EGYENÁRAM - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EGYENÁRAM PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 26
EGYENÁRAM
314 Views
Download Presentation
royce
Download Presentation

EGYENÁRAM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Készítette: Porkoláb Tamás EGYENÁRAM http://www.youtube.com/watch?v=N_5kv8QeBBc Egyenáram (angolul Direct Current/DC): ha az áramkörben a töltéshordozók állandó vagy változó mennyiségben, de egyazon irányban haladnak. Az időegység alatt átáramló töltésmennyiség az áramerősség. Jele: I [I] = 1 A Az elektronok vándorlásának sebessége a vezetékekben körülbelül 0,01- 0,1 mm/s

 2. Készítette: Porkoláb Tamás AMPÉRE André-Marie Ampère francia fizikus, kémikus, matematikus. Nevét őrzi az áramerősség SI-mértékegysége, az amper. Az elektromos áram és az általa keltett mágneses tér erőssége között fennálló összefüggés az ún. Ampère-féle gerjesztési törvény.

 3. Készítette: Porkoláb Tamás PÉLDÁK

 4. Készítette: Porkoláb Tamás AZ ÁRAM HŐHATÁSA Ha elektromos áram folyik át valamilyen vezetőn, ú.n. Joule-hő fejlődik. Alkalmazásai:

 5. Készítette: Porkoláb Tamás

 6. Készítette: Porkoláb Tamás AZ ÁRAM FÉNYHATÁSA Ha elektromos áram folyik át valamilyen vezetőn, annak atomjait fénykibocsátásra kényszerítheti. Alkalmazásai:

 7. Készítette: Porkoláb Tamás

 8. Készítette: Porkoláb Tamás AZ ÁRAM MÁGNESESHATÁSA

 9. Készítette: Porkoláb Tamás AZ ÁRAM KÉMIAIHATÁSA Akkumulátor töltése

 10. Készítette: Porkoláb Tamás AZ ÁRAM ÉLETTANIHATÁSA • A szervezeten áthaladó áram izom-, bőr- és idegi károsodást, illetve halált is okozhat. • Az egyenáram a kémiai hatása következtében az élő szervezetben elektrolizist indít meg, mely a sejtek felbomlásához vezet. • A károsodás mértékét • az áram erőssége • a hatás ideje • az áram testen belüli útja határozza meg. Már 1 mA-es áram a szíven áthaladva halált okozhat! Az ember normális körülmények között 0,001 A-es áramerősséget már megérez, 0,01A már jelentős izomrángatózást okoz és a szabvány szerint 0,1A már halálos áramütést jelent.

 11. Készítette: Porkoláb Tamás AZ ÁRAMKÖR

 12. Készítette: Porkoláb Tamás ÁRAMFORRÁSOK Áramforrások: olyan eszköz, melyek az elektromos áramot tartósan fenntartani képesek. Ilyenek az elemek, zsebtelepek, akkumulátorokés a generátorok. Egy áramforrásnak két pólusa van: a pozitív és a negatív. Ha egy áramforrás pólusait fémes vezetőn keresztül összekötjük egy izzóval, akkor a zárt áramkörben áram folyik. Az áram iránya az áramforrások pozitív pólusától a negatív felé mutat. http://www.zum.de/dwu/depotan/apek009.htm http://phet.colorado.edu/hu/simulation/battery-resistor-circuit

 13. Készítette: Porkoláb Tamás GALVANI Luigi Galvani olasz fiziológus, orvos, az elektromosságtan egyik megalapítója. Az 1770-es évektől foglalkozott a békák anatómiájával és az elektrofiziológiával. 1780-ban egy tanítványa figyelte meg, hogy amikor Galvani békát preparált, a kés érintésére a békacomb összerándult, ha a gerincvelőhöz egy másik fémmel értek hozzá. Luigi Galvani Bologna, 1737. szeptember 9. Bologna, 1798. december 4.)

 14. Készítette: Porkoláb Tamás GALVÁNELEMEK A galvánelemek kémiai energiát alakítanak át át elektromos energiává. Eközben az elektródjai elváltoznak, ezért csökken a feszültségük. Az akkumulátoroknál ez a folyamat megfordítható. Alkotórészeik: elektrolit és két különböző anyagból készült elektróda. a) Volta féle elem: Cu - Zn - kénsavoldat: 1V b) Leclanché féle elem: Zn - C (barnakőben) - ammóniumklorid-oldat: 1,5 V c) Daniell féle elem: Cu rézszulfátoldatban - Zn cinkszulfátoldatban likacsos agyaghengerrel elválasztva: 1,1 V

 15. Készítette: Porkoláb Tamás ELEMEK

 16. Készítette: Porkoláb Tamás AKKUMULÁTOROK

 17. Készítette: Porkoláb Tamás

 18. Készítette: Porkoláb Tamás OHM Georg Simon Ohm német fizikus és matematikus. 1817-ben kezdett tanítani a kölni gimnáziumban, ahol a matematika és fizika tanára volt. 1826-ban ismertette először az általa felfedezett és róla Ohm-törvénynek nevezett fizikai törvényszerűséget.

 19. Készítette: Porkoláb Tamás OHM TÖRVÉNYE Az elektromosan vezető anyagok a bennük áramló töltések mozgásával szemben a közegellenálláshoz hasonlítható elektromos ellenállással rendelkeznek. Ohm kísérletileg megállapította, hogy az áramerősség a vezeték két rögzített pontja között mérhető feszültséggel egyenesen arányos, vagyis = állandó http://phet.colorado.edu/hu/simulation/circuit-construction-kit-dc

 20. Készítette: Porkoláb Tamás AZ ELLENÁLLÁS FÜGGÉSE A VEZETŐ MÉRETEITŐL Mitől függ egy adott vezeték ellenállása? - anyagi minőségétől ( ) - a kristályszerkezet milyenségétől - hosszától ( l ) - a hosszabb vezeték nagyobb ellenállást jelent az elektronoknak - keresztmetszetétől ( A ) - a vastagabb vezeték kisebb ellenállást jelent az elektronoknak - hőmérsékletétől ( t vagy T ) - a kristály részecskéi nagyobb hőmérsékleten nagyobb tágassággal rezegnek, ami nagyobb ellenállást jelent az elektronoknak A konkrét összefüggés:

 21. Készítette: Porkoláb Tamás ELEKTROMOS MUNKA ÉS TELJESÍTMÉNY

 22. Készítette: Porkoláb Tamás A SOROS KAPCSOLÁS Nincs elágazás, az elektronoknak csak egy útja van. Ha az egyik izzót kitekerjük, a másik sem világít.

 23. Készítette: Porkoláb Tamás A SOROS KAPCSOLÁS

 24. Készítette: Porkoláb Tamás A PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁS Van elágazás, az elektronok több úton is haladhatnak. Ha az egyik izzót kitekerjük, a másik tovább világít.

 25. Készítette: Porkoláb Tamás A PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁS

 26. Készítette: Porkoláb Tamás KAPCSOLÁSOK