Tekijänoikeus ja vapaammat lisensointimallit - PowerPoint PPT Presentation

tekij noikeus ja vapaammat lisensointimallit n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tekijänoikeus ja vapaammat lisensointimallit PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tekijänoikeus ja vapaammat lisensointimallit

play fullscreen
1 / 55
Tekijänoikeus ja vapaammat lisensointimallit
126 Views
Download Presentation
royal
Download Presentation

Tekijänoikeus ja vapaammat lisensointimallit

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tekijänoikeus ja vapaammat lisensointimallit Mikko Välimäki 23.10.2003 Electronic Frontier Finland – EFFI ry

 2. Electronic Frontier Finland – EFFI ry • Perustettu 2001 syksyllä, noin 300 jäsentä • hallituksen jäsenet tekniikan ja juridiikan asiantuntijoita • Puolustaa internetin ja digitaalisten viestinten käyttäjiä olipa kyse tekijänoikeudesta, sananvapaudesta tai yksityisyyden suojasta • Toimii yhteistyössä vastaaviin päämääriin pyrkivien järjestöjen kanssa niin Suomessa kuin Euroopassa • European Digital Rightsin (EDRI) perusjajäsen, http://www.edri.org/ • EFFI:n kotisivu: http://www.effi.org/ Electronic Frontier Finland – EFFI ry

 3. Rakenne • Excursio: tekijänoikeuslain uudistus Suomessa • Kokonaiskuva: mitä oikeuksia lisensoidaan? • Tekijänoikeuden lisensointi • Erilaisia lisensointimalleja • Sopimuslisenssit sisällölle • Tietokoneohjelmien lisenssit • Vapaat vaihtoehdot • Avoin lähdekoodi tietokoneohjelmille • Creative Commons sisältötuotteille • Poliittinen tekijänoikeus Electronic Frontier Finland – EFFI ry

 4. Tekijänoikeuslain uudistus Suomessa Electronic Frontier Finland – EFFI ry

 5. Kansainväliset sopimukset • Taustalla “Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works” 1971 • World Intellectual Property Organization, ”Internet-sopimukset” 1996 • Minimiehdot kaikkien WIPO:n jäsenmaiden tekijänoikeuslaeille koskien digitaalisia teoksia, voimaan 2002 kevään aikana • “The treaties … open new horizons for composers, artists, writers and others to use the Internet with confidence to create, distribute and control the use of their works.” Electronic Frontier Finland – EFFI ry

 6. EU:n direktiivit • Tietoyhteiskuntadirektiivi 2000 • Välittäjien kuten teleoperaattoreiden vastuuvapaus käyttäjien jakamasta laittomasta sisällöstä (ei rajattu tekijänoikeuteen) • Suomessa laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta, voimaan 2002 • Tekijänoikeusdirektiivi 2001 • Loput WIPO-sopimusten artiklat • Tavoitteena tekijänoikeuksien harmonisointi • Implementointi on ollut pahasti myöhässä aikataulusta Electronic Frontier Finland – EFFI ry

 7. Lainvalmistelu Suomessa • Komiteanmietintö toukokuussa 2002 • Tekijänoikeuden ”maksimointi” • Hallituksen esitys lokakuussa 2002 • Kritiikin jälkeinen ”kompromissi” • Valiokunnan hylkäämispäätös helmikuussa 2003 • Lakiehdotus epäselvä ja huonosti valmisteltu • Eduskunta otti huomioon lausuntoja paljon laajemmalta joukolta kuin opetusministeriö lakia valmistellessaan – yleensä toisin päin Electronic Frontier Finland – EFFI ry

 8. Kritiikkiä 1/3 • Perustuslakiasiantuntijat: • Kysymys ei enää omaisuudensuojan sääntelystä, vaan pikemminkin siitä, missä määrin tekijänoikeuslainsäädännöllä saadaan rajoittaa informaation vapautta suojaavia perusoikeuksia. (sananvapaus, yksityisyyden suoja sekä tieteen ja taiteen vapaus…) • Mm. ansiotoiminnan käsite (taksit, lastentarhat), alueellinen sammuminen (harmaatuontikielto) ja seuraamusjärjestelmä (miten kuluttaja erottaa piraatin alkuperäisestä) epäselviä • Hallituksen esitys: ”Esityksessä ei ole ehdotuksia, jotka vaatisivat perustuslain säätämisjärjestystä” Electronic Frontier Finland – EFFI ry

 9. Kritiikkiä 2/3 • Oikeustieteen professorit: • Tekijänoikeus ei ole olemassa tekijöiden edun vuoksi, vaan yhteiskunnan edun vuoksi. • Yksityinen käyttö rinnastettu elinkeinotoimintaan … ”Ehdotetun lain mukaan käyttäjän olisi tiedettävä, että hänen internetistä tulostamansa sivu on siellä varmasti tekijän suostumuksella tai muuten laillisesti. Hän ei voi tietää sitä.” • ”Tekijänoikeus ei ole sellainen väitetty luovan inhimillisen toiminnan kulmakivi, jota olisi jatkuvasti laajennettava, vaan erään kaupan ja teollisuuden lohkon ongelmallinen ja monesti vahingollinen monopoli.” Electronic Frontier Finland – EFFI ry

 10. Kritiikkiä 3/3 • Kuluttajien edustajat: • Tekijänoikeus koskettaa nykyään suoraan aivan tavallisia kansalaisia ja oikeusvarmuus edellyttää ehdottomasti, että myös heidän tulee ymmärtää lain sisältö • Tekijänoikeutta voidaan käyttää väärin suojaamalla teos teknisesti (cd-levyt eivät toimi, teoksilla loppumaton suoja-aika ym.) • Tekijänoikeuslaki mahdollistaa yleisen oikeustajun ja kohtuullisuuden vastaiset tulkinnat (taksien, päiväkotien ym. rahastaminen) Electronic Frontier Finland – EFFI ry

 11. Seuraava lakiehdotus? • Tulossa näinä päivinä eduskuntaan ja tavoitteena saada laki hyväksytyksi tammikuuhun mennessä • Perustuu opetusministeriön kesällä julkaisemaan korjattuun esitysluonnokseen, jossa lähinnä lisätty loppuun laaja selostus tekijänoikeuden suhteesta sanavapauteen ja joitakin yksittäisiä paikkailuja • Tekijänoikeuslain kokonaisuudistus tulee sen jälkeen ajankohtaiseksi • Toivottavasti asetetaan mahdollisimman laajapohjainen komitea kirjoittamaan koko laki peruskäsitteineen uusiksi Electronic Frontier Finland – EFFI ry

 12. Electronic Frontier Finland – EFFI ry

 13. Mitä kaikkea lisensoidaan? Electronic Frontier Finland – EFFI ry

 14. Tekijänoikeus • Tekijänoikeus suojaa digitaalisia teoksia ja tietokone-ohjelmistoja • Tekijänoikeuden saa tekijät eli tuotteen kehittäjät (tai kehittäjät palkkaava yritys) • Tekijänoikeus koskee tuotteen kopiointia ja levitystä eli käytännössä digitaalisen tuotteen kaikenlaista käyttöä, sekä kaupallista että ei-kaupallista • Tekijänoikeudessa kuitenkin joukko poikkeuksia ja rajoituksia • Yksityinen käyttö, väliaikaiset (tekniset) kopiot, sallitut lainaukset jne. (”käyttäjän oikeudet”) Electronic Frontier Finland – EFFI ry

 15. Patenttioikeus • Patentin voi saada idealle (vrt. tekijänoikeus ilmaisulle) • Myös tietokoneohjelmille ja liiketoimintaideoille voi saada patentin; yhdysvalloissa myönnetty jo yli 30 000 ohjelmistopatenttia ja Euroopassa lakia muutetaan parhaillaan -> patentteja ei voi unohtaa • Mitä voidaan patentoida ja miten on vielä epäselvää • arvokkaita patentteja potentiaalisesti rajapinnoissa (interface), standardeissa jne; monet patentit silti ajan- ja rahanhukkaa Electronic Frontier Finland – EFFI ry

 16. Oikeus brändiin • Toiminimi ja tavaramerkki; ”imago, identiteetti” • Yksinoikeussuojan saa joko rekisteröimällä tai vakiinnuttamalla (käyttää yleisesti pitkän aikaa) • Koskee yleensä vain tiettyä toimialaa (poikkeus: ”kansainvälisesti tunnetut merkit”) • Tunnusmerkkien sekoitettava ja harhaanjohtava käyttö kielletty (Lindows – Windows) • Eivät käytännössä vanhene ellei nimeä oteta rekisteristä tai käyttöä lopeteta Electronic Frontier Finland – EFFI ry

 17. Electronic Frontier Finland – EFFI ry

 18. Electronic Frontier Finland – EFFI ry

 19. Tekijänoikeuden lisensointi Electronic Frontier Finland – EFFI ry

 20. Teosten tuotanto ja Internet? • Internet on hyvä lähde etsiä ideoita uusille teoksille • Teoksen idean saa edelleen kopioida, kuitenkaan teosta sellaisenaan ei saa ottaa käyttöön • Luvat muokattaviin ja yhdisteltäviin teoksiin oltava aina kunnossa • Erityisesti tietokoneohjelmakomponentteja ja jopa kokonaisia ohjelmistoja voi ladata Internetistä • Teosta, jonka käyttöehdot ovat epäselvät ja jonka tekijää ei voi varmuudella selvittää ei voi käyttää sellaisenaan ilman oikeudellisia riskejä Electronic Frontier Finland – EFFI ry

 21. Teosten käyttöoikeudet • Käyttöluvat hankittava teoskokonaisuuden jokaiseen elementtiin ja käyttötarkoitukseen • Monesti lisenssin teokseen saa tekijänoikeusjärjestöltä • Teosto (säveltäjät) • Gramex / esiintyjät ja tuottajat suoraan • Kuvasto (kuvataiteilijat) • Kopiosto (valokopiot) • Kuvatoimistot ym. sisältöelementtien välittäjät • Ohjelmistolisenssit kuitenkin eri asia • Tekijänoikeuden omistajalta eli tekijältä itseltään tai ohjelmiston tuottaneelta yritykseltä Electronic Frontier Finland – EFFI ry

 22. Miten ”virallisen” luvan voi saada? • Sopimuslisenssi • Tekijänoikeusjärjestöt myöntävät käyttöoikeuden tietyntyyppisiin teoksiin (musiikki, valokopiot jne.) • Voivat myöntää laillisen käyttöoikeuden myös järjestöön kuulumattomien tekijöiden teoksiin • Laitemaksu (kasettimaksu) • Käyttökorvaus yksityiskäytöstä • Lakiuudistus: hallituksen vahvistamille laitteille, opetusministeriön määräämän taksan mukaan • Vastaa noin ALV:tä Electronic Frontier Finland – EFFI ry

 23. Sopimuslisenssit monesti riitaisia • Taksit (2002:101) – Teosto • 22 EUR / vuosi / auto • Kokonaistuotto 200 000 EUR / vuosi (Suomessa noin 10 000 taksia) • Levyautomaatit (2002:48) – Gramex • 8 EUR / laite / kuukausi • Tuotto 100 000 EUR/vuosi (arvaus 1000 automaattia) • Hotellihuoneet (2002:20) – Gramex • 12 EUR / vuosi / televisiä • Tuotto 600 000 EUR/vuosi (noin 50 000 huonetta) Electronic Frontier Finland – EFFI ry

 24. Millaisia lisenssiehtoja? • Yksinoikeuslisenssi / voidaan lisensoida muillekin • exclusive / non-exclusive • Rajattu kestoaika / voimassa toistaiseksi • Lisensoitu henkilölle / laitteelle / organisaatiolle • Lisenssihinta voi olla kiinteä tai muuttuva ja sidottu mm: • Käyttäjämäärään, käytön määrään, käyttöaikaan, laitteistoon, liikevaihtoon, … Electronic Frontier Finland – EFFI ry

 25. Tyypillinen ohjelmistolisenssi… • “Microsoft Windows XP Professional END-USER LICENSE AGREEMENT IMPORTANT-READ CAREFULLY: This End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and Microsoft Corporation for the Microsoft software product identified above, which includes computer software and may include associated media, printed materials, "online" or electronic documentation, and Internet-based services ("Product"). An amendment or addendum to this EULA may accompany the Product. YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS EULA BY INSTALLING, COPYING, OR OTHERWISE USING THE PRODUCT. IF YOU DO NOT AGREE, DO NOT INSTALL OR USE THE PRODUCT; YOU MAY RETURN IT TO YOUR PLACE OF PURCHASE FOR A FULL REFUND … * Reservation of Rights. Microsoft reserves all rights not expressly granted to you in this EULA. “ Electronic Frontier Finland – EFFI ry

 26. Vaihtoehto: vapaammat lisensointimallit Electronic Frontier Finland – EFFI ry

 27. Osa 1: Tietokoneohjelmat Electronic Frontier Finland – EFFI ry

 28. Electronic Frontier Finland – EFFI ry

 29. Electronic Frontier Finland – EFFI ry

 30. Avoimen lähdekoodin määritelmä • Vaatimuksia lisensseille: • Vapaa levitysoikeus • Avoin (ja toivottavasti ilmainen) lähdekoodi • Teoksen muuntelu pitää olla sallittua • Erilaisia käyttötilanteita ei saa syrjiä (käyttäjäryhmät, laitteistot jne.) • Tekijän integriteetti • Lisenssejä on yli 40, merkittävimmät GNU GPL ja BSD-tyyppiset lisenssit • Oikeudellisina riskeinä yleensä ohjelmistojen kaupallinen käyttö Electronic Frontier Finland – EFFI ry

 31. Vapaat ohjelmistot ja avoin lähdekoodi • Vapaus tavoitteena ja keinona • Richard Stallman: teosten vapaus on yhteiskunnallisen ja eettinen kysymys (”Free Software, Free Society”); ennen GPL-lisenssiä Stallman vastusti tekijänoikeutta ja kaikenlaista informaation omistamista • Avoin lähdekoodi (Linus Torvalds ym.): vapaammat lisenssiehdot vain toimiva keino kehittää teknisesti parhaita tuotteisiin (teoksia) ja vapaampi malli soveltuu yhteistoimintaan Internetissä; tosin myös ns. hakkerietiikka avoimen lähdekoodin puolestapuhujien taustalla Electronic Frontier Finland – EFFI ry

 32. Vapaat ohjelmistot ja tekijänoikeus • Kaikki vapaiden ohjelmistojen ja avoimen lähdekoodin lisenssit perustuvat tekijänoikeuteen • Joitakin rajoituksia: • Copyleft: lisenssiehtojen muuttaminen kielletty vaikka teosta muuteltaisiin (teos pysyy vapaana) • Periytyvyys: yhdistetyissä teoksissa periytyvä lisenssi saa etusijan (esimerkiksi GPL-lisenssi) • GPL-lisenssissä teosten kaupallista jatkokäyttöä rajoitettu; siksi yhteiskunta ei voi aina tukea GPL-lisensoitujen ohjelmistojen kehitystä Electronic Frontier Finland – EFFI ry

 33. SCO vs. Linux • Kalifornialainen konkurssin partaalla oleva yritys SCO haastoi Linuxia tukevia yrityksiä oikeuteen • Väite: Linuxin lähdekoodiin kopioitu osia SCO:n omistamista kilpailevista tuotteista • Onko käyttäjien siis ostettava kaikkiin Linuxeihin lisenssi SCO:lta? • Vastaväitteitä: • SCO julkaisi aiemmin Linuxia ja jakoi lähdekoodinsa vapaasti GPL-lisenssillä • Lähdekoodi yleisesti tunnettua … Electronic Frontier Finland – EFFI ry

 34. Osa 2: Muu sisältö Electronic Frontier Finland – EFFI ry

 35. Ongelmia sisältötuotteiden lisensoinnissa • Internetin käyttäjät haluavat jakaa sekä omia että muiden teoksia vapaammin kuin perinteisessä sopimuslisenssijärjestelmässä on totuttu • Teosten lisensointi verkossa on varsin monimutkaista ja sen hoitavat pääosin muut kuin tekijät itse; sopimuslisenssijärjestelmä vie valtaa tekijöiltä tekijänoikeusjärjestöille • Oikeuksien kuvausten liittäminen teoksiin on yhä erittäin harvinaista - käyttäjät jättävät tyypillisesti monimutkaiset lisenssiehdot lukematta Electronic Frontier Finland – EFFI ry

 36. Perusteita vapaammalle lisensoinnille • Eri käyttäjäryhmien tarpeiden huomioon ottaminen • vapaammat ehdot esimerkiksi opetustoimintaan, kirjastoille • Näkyvyyden tavoittelu • vapaammat ehdot mahdollistavat erilaisen markkinoinnin • Tarve välittömälle palautteelle ja ulkopuoliselle avulle • esimerkiksi online-ensyklopediat • Tuottajaorganisaation yhteiskunnallinen tehtävä • oppilaitokset, julkisesti tuotetut teokset (YLE?) Electronic Frontier Finland – EFFI ry

 37. Vapaammat lisenssit ja tekijänoikeus • Myös vapaammat sisältötuotteiden lisenssit perustuvat tekijänoikeuteen eikä digitaalisen teoksen vapaa lisensointi sulje lähtökohtaisesti pois painetun kirjan tai levyn myyntiä • Digitaalisen kopion vapaa saatavuus vaikuttaa vain vähän fyysisten tuotteiden myyntiin • CD-levyjä myydään entistä enemmän vaikka vertaisverkko-ohjelmilla on ollut useita vuosia haettavissa paljon enemmän musiikkia kuin yksikään levykauppa kykenee varastoimaan • Lehtiäkin tilataan edelleen vaikka lukuisat verkkolehdet ja uutissivustot ovat ilmaisia Electronic Frontier Finland – EFFI ry

 38. Creative Commons • http://www.creativecommons.org/ on tällä hetkellä suosituin vapaan sisällön lisensointimalli • Ilmainen Stanfordin yliopiston suojissa käynnistetty palvelu, jolla voi lisensoida tuotoksensa Internetissä vapaampaan käyttöön • Tuottaa teokselle yhden lisenssin, jolla kolme esitystapaa: (1) xml-kielinen dokumentti liitettäväksi teokseen, (2) juridinen dokumentti lakimiehille ja (3) selkokielinen dokumentti kaikille käyttäjille Electronic Frontier Finland – EFFI ry

 39. CC - yleiset ehdot • Lisenssi on ilmainen • Rajoittamaton oikeus valmistaa teoksesta kappaleita (kopiointioikeus) • Rajoittamaton oikeus saattaa teoskappaleita julkisesti saataville (levitysoikeus) • Rajoittamaton oikeus näyttää ja esittää teos julkisesti Electronic Frontier Finland – EFFI ry

 40. CC - erityisehtoja Taloudellisten oikeuksien luovutus. Lisenssi sallii oikeuden kopioida, levittää, esittää ja näyttää töitä mikäli tekijän nimi mainitaan lisenssin määräämällä tavalla. Ei-kaupallinen käyttö. Lisenssi sallii oikeuden kopioida, levittää, esittää ja näyttää töitä mikäli teosta käytetään muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin. Johdannaiset teosten kielto. Lisenssi sallii oikeuden kopioida, levittää, esittää ja näyttää töitä mikäli teoksesta ei käytetä johdannaisten teosten valmistamisessa Copyleft. Sallii johdannaiset teokset mikäli ne levitetään samalla lisenssillä kuin alkuperäinen teos on lisensoitu. Public domain. Tekijä luopuu tekijänoikeudestaan teokseen ja antaa sen samalla vapaaseen käyttöön. Electronic Frontier Finland – EFFI ry

 41. Electronic Frontier Finland – EFFI ry

 42. Electronic Frontier Finland – EFFI ry

 43. Vapaiden vaihtoehtojen uhkakuvia • Trusted Computing ja Digital Rights Management • Esimerkiksi Microsoftin X-Boxissa toimivat ainoastaan sertifioidut pelit – mutta myös Linux saatu käyttöön yhdessä pelissä olleen ohjelmointivirheen kautta • Tekniset suojakeinot tekijänoikeuslaissa • Teknisiä käyttörajoituksia ja kopiosuojauksia (DVD-elokuvat, kopiosuojatut CD:t) ei saa rikkoa • Ohjelmisto- ja liiketoimintapatentit • Suojaavat ideoita, kilpailevien tuotteiden kehittäminen ehkä mahdotonta Electronic Frontier Finland – EFFI ry

 44. Tekijänoikeuksien politisoituminen Electronic Frontier Finland – EFFI ry

 45. Jack Valenti HS 23.10.2003 • ”Internetkopiointi on varkaus”: • ”internetistä imuroidaan joka päivä 400 000 – 600 000 laitonta filmikopiota. Filmiteollisuus menettää näin 3,5 miljardia dollaria” = onko yhdestä internetkopiosta aiheutuva tulon menetys todellakin 7000 dollaria? • ”ei ole mitään bisnesmuotoa joka voisi kilpailla ilmaisen kanssa” = onko kuluttajien vastuulla keksiä teollisuudelle uusi bisnesmalli jos nykyinen on vanhentunut? Electronic Frontier Finland – EFFI ry

 46. Valenti… • ”Internetkopiointi on varkaus” • ”tekijänoikeusteollisuus on osa hienointa amerikkalaista vientikauppaa ja talouskasvun moottori” = onko amerikka muutakin kuin yhdysvallat ja etelä-kalifornia? • ”luova teollisuus tulee löytämään teknisiä keinoja, joilla taistella varastelua vastaan” … Electronic Frontier Finland – EFFI ry

 47. Tekniset suojakeinot • Tekniset suojakeinot eli DRM vahvistaa ja laajentaa tekijänoikeuksia • Esimerkiksi DVD-elokuvat, kopiosuojatut cd-levyt ja sähköiset kirjat on suojattu teknisesti • Teknisesti voidaan estää periaatteessa teosten kaikenlainen käyttö, mutta käytännössä suojakeinot tehoavat vain teosten laillisiin käyttäjiin • Pääsääntö: teknistä suojakeinoa ei saa kiertää tai rikkoa (tekijänoikeusdirektiivin 6 artikla) • Myös tällaisen laitteen valmistus, maahantuonti, levitys ja myyminen on kielletty • Tekijänoikeuden rajoitukset eivät päde teknisesti suojattuihin teoksiin Electronic Frontier Finland – EFFI ry

 48. Electronic Frontier Finland – EFFI ry

 49. Electronic Frontier Finland – EFFI ry

 50. Electronic Frontier Finland – EFFI ry