Download
t c sa lik bakanli i t rk ye kamu hastaneler kurumu konya l kamu hastaneler b rl genel sekreterl n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FATURALANDIRMA ve DÖNEM SONLANDIRMA İŞLEMLERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
FATURALANDIRMA ve DÖNEM SONLANDIRMA İŞLEMLERİ

FATURALANDIRMA ve DÖNEM SONLANDIRMA İŞLEMLERİ

585 Views Download Presentation
Download Presentation

FATURALANDIRMA ve DÖNEM SONLANDIRMA İŞLEMLERİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. T.C.SAĞLIK BAKANLIĞITÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUKONYA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ FATURALANDIRMA ve DÖNEM SONLANDIRMA İŞLEMLERİ Kıymet ERGUN Finansal Analiz Birimi

 2. Gelir Tahakkuk Servisi; Öncelikle hastanelerde yapılmış olan tüm muayene, tetkik, tedavi ve hizmetlerin ilgili kurumlara Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesine uygun olarak faturalandırılması işlemini yapmaktadır. Bu süreçteki bütün işlemlerin kontrolünün ve geriye dönük düzeltmelerinin yapıldığı; her türlü hizmetin belgelendirilip paraya dönüştürülmesinde titiz çalışılması gereken bir birimdir.

 3. OTOMASYON TİG FATURA DÖNER SERMAYE

 4. HİZMET VERİLEN KİŞİLERİN SINIFLANDIRILMASI

 5. HİZMET VERİLEN KİŞİLERE GÖRE ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

 6. Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlı Hastalar Bağkur çalışan Bağkur emekli SSK çalışan SSK emekli Memur çalışan 4/c İsteğe bağlı siortalı 4447 sayılı kanun gereği işsizlik ödeneği alan Yeşilkart Gebelik Sigortası 0-18 yaş sosyal güvencesi olmayan 1005 sayılı istiklal madalyası almış 3713 sayılı terörle mücadele 65 yaş üstü sosyal güvencesi olmayan emekli sandığı emekli • PROVİZYON ALINIR veya • PROVİZYON ALINMIYORSA • hasta bilgilendirme Formu ek-8 eksiksiz bir şekilde düzenlenir. • Hasta muayene olur. • Aktivasyonunun muayene olduğu gün tarih itibariyle yapılması için; • Sosyal güvenlik kurumuna yönlendirilir. • Provizyon alınıp alınmadığı bir hafta kontrol edilir • Alınamazsa ücretli değerlendirilir.

 7. HASTA KAYIT İŞLEMLERİ • Sağlık Tesislerinde ayaktan muayene olacak hastaların poliklinik sekreterleri tarafından takip (provizyon) kontrolü yapılır. • Sosyal güvenceleri varsa provizyon alınabilir. Doğru tanı girilen, tetkik ve tedavileri yapılan hastaların tüm işlemleri HBYS ye kaydedilir. • Provizyon alınamayanlar ücretli değerlendirilir. Eğer Sistemden dolayı takip alınamadığı durum var ise ek/8 hasta bilgilendirme formu düzenlenir, 10 gün içerisinde takip alıp almadığı kontrol edilerek takip vermezse ücretli değerlendirilir ve ek/8 ile işlemler başlatılır. • Ücretli hasta ise poliklikde işlem yapılmadan önce ücretini yatırır. • Acil hal durumu varsa acile yönlendirilir.

 8. FATURALANDIRMA İŞLEMLERİ Ayaktan provizyon alınan hastalar 10 günlük kontrol muayeneleri düşünülerek otomatik sistem üzerinden toplu faturalandırma yapılır. Ancak takip alınması, hizmet eklenmesi veya doktor tescil kaydı problemleri gibi sebeplerden fatura edilemeyen ve hatalıya düşen ayaktan SGK lı hastaların muayeneleri tek tek kontrol edilerek faturalandırılır. Geçmişe dönük fatura edilmeyenler daima kontrol edilir. SGK lı ama 45 günü geçtiğinden veya 2 ayı geçtiğinden takip alınamayanlar manuel fatura edilip, listeleri oluşturulur.

 9. Ayaktan takip alınamayan; Sosyal Güvencesi SGK kapsamı dışında olan hastalar; sekreterler tarafından muayene esnasında alınan belgelerle, ilgili kurumlara fatura edilir. • (Diğer kurum çalışanları, er-erbaş, SGK yurt dışı, sözleşmeli hastane sevkleri, gebelik sigortalı hastalar, sosyal güvencesi olmayan acil hastalar, oturma izni almış yabancı ülke vatandaşı, vatansız sığınmacı, depremzede afetzede, özürlü hastalar, tutuklu-hükümlü, adli vaka, trafik kazası, iş kazası vs.)

 10. Sözleşmeli hastanelerden gelen tahlil-tetkik formlarının düzenlenerek ilgili kurumlara manuel faturasının kesilmesi ve bu hususta hastanelerden gelen formlar fatura edilir. • Yatan hasta dosyaları incelenerek, Sağlık Uygulama Tebliği hükümleri çerçevesinde sosyal güvencesi olanlar SGK’yamedula sistemi üzerinden fatura edilir. • Sosyal güvencesi olmayan hasta dosyaları ise manuel faturaları oluşturularak ilgili kuruluşlara gönderilir.

 11. Günübirlik hasta epikrizleri gelir tahakkuk servisine teslim edildikten sonra; sistemden hizmetlerinin doğru ve eksiksiz fatura edilip edilmediği kontrol edilir. SUT hükümleri dikkate alınır. • Fatura edilmeyenler ya da eksik hizmetle fatura edilenler epikrizi doğrultusunda faturalandırılır. • Yanlış takip alınanların takipleri yenilenir. Fatura edilmeyen günübirlik muayene kayıtları sistemden tespit edilerek; fatura edilememe sebebi araştırılır, sorunları giderilerek faturalandırılır.

 12. Ücretli hastaların ;tedavilerine ilişkin tedavi tutarların ödenmesi, taksitlendirilmesi ve takiplerinin yapılması sağlanır. • Fatura edilen Adli vaka, Trafik Kazası, İş Kazası vakaları; Yurt Dışı Sigortalı hasta muayene formları istenen evraklarla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumuna teslim edilir. • Tüm kesilen faturaların ödenip ödenmediğinin takibi yapılır.

 13. Diş Tedavisi katılım payı ve Yurt dışı sigortalı hastalardan alınan tedavi katılım payları aylık hesaplanarak SGK ya ödeme yapılması için Saymanlığa yazıları hazırlanarak teslim edilir. • Saymanlık ödeme yaptıktan sonra ilgili dekont istenerek; hasta listesi ve dekont ödendiğine dair yazı ile SGK ya gönderilir.

 14. FATURALAMA SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Poliklinik sekreterleri, hastayla ilk karşılaşan kişi olması nedeniyle faturalandırma sürecinde önemli bir role sahiptir. Muayene takiplerinin düzgün alınması, ayaktan günübirlik işlemlerin karıştırılmaması; adli vaka, iş kazası, trafik kazası hastalarında Doktor imzalı epikriz raporu, adli muayene raporu gibi evrakların hazırlanıp fatura edilmek üzere günlük Gelir Tahakkuk birimine teslim etmeleri konularında bilgilendirilmelidir. SGK Kapsamı dışında olup; Takip alınamayan tüm hastalardan, ilgili evrakları alınarak günlük Gelir tahakkuk servisine teslim edilmesi Poliklinik sekreterleri için bir prensip haline getirilmesi; takipsiz hastaların da faturalarının oluşturulup ilgili kurumlara gönderilmesini sağlayacaktır.

 15. Ek/8 hasta bilgilendirme formu özellikle acilde muayene olan SGK olmadığı için takip vermeyen hatta banka çalışanı veya er-erbaş olduğu belirtilen, yabancı uyruklular ve ücretini ödeyemeyen ya da evrakını teslim etmeyenler için mutlaka düzenlenmelidir. Ayrıca sekreterlerinin hastaların adres ve telefon bilgilerini her muayenede güncellemesi hastalara ulaşmamızı kolaylaştıracaktır. Bu hastalara mutlaka dönüş yapılmalıdır.

 16. Yatan dosyalarının hasta taburcu olur olmaz epikrizlerinin yazılıp, hizmetlerinin eksiksiz eklenip, evraklarının tam olacak şekilde hazırlanıp, Gelir tahakkuk birimine teslim edilmesi dosyaların zamanında faturalandırılmasını sağlayacaktır. Gelir tahakkuk birimi teslim edilmediği için fatura edilmeyen dosyaları günlük tespit edip ilgili servislerle görüşülmelidir. Takip alınmayan yatan dosyalarına sistemden takip alınıp, 45 güne düşmemesi sağlanmalıdır. 2 aya hiç düşmemelidir. (45 gün geçenlerden takip alınamıyor; 2 ay geçenler meduladan fatura edilemiyor.) Hizmetleri eksik ya da yanlış girilmiş olan dosyalar elimize ulaştığında ilgili Doktorla irtibata geçilip, teyit edilerek dosyasının gerçeğe uygun şekilde hazırlanması noktasında ilgili servisle görüşülmektedir.

 17. Malzemeli dosyalarda SUT kodsuz malzeme olmamalıdır. Varsa eğer UBB sorgulama ekranından kontrol edilerek ayniyat sarf depoya bilgi verilmelidir. Satın alma birimi doğru UBB kodunu ve SUT kodunu ilk kayıtta belirtmesi gerekmektedir. Hastaya kullanılan ilaçlar SGK ödeneni ile satın alış fiyatları kontrol edilmedir; SGK ödenenden daha yüksek satın alma fiyatı olanlarla ilgili eczaneyle görüşülmelidir. Yoğun bakımda paket dışı fatura edilebilen ilaçlara dikkat edilmelidir.

 18. GELİR = GİDER • Finansal Sürdürülebilirliği Sağlamak için Verilen Hizmetlerin, kullanılan malzeme ve ilaçların zamanında Tahakkuka Dönüşmesi Büyük Önem Taşır. • Bu nedenle SUT ve Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesine göre mevzuata uygun zamanında faturalandırma işlemlerini yapmamız gerekir.

 19. DÖNEM SONLANDIRMA İŞLEMLERİ • Her ayın 01 inden itibaren Tüm faturalar oluşturulduktan sonra SGK MEDULA dönem hazırlama işlemi yapılır. • YATAN • AYAKTAN • GÜNÜBİRLİK • DİĞER Kategorilerinde oluşturulan faturalardaki işlemler kontrol edilir. Örneğin: Acilde yapılan hizmetlerde intravenöz ilaç infüzyonu, flakon ve kanül var ancak damar yolu açılması yok.

 20. 2.1.2.B-Günübirlik tedavi (1) Günübirlik tedavi kapsamındaki işlemler; sağlık kurumlarında yatış ve taburcu işlemi yapılmadan 24 saatlik zaman dilimi içinde yapılan aşağıda belirtilen işlemlerdir. a) Kemoterapi tedavisi, b) Radyoterapi tedavisi, c) Genel anestezi, bölgesel/lokal anestezi, intravenöz veya inhalasyon ile sedasyon gerçekleştirilen tanısal veya cerrahi tüm işlemler, ç)Hemodiyaliz tedavileri, d)Kan, kan bileşenleri, kan ürünleri ve SUT eki “Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi”nde (EK-4/G) yer alan ilaçların intravenözinfüzyonu, e) Sağlık Bakanlığınca yayımlanan “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” eki “Tıp Merkezlerinde Gerçekleştirilebilecek Cerrahi Müdahaleler Listesi” nde yer alan işlemler, f) Genel anestezi ve sedasyon ile gerçekleştirilen dişhekimliği uygulamaları. şeklinde tanımlanmıştır.

 21. Yoğun Bakım (8) Yoğun bakımda yatan hastanın, yattığı ilk gün ile vefat ettiği veya yoğun bakımdan çıkarıldığı gün ya da başka bir sağlık hizmeti sunucusunun yoğun bakım servisine sevk edildiği gün verilen sağlık hizmetleri, hizmet başına ödeme yöntemiyle faturalandırılır. YANİ YATTIĞI İLK GÜN  510.090 YOĞUN BAKIM (104 TL) SUT KODU EKLENİR VE AYRICA DİĞER AYNI GÜN VERİLEN TÜM HİZMETLER FATURA EDİLİR. diğer günler ise P552001-P552002-P552003 Paket işlem kodlarından uygun olan eklenir. 

 22. Yatan Hasta İşlemler kontrol edilir, tüm hizmetler var ama paket işlem eklenmeme , ilaç veya malzemenin kaydedilmemesi, raporu olup olmaması kontrol edilmelidir. Tüm kontroller bittikten ve ilgili kişilerle görüşülüp gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra Dönem Sonlandırma Yapılabilir.

 23. GELİR KALEM TABLOSU • SGK medula dönem sonlandırma rakamları alınır. • SGK’yamanuel kesilen acil hal, gebelik, sosyal güvencesi olupta sistemden dolayı 45 gün geçtiği için takip alınamayan kayıtlar, 0-18 yaş takip sorunu olanlar listeleri yapılarak toplam yatan ve ayaktan tutarları tespit edilir. SGK yurtdışı faturaları da buraya dahildir. • SGK dışı olan kurumlar oda borsa, er-erbaş, suriye uyruklular vs. ilgili kurumlara faturaları icmalleri gönderilir. Toplam tutarları ve icmal listesi alınır. • Saymanlığa gönderilen belgeler arasında bu faturaların icmalleri ve toplamlarını gösterir çizelgeleri de yer alır.

 24. Yukarıdaki tablo hazırlanıp ilgili icmal listeleri ekine takılır, manuel faturası oluşturulur ve “Gelir kalem” 120.05.01.03 hesabına ilave edilerek Saymanlığa fatura eki belge olarak gönderilir.

 25. Gelir Kalem Tablosuna Dahil Olmayan ve Ayrıca Bildirilmesi gereken Faturalar • 1. Özürlü Sağlık Kurulu Raporları, • 2. Birlik içi ve birlik dışı bedelli bedelsiz mal ve hizmet alımları

 26. BEDELLİ BEDELSİZ MAL VE HİZMET ALIM FATURALARI GELİR KALEM TABLOSUNDA GÖSTERİLMİYOR, AYRICA BİLDİRİLİYOR.

 27. TEŞEKKÜR EDERİM…