Tekij noikeus ja vapaammat lisensointimallit
Download
1 / 55

Tekijänoikeus ja vapaammat lisensointimallit - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Tekijänoikeus ja vapaammat lisensointimallit. Mikko Välimäki 23.10.2003. Electronic Frontier Finland – EFFI ry. Perustettu 2001 syksyllä, noin 300 jäsentä hallituksen jäsenet tekniikan ja juridiikan asiantuntijoita

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tekijänoikeus ja vapaammat lisensointimallit' - royal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tekij noikeus ja vapaammat lisensointimallit

Tekijänoikeus ja vapaammat lisensointimallit

Mikko Välimäki

23.10.2003

Electronic Frontier Finland – EFFI ry


Electronic frontier finland effi ry
Electronic Frontier Finland – EFFI ry

 • Perustettu 2001 syksyllä, noin 300 jäsentä

  • hallituksen jäsenet tekniikan ja juridiikan asiantuntijoita

 • Puolustaa internetin ja digitaalisten viestinten käyttäjiä olipa kyse tekijänoikeudesta, sananvapaudesta tai yksityisyyden suojasta

 • Toimii yhteistyössä vastaaviin päämääriin pyrkivien järjestöjen kanssa niin Suomessa kuin Euroopassa

  • European Digital Rightsin (EDRI) perusjajäsen, http://www.edri.org/

 • EFFI:n kotisivu: http://www.effi.org/

Electronic Frontier Finland – EFFI ry


Rakenne
Rakenne

 • Excursio: tekijänoikeuslain uudistus Suomessa

 • Kokonaiskuva: mitä oikeuksia lisensoidaan?

 • Tekijänoikeuden lisensointi

  • Erilaisia lisensointimalleja

   • Sopimuslisenssit sisällölle

   • Tietokoneohjelmien lisenssit

  • Vapaat vaihtoehdot

   • Avoin lähdekoodi tietokoneohjelmille

   • Creative Commons sisältötuotteille

 • Poliittinen tekijänoikeus

Electronic Frontier Finland – EFFI ry


Tekij noikeuslain uudistus suomessa

Tekijänoikeuslain uudistus Suomessa

Electronic Frontier Finland – EFFI ry


Kansainv liset sopimukset
Kansainväliset sopimukset

 • Taustalla “Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works” 1971

 • World Intellectual Property Organization, ”Internet-sopimukset” 1996

  • Minimiehdot kaikkien WIPO:n jäsenmaiden tekijänoikeuslaeille koskien digitaalisia teoksia, voimaan 2002 kevään aikana

  • “The treaties … open new horizons for composers, artists, writers and others to use the Internet with confidence to create, distribute and control the use of their works.”

Electronic Frontier Finland – EFFI ry


Eu n direktiivit
EU:n direktiivit

 • Tietoyhteiskuntadirektiivi 2000

  • Välittäjien kuten teleoperaattoreiden vastuuvapaus käyttäjien jakamasta laittomasta sisällöstä (ei rajattu tekijänoikeuteen)

  • Suomessa laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta, voimaan 2002

 • Tekijänoikeusdirektiivi 2001

  • Loput WIPO-sopimusten artiklat

  • Tavoitteena tekijänoikeuksien harmonisointi

  • Implementointi on ollut pahasti myöhässä aikataulusta

Electronic Frontier Finland – EFFI ry


Lainvalmistelu suomessa
Lainvalmistelu Suomessa

 • Komiteanmietintö toukokuussa 2002

  • Tekijänoikeuden ”maksimointi”

 • Hallituksen esitys lokakuussa 2002

  • Kritiikin jälkeinen ”kompromissi”

 • Valiokunnan hylkäämispäätös helmikuussa 2003

  • Lakiehdotus epäselvä ja huonosti valmisteltu

  • Eduskunta otti huomioon lausuntoja paljon laajemmalta joukolta kuin opetusministeriö lakia valmistellessaan – yleensä toisin päin

Electronic Frontier Finland – EFFI ry


Kritiikki 1 3
Kritiikkiä 1/3

 • Perustuslakiasiantuntijat:

  • Kysymys ei enää omaisuudensuojan sääntelystä, vaan pikemminkin siitä, missä määrin tekijänoikeuslainsäädännöllä saadaan rajoittaa informaation vapautta suojaavia perusoikeuksia. (sananvapaus, yksityisyyden suoja sekä tieteen ja taiteen vapaus…)

  • Mm. ansiotoiminnan käsite (taksit, lastentarhat), alueellinen sammuminen (harmaatuontikielto) ja seuraamusjärjestelmä (miten kuluttaja erottaa piraatin alkuperäisestä) epäselviä

  • Hallituksen esitys: ”Esityksessä ei ole ehdotuksia, jotka vaatisivat perustuslain säätämisjärjestystä”

Electronic Frontier Finland – EFFI ry


Kritiikki 2 3
Kritiikkiä 2/3

 • Oikeustieteen professorit:

  • Tekijänoikeus ei ole olemassa tekijöiden edun vuoksi, vaan yhteiskunnan edun vuoksi.

  • Yksityinen käyttö rinnastettu elinkeinotoimintaan … ”Ehdotetun lain mukaan käyttäjän olisi tiedettävä, että hänen internetistä tulostamansa sivu on siellä varmasti tekijän suostumuksella tai muuten laillisesti. Hän ei voi tietää sitä.”

  • ”Tekijänoikeus ei ole sellainen väitetty luovan inhimillisen toiminnan kulmakivi, jota olisi jatkuvasti laajennettava, vaan erään kaupan ja teollisuuden lohkon ongelmallinen ja monesti vahingollinen monopoli.”

Electronic Frontier Finland – EFFI ry


Kritiikki 3 3
Kritiikkiä 3/3

 • Kuluttajien edustajat:

  • Tekijänoikeus koskettaa nykyään suoraan aivan tavallisia kansalaisia ja oikeusvarmuus edellyttää ehdottomasti, että myös heidän tulee ymmärtää lain sisältö

  • Tekijänoikeutta voidaan käyttää väärin suojaamalla teos teknisesti (cd-levyt eivät toimi, teoksilla loppumaton suoja-aika ym.)

  • Tekijänoikeuslaki mahdollistaa yleisen oikeustajun ja kohtuullisuuden vastaiset tulkinnat (taksien, päiväkotien ym. rahastaminen)

Electronic Frontier Finland – EFFI ry


Seuraava lakiehdotus
Seuraava lakiehdotus?

 • Tulossa näinä päivinä eduskuntaan ja tavoitteena saada laki hyväksytyksi tammikuuhun mennessä

 • Perustuu opetusministeriön kesällä julkaisemaan korjattuun esitysluonnokseen, jossa lähinnä lisätty loppuun laaja selostus tekijänoikeuden suhteesta sanavapauteen ja joitakin yksittäisiä paikkailuja

 • Tekijänoikeuslain kokonaisuudistus tulee sen jälkeen ajankohtaiseksi

  • Toivottavasti asetetaan mahdollisimman laajapohjainen komitea kirjoittamaan koko laki peruskäsitteineen uusiksi

Electronic Frontier Finland – EFFI ryMit kaikkea lisensoidaan

Mitä kaikkea lisensoidaan?

Electronic Frontier Finland – EFFI ry


Tekij noikeus
Tekijänoikeus

 • Tekijänoikeus suojaa digitaalisia teoksia ja tietokone-ohjelmistoja

 • Tekijänoikeuden saa tekijät eli tuotteen kehittäjät (tai kehittäjät palkkaava yritys)

 • Tekijänoikeus koskee tuotteen kopiointia ja levitystä eli käytännössä digitaalisen tuotteen kaikenlaista käyttöä, sekä kaupallista että ei-kaupallista

 • Tekijänoikeudessa kuitenkin joukko poikkeuksia ja rajoituksia

  • Yksityinen käyttö, väliaikaiset (tekniset) kopiot, sallitut lainaukset jne. (”käyttäjän oikeudet”)

Electronic Frontier Finland – EFFI ry


Patenttioikeus
Patenttioikeus

 • Patentin voi saada idealle (vrt. tekijänoikeus ilmaisulle)

  • Myös tietokoneohjelmille ja liiketoimintaideoille voi saada patentin; yhdysvalloissa myönnetty jo yli 30 000 ohjelmistopatenttia ja Euroopassa lakia muutetaan parhaillaan -> patentteja ei voi unohtaa

 • Mitä voidaan patentoida ja miten on vielä epäselvää

  • arvokkaita patentteja potentiaalisesti rajapinnoissa (interface), standardeissa jne; monet patentit silti ajan- ja rahanhukkaa

Electronic Frontier Finland – EFFI ry


Oikeus br ndiin
Oikeus brändiin

 • Toiminimi ja tavaramerkki; ”imago, identiteetti”

 • Yksinoikeussuojan saa joko rekisteröimällä tai vakiinnuttamalla (käyttää yleisesti pitkän aikaa)

  • Koskee yleensä vain tiettyä toimialaa (poikkeus: ”kansainvälisesti tunnetut merkit”)

 • Tunnusmerkkien sekoitettava ja harhaanjohtava käyttö kielletty (Lindows – Windows)

 • Eivät käytännössä vanhene ellei nimeä oteta rekisteristä tai käyttöä lopeteta

Electronic Frontier Finland – EFFI ry
Tekij noikeuden lisensointi

Tekijänoikeuden lisensointi

Electronic Frontier Finland – EFFI ry


Teosten tuotanto ja internet
Teosten tuotanto ja Internet?

 • Internet on hyvä lähde etsiä ideoita uusille teoksille

  • Teoksen idean saa edelleen kopioida, kuitenkaan teosta sellaisenaan ei saa ottaa käyttöön

 • Luvat muokattaviin ja yhdisteltäviin teoksiin oltava aina kunnossa

  • Erityisesti tietokoneohjelmakomponentteja ja jopa kokonaisia ohjelmistoja voi ladata Internetistä

  • Teosta, jonka käyttöehdot ovat epäselvät ja jonka tekijää ei voi varmuudella selvittää ei voi käyttää sellaisenaan ilman oikeudellisia riskejä

Electronic Frontier Finland – EFFI ry


Teosten k ytt oikeudet
Teosten käyttöoikeudet

 • Käyttöluvat hankittava teoskokonaisuuden jokaiseen elementtiin ja käyttötarkoitukseen

 • Monesti lisenssin teokseen saa tekijänoikeusjärjestöltä

  • Teosto (säveltäjät)

  • Gramex / esiintyjät ja tuottajat suoraan

  • Kuvasto (kuvataiteilijat)

  • Kopiosto (valokopiot)

  • Kuvatoimistot ym. sisältöelementtien välittäjät

 • Ohjelmistolisenssit kuitenkin eri asia

  • Tekijänoikeuden omistajalta eli tekijältä itseltään tai ohjelmiston tuottaneelta yritykseltä

Electronic Frontier Finland – EFFI ry


Miten virallisen luvan voi saada
Miten ”virallisen” luvan voi saada?

 • Sopimuslisenssi

  • Tekijänoikeusjärjestöt myöntävät käyttöoikeuden tietyntyyppisiin teoksiin (musiikki, valokopiot jne.)

  • Voivat myöntää laillisen käyttöoikeuden myös järjestöön kuulumattomien tekijöiden teoksiin

 • Laitemaksu (kasettimaksu)

  • Käyttökorvaus yksityiskäytöstä

  • Lakiuudistus: hallituksen vahvistamille laitteille, opetusministeriön määräämän taksan mukaan

  • Vastaa noin ALV:tä

Electronic Frontier Finland – EFFI ry


Sopimuslisenssit monesti riitaisia
Sopimuslisenssit monesti riitaisia

 • Taksit (2002:101) – Teosto

  • 22 EUR / vuosi / auto

  • Kokonaistuotto 200 000 EUR / vuosi (Suomessa noin 10 000 taksia)

 • Levyautomaatit (2002:48) – Gramex

  • 8 EUR / laite / kuukausi

  • Tuotto 100 000 EUR/vuosi (arvaus 1000 automaattia)

 • Hotellihuoneet (2002:20) – Gramex

  • 12 EUR / vuosi / televisiä

  • Tuotto 600 000 EUR/vuosi (noin 50 000 huonetta)

Electronic Frontier Finland – EFFI ry


Millaisia lisenssiehtoja
Millaisia lisenssiehtoja?

 • Yksinoikeuslisenssi / voidaan lisensoida muillekin

  • exclusive / non-exclusive

 • Rajattu kestoaika / voimassa toistaiseksi

 • Lisensoitu henkilölle / laitteelle / organisaatiolle

 • Lisenssihinta voi olla kiinteä tai muuttuva ja sidottu mm:

  • Käyttäjämäärään, käytön määrään, käyttöaikaan, laitteistoon, liikevaihtoon, …

Electronic Frontier Finland – EFFI ry


Tyypillinen ohjelmistolisenssi
Tyypillinen ohjelmistolisenssi…

 • “Microsoft Windows XP Professional END-USER LICENSE AGREEMENT IMPORTANT-READ CAREFULLY: This End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and Microsoft Corporation for the Microsoft software product identified above, which includes computer software and may include associated media, printed materials, "online" or electronic documentation, and Internet-based services ("Product"). An amendment or addendum to this EULA may accompany the Product. YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS EULA BY INSTALLING, COPYING, OR OTHERWISE USING THE PRODUCT. IF YOU DO NOT AGREE, DO NOT INSTALL OR USE THE PRODUCT; YOU MAY RETURN IT TO YOUR PLACE OF PURCHASE FOR A FULL REFUND … * Reservation of Rights. Microsoft reserves all rights not expressly granted to you in this EULA. “

Electronic Frontier Finland – EFFI ry


Vaihtoehto vapaammat lisensointimallit

Vaihtoehto: vapaammat lisensointimallit

Electronic Frontier Finland – EFFI ry


Osa 1 tietokoneohjelmat

Osa 1: Tietokoneohjelmat

Electronic Frontier Finland – EFFI ry
Avoimen l hdekoodin m ritelm
Avoimen lähdekoodin määritelmä

 • Vaatimuksia lisensseille:

  • Vapaa levitysoikeus

  • Avoin (ja toivottavasti ilmainen) lähdekoodi

  • Teoksen muuntelu pitää olla sallittua

  • Erilaisia käyttötilanteita ei saa syrjiä (käyttäjäryhmät, laitteistot jne.)

  • Tekijän integriteetti

 • Lisenssejä on yli 40, merkittävimmät GNU GPL ja BSD-tyyppiset lisenssit

  • Oikeudellisina riskeinä yleensä ohjelmistojen kaupallinen käyttö

Electronic Frontier Finland – EFFI ry


Vapaat ohjelmistot ja avoin l hdekoodi
Vapaat ohjelmistot ja avoin lähdekoodi

 • Vapaus tavoitteena ja keinona

  • Richard Stallman: teosten vapaus on yhteiskunnallisen ja eettinen kysymys (”Free Software, Free Society”); ennen GPL-lisenssiä Stallman vastusti tekijänoikeutta ja kaikenlaista informaation omistamista

  • Avoin lähdekoodi (Linus Torvalds ym.): vapaammat lisenssiehdot vain toimiva keino kehittää teknisesti parhaita tuotteisiin (teoksia) ja vapaampi malli soveltuu yhteistoimintaan Internetissä; tosin myös ns. hakkerietiikka avoimen lähdekoodin puolestapuhujien taustalla

Electronic Frontier Finland – EFFI ry


Vapaat ohjelmistot ja tekij noikeus
Vapaat ohjelmistot ja tekijänoikeus

 • Kaikki vapaiden ohjelmistojen ja avoimen lähdekoodin lisenssit perustuvat tekijänoikeuteen

 • Joitakin rajoituksia:

  • Copyleft: lisenssiehtojen muuttaminen kielletty vaikka teosta muuteltaisiin (teos pysyy vapaana)

  • Periytyvyys: yhdistetyissä teoksissa periytyvä lisenssi saa etusijan (esimerkiksi GPL-lisenssi)

  • GPL-lisenssissä teosten kaupallista jatkokäyttöä rajoitettu; siksi yhteiskunta ei voi aina tukea GPL-lisensoitujen ohjelmistojen kehitystä

Electronic Frontier Finland – EFFI ry


Sco vs linux
SCO vs. Linux

 • Kalifornialainen konkurssin partaalla oleva yritys SCO haastoi Linuxia tukevia yrityksiä oikeuteen

 • Väite: Linuxin lähdekoodiin kopioitu osia SCO:n omistamista kilpailevista tuotteista

  • Onko käyttäjien siis ostettava kaikkiin Linuxeihin lisenssi SCO:lta?

 • Vastaväitteitä:

  • SCO julkaisi aiemmin Linuxia ja jakoi lähdekoodinsa vapaasti GPL-lisenssillä

  • Lähdekoodi yleisesti tunnettua …

Electronic Frontier Finland – EFFI ry


Osa 2 muu sis lt

Osa 2: Muu sisältö

Electronic Frontier Finland – EFFI ry


Ongelmia sis lt tuotteiden lisensoinnissa
Ongelmia sisältötuotteiden lisensoinnissa

 • Internetin käyttäjät haluavat jakaa sekä omia että muiden teoksia vapaammin kuin perinteisessä sopimuslisenssijärjestelmässä on totuttu

 • Teosten lisensointi verkossa on varsin monimutkaista ja sen hoitavat pääosin muut kuin tekijät itse; sopimuslisenssijärjestelmä vie valtaa tekijöiltä tekijänoikeusjärjestöille

 • Oikeuksien kuvausten liittäminen teoksiin on yhä erittäin harvinaista - käyttäjät jättävät tyypillisesti monimutkaiset lisenssiehdot lukematta

Electronic Frontier Finland – EFFI ry


Perusteita vapaammalle lisensoinnille
Perusteita vapaammalle lisensoinnille

 • Eri käyttäjäryhmien tarpeiden huomioon ottaminen

  • vapaammat ehdot esimerkiksi opetustoimintaan, kirjastoille

 • Näkyvyyden tavoittelu

  • vapaammat ehdot mahdollistavat erilaisen markkinoinnin

 • Tarve välittömälle palautteelle ja ulkopuoliselle avulle

  • esimerkiksi online-ensyklopediat

 • Tuottajaorganisaation yhteiskunnallinen tehtävä

  • oppilaitokset, julkisesti tuotetut teokset (YLE?)

Electronic Frontier Finland – EFFI ry


Vapaammat lisenssit ja tekij noikeus
Vapaammat lisenssit ja tekijänoikeus

 • Myös vapaammat sisältötuotteiden lisenssit perustuvat tekijänoikeuteen eikä digitaalisen teoksen vapaa lisensointi sulje lähtökohtaisesti pois painetun kirjan tai levyn myyntiä

 • Digitaalisen kopion vapaa saatavuus vaikuttaa vain vähän fyysisten tuotteiden myyntiin

  • CD-levyjä myydään entistä enemmän vaikka vertaisverkko-ohjelmilla on ollut useita vuosia haettavissa paljon enemmän musiikkia kuin yksikään levykauppa kykenee varastoimaan

  • Lehtiäkin tilataan edelleen vaikka lukuisat verkkolehdet ja uutissivustot ovat ilmaisia

Electronic Frontier Finland – EFFI ry


Creative commons
Creative Commons

 • http://www.creativecommons.org/ on tällä hetkellä suosituin vapaan sisällön lisensointimalli

  • Ilmainen Stanfordin yliopiston suojissa käynnistetty palvelu, jolla voi lisensoida tuotoksensa Internetissä vapaampaan käyttöön

  • Tuottaa teokselle yhden lisenssin, jolla kolme esitystapaa: (1) xml-kielinen dokumentti liitettäväksi teokseen, (2) juridinen dokumentti lakimiehille ja (3) selkokielinen dokumentti kaikille käyttäjille

Electronic Frontier Finland – EFFI ry


Cc yleiset ehdot
CC - yleiset ehdot

 • Lisenssi on ilmainen

 • Rajoittamaton oikeus valmistaa teoksesta kappaleita (kopiointioikeus)

 • Rajoittamaton oikeus saattaa teoskappaleita julkisesti saataville (levitysoikeus)

 • Rajoittamaton oikeus näyttää ja esittää teos julkisesti

Electronic Frontier Finland – EFFI ry


Cc erityisehtoja
CC - erityisehtoja

Taloudellisten oikeuksien luovutus. Lisenssi sallii oikeuden kopioida, levittää, esittää ja näyttää töitä mikäli tekijän nimi mainitaan lisenssin määräämällä tavalla.

Ei-kaupallinen käyttö. Lisenssi sallii oikeuden kopioida, levittää, esittää ja näyttää töitä mikäli teosta käytetään muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin.

Johdannaiset teosten kielto. Lisenssi sallii oikeuden kopioida, levittää, esittää ja näyttää töitä mikäli teoksesta ei käytetä johdannaisten teosten valmistamisessa

Copyleft. Sallii johdannaiset teokset mikäli ne levitetään samalla lisenssillä kuin alkuperäinen teos on lisensoitu.

Public domain. Tekijä luopuu tekijänoikeudestaan teokseen ja antaa sen samalla vapaaseen käyttöön.

Electronic Frontier Finland – EFFI ry
Vapaiden vaihtoehtojen uhkakuvia
Vapaiden vaihtoehtojen uhkakuvia

 • Trusted Computing ja Digital Rights Management

  • Esimerkiksi Microsoftin X-Boxissa toimivat ainoastaan sertifioidut pelit – mutta myös Linux saatu käyttöön yhdessä pelissä olleen ohjelmointivirheen kautta

 • Tekniset suojakeinot tekijänoikeuslaissa

  • Teknisiä käyttörajoituksia ja kopiosuojauksia (DVD-elokuvat, kopiosuojatut CD:t) ei saa rikkoa

 • Ohjelmisto- ja liiketoimintapatentit

  • Suojaavat ideoita, kilpailevien tuotteiden kehittäminen ehkä mahdotonta

Electronic Frontier Finland – EFFI ry


Tekij noikeuksien politisoituminen

Tekijänoikeuksien politisoituminen

Electronic Frontier Finland – EFFI ry


Jack valenti hs 23 10 2003
Jack Valenti HS 23.10.2003

 • ”Internetkopiointi on varkaus”:

  • ”internetistä imuroidaan joka päivä 400 000 – 600 000 laitonta filmikopiota. Filmiteollisuus menettää näin 3,5 miljardia dollaria” = onko yhdestä internetkopiosta aiheutuva tulon menetys todellakin 7000 dollaria?

  • ”ei ole mitään bisnesmuotoa joka voisi kilpailla ilmaisen kanssa” = onko kuluttajien vastuulla keksiä teollisuudelle uusi bisnesmalli jos nykyinen on vanhentunut?

Electronic Frontier Finland – EFFI ry


Valenti
Valenti…

 • ”Internetkopiointi on varkaus”

  • ”tekijänoikeusteollisuus on osa hienointa amerikkalaista vientikauppaa ja talouskasvun moottori” = onko amerikka muutakin kuin yhdysvallat ja etelä-kalifornia?

  • ”luova teollisuus tulee löytämään teknisiä keinoja, joilla taistella varastelua vastaan” …

Electronic Frontier Finland – EFFI ry


Tekniset suojakeinot
Tekniset suojakeinot

 • Tekniset suojakeinot eli DRM vahvistaa ja laajentaa tekijänoikeuksia

  • Esimerkiksi DVD-elokuvat, kopiosuojatut cd-levyt ja sähköiset kirjat on suojattu teknisesti

  • Teknisesti voidaan estää periaatteessa teosten kaikenlainen käyttö, mutta käytännössä suojakeinot tehoavat vain teosten laillisiin käyttäjiin

 • Pääsääntö: teknistä suojakeinoa ei saa kiertää tai rikkoa (tekijänoikeusdirektiivin 6 artikla)

  • Myös tällaisen laitteen valmistus, maahantuonti, levitys ja myyminen on kielletty

 • Tekijänoikeuden rajoitukset eivät päde teknisesti suojattuihin teoksiin

Electronic Frontier Finland – EFFI ry


Yksinoikeudet ja digitaalinen kuilu
Yksinoikeudet ja digitaalinen kuilu

 • Hyötyykö vahvistuvista ja laajenevista tekijänoikeuksista ja patenteista lähinnä länsimaiden mediateollisuus?

 • Jäävätkö kehitysmaat entistä enemmän jälkeen, kun niillä ei ole varaa hankkia mm. kansainvälisten sopimusten suojaamia kirjoja tai elokuvia?

 • Yksinoikeuksia on jo käytetty kauppapoliittisena sanktiona

  • Yhdysvaltain painostus Kiinan ja Ukrainan piraattitehtaita vastaan kauppasaarron / avun lopettamisen uhalla

 • Onko yksinoikeuksien vastainen tuotteiden jakaminen Internetissä aina moraalisesti väärin?

Electronic Frontier Finland – EFFI ry
Kysymyksi kommentteja

Kysymyksiä – kommentteja?

http://www.effi.org/

[email protected]

050 5980498

Electronic Frontier Finland – EFFI ry