora i dalje je mali


Denacionalizacija
DENACIONALIZACIJA srednjim preduzećima

 • SLOVENIJA

  • denacionalizacija je išla sigurnim, ali sporim putem

  • model naturalne restitucije i kao supstitut model novčane kompenzacije

  • Kancelarija za denacionalizaciju 1999. godine


Denacionalizacija1
DENACIONALIZACIJA srednjim preduzećima

 • SRBIJA

  • nema adekvatnog zakonodavstva

  • trenutno rešenje Zakon o privatizaciji i Zakon o prijavljivanju i evidentiranju oduzete imovine

  • Zakon o privatizaciji predviđa da će se 5% sredstava od svake izvršene prodaje odvojiti za obeštećenje građana kojima je nacionalizovana imovina


Nezaposlenost
NEZAPOSLENOST srednjim preduzećima

 • SLOVENIJA

  • 5,8% - bolji rezultat od proseka EU-25

 • SRBIJA

  • 32,4% (20%)

  • 2005. Vlada RS usvojila strategiju zapošljavanja za period 2005-2010. čiji je cilj smanjenje stope nezaposlenosti na 10,5%


Bankarski sistem
BANKARSKI SISTEM srednjim preduzećima

 • SLOVENIJA

  • predmet prevelike državne regulacije

 • SRBIJA

  • relativno mali kapaciteti, niska efikasnost i nestabilnost

  • nisko poverenje u bankarski sistem

  • nadzor je potrebno modernizovati

  • smanjiti uticaj države


Penzijski sistem
PENZIJSKI SISTEM srednjim preduzećima

 • SLOVENIJA

  • sva tri stuba penzijskih fondova

  • smanjeni socijalni transferi u obavezne fondove sa 50% (1992.) na 38% (1997.)

 • SRBIJA

  • pay-as-you-go sistem

  • svaki peti građanin je penzioner

  • potrebne reforme: objedinjavanje tri PIO fonda, poboljšanje naplate doprinosa, izjednačavanje starosne granice za muškarce i žene, razvoj 2. i 3. stuba penzionih fondova


Sudski sistem
SUDSKI SISTEM srednjim preduzećima

 • SLOVENIJA

  • preopterećen, ali izvršavanje sudskih odluka ne predstavlja problem

  • nezavisno sudstvo

 • SRBIJA

  • neefikasnost

  • veliki uticaj izvršne vlasti (2001. formiran Visoki savet pravosuđa)

  • korupcija (Slovenija – 33. a Srbija “počasno” 101. mesto)


Vladavina prava
VLADAVINA PRAVA srednjim preduzećima

 • SLOVENIJA

  • “Freedom House” skala, visoka ocena 1,88 (1-najbolja ocena, 7-najlošija ocena)

  • izbori su slobodni, a poverenje i shvatanje legitimnosti institucija su prisutni kod svih parlamentarnih aktera


Vladavina prava1
VLADAVINA PRAVA srednjim preduzećima

 • SRBIJA

  • nepostojanje konsenzusa u vezi opstanka državne zajednice ili donošenja novih demokratskih ustava u republikama

  • generalna politička nestabilnost

  • neophodna stalna i pojačana parlamentalna kontrola nad radom Vlade

  • reforma državne uprave

  • nedostatak stručnog kadra za pridruživanje


Sloboda medija
SLOBODA MEDIJA srednjim preduzećima

 • SLOVENIJA

  • “Freedom House” skala, ocena 1,75 (1-potpuno slobodni, 7-potpuno neslobodni)

 • SRBIJA

  • ocena 3,25

  • treba doneti Kodeks novinarske etike, kao i ustanoviti Novinarsku komoruPrednosti pridru ivanja eu
PREDNOSTI PRIDRUŽIVANJA EU ubrzati proces sveobuhvatnih reformi na putu ka EU, i ako samo članstvo obiluje kako prednostima, tako i nedostacima

 • TRENUTNE (u toku procesa pridruživanja)

 • NAKNADNE (po prijemu u punopravno članstvo)


Trenutne prednosti
TRENUTNE PREDNOSTI ubrzati proces sveobuhvatnih reformi na putu ka EU, i ako samo članstvo obiluje kako prednostima, tako i nedostacima

 • Pristup institucijama EU

 • Korišćenje sredstava finansijskih institucija EU

 • Korišćenje raznih programa EU za zemlje jugoistočne Evrope

 • Olakšice viznog režima


Budu e prednosti
BUDUĆE PREDNOSTI ubrzati proces sveobuhvatnih reformi na putu ka EU, i ako samo članstvo obiluje kako prednostima, tako i nedostacima

 • Izgradnja stabilnog demokratskog društva sa funkcionalnom tržišnom privredom

 • Učešće u razvoju evropske i svetske ekonomije, politike i kulture

 • Nesmetani protok ljudi, kapitala i roba

 • Pristup jednom od najvećih svetskih tržišta

 • Prilično stabilan privredni razvoj


Nedostaci
NEDOSTACI ubrzati proces sveobuhvatnih reformi na putu ka EU, i ako samo članstvo obiluje kako prednostima, tako i nedostacima

 • Gubitak ekonomske, političke i vojne samostalnosti

 • Opasnost da zbog nespremnosti (konkurentnosti) naše privrede za tako veliko i konkurentsko tržište EU, naše firme dožive krah

 • Opasnost da našu privredu preuzmu strane kompanije

 • Gubitak društvenog i kulturnog identiteta

 • Cena (trošak) novih članica uvećava se ulaganjima u obimnu i skupu regulativu

 • Plaćanje doprinosa budžetu EU u iznosu od 1,24% BDP-a


Zaklju ak
ZAKLJUČAK ubrzati proces sveobuhvatnih reformi na putu ka EU, i ako samo članstvo obiluje kako prednostima, tako i nedostacima

 • Trnovit put ka EU

 • Pitanje naše snage i uticaja u jednoj novoj državi

 • Struktura i način funkcionisanja EU je sve složenije njenim proširivanjem, pa je zadatak budućih članica sve teži

 • EU – obećana zemlja za države centralne i istočne Evrope?


ad